Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Записване на музиката с ноти

21,935 views

Published on

Published in: Education

Записване на музиката с ноти

 1. 1. МУЗИКА 4 КЛАС
 2. 2. 1. Как се записва музиката? а) с ноти б) с букви 2. Къде се пишат нотите? а) на редове б) на петолиние 3.Как се броят линиите на петолинието? а) отдолу нагоре б) отгоре надолу 4.Къде стои ключ Сол върху петолинието? а) в началото б) в края
 3. 3. 7. Коя нота е осмина? а) б) в) 8. Коя нота е четвъртина? а) б) в) 6. Коя нота е половина? а) б) в) 9.Коя нота е цяла? а) б) в) 5. Кой знак означава повторение? а) б) в)
 4. 4. =+ + = + = + = + = + + + + =+ + + = = + = Допълни с ноти или паузи примера:
 5. 5. 3 4 4 4 2 4 Кой размер на кой пример отговаря?
 6. 6. Прочети написаните ноти: а) ми, сол, си б) ми, ми, фа а) до, ре, ми б) до, ми, ми а) ла, фа, ми б) ла, сол, фа а) сол, фа, си б) сол, ла, си
 7. 7. Прочети написаните ноти: а) ми, сол, си б) сол, ми, фа а) до, ре, ми б) до, сол, ми а) ми, фа, ми б) ми, сол, ми а) сол, фа, си б) фа, ми, си
 8. 8. до ре ми фа сол ла си до Прочети написаните ноти:
 9. 9. ласи ниско средновисоко по- високо ла си ла си Нотите, които имат едни и същи имена, но са разположени на различни места върху петолинието , под и над него , отговарят на различни по височина тонове.
 10. 10. 1.Прочети нотите. Назови имената им и техните трайности. 2.Еднакви или различни са мелодиите в първите два стиха? 3.Еднакви или подобни са мелодиите в третия и четвъртия стих?
 11. 11. Използвани материали: Музика 4 клас изд. Просвета, Г. Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова Изготвил: Евдокия Богданова НУ ” Тодор Г. Влайков” град Пирдоп Интернет изображения

×