Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Echo2012 Kort presentasjon

852 views

Published on

Published in: Education, Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Echo2012 Kort presentasjon

 1. 1. om vise verdenGLOBALE, DIGITALE KUNSTFAGLIGE (SKOLE-) PROSJEKTER
 2. 2. BAKGRUNN MARI (8) VIL AT ALLE BARN SAMLES OM Å SKAPE EN BEDRE VERDEN En lang periode fikk ikke Mari (8) sove om kveldene. Hun var bekymret for hvordan andre barn hadde det på jorden og for isbjørner som druknet. Mari syntes de voksne bestemte mye dumt og forsto ikke hvorfor de voksne lager krig. En kveld delte hun et ønske med mamma: «Kan ikke du gjøre sånn at alle barn snakker - på likt – til de voksne? Kan ikke du ordne det, mamma?» Et stort ønske fra ett barn til alle barn om en verden der barn forteller hvordan vi skal ha det på jorden. Det handler om empati, solidaritet, samarbeid og glede. Det handler om V E N N S K A P !
 3. 3. VISJON ET GLOBALT MØTESTED FOR VENNSKAP ECHO 2012 er en ideell organisasjon som skal bidra til vennskap og fred ved å skape møteplasser for barns vennskap gjennom Internettbaserte kunstprosjekter hvor barn samhandler gjennom arbeid med kunst, digitale verktøy og sosiale medier. Inntekt fra barnas felles kunstprodukt skal gå til en konkret ideell sak / handling. Dette gir vennskap og samarbeid på tvers av kultur, nasjonalitet og religion. Målet er på sikt å arrangere globale events der barn snakker til de voksne gjennom visuell kommunikasjon som projiseres på MÅL nøkkelbygninger verden over – samme dag. Ved å se verden gjennom barns øyne, kan verden bli et bedre sted for alle! Vi skal gi barnas budskap så stor synlighet og tyngde at det skapes engasjement og inspirasjon for en verden bygget på vennskapsverdier.
 4. 4. ECHO 2012 SAMLE DEN GLOBALE VENNSKAPEN ECHO 2012 er en ideell forening som skal skape møteplasser for barns vennskap og samarbeid over landegrenser og kontinenter. Dette realiseres gjennom en rekke ulike (digitale) kunstprosjekter som kan benyttes som undervisningsmodeller i skolen for å nå kompetansemål i tradisjonelle skolefag. Organisasjonen har i dag ikke penger, men tenker å finansiere sine prosjekter gjennom offentlig støtte, støtte fra andre organisasjoner og foreninger og samarbeid med næringslivet.
 5. 5. STRATEGI VENNSKAP + (DIGITALE) KUNSTPROSJEKTER = UNDERVISNINGSMODELLER + INNTEKT SOSIALE SAKER Med dagens teknologi kan barn få til fantastiske ting – sammen! Ved bruk av gratis verktøy på nett og rimelig digitalt utstyr kan barn i forskjellige land male felles budskap online på pyramidene i Egypt, Time Square eller operaen i Sidney. De kan samarbeide om kunstprodukter, ha felles Internettbaserte arrangement der de deler digitalutstillinger, står på samme teaterscene, lage felles musikk og filmer eller lære hverandre lokale leker. Kreativitet i skolen = bedre karakterer For å nå ut til flest mulige barn, skal ECHO 2012’s kunstprosjekter kunne brukes som undervisningsmodeller for kompetansemål i tradisjonelle fag i skolen. Nyere forskning viser at elever som bruker kreativitet i tillegg til teoretisk undervisning får bedre karakterer. (http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4059767.ece og Skavlan 11.03.11; sir Ken Robinson: http://www.nrk.no/nett- tv/indeks/254869/ .) Men gode karakterer blir i framtiden ingen garanti for å få arbeid. Det bør derfor være et mål at elever får erfaring og gode opplevelse i å kommunisere og samarbeide med barn i andre land og kulturer for å fremme innovativ tenkning og sosialt samarbeid. Prosjektene kan også brukes av ungdomsklubber, kulturskoler, andre organisasjoner, vennskapskommuner etc. Undervisningsmodeller: •”Less is more”; bruke gratis verktøy på nett og digitalt utstyr skolene har eller kan låne lokalt. •Vi skal ”leie” læreren i hånda med ferdig prosjektmateriale og brukermanualer (film / PDF). •Felles kunstworkshops, oppgaver og elevsamarbeid på tvers av skoler / land. •Elevenes kunstarbeid samles i felles ”E-bok” . Elevene selger link til boken, - inntekten går til en konkret prosjektsak som utføres av en annen ideell organisasjon. (For eksempel å bidra til å bygge en spesifikk skole.) •Felles Internettbasert arrangement med samme digitale utstilling og mulighet for felles scenisk opptreden via Skype som projiseres etc. •Et mangfold av arbeidsmetoder = Alle elever blir ressurspersoner!
