Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egenrefleksjon

3,046 views

Published on

Her er det ett eller flere "riktige" svar på spørsmålene. Kanskje ikke alle var så lette likevel?

Published in: Education
 • Be the first to comment

Egenrefleksjon

 1. 1. Innovativ skole Egenrefleksjon om praksis
 2. 2. 2 Copyright 2009 Økt bruk av teknologi Skolen ønsker å øke bruken av teknologi for å møte krav om 21.århundrets ferdigheter, noe som er nødvendig i en voksende kunnskapsøkonomi. Skolen velger å Investere i utstyr og opplæring av lærere. Rektor og skoleledelse forstår at dette betyr å utvikle undervisning og læringstilnærminger, og å støtte staben når det gjelder å tilegne seg nødvendige ferdigheter for å bruke teknologi. Hva vil være nødvendig i en slik situasjon; Flere bøker og ressurser for å lære elevene hvordan de skal bruke teknologien Elevene deltar flere egenregulerte prosjekter, tar del i diskusjoner og foretar egne undersøkelser Mer undervisning og forklaring fra læreren Profesjonell opplæring av lærerne for å utvikle ferdigheter for å støtte elevene i hvordan de kan ta ansvar for egen lærings gjennom f.eks. læringshastighet og type aktiviteter
 3. 3. 3 Copyright 2009 Integrere teknologi En lærer med lang erfaring, som alltid får gode resultater, er motvillig til å integrere teknologi i klasserommet. Skolen har imidlertid i sin strategiplan at alle lærere skal ta i bruk teknologi, så hvilket argument vil være gyldig for samtidig å nå målene i strategiplanen: Elevene vil lære hvordan de skal bruke teknologi uavhengig av hva slags erfaringer skolen kan tilby dem, så selv om en lærer ikke bruker teknologi i sin undervisning har det ikke stor betydning Akademisk suksess er viktigere enn hvordan man skal bruke teknologi så læreren burde fokusere på å opprettholde de gode akademiske resultatene Ofte kan lærere gi elevene et bredt spekter av muligheter for å ta i bruk teknologi for å finne informasjon og kommunisere, så det er ikke essensielt at hver enkelt lærer er involvert. Akademisk suksess er like viktig, og en balanse mellom hva slags teknologiske og ikke- teknologiske erfaringer man får Elevene må lykkes i den virkelige verden – og der brukes teknologi i de aller fleste jobber, spesielt i jobber for elever som har gode akademiske resultater. Skolen skulle støtte læreren med å integrere noen tilnærminger til teknologi i sin undervisning
 4. 4. 4 Copyright 2009 Mobiltelefoner Mange skoler forbyr mobiltelefoner i timene, men mobiltelefoner er små, bærbare datamaskiner. De fleste mobiltelefoner gir tilgang til Internett, gjøre videopptak og kommunisere med andre gjennom tekstmeldinger eller tale. Hva slags innstilling burde skolen ha til mobiltelefoner; Skolen må lære mer om hvordan man kan bruke mobiltelefoner i undervisningen slik at man kan fatte beslutninger om man skal integrere denne teknologien i noe av undervisningen i framtiden Skolen burde ta i bruk og lære hvordan man skal bruke mobilen som en del av rutineopplæringen i hvordan man skal få til effektiv og ansvarlig læring (Private) mobiltelefoner bør man ikke ha i klasserommet. Skolene har ansvar for å sørge for at elevene har den teknologien de trenger for å lære. Mobiltelefoner skaper uro i klassen. Med tydelige regler og retningslinjer kan man tillate bruk i prosjekter hvor fordelene ved mobiltelefonbruk har blitt demonstrert.
 5. 5. 5 Copyright 2009 Digital kompetanse Å utvikle digital kompetanse betyr også å gi flere muligheter for å lære gjennom bruk av IKT. Et mål er å utvikle ferdigheter i å styrke egen læring. På hvilken måte støtter det å ha digital kompetanse dette; Alle vil få økte IKT- ferdigheter som igjen gir økt forståelse for at teknologi er viktig i utdanning Elever og lærere vil kunne fullføre personlige og skolerelaterte oppgaver selvstendig, noe som styrker læring og generell effektivitet på skolen Alle vil aktivt bruke nettsider som hjelper dem med personlige behov, selvstendig og på en selvsikker måte Elever og lærere vil velge passende verktøy for å øke egen læring, og dele erfaringer og forståelse – noe som vil skape et effektivt læringssamfunn
 6. 6. 6 Copyright 2009 Se hva andre gjør Hvilken av disse måtene vil være mest praktisk for å finne ut hva slags digitale verktøy og ressurser andre lærere bruker i sin undervisning, og hvordan de bruker dem; Bli med i et lærerforum på nett for utveksling av ideer Melde seg på et teknologikurs lokalt for å komme i kontakt med andre interesserte Bruke bøker på biblioteket for å gjøre undersøkelser om teknologibruk Se på eksempler på YouTube/TeacherTube
