Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samarbeid

1,604 views

Published on

Samarbeidsnivåer Leap21

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Samarbeid

  1. 1. Hva er samarbeid?
  2. 2. Å jobbe sammenGruppearbeid blir ofte brukt, men ofte hardet ikke den samarbeidseffekten man skulleønske. Hva er det som går galt?
  3. 3. Samarbeid Elevene tar viktige avgjørelser sammen (nei gir nivå 3, ja gir nivå 4) Samarbeid Elevene har delt ansvar (nei - gir nivå 2, ja nivådeling gir nivå 3 Det kreves at elevene jobber i par eller grupper (nei gir nivå 1, ja gir nivå 2)
  4. 4. Bla blaSamarbeid? Bla bla En elev bruker Internett for å intervjue en elev i en annen by Det neste jeg Da vil jeg siHver elev jobber individuelt lurte på var… at…Dette er samarbeid nivå 1 Hele klassen diskuterer et tema. Samarbeid Dette er samarbeid nivå 1 på nivå 2. Elevene gir hverandre tilbakemelding når de jobber i Hva synes Jeg tenker Enig gruppe. Dette er samarbeid på dere? at … nivå 2 Tilbakemelding TilbakemeldingEn liten gruppe diskuterer sammenDette er samarbeid på nivå 2
  5. 5. En elev arbeider med en samarbeidspartner i et Samarbeid? annet land for å utvikle en felles webside. Begge elevene deler ansvaret for utviklingen av nettstedet. Da vil jeg si Ganske bra at… Og hvordan er Hva tror du om temperaturen? å sette inn… Dette er samarbeid på nivå 3.En elev intervjuer en Jasamarbeidspartner i etannet land om været i dettelandet. Dette er en oppgavehvor elevene jobbersammen, men de har ikkedelt ansvar for resultatet. En eier resultatet, Er dette rettDette er samarbeid nivå 2. de andre bare innstilling? hjelper til og gir feedback Dette er samarbeid nivå 2
  6. 6. Hadde egentlig Samarbeid? lyst å velge Elever i par utvikler en presentasjon omDette er Elever i par velger hund, men liker hester også. klimaendringer og måsamarbeid på hva slags dyr de vil OK! bestemme seg for hva slagsnivå 3. studere. Elevene vil årsaker de ønsker å skrive sannsynligvis ta om. Elevene må bestemme Hest! denne avgjørelsen sammen hva som er de basert på kun viktigste årsakene til personlig preferanse, klimaendringer; denne ikke ut fra kunnskap beslutningen vil endre formen om tema. på presentasjonen. Dette er samarbeid nivå 4 Hva synes Jeg tenker Enig Kullfyring? Ja, kullfyring er dere? at … Biler? Kuer? en god ide Elevene utfører et labforsøk sammen og har delt ansvar for resultatet av eksperimentet. Dette er samarbeid nivå 3
  7. 7. Elever i team For eller mot? Samarbeid? utfører en oppgave i trinnElever i gruppe utfører en beskrevet avundersøkelse og må lage sin lærer. Lærerenegen prosjektplan. Elevene har planlagtmå planlegge prosessene i arbeidet. Motarbeidet. Samarbeid nivå 4. Samarbeid nivå 3 Så milepælen Først For For Så B blir da…. A Ja, etter SWOT I forberedelser til en debatt må elevene bestemme om de Er Bonn Paris skal argumentere for eller Helsinki hovedstad? mot. Dette er innholdsavgjørelse som former hva de skal arbeide med, og de må forhandle seg fram til enighet. Dette er samarbeid nivå 4.Elever arbeider sammen for å identifisere hva som erhovedsteder i Europa. Dette er ingen avgjørelse sombetyr noe for resten av arbeidet de skal gjøre.Dette er samarbeid nivå 3

×