Kan du svarene

1,460 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
691
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kan du svarene

 1. 1. Kan du svarene?Fritt oversatt fra PIL-network – teaching with technology (http://www.pil- network.com/pd/twt/Overview) Flere av oppgavene har flere mulige svar.
 2. 2. En elev spør om hun kan legge et videoklipp inn i en presentasjon som skal vises fram i klassen. Presentasjonen gir ikke grunnlag for karakter, men for å gi formativ tilbakemelding til lærer og elever. Eleven kan ta opp video på sin mobiltelefon. Hva ville du gjøre hvis du var hennes lærer?La eleven lage videoen og sette den inn i presentasjonen, men si fra til de andre elevene at dekan gjøre det samme slik at det ikke blir urettferdigLa eleven lage videoen og sette den inn i presentasjonen, og deretter oppmuntre eleven til ålære de andre elevene hvordan de kan gjøre det sammeLa eleven lage videoen og gi den til læreren slik at lærer kan vise den fram for klassen. Elevengjør oppgaven slik den er utlevert. Det ville være urettferdig overfor de andre elevene som ikkehar teknologi til eller kunnskap om hvordan de kan lage video og bruke den i presentasjonenFortelle eleven at alle vil få mulighet til å gjøre dette på en senere oppgave, og si at det ikkeskal gjøres på denne oppgaven. La eleven få lære andre hvordan man gjør dette når bruk avvideo er en del av den senere oppgaven.
 3. 3. Det digitale klasserommet gjør det mulig å skape nyeforbindelser mellom lærer og elev gjennom bruk av ny teknologi. Hvilke av disse er eksempler på nye teknologimuligheter?PodcastBloggingFornybare energikilderVideokonferanseNanoteknologi
 4. 4. Dagens teknologi kan gi elevenealt de trenger å lære og snart er lærere overflødige.SantUsant
 5. 5. Rektor har vært på en konferanse og sett et opplæringsopplegg som hun er svært interessert i å innføre på skolen fordi hun ser teknologien vil gi nye muligheter til å forbedre undervisning på skolen. Hun trenger råd om hva hun skal gjøre videre. Burde hun;Organisere noen møter for å diskutere hva hun har lært, og sammen medskoleeier utvikle en plan for implementering av opplæringsoppleggetJobbe med lærere på skolen som viser tilsvarende entusiasme for prosjektet ogoppmuntre dem til å hjelpe og overbevise kollegaer som kanskje har andreprioriteringerInformer staben om opplæringen og oppmuntre dem til å velge hvor de trengerå starte ut fra sin kompetanse, deretter koordinere og støtte for å sikre atopplæringen er effektivForeta en spørreundersøkelse i staben og se om det er noen felles oppfatningerom hva man burde i gang med slik at man kan bruke folks interesse til å sikre ensystematisk tilnærming i opplæringen
 6. 6. Å lære elever til å få økonomisk suksess iarbeidslivet i dag krever mer ferdigheter enn hva tradisjonell praksis kan tilbySantUsant
 7. 7. Skolen ønsker å øke bruken av teknologi for å møte krav om 21.århundrets ferdigheter, noe som er nødvendig i en voksende kunnskapsøkonomi. Skolen velger å investere i utstyr og opplæring av lærere. Rektor og skoleledelse forstår at dette betyr å utvikle undervisning og læringstilnærminger, og å støtte staben når det gjelder å tilegne seg nødvendige ferdigheter for å bruke teknologi. Hva vil være nødvendig i en slik situasjon;Flere bøker og ressurser for å lære elevene hvordan de skal bruke teknologienElevene deltar flere egenregulerte prosjekter, tar del i diskusjoner og foretaregne undersøkelserMer undervisning og forklaring fra lærerenProfesjonell opplæring av lærerne for å utvikle ferdigheter for å støtte elevene ihvordan de kan ta ansvar for egen lærings gjennom f.eks. læringshastighet ogtype aktiviteter
 8. 8. Hva slags læringsaktivitet hører sammen med hvilket læringsmål;Læringsaktiviteter; • En gruppe elever bruker søkemotor for å finne relevant informasjon til en oppgave og utøver kildekritikk for å vurdere troverdighet • Læreren bruker interaktiv tavle og presentasjonsprogram for å vise elevene hvordan de skal angripe en problemstilling som de jobber med • Elevene deler ideer på et delt arbeidsområde slik at de kan jobbe med prosjektet i helgen og utveksle informasjon om progresjon med hverandre • Læreren lager en rekke ressurser inkludert lenker til nettsider og maler for å støtte elevene i et prosjekt, og som vil hjelpe dem med å finne en rekke mulige løsninger på problemet de skal løseLæringsmål; • Finne informasjon • Samarbeid • Lære gjennom demonstrasjon • Problemløsning
