Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klimaendringer

1,191 views

Published on

Et diskusjonsspill

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klimaendringer

 1. 1. Takk for at du lastet ned dette Decide-spillet! Hvert spill inneholder alt du trenger for at en gruppe på opptil 8 personer kan spille Decide. Dersom du har flere deltakere, gir du ett spill til hver gruppe. Hvert spill kan skrives ut på A4-papir eller papp. Bruk 160 g/m2 papir for å få best resultat. De 9 første sidene har kanter med forskjellige farger, dette viser hvilken farge det skal være på papiret du skriver dem ut på. Det er 3 grønne, 3 blå, 1 gult og 2 oransje ark. De andre sidene skal skrives ut på hvitt papir eller papp. De siste fire sidene inneholder spillebrettet og instruksjonene for hver deltaker. Det er viktig at hver deltaker har et spillebrett i A3-format. Instruksjonskortene bør skrives ut på de angitte fargene, men det fungerer også med svart/hvitt. Forsikre deg om at det er like mange spillebrett og instruksjonskort som det er deltakere. Ha det gøy med Decide! Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, send e-post til: info@playdecide.orgFUND is a project funded by the European Commission (grant agreement SiS-CT-2009-230474). The views and opinionshere expressed do not necessarily reflect those of the European Community and the Community is not liable for any use thatmay be made of the information contained therein.
 2. 2. Instruksjoner1.Forberedelser.Skriv ut PDFene på farget papir som vist i malen. Du trenger A4 ark som er gule, oransje, grønne, blå oghvite.Klipp ut kortene.Skriv ut en spillematte og instruksjoner til hver elev som skal delta. Decide fungerer best når man spiller igrupper på 4 til 8 personer.2.Å komme i gang.Fra start til slutt vil spillet ta ca 80 minutter.Alle spillere skal ha en spillematte foran seg. De ulike kortene skal gradvis fylle opp denne spillematten.Lederen viser vei ved å peke ut de ulike feltene på spillematten, ta frem kort og ikke minst vise målet medspillet; man skal diskutere seg frem til et standpunkt.Gjennom den første delen av spille samler og deler man informasjon ved å studere informasjonskortene.Deretter går man over til en diskusjonsfase med utgangspunkt i grublekortene.Til slutt skal man forsøke å komme frem til et felles standpunkt for gruppen som helhet. Dettestandpunktet kan lastes opp til www.playdecide.euFør den første fasen begynner, bør lederen minne alle spillere på reglene for diskusjonen (nederst tilvenstre på spillematten) og dele ut gule kort.Alle kan holde opp et gult kort for å få en pause i diskusjonen i tilfelle de føler at andre ikke følger reglene.Når problemet er løst, fortsetter diskusjonen.Øverst til høyre er det plass for å notere utgangstanker, hva man tenker før diskusjonen begynner.3.Fase 1. InformasjonDenne delen av spillet tar ca 30 minutter. Alle spillere leser introduksjonen til spillet som er øverst tilvenstre på spillematten.Alle spillere leser noen personkort, velger et de synes er interessant og legger det på sin spillematte.Deretter forteller spillerne hverandre om kortet de har valgt.Alle spillere utveksler og leser informasjonskort, velger 2 de synes er interessante og legger dem påspillematten.Deretter forteller spillerne hverandre om kortet de har valgt.Alle spillere utveksler og leser grublekort, velger 2 de synes er interessante og legger dem påspillematten.Deretter forteller spillerne hverandre om kortet de har valgt.Hele veien kan spillere skrive på hvite kort for å legge til informasjon.
 3. 3. 4.Fase 2. DiskusjonDenne delen av spillet tar ca 30 minutter.Det er ulike måter å diskutere på, velg det som passer best for gruppen.Man kan diskutere fritt, dvs. at det ikke er neon restriksjoner, men innspillene kommer fra en person tilneste.En mer strukturert måte å diskutere på er å la folk komme med innlegg en etter en.Hvis diskusjonen er vanskelig eller går tregt, kan man bruke utfordringskortene.Gradvis trekker man ut kort som underbygger viktige argumenter. Disse kan igjen grupperes etter ulikeståsted. Til slutt bør man minst stå igjen med et ståsted.5.Fase 3. En felles grupperesponsDenne siste delen av decide tar ca 20 minutter. Nå skal alle lese de 4 ulike politiske standpunktene.Basert på konklusjonene til gruppen, kan alle stemme på disse standpunktene.Forsøk å se etter noe som er felles for alle spillere. Finnes det et standpunkt alle kan leve med? Hvis ikke,forsøk å formulere et femte felles standpunkt.6.Last opp resultaterLederen overfører resultatene fra spillet til ‘upload’ funksjonen på www.playdecide.euResultatene vil bli lagt sammen med resultatene til andre decidespillere i Europa.