 7. 7. 7 Copyright 2009 Kommunisere En kollega vil bruke kommunikasjonsverktøy på nett for at elevene for første gang skal kommunisere med en annen klasse de ikke kjenner fra før. Kommunikasjonen vil foregå i et moderert miljø. Hvilket råd bør han gi elevene; Advar dem om farene ved å møte mennesker på nett og forklar risiko, gjerne gjennom å bruke eksempler fra mediene om farer og konsekvenser dette kan ha Forklar at denne kommunikasjonen er trygg fordi den foregår i et moderert miljø, så de trenger ikke bekymre seg for hva slags informasjon de deler Forklar risikoer og ansvar ved det å møte mennesker på nett, og at de skal fortelle dersom noen spør om personlig informasjon som adresse eller telefonnummer Gi elevene falske navn til nettbruk slik at de kan være trygge
 8. 8. 8 Copyright 2009 Samhandling En lærer samarbeider med andre lærere rundt om i landet for å utvikle nye aktiviteter for å støtte læreverket i matematikk. Hun ønsker forslag til måter de kan jobbe sammen på en gang i uken etter skoletid gjennom å bruke teknologi for å diskutere uten å måtte reise. Hva vil du foreslå: Videokonferanse med mulighet for å dele skjerm Chatprogram med videomulighet Et chatrom på skolens nettsiden som man kan logge seg på Samle adressene i en gruppe slik at man kan sende epost til alle samtidig
 9. 9. 9 Copyright 2009 Truende epost En elev forteller deg at en klassekamerat har sendt en truende epost gjennom å bruke skolen epostkonto. Skolen har regler som sier at lærer må reagere umiddelbart når mobbing foregår, selv om det skjer gjennom elektronisk kommunikasjon. Hva gjør du; Gå til eleven som har sendt eposten og informer om at denne type oppførsel er i strid med skolens reglement slik at hendelsen kan gripes fatt i med en gang. Skryt av eleven som ga beskjed om hendelsen slik at man fikk grepet fatt i saken umiddelbart. Takk eleven for at han sa fra, og be om at han videresender eposten til deg slik at du kan følge opp senere Forklar eleven at det var riktig å fortelle dette med en gang. Be om å få se eposten, og dersom den er i strid med reglementet så gi beskjed til avsender om at du må rapportere hendelsen. Deretter følger du skolens prosedyre for å melde fra ved første mulige anledning Meld fra om hendelsen til elevens kontaktlærer slik at kontaktlærer kan ta opp situasjonen med eleven. Gi beskjed til IT-avdelingen om at elevene trenger å bli minnet på skolens reglement for bruk av epost.
 10. 10. 10 Copyright 2009 Læring med teknologi Hvilke utsagn om læring med teknologi mener du er korrekte; Det er rettferdig at grupper eller enkeltelever bruker IKT på samme måte samtidig Elevene burde ikke lære opp hverandre Teknologi kan støtte og utvikle elevenes læring Læreren har en mer kompleks rolle når læreren skal støtte læring hos elevene ved hjelp av teknologi.
 11. 11. 11 Copyright 2009 Bruk av teknologi i skolen Hva er sant og usant om bruk av teknologi i skolen; Elevenes manglende ferdigheter i å bruk teknologi effektivt kan hindre dem fra å nå mål i andre fag Skolene trenger ikke å lære bort dataferdigheter direkte fordi elevene kan lære disse hjemme eller av venner Lærerne burde vite mer enn elevene om teknologi før de begynner å undervise med IKT Lærerne skal av og til vise elevene hvordan de kan lære nye ferdigheter ved å bruke teknologi
 12. 12. 12 Copyright 2009 Valg av utstyr Skolen din har en datalab med nok datamaskiner for hele klassen, og klasserommet ditt har integrert teknologi i form av bærbare og tablet-PC'er. Hva vil du velge å bruke (datalab eller klasserom) til følgende oppgaver; Mest fokus på IKT- ferdigheter og mindre på fagstoff. Elevene skal lære hvordan de bruker en spesiell applikasjon/program IKT er brukt som læringsverktøy når det er nødvendig. Elevene har et visst ferdighetsnivå når det gjelder å bruke en spesiell applikasjon (program) Noen elever arbeider på datamaskin mens resten er engasjert i andre aktiviteter Teknologien styres lett og det er enkelt for lærer å gi støtte Bruken av teknologi er godt integrert i fagstoff
 13. 13. 13 Copyright 2009 Sant/usant Hvilke utsagn er sanne og hvilke er usanne? Det kan ta ekstra tid de første gangene når man skal bruke en ny tilnærming med bruk av teknologi Teknologi er alltid raskere å bruke enn penn og papir-metoder Du trenger kanskje å utvikle nye ferdigheter for å bruke teknologi effektivt Elevene vet alltid hvordan de skal bruke teknologi mer effektivt enn læreren En oversikt av vurderinger i skolens databasesystem er alltid mer nøyaktig enn håndskrevne oversikter

×