 9. 9. Hvis du bare prøver hardt nok og er innstilt på det vil du kunne utvikleinnovative metoder for teknologistøttet kunnskapsbygging på egenhånd.SantUsant
 10. 10. Å ta i bruk ny teknologi kan skape stress i endringsprosessen. Hvilken tilnærming kan være viktigst for å sikre suksess;Samarbeid med kolleger og dele erfaringer med bruk av teknologi ettersomdette kan hjelpe oss å evaluere mens vi lærer og utvikle en felles forståelseSørge for at vi har tilstrekkelig med finansielle midler til nytt utstyr,programvare og opplæringAt hver enkelt lærer tenker på læringsutbytte for sine respektive klasser.Dette vil ta tid, men vi burde ta et steg om gangenÅ få satt av tilstrekkelig tid for lærerne til å finne ut hvordan de skalimplementere teknologien effektivt i sin undervisning
 11. 11. Mange skoler forbyr mobiltelefoner i timene, menmobiltelefoner er små, bærbare datamaskiner. De flestemobiltelefoner gir tilgang til Internett, gjøre videopptak og kommunisere med andre gjennom tekstmeldinger eller tale. Hva slags innstilling burde skolen ha til mobiltelefoner;Skolen må lære mer om hvordan man kan bruke mobiltelefoner iundervisningen slik at man kan fatte beslutninger om man skal integrere denneteknologien i noe av undervisningen i framtidenSkolen burde ta i bruk og lære hvordan man skal bruke mobilen som en del avrutineopplæringen i hvordan man skal få til effektiv og ansvarlig læring(Private) mobiltelefoner bør man ikke ha i klasserommet. Skolene har ansvarfor å sørge for at elevene har den teknologien de trenger for å lære.Mobiltelefoner skaper uro i klassen. Med tydelige regler og retningslinjer kanman tillate bruk i prosjekter hvor fordelene ved mobiltelefonbruk har blittdemonstrert.
 12. 12. En lærer med lang erfaring, som alltid får gode resultater, er motvillig til å integrere teknologi i klasserommet.Skolen har imidlertid i sin strategiplan at alle lærere skal ta i bruk teknologi, så hvilket argument vil være gyldig for samtidig å nå målene i strategiplanen:Elevene vil lære hvordan de skal bruke teknologi uavhengig av hva slags erfaringer skolen kan tilbydem, så selv om en lærer ikke bruker teknologi i sin undervisning har det ikke stor betydningAkademisk suksess er viktigere enn hvordan man skal bruke teknologi så læreren burde fokusere på åopprettholde de gode akademiske resultateneOfte kan lærere gi elevene et bredt spekter av muligheter for å ta i bruk teknologi for å finneinformasjon og kommunisere, så det er ikke essensielt at hver enkelt lærer er involvert. Akademisksuksess er like viktig, og en balanse mellom hva slags teknologiske og ikke-teknologiske erfaringerman fårElevene må lykkes i den virkelige verden – og der brukes teknologi i de aller fleste jobber, spesielt ijobber for elever som har gode akademiske resultater. Skolen skulle støtte læreren med å integrerenoen tilnærminger til teknologi i sin undervisning
 13. 13. Internetthastigheten er dårlig i klasserommet ditt, men du ønsker å bruke en video du har funnet på nett. Hva burde du gjøre;Ikke vise videoen fordi den vil stoppe opp under avspillingSe den i datarom slik at elevene kan se den på hver sin PCLaste den ned og lagre den på egen PC, og spile den avderifraLagre videoen som en fil du konverterer og lagrer på enDVD-plate for bruk i DVD-spiller
 14. 14. Å utvikle digital kompetanse betyr også å gi flere muligheter for å lære gjennom bruk av IKT. Et mål er å utvikle ferdigheter i å styrke egen læring. På hvilken måte støtter det å ha digital kompetanse dette;Alle vil få økte IKT-ferdigheter som igjen gir økt forståelse for at teknologi er viktig iutdanningElever og lærere vil kunne fullføre personlige og skolerelaterte oppgaverselvstendig, noe som styrker læring og generell effektivitet på skolenAlle vil aktivt bruke nettsider som hjelper dem med personlige behov, selvstendigog på en selvsikker måteElever og lærere vil velge passende verktøy for å øke egen læring, og dele erfaringerog forståelse – noe som vil skape et effektivt læringssamfunn