 6. 6. KONSEKVENS ARENA FOR BARNS SAMARBEID OVER LANDEGRENSENE= STYRKE DEN GLOBALE VENNSKAPEN Prosjektene skal •Gi barna en mulighet til å bli hørt – også av de voksne •Gjøre det mulig for barn - også i den tredje verden - å bruke sine ressurser til å delta i den digitale verden. •Gi barna selvtillit og tro på at de kan uttrykke egne meninger og at deres uttrykk er verdifulle. •Gi barna en forståelse av at de ikke er alene om å ønske en bedre verden og at deres bidrag er et ledd i et felles globalt prosjekt. •Skape engasjement og deltakelse med langsiktige konsekvenser. •Forsøke å samle barn til globale arrangementer som inspirerer til global innsats for en verden for en verden bygget på vennskapsverdier. •Åpne for sosialt samarbeid mellom barn i forskjellige land. Kunstprosjekter = undervisningsmodeller •Kommunikasjon, samarbeid og samskaping over alle grenser (kulturelle, religiøse, nasjonale). •Elevsalg felles digitale kunstprodukter= inntekt konkret sak (andre organisasjoner). •Mestring; •Produkt gir selvfølelse. •Et mangfold av arbeidsmetoder: ALLE elever blir ressurspersoner. Sosialt samarbeid; Inntekt elevsalg av felles digitalt kunstprodukt. I dag finnes store internasjonale skolenettverk som spenner over nesten alle land i verden som for eksempel Microsoft Partners in Learning (kurser 160 millioner elever), Unesco skolene, Ungt Entrepenørskap, International Schools mfl. Ved å komme inn under store skolenettverk og andre ideelle organisasjoner, kan vi skape et inntjeningspotensial for sosiale saker gjennom elevsalg av link til felles kunstprodukt på prosjektene. Tenkt eksempel: 200 elever pr skole Hver elev selger for gjennomsnittlig 50 kr = 10 000 kr pr skole 100 skoler = 1 000 000 kr 1000 skoler = 10 000 000 kr = 10 MILLIONER KRONER
 7. 7. HISTORIE / FREMDRIFT FRA ET BARNS SENGEKANT TIL ET GLOBALT VENNSKAPSEKKO •Pilotprosjekt Microsoft Partners in Learning. •Oppstart ”Fremtidens skole”. •Samarbeidsprosjekt med Nationaltheatret? Nasjonal digital utstilling barn og unge? Hovedattraksjon og corepartner på World Youth Art Exhibition, The 2010 2nd UNESCO World Conference on Arts Education. Foredrag på verdenskonferansen (via Skype), Foredrag på HIO og Tandberg, Foredrag / workshop NAFO + Utdanningsdirektoratet. Barnas Verdensdager / Rikskonsertene med tre kunstskoler i Polen. Digitalt kunstprosjekt tre skoler i Buskerud + én skole fra Senegal (Tanzania). 2007 / 08 2009 2010 2011 2012 – veien videre
 8. 8. FlerveisKONSEPT markedsføring av KUNSTPROSJEKTER Organisasjonens prosjekt, nettverk deltar organisasjon og 2. sponsorer Arena for andre ideelle organisasjoner som deltar i prosjektet, Et mangfold av inntekt arbeidsmetoder prosjektsak gjør ALLE elever til Inntekt ressurspersoner Barn deltar i konkret sak det globale (for eksempel samfunnet bygge en spesifikk skole) Kulturell samskaping / samarbeid 1. Samarbeid 3. Kunstprosjekter BARN SAMLES OM fører til VENNSKAPEN Elevenes felles handling = undervisnings- kunstprodukt modeller Kompetansemål Produkt gir i tradisjonelle mestring = skolefag. bedre Mulighet for å karakterer involvere skolens lokalmiljø 4. Felles Internettbasert arrangement alle Inspirasjon til å deltagergrupper. styrke den globale Offentlige vennskapen! arrangement. Arena for synlighet. Barn blir hørt!
 9. 9. ”TVILLINGBILDER” HOVEDATTRAKSJON OG COREPARTNER PÅ THE WORLD YOUTH ART EXHIBITION THEUNESCO-PROSJEKT 2010 2010 UNESCO WORLD CONFERENCE ON ARTS EDUCATION Et prosjektverktøy er ”Tvilingbilder” I mai 2010 var ECHO 2012 corepartner og hovedattraksjon på UNESCO’s verdenskonferanses utstilling med prosjekt ”Tvillingbilder”. I forkant hadde elever ved Kastellet skole i Norge og Let’s Art Children’s Art Center i Korea et forprosjekt som viste at arbeid med kunst, digitale verktøy og sosiale medier løste mange kompetansemål i tradisjonelle skolefag. Ettersom forprosjektet ble en suksess i undervisningssammenheng, ble gründer av ECHO 2012, Fride Kramer Riseng, og lærer og digital veileder på Kastellet skole, Kine Næss, invitert til å holde foredrag på verdenskonferansen via Skype. Mer om prosjekt ”Tvillingbilder” senere i presentasjonen. ”Tvillingbilder” er malerier som males plassert på ulike steder på like store lerret. Ved å bruke videokonferanse (Skype) projiseres maleriene på hverandres lerret. Vi får to like bilder, - derav navnet. Barna kan se hverandre og snakke sammen mens de maler. Barn fra Norge, Korea og Kazaksthan maler felles bilder med budskap til de voksne på verdenskonferansen.