 4. 4. Infokort 1 Infokort 2 Infokort 3Hva er sammenhengen Hva sier polis om nivået av Hvordan påvirker avskogningmellom fossilt brensel og karbondioksid? nivået av karbondioksid?karbondioksid? Iskjerner som er boret i Antarktis Avskogning frigjør karbonet som erMengden karbondioksid i viser at CO2 konsentrasjonene har lagret i trær og fører til at mindreatmosfæren er direkte påvirket av variert de siste 600 000 år, men at karbondioksid fjernes fra atmosfærenmenneskelig aktivitet. Når vi bruker det har skjedd en rask og rekordstor (trær forbruker CO2 i fotosyntese)fossilt brensel (kull, olje, gass, bensin økning de siste 200 år.og diesel) øker nivået av På verdensbasis fjernes det i snitt etkarbondioksid i lufta. skogsareal på mer enn 45 000 fotballbaner hver dag.Rundt 87 prosent av verdens energikommer fra fossilt brensel.Infokort 4 Infokort 5 Infokort 6Rekordtemperaturer Alaska ser allerede virkningen Hva sier ekspertene? av høyere temperaturer.I løpet av ca. 150 år med målinger av De fremste klimaforskerne i verden,global temperatur (land, luft og hav) Temperaturene i Alaska øker ti representert ved FNs klimapanel,har 11 av de 12 siste årene vært ganger raskere enn i resten av mener at det kan bli svært dramatiskblant de varmeste. verden. dersom vi ikke setter i verk omfattende tiltak for å redusereGjennomsnittlig global temperatur vil Permafrosten (varig frossen bakke) utslippene av klimagasser.trolig øke med 1 til 6oC i løpet av de tiner for første gang på tusenvis avneste 100 år. år. Veier folder seg og hus har sunket i bakken som følge av at permafrosten smelter.Infokort 7 Infokort 8 Infokort 9Hvordan kan global Kan global oppvarming føre til Dødelige hetebølger og mildeoppvarming gi mangel på flere oversvømmelser? vintre.ferskvann? Med varmere vær kan lufta holde på Den europeiske hetebølgen i 2003Lima, hovedstaden i Peru, er mer fuktighet, noe som kan føre til forårsaket omtrent 35 000 dødsfall,avhengig av smeltevann fra isbreer til mer regn og snø. Antall store hovedsakelig blant eldre, spedbarnsin vannforsyning. Hvis isbreene oversvømmelser har økt over hele og kronisk syke.forsvinner, vil der ikke være mer vann verden hvert tiår siden 1950.til denne byen med mer enn 8 På den annen side kan varmeremillioner mennesker. I juli 2005 var der en kraftig regnskur vintre gi færre dødsfall på grunn av i Mumbai i India, med 940 mm regn kulde.Isbreene i Himalaya, på det på 24 timer. Minst 1000 menneskertibetanske platået, gir mer enn døde som følge av flom og leirskred.halvparten av drikkevannet til 40prosent av verdens befolkning.