 15. 15. Hvilke av disse vil være fordeler for elevenes læringsutbytte gjennom å ta i bruk teknologistøttet læring;Elevene vil like lærerne bedre fordi ny teknologi skaper mer motivasjonElevene vil bli bedre forberedt for morgendagens arbeidsliv(kunnskapsøkonomi)Elevene vil bli bedre forberedt til å bruke digital teknologi for å lære iframtidenElevene vil erfare en tilnærming som imøteser personlige behov, krav oginteresser på en bedre måteElevene vil lære å bruke teknologiske verktøy og programvare de vilbruke i sitt voksne liv
 16. 16. Hva er det sterkeste argumentet for strategisk investering i ny teknologi i skolen;Teknologi vil øke skolens effektivitet, men har begrenset bruk i noenfagTeknologi vil øke elevenes læring og lærerens effektivitet, men detmå settes klare målTeknologi vil gjøre undervisningen mer motiverende for elevene,men vil ikke fundamentalt endre måten man underviser på i fageneTeknologi vil hjelpe læreren i å bli mer effektiv, og forbedresamarbeid om læring mellom lærer og elev
 17. 17. Hva slags funksjon hører sammen med hvilket utsagn når det gjelder epost:Funksjon: • Til • Blindkopi • Kopi • Svar • Svar til alleUtsagn: • Noen får en kopi av eposten • Et svar sendt til avsender • Et svar sendt til alle som opprinnelig mottok eposten • Hovedmottaker(e) til en epost • Noen får tilsendt en kopi uten at de andre mottakerne er klar over det (ser det)
 18. 18. Internett har mange muligheter når man skal søkeetter informasjon når det gjelder hastighet, tilgang, kvantitet og utvalg. Hva hører sammen her;Match: • Hastighet • Enkel tilgang • Kvantitet • UtvalgMed: • Du søker etter bilder til en presentasjon gjennom å bruke en søkemotor som lar deg søke etter bildefiler • Du søker etter informasjon for et tema hjemmefra, og legger til aktuelle lenker på klassens hjemmeside eller i LMS som elevene kan se på i lekse til neste dag • Du vil sjekke faktainformasjon i forhold til et spørsmål en elev har stilt. Du trenger å få svaret umiddelbart • Du ønsker å finne ulike kilder av informasjon for å få elevene til å evaluere kvalitet på informasjonen de selv har funnet
 19. 19. Hvilken av disse måtene vil være mest praktisk for å finne ut hva slags digitale verktøy og ressurser andre lærere bruker i sin undervisning, og hvordan de bruker dem;Bli med i et lærerforum på nett for utveksling av ideerMelde seg på et teknologikurs lokalt for å komme ikontakt med andre interesserteBruke bøker på biblioteket for å gjøre undersøkelserom teknologibrukSe på eksempler på YouTube/TeacherTube
 20. 20. Epost kan støtte læring på skolen på en rekke ulike måter. Hvilke av disse gir direkte fordeler for læring hos elevene;Epost tillater kontakt med andre skoler og klasser for utveksling avinformasjonEpost er billigere, sparer papir og er miljøvennligElever og lærere kan kontakte eksperter og stille spørsmål til dem påepostForesatte kan få tilsendt informasjon om skolenLærere kan gi leksestøtte på epost
 21. 21. Hvilke potensielle fordeler gir Internett for læring;Internett tilbyr et stort utvalg informasjon i ulike formater (bilder, tekst,video, audio)Internett er velorganisert og er indeksert for enkelt å finne framDet er flere informasjonskilder på nett enn i hvilket som helst bibliotekDu kan søke etter informasjon fra en hvilken som helst datamaskin, sålenge den er koblet på InternettInternett gir troverdig og presis informasjon for kontroversielle emner
 22. 22. Hva er det viktigste å gjøre når du skalplanlegge en læringsaktivitet hvor du skal bruke teknologi;Sjekk at utstyret er tilgjengelig og at det fungererVær sikker på at elevene har ferdighetene de trenger for å bruketeknologienVær sikker på at aktiviteten stemmer overens med læringsmålSøk bekreftelse på at det å bruke teknologi i aktiviteten vil være mermotiverende og engasjerende enn tradisjonell tilnærmingØv på å bruke teknologien til du føler deg trygg på bruken
