Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo

...

 • Login to see the comments

Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo

 1. 1. Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
 2. 2. China at Sinocentrism • Kabihasnang Tsino – isa sa pinakamatamdang kabihasnan sa daigdig. • Tinawag ang China bilang “Zhongguo” na nangangahulugang “Gitnang Kaharian.”
 3. 3. • Sinocentrism – paniniwala ng mga Tsino na ang China ang sentro ng daigdig. Pinaniniwalaan din nila na ang kanilang kultura at kabihasnan ang natatangi sa lahat. Dahil sa paniniwalang ito, para sa mga Tsino ang iba pang mga lahi ay tinatawag nilang barbaro.
 4. 4. Son of Heaven • Kilala rin sa tawag na Anak ng Langit • Pagkakakilala ng mga Tsino sa kanilang emperador • Pinaniniwalang pinili siya sa langit upang pamunuan ang buong kapuluan
 5. 5. Mandate of Heaven • Pahintulot o basbas ng langit. • Ang nagpapaliwanag kung bakit may mga naganap na pagbabago o pagpapalit ng dinastiya sa China.
 6. 6. Japan at Korea at ang Divine Origin ng mga Emperador • Divine Origin - paniniwalang banal ang kanilang mga pinuno
 7. 7. Alamat ng Japan • Ayon sa Kojiki, ang kapuluan ng Japan ay nabuo mula sa pagtatalik ng diyos na si Izanagi at diyosang si Izanami. • Mula sa paghuhugas ng kaliwang mata ni Izanami nagbuhat ang diyosa ng araw at kinikilalang diyos ng mga Hapones na si Amaterasu Omikami.
 8. 8. Izanagi at Izanami Amaterasu Omikami
 9. 9. • Ipinadala ni Amaterasu ang kaniyang apo na si Ninigi sa pulo ng Kyushu upang doon mamuhay. • Binigyan niya ito ng tatlong kayamanan: alahas, salamin at espada. • Ang kaapo-apuhan naman ni Ninigi na si Jimmu ang naging kauna-unahang emperador ng Japan noong 660 B.C.E.
 10. 10. Ninigi Jimmu
 11. 11. • Tanging sa lahi lamang ni Amaterasu dapat magmula ang emperador ng Japan. • Hindi sila naniniwala sa Mandate of Heaven kaya hindi maaring palitan o tanggalin sa katungkulan ang kanilang mga emperador. • Nanatili silang simbolo ng pagkakaisa ng mga Hapones hanggang sa kasalukayan.
 12. 12. Alamat ng Pinagmulan ng Korea • Naniniwala rin sa banal na pinagmulan ng kanilang emperador. • Alamat ni Tangun Wanggeom - Si Prinsipe Hwanung, anak ng diyos ng kalangitan na si Hwanin, ay nagnais na bumaba mula sa langit at manirahan sa daigdig ng tao.
 13. 13. • Nang malaman ang ninanais ng anak ay naghanap si Hwanin ng mataas na kabundukan at natagpuan ang Mount T’aebaek na nagsilbing panirahan ng nasabing prinsipe. • Nang makapanirahan na sa lupa ang prinsipe, itinatag niya ang lunsod ng diyos
 14. 14. • Tinuruan niya ang kaniyang mga nasasakupan ng kaalaman sa agrikultura at iba’t-ibang gawain tulad ng paghahabi at pagkakarpintero. • Bumuo rin siya ng mga batas upang maging gabay sa pagtukoy ng mabuti at masama at sa pagpataw ng kaparusahan sa mga lumabag sa batas.
 15. 15. • Siya ay sinasabing nakapangasawa ng isang oso na naging isang magandang babae. • Sila ay nagkaanak at pinangalanan nila itong Tangun Wanggeom. • Siya ang nagtatag ng kaharian ng Gojoseon. • Namuno siya rito sa loob ng 1500 taon.
 16. 16. Tangun Wanggeom Hwanung
 17. 17. Timog-Silangang Asya at ang Paniniwala sa mga Diyos-Diyosan at Espiritu • Ang nagtataasang bundok ang sinasabing tirahan ng mga diyos o espiritu. • Pilipinas – ang mga bundok Arayat, Banahaw, at Makiling ang pinaniniwalaang tirahan ng mga anino at diwata.