 5. 5. Infokort 10 Infokort 11 Infokort 12Kan global oppvarming Hvilken virkning har global Klimaendringer påvirkerpåvirke matforsyningene? oppvarming på korallrev? allerede mange arter.Økt nattemperatur forårsaket av Korallrev har det høyeste Dr. Terry Root har analyserte flereglobal oppvarming kan føre til artsmangfoldet av alle marine vitenskapelige artikler om virkningenbetydelige reduksjoner i risavlingene. økosystemer. av global oppvarming på planter ogRis er det viktigste næringsmiddelet dyr. Resultatene viste at blant 1500for over halvparten av verdens Det er forventet at global oppvarming arter som var studert, var alleredebefolkning. vil bidra til ødeleggelse av korallrev i 1200 påvirket av global oppvarming. framtiden og at hastigheten på oppvarmingen overskrider evnen To arter, rødt ekorn og fruktflue, har revene og marine organismer har til å fått genetiske endringer på grunn av tilpasse seg. global oppvarming.Infokort 13 Infokort 14 Infokort 15Isbjørner går mot utryddelse? Fisk på flyttefot. Afrika vil bli hardt rammet av oppvarmingen.Isbjørner jakter på sel nær kanten av Seifiske i Beringhavet ved Alaska erisfronten i Arktis. Ettersom isen har verdens største. Men fiskerne i Selv om Afrika har det lavesteminket og deler har brutt av, har området har fått problemer fordi forbruket av fossilt brensel perisbjørner strandet hundrevis av klimaendringer har fått fisken til å person, kan det være her effektenekilometer fra hovedisen. trekke mot kjøligere havområder i av global oppvarming rammer russisk farvann. hardest.Gjennomsnittsvekten til en isbjørn hargått ned med 25 prosent de siste tjue Sør i Beringhavet har temperaturen Mindre regn, redusert vannforsyningår, og mange har dødd av sult. økt så mye at det marine liv beveger og tap av jordbruksområder vil føre til seg nordover. hungersnød, sykdom og en nedadgående økonomisk spiral.Infokort 16 Infokort 17 Infokort 18Klimagassutslipp fra fly. Livsstilsvalg kan ha stor Skifting av lyspærer. betydning.Flytrafikken står for omtrent 2 prosent Hvis du skifter ut en vanligav karbondioksidutslippet i verden. Enkeltpersoner kan selv redusere glødelyspære med en energieffektiv karbonutslippene sine betydelig. Det pære, sparer du energi og reduserer kan blant annet gjøres ved å justere karbonutslippet. termostaten hjemme, slik at innetemperaturen blir lavere og ved Sparelyspærer kutter at man bruker mindre personbil. energikostnadene med om lag 75 % i forhold til glødepærer, mens den produserer like mye lys.
 6. 6. Infokort 19 Infokort 20 Infokort 21Kull sørger for mer enn Hva er “klimakvoter”? Enhver endring i klima vil hahalvparten av elektrisiteten i vidtrekkende konsekvenserUSA. I Norge og EU blir bedrifter tildelt en kvote over hvor mye karbondioksid Klimaendringer vil bl.a. påvirke:Kraftverk som bruker kull for å lage de kan slippe ut i året. En bedrift som Jordbruk, vannforsyning, energikilder,elektrisitet er den største enkeltkilden f. eks. har hatt et utslipp på 100 tonn skogforvaltning, fiskeri, transport,til CO2 og bidrar til 1/3 av USAs kan få tildelt en kvote på 80 tonn. Da forsikring, turisme, katastrofebistandtotale CO2-utslipp. må bedriften innføre tiltak for å og helse (for smittsomme redusere utslippene med 20 tonn. sykdommer). Hvis den klarer å redusere utslippene ytterligere, kan den selge resten av kvoten Dermed blir det økonomisk lønnsomt å redusere utslipp av karbondioksid.Infokort 22 Infokort 23 Infokort 24Endring av kjemien i Ustabilt klima som følge av Lærdom fra “den lille istiden”atmosfæren oppvarming I “den lille istiden” fra 1550 til 1850,Dersom vi krympet Jorda på størrelse Global oppvarming virker gikk innbyggerne i London på skøytermed et eple, ville atmosfæren være destabiliserende og kan gi plutselige på Themsen og det snødde i Sydneypå tykkelse med epleskallet. klimavariasjoner. i Australia. Samtidig opplevde mange Havets sirkulasjonssystem, som avlingssvikt, hungersnød, sykdom ogJordas atmosfære er så tynn at vi frakter varme over hele planeten, kan stor folkevandring.kan endre dens kjemiske forstyrres og føre til at noen områder Med dagens befolkning på jorda kansammensetning ved å øke utslippet blir kaldere samtidig som andre en plutselig temperaturendring haav karbondioksid fra fossilt regioner får høyere temperatur. katastrofale konsekvenser.brennstoff.