 23. 23. Klassen din har samarbeidet med en skole i nabolandet for å lage en wiki om sitt nærmiljø. Du ønsker at dine elever skal identifisere spørsmål om likheter og forskjeller og diskutere dette med den andre skolen. Etskolebesøk er ikke aktuelt, hva slags teknologi vil skapebest samarbeidsforhold for en delt klasseromsdiskusjon;Lage en bloggside hvor man kan stille hverandre spørsmålUtveksle epost med spørsmål til hverandreSkrive brev i tekstbehandler og sende dem i postenBruke videokonferanse
 24. 24. Epost-etikette er viktig for en digital innbygger. Hva er sant/usant om disse;Du skal alltid velge å sende epost framfor brev, fordi epost er billigereog raskereDu skal aldri sende en epost til samtlige i adresselistenDu skal alltid lese gjennom meldinger før du sender dem, spesielt for åsikre at du har lagt ved de rette vedleggeneEpost er uformell kommunikasjon, så grammatikk og rettskriving er ikkeså viktigHvis du har oppdatert antivirus kan du laste ned vedlegg uten åbekymre deg
 25. 25. En webside tilbyr deg å sjekke styrken på passordet til epostkontoendin, og du innser plutselig at du har gitt fra deg både epostadresse og passord. Hva er det viktigste å gjøre;Sjekke at epostkonto fortsatt virkerEndre passordet snarestKontakte administrator for å fortelle at noen harpassordet til epostkontoen dinAdvare venner om denne nettsiden
 26. 26. Du planlegger en utflukt med elevene og vil tanoen bilder som klassen kan bruke for å skriveom utflukten når dere kommer tilbake. Hva vil være passende valg for denne turen;Et digitalt kameraEt engangskameraEt polaroidkameraEn mobiltelefon med kamera
 27. 27. En kollega vil bruke kommunikasjonsverktøy på nett for at elevene for første gang skal kommunisere med en annen klasse de ikke kjenner fra før. Kommunikasjonen vil foregå i et moderert miljø. Hvilket råd bør han gi elevene;Advar dem om farene ved å møte mennesker på nett og forklar risiko, gjernegjennom å bruke eksempler fra mediene om farer og konsekvenser dette kanhaForklar at denne kommunikasjonen er trygg fordi den foregår i et moderertmiljø, så de trenger ikke bekymre seg for hva slags informasjon de delerForklar risikoer og ansvar ved det å møte mennesker på nett, og at de skalfortelle dersom noen spør om personlig informasjon som adresse ellertelefonnummerGi elevene falske navn til nettbruk slik at de kan være trygge
 28. 28. Hvilket passord mener du er sikresther (og vet du hvorfor du mener det);FotballguttAsdfg12345PasswordPer190820045ikkertP@a550rd
 29. 29. En lærer samarbeider med andre lærere rundt om i landet for å utvikle nye aktiviteter for å støtte læreverket i matematikk. Hunønsker forslag til måter de kan jobbe sammen på en gang i uken etter skoletid gjennom å bruke teknologi for å diskutere uten å måtte reise. Hva vil du foreslå:Videokonferanse med mulighet for å dele skjermChatprogram med videomulighetEt chatrom på skolens nettsiden som man kan logge segpåSamle adressene i en gruppe slik at man kan sendeepost til alle samtidig
 30. 30. Hva slags teknologi passer til hvilken aktivitet;Aktivitet• Dokumentere erfaringer fra turer til bruk i klasserommet• Stille spørsmål til eksperter ved å bruke epost• Dele ideer gjennom å vise en presentasjon for klassen• Gjøre informasjon i bøker mer tilgjengelig og bærbartTeknologi;• Ebokleser• Pc• Prosjektor• Digitalt kamera
 31. 31. Du underviser om oldtidens Egypt og ønsker å bruke datalab for å støtte elevene i å finne relevant informasjon på nett. Din kollega vil heller bruke bøker fra skolebiblioteket. Hvilke av grunnene under kan kanskje overbevise din kollega om fordelene med å bruke Internett i denne sammenhengen;Internett gir et bredt utvalg av informasjon som bilder og vide, audio oginteraktive siderÅ søke etter informasjon på Internett gir mer troverdig informasjon ennbiblioteksbøkerElever trenger kompetanse på å søke etter informasjon for å delta i etdigitalisert samfunnInternettsøk finner den mest oppdaterte informasjonenBiblioteket har ikke nok bøker til alle elevene i klassen
