Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slik ser vi på skolen vår (skoleutvikling)

878 views

Published on

..

Published in: Education
  • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Slik ser vi på skolen vår (skoleutvikling)

  1. 1. Slik ser vi på skolen vår! Eksempel til etterfølgelse? Bilde: Shutterstock
  2. 2. Visjon og mål • Visjon: Hvis vi skal maksimere elevenes læring må skolen bli et sted for optimisme, læringslyst og utfordringer – og hvor elever og lærere ser på hver dag som en ny oppdagelsesreise, full av formål og hvor intellektuelt engasjement og relevans til og kontakt med omverden har prioritet. • Mål: Å gi elevene læringsomgivelser som gjenkjenner at elever lærer best når de er engasjert i autentiske oppgaver, inkludert problemløsning og samarbeid med klassekamerater i tverrfaglige, problemorienterte, forskningsbaserte prosjekter –og lærerens rolle inkluderer det å være coach og tilrettelegger, og hvor man oppmuntrer elevenes ansvar for egen læring.
  3. 3. Læringsprinsipper • Hjernen er ikke et kar som skal fylles, men en ild som skal tennes (Pluto) • Mennesker er aktive, viktige medlemmer i mange samfunn; familie, skole, vennegjenger, online-nettverk og kulturelle grupper. De forstår hvordan verden utvikler seg gjennom disse sosiale og kulturelle interaksjonene. • Utdanningen må verdsette og støtte demokrati, og alle medlemmer skal behandles med respekt. Elevene har en stemme, og den skal vi lytte aktivt til. • Læring skjer gjennom hele livet. Mennesker blir født med et potensiale til å være autonome, nysgjerrige, kreative og kraftfulle når det gjelder egen læring. De har et ønske om å skape mening av erfaringene de opplever. Tidligere kunnskap utvikler seg kontinuerlig i lys av nye erfaringer. • Det er den som lærer som bestemmer hva og fra hvem han vil lære. • Alle som lærer har interesser og erfaringer som kan bli brukt for å skape relevante og kraftige læringsmuligheter. • Mennesker konstruerer og dekonstruerer mening og tar med seg i alle læringssituasjoner sine forståelser og teorier, som avgjør hvordan de oppfatter verden. • Læring foregår ikke lineært, men i mange retninger - basert på erfaringer, tro og omgivelser. • Mennesker har preferanser for hvordan de lærer, og har mange typer intelligenser. • Mennesker responderer på forventninger andre har til dem. Høye forventninger har stor påvirkningskraft på elevens måloppnåelse.

×