 7. 7. Grublekort 1 Grublekort 2 Grublekort 3Vi har ingen rett til å gjøre Øko-angrep på Å lære av våre feil.dette. utviklingsland? Mange utviklingsland har storeVi har ikke rett til å ødelegge USAs utslipp av CO2 i 2004 var ubrukte kullressurser, den mestplaneten for fremtidige generasjoner. større enn CO2-utslippet til forurensende formen for fossiltVi har heller ikke rett til å forårsake Sør-Amerika, Europa, Asia, Afrika og brensel.utryddelse av andre arter. Midtøsten til sammen. Utviklingsland er gjerne de første Kan vi be dem om ikke å bruke detteEr du enig? som merker høyere havnivå og uvær. fossile brenselet, når vi har hatt fordelen av å utnytte vårt fullt ut? Er Vestens CO2-utslipp et øko-angrep på utviklingsland?Grublekort 4 Grublekort 5 Grublekort 6Mulighetene for en katastrofe. Kostnadene ved matvaner. Hva vil vi overlate til våre barn?Selv om klimamodellene spriker og CO2-utslippet knyttet til et biffmåltiddet er uenighet om hvor mye og importerte grønnsaker er 8 ganger Akkurat som røyking kan gi krefttemperaturen vil øke i dette høyere enn utslippet fra et senere i livet, vil det vi gjør medårhundret, må de mulige skadene vegetarmåltid laget fra lokalt planeten vår nå påvirke seneretvinge oss til å handle. produserte ingredienser. generasjoner.Eller skal vi vente og se? Hvordan kan du forandre dine Har vi et ansvar overfor fremtidige matvaner for å redusere generasjoner, eller skal vi forvente at CO2-utslippet? de tar vare på seg selv?Grublekort 7 Grublekort 8 Grublekort 9Skremt til likegyldighet. Bærekraftig levesett Jeg er en øy.“Jeg overser det jeg hører og ser i Det er mulig å legge om til en “Jeg er en øy. Hvordan jeg lever harmedia om klimaendringer. Jeg blir bærekraftig livsstil gjennom å endre ingen virkning på jorda og nålevenderedd og overveldet og tror ikke at byggepraksis og energibruk. eller fremtidige mennesker, dyr ogvirkningen av klimaendringer vil planter. Jorda, plantene og dyrene ermerkes på flere tiår, så det er ikke Hvorfor prøver ikke flere mennesker til for at vi kan bruke dem som vi vil.”mitt problem” å bruke sin personlige innflytelse til å endre planeten? Tror du dette er en vanlig holdning?Tror du dette er en vanlig følelse?
 8. 8. Grublekort 10 Grublekort 11 Grublekort 12Tenk på barna. Kanskje får vi det bedre? Skjulte fordeler?“Jeg tenker på barna. Jeg vil at mine Global oppvarming kan gjøre det Klimaendringer kan gi enkeltebarnebarns barn skal kunne ha glede billigere å fyre om vinteren i nordlige positive økonomiske virkninger forav den vakre planeten og føle seg områder. Videre kan det føre til større jordbruk, skogbruk og turisme i noensikre og trygge på dens kjente avlinger i Canada og bedre områder på Jorda, mens de negativeværmønster, avlinger og torskefiske på Grønland. virkningene i Afrika, Asia ogvannforsyning – akkurat slik jeg har Sør-Amerika kan føre til mangel påvært.” Kan fordelene ved oppvarming mat og vann, flom og utryddelse av oppveie ulempene? arter.Bør mine barns behov komme foranmine egne?Grublekort 13 Grublekort 14 Grublekort 15Styrken i teknologi Bedriftsbeskatnings-tiltak. Kreve mer energi fra fornybare teknologier.Storbritannias tidligere statsminister Noen selskaper har tjent storeTony Blair sa: summer på energisparing. DuPont Myndigheter kunne kreve at mer av”Dersom vi utvikler ny teknologi er det har for eksempel spart 2 milliarder landets energi skal komme fraoverveiende sannsynlig at vi kan nå dollar i energikostnader siden 1990. fornybare kilder. India har enet mål på 60 % reduksjon i utslippene målsetting på10 % fornybar energi– og til en overkommelig pris.” Burde vi gi gunstige skatteordninger innen 2010, og Tysklands mål er 12 til selskaper som opptrer på denne % innen 2010.Er du enig med ham, eller tror du måten?dette bare er ønsketenkning?Grublekort 16 Grublekort 17 Grublekort 18Å være et godt eksempel. Kreve mer energieffektive Vi har større temaer. kjøretøy.Dersom alle offentlige bygg ble gjort Fattigdom, terrorisme, økendeom til femstjerners energieffektive Myndighetene rundt om i verden bør kriminalitet og andre temaer erbygninger, ville man spare enormt på kreve bedre brenseleffektivitet i nye viktigere enn klimaendringer.energiutgifter og utslipp av biler fordi transport står for nesten 1/3drivhusgasser. av CO2-utslippene.