 18. 18. • Sa Myanmar, ang Mount Popa naman ay tirahan ng mga espiritu ng kalikasan na ung tawagin ay nat. • Sa Thailand, ang mga espiritu na kung tatawagin ay phi ay sinasabi ring naninirahan sa mga bundok. • Kadalasang nagmumula ang imperyo sa pakikipag-isang dibdib ng diyos sa tao.
 19. 19. • Ang maitatalagang hari ay dapat manguna sa pagsasagawa ng mga ritwal bilang pagsamba sa mga espiritu • Ang pagsasagawa ng mga pag- aalay at tamang ritwal para sa mga pinaniniwalaang espiritu at diyos ay sinasabing magbibigay sa kanila ng kasaganaan at katatagan ng kanilang kaharian
 20. 20. • Ang mapipiling pinuno ay dapat nagtataglay ng hindi pangkaraniwang katangian tulad ng pagiging matapang, magaling, at matalino. • Dapat siyang kakitaan ng kahusyan sa pamumuno sa kaniyang nasasakupan at kakayahang magsagawa ng ritwal para sa mga kinikilalang espiritu at diyos.
 21. 21. India at Timog Asya at ang Devaraja at Cackravartin • India – ang kinikilalang diyos ay nagmula at nabuo sa pamamagitan ng pagsasam-sama ng diyos ng buwan, apoy, araw, hangin, tubig, kayamanan, at kamatayan. - kinikilala siya bilang pinakamataas at walang kapantay dahil hindi lamang iisang diyos ang kaniyang taglay. Ang tawag sa kaniya ay Devaraja
 22. 22. • Sa Hinduism at Buddism, ang hari ang kinikilala bilang cackravartin o hari ng sansinukob. • Ang natatanging haring ito ay may pangakong mamuno nang makatwiran at mapagkalinga sa mga mamamayan at kanilang relihiyon. • Nangako rin ng karapatan sa kaniya ang kaniyang mga nasasakupan
 23. 23. • Si Haring Asoka ay isang halimbawa ng cackravartin. Isa siyang mandirigma na tumalikod sa karahasan at tumatanggap at suporta sa Buddhism. • Sa Cambodia – ang Haring Khmer na si Jayavarman Iiay isang cackravartin na nasa pagkalinga at proteksiyon ni Shiva.
 24. 24. • Lumaganap sa India ang impluwensiya ng Hinduism. Ang naging pagtingin ng mga tao sa hari ay isang buhay na imahe ng diyos. • Ang paniniwala sa karma at reinkarnasyon ay bahagi rin ng Hinduism.
 25. 25. Kanlurang Asya at ang Kaisipang Islamiko • Islam – itinatag ni Muhammad na siyang naging tagapaghatid ng mensahe ni Allah sa sanlibutan. • Itinuring siyang pinunong pangralihiyon at politikal. • Namatay siya nang walang naatasang kapalit kaya nagpasiya ang kanyang mga tagapayong gawing pinuno ng mga Muslim si Abu Bakr.
 26. 26. Muhammad Abu Bakar
 27. 27. • Caliph – “tagapagtaguyod ng pananampalataya” - kahalili o kinatawan ni Muhammad sa kalupaan - hukom at pinuno ng hukbong sandatahan • Caliphate – sistema ng pamahalaang itinatag ng mga caliph
 28. 28. Ang Alamat ni Tangun • Isang tigre at isang oso ang nanalangin kay Hwanung, anak ng diyos ng kalangitan, upang sila ay maging tao. • Nang marining ni Hwanung ang panalangin, iniutos niya sa dalawa na kumain ng 20 clove ng bawang at bugkos ng mugwort at umiwas sa sikat ng araw sa pamamagitan ng pagtatago sa yungib sa loob ng 100 araw.
 29. 29. • Hindi natagalan ng tigre ang nasabing sitwasyon kaya iniwan niya ang yungib. Samantala, ang oso ay nanatili hanggang sa ito ay maging isang magandang babae. • Ang osong naging babae ang naging asawa ni Hwanung. Sila ay nagkaanak ng lalaki, si Tangun Wanggeom. Kinilala siya bilang tagapagtatag ng Gojoseon, ang unang kaharian ng Korea.
 30. 30. • Ginugunita ng mga Korean ang araw ng pagkakatatag ng unang kaharian tuwing ikatlo ng Oktubre. Ito ay tinatawag nilang National Foundation Day.

×