Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Неравномерно броене на четири. Дайчово хоро

5,149 views

Published on

  • Login to see the comments

Неравномерно броене на четири. Дайчово хоро

  1. 1. Изготвлил: Евдокия Богданова НУ” Тодор Генчев Влайков” град Пирдоп Музика 4 клас
  2. 2. Познавате ли народните музикални инструменти? Назовете ги! гайда тъпан кавал
  3. 3. Познавате ли народните музикални инструменти? Назовете ги! тамбура гъдулка
  4. 4. 1.Каква музика изпълнява духовият оркестър? A) Б) В) САМО МАРШОВЕ ХОРА И РЪЧЕНИЦИ МАРШОВЕ, ХОРА И РЪЧЕНИЦИ 2. Каква музика изпълнява народният оркестър? A) Б) В) САМО НАРОДНА МУЗИКА МАРШОВЕ МАРШОВЕ, ХОРА И РЪЧЕНИЦИ 3.Кои инструменти влизат в състава на духовия оркестър? A) ГАЙДА, ГЪДУЛКА Б) ТРОМПЕТ, КЛАРИНЕТ В) КАВАЛ, ТАМБУРА
  5. 5. На колко се брои всеки един от танците? БРОИ СЕ РАВНОМЕРНО НА ДВЕ. БРОИ СЕ НЕРАВНОМЕРНО НА ТРИ. БРОИ СЕ НЕРАВНОМЕРНО НА ДВЕ. Коя схема на кой танц отговаря?
  6. 6. ДУХОВ ОРКЕСТЪР ОРКЕСТЪР ОТ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ Слушайте”Дайчово хоро” и бройте неравномерно на четири
  7. 7. народна песен 1.Наклала е малка мома, наклала е седенчица. Тра-ла, ла, ла, ла, наклала е, тра-ла, ла, ла, ла,седенчица. 2.Че повика всите моми, всите моми и ергени. Тра-ла, ла, ла, ла,всите моми, тра-ла, ла, ла, ла и ергени. 3.Не дойдоха всите моми, всите моми и ергени. Тра-ла, ла, ла, ла,всите моми, тра-ла, ла, ла, ла и ергени. 4.Най дошъл е бачо Кольо, бачо Кольо с тамбурата. Тра-ла, ла, ла, ла,бачо Кольо, тра-ла, ла, ла, ла с тамбурата.
  8. 8. Изготвлил: Евдокия Богданова НУ” Тодор Генчев Влайков” град Пирдоп Интернет изображения
  9. 9. Изготвлил: Евдокия Богданова НУ” Тодор Генчев Влайков” град Пирдоп Интернет изображения

×