 9. 9. Grublekort 19 Grublekort 20 Grublekort 21Håndtere oljeavhengighet. Å endre livene våre. Når der er vilje…Mens vi vil fortsette å bruke fossilt Håpet for fremtiden må være å finne På tross av dystre spådommer kan vibrensel i flere år fremover, bør vi ikke en meningsfull løsning på fortsatt handle for å sikre en leveligøke boringen og oljeforbruket for å klimaproblemet. Det kan bli verden. Det avgjørende er at videkke våre energibehov. Jo mer begynnelsen på en stor forvandling innser følgende: vi kan dekkefossilt brensel vi forbruker, desto av våre sosiale og økonomiske liv. behovene våre uten å ødelegge jordastørre klimaendringer får vi. Vi må bare vi har viljen som skal til for åinvestere i renere energiteknologier. Tror du folk ønsker denne klare det. forvandlingen?Grublekort 22 Grublekort 23 Grublekort 24Menneskelig påvirkning. Bekymringer for utrydning. Styrken i grønt – penger eller miljøet?Vi er en grunnleggende del av Utrydning er absolutt og endelig, detplaneten. Til og med vannet vi drikker kan ikke bøtes på eller reverseres. Det er alltid fokus på penger oghar vandret gjennom elver, hav, Så bør vi frykte at alle skapninger blir økonomisk vekst.skyer, regn, dyr, planter og utryddet, inkludert små marker ogmennesker. Det vi gjør med planeten, snegler? Tror du det må være et økonomiskgjør vi derfor mot oss selv. aspekt ved klimaendringer for at den Eller bør utryddelse av mennesket politiske interessen skal øke? være vår største bekymring?
 10. 10. Spilleregler: Gult kort! Spilleregler: Gult kort! Spilleregler: Gult kort!Bruk det gule kortet for å Bruk det gule kortet for å Bruk det gule kortet for åhjelpe gruppen å holde seg hjelpe gruppen å holde seg hjelpe gruppen å holde segtil spillereglene. Vift med det til spillereglene. Vift med det til spillereglene. Vift med detdersom du føler at reglene dersom du føler at reglene dersom du føler at reglenebrytes eller dersom du ikke brytes eller dersom du ikke brytes eller dersom du ikkeforstår hva som skjer. forstår hva som skjer. forstår hva som skjer.Spilleregler: Gult kort! Spilleregler: Gult kort! Spilleregler: Gult kort!Bruk det gule kortet for å Bruk det gule kortet for å Bruk det gule kortet for åhjelpe gruppen å holde seg hjelpe gruppen å holde seg hjelpe gruppen å holde segtil spillereglene. Vift med det til spillereglene. Vift med det til spillereglene. Vift med detdersom du føler at reglene dersom du føler at reglene dersom du føler at reglenebrytes eller dersom du ikke brytes eller dersom du ikke brytes eller dersom du ikkeforstår hva som skjer. forstår hva som skjer. forstår hva som skjer.Spilleregler: Gult kort! Spilleregler: Gult kort! Spilleregler: Gult kort!Bruk det gule kortet for å Bruk det gule kortet for å Bruk det gule kortet for åhjelpe gruppen å holde seg hjelpe gruppen å holde seg hjelpe gruppen å holde segtil spillereglene. Vift med det til spillereglene. Vift med det til spillereglene. Vift med detdersom du føler at reglene dersom du føler at reglene dersom du føler at reglenebrytes eller dersom du ikke brytes eller dersom du ikke brytes eller dersom du ikkeforstår hva som skjer. forstår hva som skjer. forstår hva som skjer.
 11. 11. Utfordringskort Utfordringskort UtfordringskortFortell gruppen hvem som Forklar i korthet til Hva mener du om hvordanmå betale (i form at medspillerne hva du mener media omtaler dette temaet?ressurser og konsekvenser) kan bli konsekvensen forog på hvilken måte. fremtidige generasjoner.Utfordringskort Utfordringskort UtfordringskortEr det noen risiko med Forestill deg hva Er gruppen “høflig” og ikkedette? Tenk på en risiko, besteforeldrene dine ville snakker om “tabu” tema ifortell om den til gruppen. sagt om dette temaet. Del det forhold til dette temaet?Spør to andre spillere om de med gruppen. Dersom det er tilfelle, si ” Vikan komme på en annen snakker ikke om …” ogfare. begynn å snakke om det som er vanskelig.Utfordringskort Utfordringskort UtfordringskortVelg et personkort der Uttrykk de meningene du har Trekk et personkort. Akkuratpersonen på kortet har ett om dette temaet som du som personen på kortet skalannet synspunkt enn det du ennå ikke har fortalt til du fortelle hva du mener omhar. Fortell gruppen hvordan gruppen. dette temaet.du dine meninger er like ellerforskjellige i forhold tilpersonen på kortet.