 32. 32. En kollega spør om råd når han skal brukeen søkemotor for å finne mer informasjon om boken Sult av Knut Hamsun. Hvilket søk tror du vil være best;Sult"Sult" Knut HamsunSult Knut HamsunInformasjon om Knut
 33. 33. Hva vil være den mest effektive tilnærmingen for å søke informasjon på nett;Skrive inn noen få nøkkelord i søkemotoren. Se gjennom de første treffenesom kommer fram og velg de du mener har mest brukbar informasjonLogg inn på et chatrom for lærere og finn ut hva de sier om temaFinn ut hva nøkkelspørsmålet er, lag oversikt over ulike informasjonskilder,identifiser nøkkelord og start søkStill et spørsmål om tema på en oppslagstavle på nett og les alle svarene
 34. 34. Hvorfor kan et regneark (som Excel) være fornuftig for å lagre data i et naturfageksperiment:Det kan automatisk oppdatere endringer i diagram underveis som datablir skrevet innDet er enkelt å lage en kopi til elevene som de kan bruke sammen medlekseneAutokorreksjon vil finne og hindre feil i dataDet er lett for elevene å skrive data inn i celleneDu kan lage en mal som elevene kan bruke i forbindelse medgruppearbeid
 35. 35. En kollega har noen bekymringer gjennom å registrere karakterer, fravær og annen vurderingsinformasjon påskolens nettverk. Hun er redd for å miste informasjonenfordi nettverket har hatt feil til tider. Hva vil du anbefale for henne som den mest effektive og sikre løsningen;Beholde en skriftlig (analog) oversikt som en fysisk back-up-løsningSkrive inn dataene i skolens nettverk og skrive dem ut påpapir som back-up-løsningSkrive inn dataene i skolens nettverk, men lagre en lokalkopi på egen datamaskinHun burde stole på det nye systemet fordi nettverket kjørersikkerhetskopiering hver natt
 36. 36. En elev forteller deg at en klassekamerat har sendt en truende epost gjennom å bruke skolen epostkonto. Skolen har regler som sier at lærer må reagere umiddelbart når mobbing foregår, selv om det skjer gjennom elektronisk kommunikasjon. Hva gjør du;Gå til eleven som har sendt eposten og informer om at denne type oppførsel er i strid medskolens reglement slik at hendelsen kan gripes fatt i med en gang. Skryt av eleven som gabeskjed om hendelsen slik at man fikk grepet fatt i saken umiddelbart.Takk eleven for at han sa fra, og be om at han videresender eposten til deg slik at du kan følgeopp senereForklar eleven at det var riktig å fortelle dette med en gang. Be om å få se eposten, og dersomden er i strid med reglementet så gi beskjed til avsender om at du må rapportere hendelsen.Deretter følger du skolens prosedyre for å melde fra ved første mulige anledningMeld fra om hendelsen til elevens kontaktlærer slik at kontaktlærer kan ta opp situasjonenmed eleven. Gi beskjed til IT-avdelingen om at elevene trenger å bli minnet på skolensreglement for bruk av epost.
 37. 37. Hvilken type programvare til hvilken aktivitet;Aktivitet: • Redigere en oversikt over elevenes karakterer, slik at du får ut oversikt på uke, halvår og år automatisk • Lage og lagre presentasjoner for å redigere og bruke dem igjen i framtiden • Lage et brev til foresatte som de skal undertegne og sende tilbake som tillatelse for en skoletur • Organisere en samling av bilder for å støtte ulike læringstemaProgramvare; • Regneark • Presentasjonsprogramvare • Tekstbehandler • Digitalt fotoalbum
 38. 38. Du søker på Internett for å finne informasjon forå støtte undervisningen din neste halvår. Hvilke egenskaper i nettleseren kan du bruke i disse tilfellene;Aktivitet: • Du finner en side som du vil bruke jevnlig • Du husker at du var innom en ressurs for omtrent en halvtime siden, men kan ikke huske på hvilken nettside du så den • Du prøver en kombinasjon av nøkkelord som er mindre effektive enn tidligere søk • Søkene gir deg mange treff som virker lovende, men du ønsker bare å bruke fem eller seks av dem i undervisningenEgenskaper: • Bruke åpne i nye faner for å ha oversikt over de mest brukbare resultatene • Bruke nylige søk funksjon • Se gjennom nettleserhistorikk • Legge til i favoritter (bokmerker)

×