 10. 10. ”TVILLINGBILDER” INVITASJON TIL UNESCOS VERDENSKONFERANSE I SEOUL, 2010UNESCO-PROSJEKT 2010 Ref: WCAE-70 12 February 2010 Ms. Fride Kramer Riseng ECHO 2012 Holsfjordveien 20 3410 Sylling Norway Subject : Invitation of the 2010 UNESCO World Conference on Arts Education (25-28 May 2010, Seoul, Republic of Korea) Dear Ms. Fride Kramer Riseng, We are pleased to inform you that UNESCO and the Republic of Korea will co-organize the 2010 UNESCO World Conference on Arts Education in Seoul, 25-28 May 2010. The main objective of the Conference is to mobilize the international community in order to reflect on the importance of arts education. It will also try to offer a new perspective on socio-cultural dimensions of arts education and stress its value in promoting cultural diversity and social cohesion. In this regard, sharing your remarkable works will allow us to make the Conference more productive and meaningful. We are honored to invite you to be part of the 2nd World Conference on Arts Education as a core partner for the World Youth Art Exhibition. We firmly believe your works will inspire the more than 2,000 attendees-governmental officers, arts education experts, artists, teachers and young people- who will be participating in the Conference, strengthening the value of arts education. With my best wishes. Sincerely yours, Dr. Taeck-soo CHUN Vice Chairman, Organizing Committee for the Second World Conference on Arts Education C.C.: Mr. Yeon Sung Lee, World Youth Art Exchange Network Encl.: General information of the exhibition [ATT] General information of World Youth Arts Exhibition
 11. 11. ”TVILLINGBILDER” FERDIGHETER OG KOMPETANSEMÅL FRA K06 DEKKET GJENNOM UNESCO-PROSJEKTETUNESCO-PROSJEKT 2010 FAG DIGITAL KOMPETANSE Matematikk kompetansemål: Digital kompetanse • Tall og algebra • Grunnleggende ferdigheter: Bruk av digitale verktøy i alle fag. • Geometri • Digital dømmekraft: Kunne bruke digitale verktøy • Måling hensiktsmessig for å øke kompetanse. Kunst og håndverk kompetansemål: Lære basisferdigheter i ulike program: •Visuell kommunikasjon •Tekstverktøy: • Design •Word • Kunst •Presentasjonsverktøy: • Arkitektur •Powerpoint Musikk kompetansemål: Film/animasjon: Kart og geografi: • Musisere •Filming med hand cam og • Google Earth • Komponere webcam. • Lytte •Windows Movie Maker Digitale bilder: •Foto Engelsk kompetansemål: Web 2.0: • Bildebehandling •Språklæring -Blogg • Scanning •Kommunikasjon •Kultur, samfunn og litteratur Publisering og kommunikasjon: •Video konferanse Samfunnsfag kompetansemål: •Digital dømmekraft/holdning •Historie •Geografi Informasjonssøk: •Samfunnskunnskap •Kildekritikk
 12. 12. ”TVILLINGBILDER” BREV FRA HANNE (11) ETTER UNESCO PROSJEKTETUNESCO-PROSJEKT 2010 ”Det er fint å få gjøre noe som er like viktig som hva voksne gjør, til og med viktigere. Det viser meg at vi også er viktige for fremtiden. Det var det jeg ville si. Hjertelig hilsen Hanna”
 13. 13. KONTAKT SPØRSMÅL RELATERT ECHO 2012 FRIDE KRAMER RISENG Gründer ECHO 2012; Prosjektdriver og kreativ leder, mor til Mari + søstre Arbeid med uttrykk i 20 år Tlf: 951 93 603 E-post: fride.kramer.riseng@gmail.com www.echo2012.no SPØRSMÅL RELATERT SKOLE / KOMPETANSEMÅL KINE NÆSS Lærer, digital veileder og pedagogisk utvikler (Kastellet skole: nasjonal demonstrasjonsskole 2007 – 2009) Tlf: 47 27 12 29 E-post: kine.ness@kastellet.gs.oslo.no S T Y R E T I E C H O 2 0 1 2 Styreleder Fride Kramer Riseng Gründer ECHO 2012, prosjektdriver Styremedlem Gunvor Eldegard Stortingets finanskomité, tidligere ordfører Ås kommune Styremedlem Patricia Bjerkholt Seniorrådgiver Interimleder AS Vara Erik Øverland Framtidsforsker Kunnskapsdepartementet O R G A N I S A S J O N S N R . 992 451 165

×