 12. 12. Utfordringskort Utfordringskort UtfordringskortKan vi rettferdiggjøre å Tror du at menneskelige Trekk en person på etbruke penger på forskning behov er viktigere enn personkort som er uenigpå alternative energikilder behovene til dem uten med deg. Spill dennenår der er mange andre mulighet til å si sin mening, personen og fortell gruppen iumiddelbare behov i verden for eksempel fremtidige korthet hva du mener (somslik som helsevesen og generasjoner? den personen) om detmenneskerettigheter? temaet dere diskuterer.Utfordringskort Utfordringskort UtfordringskortFinn ut hva personen til Finn ut hva personen til ”På grunn av den globalevenstre for deg mener om høyre for deg mener om økonomien bør vi ikkedette temaet. Spill djevelens dette temaet. Finn et regulere dette, men laadvokat (vær uenig med argument for å støtte energi- ogvedkommendes synspunkt). vedkommendes synspunkt. teknologiindustrien å fungere etter behovene i markedet” Er du enig i dette?
 13. 13. Person 1 Person 2 Person 3Mary Chen Jim Panek Anne KirbyJeg jobber i Hong Kong og reiser rundt Jeg er trøtt og lei av disse Vi vet alle hvor vanskelig det kan væreom i verden for å skaffe investorer til energikampanjene som forteller oss alt å få barna våre til å spise frukt ognye foretak i Kina. Jeg er stolt av om klimaendringer og global grønnsaker. Datteren min elskerjobben min med å skape jobber og oppvarming. fersken, men de må flys inn fra Chileflere muligheter. Noen ganger hører om vinteren.jeg kommentarer om at Kinas økende Det virker som om det er like mangeforbruk av kull, for å skaffe elektrisitet, eksperter som forteller oss at verden er Jeg lurer på om det positive ved å fåer årsaken til global oppvarming. Jeg på vei mot katastrofe som det er datteren min til å spise sunt, oppveiesprøver å sette det i perspektiv. En eksperter som sier at det ikke er grunn av skadene på atmosfæren fragjennomsnittlig innbygger i USA til å slå alarm og at klimaet naturlig flytransport.bruker mer enn seks ganger så mye varierer en del.energi som en gjennomsnittlig kineser.USA er verdens største produsent av Jeg ser ingen grunn til å ta hensyn tilkarbonutslipp til tross for at de bare har dommedagsprofetiene før det er størreen fjerdedel så stor befolkning som enighet blant ekspertene. Enten børKina. Fra mitt perspektiv, synes det alle bekymre seg eller ingen.klart hvor man bør starte med åredusere karbonutslippet!Hvitt kort Hvitt kort Hvitt kort
 14. 14. Person 4 Person 5 Person 6Jessica Brown George Silverman Maria SilvioJeg jobber i kjernekraftindustrien, og Min kone og jeg pusset opp huset vårt Jeg har hatt oversvømmelse for tredjejeg vet at bekymringer om fra 1930-årene og kuttet gang på sju år. Jeg er utslitt og trøtt ogkarbonutslipp fra fossilt brensel har fått energiforbruket i hjemmet med over 60 lei av å erstatte møbler og å ordne medmange til å undre på om vi allikevel prosent. forsikringsselskapet.må satse mer på kjernekraft. Det følesgodt å bli sett på som en del av Vårt nye tilbygg og oppgraderte loft er Jeg ønsker bare at noen skal gjøre noeløsningen i stedet for å tilhøre den 2-3 ganger bedre isolert enn det som slik at jeg kan føle meg trygg i mittslemme industrien. kreves av byggeforskriftene. Vi eget hjem. Jeg var ikke imponert da en installerte spesiallagede vinduer, en ny venn foreslo at vi skulle gå på etDet ser ut til å bli en ny bølge av varmtvannsbeholder og et solpanel informasjonsmøte om klimaendringer.kjernekraftverk for å skaffe elektrisitet med varmt vann. All luften somtil folk. La oss innse det – vindenergi kommer inn i huset er ”Jeg er alt for opptatt til å ordne medog solenergi høres fint ut, men disse forhåndsoppvarmet av et solvindfang. mitt søkkvåte gulvteppe til å bekymreenergikildene gir neppe nok energi meg over klimaendringer!”, sa jeg tileller er pålitelige nok til å drive dagens Vi prøver å ha en lavkarbon-livsstil henne.hjem og industri. bortsett fra vår årlige flytur for å besøke slektinger. Vi oppveier reiseutslippet ved å gi bort 20 lavenergi-lyspærer, som hver vil spare et halvt tonn karbondioksid i løpet av sin levetid.Hvitt kort Hvitt kort Hvitt kort
