Kommunekonferansen2010

660 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
170
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kommunekonferansen2010

 1. 1. Digitalt skulesamarbeid<br />i Sogn og Fjordane<br />
 2. 2. Kven er eg?<br />Eva Bratvold<br />Prosjektleiar Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane<br />Blogg: http://evabra.wordpress.com (http://evabra.no)<br />Epost: eva.brat@online.no<br />Evabra på Twitter<br />
 3. 3. Bakgrunn: Kunnskapsløftet<br />Å kunne uttrykke seg munnleg <br />Å kunne lese <br />Å kunne rekne <br />Å kunne uttrykke seg skriftleg <br />Å kunne nytte digitale verktøy (http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Grunnleggende-ferdigheter/?visning=5)<br />Innarbeida i læreplanar for alle fag. Alle lærar har difor ansvar for at elevar (og lærlingar) får utvikle grunnleggjande ferdigheiter gjennom arbeid med dei ulike faga. <br />Dei nye planane har tydelege mål for kva elevane skal meistre på ulike trinn. <br />Kvar elev skal stimulerast til størst mogeleg måloppnåing gjennom tilpassa opplæring. Om ein elev ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av den ordinære opplæringa, har eleven rett til spesialundervisning.<br />
 4. 4. Kompetansemål etter 2. årstrinn Norsk<br />Skriftlege tekstar<br />Mål for opplæringa er at eleven skal kunne …bruke bokstavar og eksperimentere med ord, i eigen handskrift og på tastatur….bruke datamaskin til tekstskaping <br />Samensette tekstar<br />Mål for opplæringa er at eleven skal kunne …uttrykkeeigne tekstopplevingar gjennom ord, teikningar, bilete, musikk og rørsler <br />
 5. 5. Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane<br />
 6. 6. Overordna mål for prosjektet<br />Brei kompetanseheving<br />Sikre tilgang i dårleg utbygde områder<br />Legge til rette for deling<br />
 7. 7. Praktisk eller strategisk?<br />Prosjektet har valt ei meir praktisk enn strategisk tilnærming – med dei konsekvensane dette har hatt<br />Målet var å auke den digitale kompetansen blant lærarar, elevar og føresette<br />Målgruppe vart difor skulane. Sjølv om kommunane er skuleeigar vert mykje av ansvaret delegert til einingsleiar (rektor)<br />I Sogn og Fjordane er det i underkant av 150 skular – vi har direkte eller indirekte hatt kontakt med alle i løpet av prosjektperioden<br />
 8. 8. LMS (Learning Management System) – lagt til rette for deling på tvers av skular og skulesteg<br />GS<br />HSF<br />VGS<br />
 9. 9. Status LMS<br />I prosjektperioden har talet på skular med LMS auka frå om lag 60% til om lag 80% (og fleire av skulane som hadde LMS frå tidlegare har teke dette meir i bruk)<br />Administratorkurs: om lag 80 deltakararordinær pris administratorkurs kr. 4.500,- + reise/opphald 2 dagarvår pris kr. 2.500,-deltakarane har stort sett reist att og fram på dagen<br />Kurs i bruk av verkty i LMS<br />Supportteneste <br />
 10. 10. Deling av kunnskap<br />Fagdagar<br />Kurs<br />Heimeside<br />Fronter<br />Blogg<br />Andre sosiale medier<br />Erfaringar gitt ut i bokform: IKT i Skulen – kva, kven, korleis og kvifor.<br />
 11. 11. Kva er digital kompetanse?<br />
 12. 12. Kvifor så stor vekt på digital kompetanse?<br />Ville ikkje eg som arbeidsgjevar ønskje at mine tilsette veit kor dei finn truverdig informasjon og så samarbeide om å lage ein nyttig ressurs på arbeidsplassen?<br />Læraren sin jobb er å engasjere elevar i aktiviteter som lærer elevane korleis dei skal løyse problem, tenke kritisk, finne og nytte ressursar, samarbeide, lage og uttrykke seg på effektive måter.<br />Om vi ønskjer å engasjere elvane må vi høyre på kva dei seier fungerar – og dei må sjå læraren sin pasjon for sitt/sine fag. <br />
 13. 13. Kva seier elevane om bruk av IKT i undervisninga<br />Vi liker å finne ut ting på eigenhand og vi veit at det er slik vi verkeleg lærer <br />Vi har sett at YouTube er ei gullgruve når det gjeld “how-to”-videoer i omtrent alle emner <br />Vi elsker å få kommentarar på arbeidet vårt frå andre enn læreren og – det gjer at vi reflekterer meir <br />Vi ønskjer at læraren viser oss veg mot gode ressursar. <br />Vi ønskjer at læraren er der når vi står fast eller ikkje forstår. <br />Vi ser det er verdi i samarbeid – det å få fleire kreative løysingar på problema<br />Vi ser på teknologi som ein betre måte å få organisert læringa og for å uttrykke oss meir kreativt <br />
 14. 14. Utfordringane framover<br />Sitat Liv Signe Navarsete 26.05.10 Kommunekonferansen i Loen:«ikkje investere i teknologi – investere i organisasjon»«vidareutvikle seg steg for steg, ikkje store omveltningar – heller mindre endringar og kontinuerlig»<br />Mykje av infrastruktur og tekniske løysingar er på plass (sjølv om mykje fortsatt kan betrast – no er det å ta i bruk teknologien som vert utfordringa<br />Å lage gode undervisningsopplegg og halde seg orientert om kva program og tenester som finnast og korleis ein kan nytte dei i skulen tek tid<br />Auke IKT-kompetansen generelt<br />
 15. 15. Største hinder for å nytte IKT i undervisninga<br />53% manglande digital kompetanse hjå lærar <br />13% manglande digitale læringsressurser <br />05% tekniske problem<br />24% manglande endringsvilje i kollegiet <br />05% manglande kompetanse hjå skuleledelsen<br />00% annaRune Krumsvik, konferansen «Er du klar for det digitale løftet», Sogn og Fjordane fylkeskommune<br />
 16. 16. Tal frå andre land (Kypros)<br />81,4% mengde pensum har auka mykje<br />71,7% mangel på tid<br />60,4% naudsynt tid for å gjere klart IKT-baserte aktivitetar <br />53,5% tilgjengelegheit infrastruktur <br />50,7% mengde kvalitetsinnhold (digitale læringsressursar)<br />50,2% manglande IKT-support for lærar i klasserommet <br />43,4% deltaking i avgjerdsler<br />
 17. 17. Prosjektet i tankekartutgåve<br />

×