 15. 15. Person 7 Person 8 Person 9Roger Schwartzenberg Dr. Gillian King Dr. Tove M. SvendbyJeg er en foretakskapitalist som følger Jeg er atmosfæreforsker på Hawaiinyhetene om klimaendringer nøye. Jeg hvor jeg måler CO2-konsentrasjoner itror ikke det vil bli noe internasjonalt lufta fra en forskningsstasjon på fjellet.samarbeid om dette temaet i nær Slike målinger har blitt gjort på Hawaiiframtid. Derfor er jeg interessert i å siden 1958, fordi lufta i denne høyden Jeg er atmosfæreforsker ved Norskinvestere i firmaer som kan vokse og ikke påvirkes av stor industriaktivitet institutt for luftforskning (NILU) ogklare seg under disse endrede og vulkanutbrudd. I løpet av fire tiår jobber med målinger av klimagasser ogforholdene. Jeg vil ikke investere i har der vært 17 prosent økning i luftforurensning på Zeppelin-stasjonenforsikringsbransjen akkurat nå. I stedet CO2-innholdet i lufta. på Svalbard og Troll-stasjonen isatser jeg på havner i nordområdene Antarktis. Ved flere anledninger harsom vil bli tatt i bruk av nye Både økningen i CO2 og økningen i jeg sett hvordan forurensning og røykskipsfartsruter. gjennomsnittstemperatur er uten fra skogbranner i Sentral-Europa og sidestykke og er alarmerende for det Russland blir transportert til Arktis.Når skatter og avgifter for å begrense vitenskapelige samfunnet. Nettopp de arktiske områdene, somenergiforbruket blir for høye, tror jeg tilsynelatende virker øde og uberørte,markedet vil reagere og kreve at disse Hva skal til for at politikere og velgere forventes å få de høyesteproblemene tas opp. forstår situasjonen? temperaturøkningene i framtiden.Vi har allerede sett at havisen i Arktis har blitt kraftig redusert og at isbjørn sliter med å skaffe seg mat. Vi vet allerede mye om klimaendringene vi har i vente. Nå er det på høy tid at forskningsresultatene tas på alvor og omsettes i praktiske handlinger!Hvitt kort Hvitt kort Hvitt kort
 16. 16. Navn på gruppe:Hvilke konklusjoner har denne gruppen kommet til?Kort i denne gruppen: Infokort Grublekort Person Hvitt kort
 17. 17. Navn på gruppe:Hvilke konklusjoner har denne gruppen kommet til?Kort i denne gruppen: Infokort Grublekort Person Hvitt kort
 18. 18. Navn på gruppe:Hvilke konklusjoner har denne gruppen kommet til?Kort i denne gruppen: Infokort Grublekort Person Hvitt kort
 19. 19. Standpunkt: Klimaendringer 1 2 3 4 Mulige politiske meninger Støtte +++ 1 Tilpasning til klimaendringene. Vi bør ikke prøve å forhindre klimaendringene. Vi har ++ tilpasset oss klimaendringer tidligere, og tilpasning kan være billigere enn forebyggende tiltak. 2 + Øke investeringene i klimaforskning. Myndighetene bør umiddelbart støtte økt forskning på Akseptabelt klimaendringer for få bedre informasjon om hva som kan skje. - 3 Økonomisk stimulering. -- Myndighetene bør tilby pengestøtte og skattereduksjon for å oppmuntre til renere teknologi, bedre energieffektivitet og redusere avskogning. --- 4 Ikke akseptabelt Forhandle frem internasjonale klimaavtaler, som bør tre i kraft innen 2015. Å gjøre noe med klimaendringer krever store endringer i måten vi bruker energi og naturressurser på. Et Avstår fra å velorganisert internasjonalt samarbeid vil være stemme nødvendig.
 20. 20. Standpunkt: Klimaendringer 1 2 3 4 Mulige politiske meninger Støtte +++ 1 ..................................................................................... ++ ..................................................................................... ..................................................................................... + ..................................................................................... Akseptabelt 2 - ..................................................................................... ..................................................................................... -- ..................................................................................... ..................................................................................... --- Ikke akseptabelt 3 ..................................................................................... Avstår fra å ..................................................................................... stemme ..................................................................................... ..................................................................................... 4 ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................
 21. 21. Person Infokort Infokort StarttankerKlimaendringer Skriv ned de første tankene dine her og bruk hvite kort for å legge til temaIntroduksjon .........................................................Ordet "klimaendringer" blir brukt når man mener endringer i gjennomsnittsvær over tid. Det kan væreklimaendringer over en kort periode på noen få tiår eller over en lang periode på tusenvis av år. .........................................................Endringene kan skyldes naturlige forandringer på Jorda (vulkanutbrudd, variasjoner i Jordas bane .........................................................rundt sola) eller eksterne krefter (endringer i solaktivitet). Mer nylig har vi også fått klimaendringer somskyldes menneskelig aktivitet, blant annet avskogning og bruk av fossilt brensel til energi. .........................................................Når vi snakker om "klimaendringer" mener vi som oftest endringer av Jordas gjennomsnittligeoverflatetemperatur, også kalt "global oppvarming". Oppvarmingen skyldes at såkalte drivhusgasser ........................................................."sperrer inne" varmen som avgis fra jorda. Etter den industrielle revolusjon (1800-tallet) har vi tatt ibruk stadig mer karbonholdig fossilt brensel, det til vi kull, olje og gass. Derfor har prosentandelen av .........................................................drivhusgasser, spesielt karbondioksid (CO2) i atmosfæren, steget dramatisk siden den industriellerevolusjon. Økningen i drivhusgasser i løpet av de siste to hundre årene er hovedårsaken til den .........................................................globale oppvarmingen vi ser i dag.Mulige politiske meninger ......................................................... 1. Tilpasning til klimaendringene. Vi bør ikke prøve å forhindre klimaendringene. Vi har tilpasset ......................................................... oss klimaendringer tidligere, og tilpasning kan være billigere enn forebyggende tiltak. 2. Øke investeringene i klimaforskning. Myndighetene bør umiddelbart støtte økt forskning på klimaendringer for få bedre informasjon om hva som kan skje. 3. Økonomisk stimulering. Myndighetene bør tilby pengestøtte og skattereduksjon for å oppmuntre til renere teknologi, bedre energieffektivitet og redusere avskogning. Grublekort Grublekort Utfordringskort 4. Forhandle frem internasjonale klimaavtaler, som bør tre i kraft innen 2015. Å gjøre noe med klimaendringer krever store endringer i måten vi bruker energi og naturressurser på. Et velorganisert internasjonalt samarbeid vil være nødvendig.Målet med spillet* Få klarhet i hva dine meninger er* Jobbe mot et felles syn for gruppen* La din stemme bli hørt i Europa* Ha glede av å diskutere!Regler Tre stadier . . . pluss enDu har rett til å ha en stemme:si hva du mener, men ikke fortsett i det uendelige. 1. Informasjon 2. Diskusjon 3. En felles grupperespons 4. Handling Bli klar over hva du mener om temaet Diskuter sammen med de andre Reflekter over de ulike argumentene Gå til www.playdecide.eu for å:Din livserfaring er viktig. ved å lese og velge kort du syns er spillerne og finn et eller flere poenger dere har funnet frem til. Forsøk å bli - Legge inn resultatene for gruppen i databasen viktige. Plasser kortene på spillematten dere alle syns er viktige. La alle få eneige om et standpunkt i fellesskap. - Finne ut hva andre i Europa menerRespekter andre mennesker. og les høyt fra dem for de andre sjansen til å uttale seg. Sorter kortene Dere kan også komme frem til et - Finne ut mer om temaetLa dem snakke ut før du snakker. spillerne. etter de ulike argumentene. standpunkt som ikke står på - Last ned et spill for å spille det med venner spillematten. - Lære hvordan du kan utgjøre en forskjell etter å ha spilt spilletGled deg over forskjeller. ± 30 MIN. ± 30 MIN.Ta overraskelser og forvirring som et tegn på at du har tatt inn nye ideer ogfølelser. ± 20 MIN.Let etter en felles plattform.Husk at ordet men fremhever forskjeller, mens ordet og fremhever likheter.

×