Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TAREFA COOPERATIVA UDI 6
TIMELINE
Emprega fontes gráficas fiables ou rigorosas: pinturas, gravados, ilustracións, carteis ...
PLAN DE EQUIPO
EQUIPO Nº:
ORGANIZAMOS O TRABALLO DA SEGUINTE MANEIRA (VENRES 27):
Alumno/a e CARGO Tarefas a realizar nas ...
A- HISTORIA SÉCULO XVIII
1) Reinado de Luis XIV de Francia / 1661-1715
2) Declaración de Dereitos (Bill of Rights) / 1689
...
C- ESPAÑA SÉCULO XIX
1) Tratado de Fontainebleau (1807)
2) Motín de Aranxuez (1808)
3) Reinado de Fernando VII (1814-1833)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Timeline

1,490 views

Published on

Tarefa cooperativa UDI 6 (Timeline)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Timeline

  1. 1. TAREFA COOPERATIVA UDI 6 TIMELINE Emprega fontes gráficas fiables ou rigorosas: pinturas, gravados, ilustracións, carteis ou fotografías; para crear, coa plantilla proposta en word e seguindo o exemplo, un máximo de 50 e un mínimo de 30 naipes sobre acontecementos da historia dun século (catro opcións). NAIPES: mínimo 30-máximo 50. Nº SESIÓNS: 2 (27 de maio e 3 de xuño). COAVALIACIÓN: antes de comezar a tarefa cada equipo deseñará un plan sinalando como repartirán as tarefas. PRAZO DE PUBLICACIÓN no blog persoal de cada alumno/a (con diario de sesións e aprendizaxe individual): 3-4 xuño. Publicar fóra de prazo será penalizado cunha nota inferior ao 5, se a publicación é posterior ao 9 de xuño a nota sería 0. * A nota de equipo (8 puntos) está suxeita á nota individual. Para beneficiarse da nota de equipo o alumn@ debe ter publicada a tarefa acompañada dun diario de sesións e aprendizaxe que cumpra cos mínimos esixidos no prazo estipulado (entre o 3 e o 4 de xuño), en caso contrario non poderá beneficiarse do traballo en equipo na súa totalidade. * A nota final pode subir ou baixar (1/2 puntos) dependendo da coavaliación de equipo realizada ao rematar a tarefa e que terá como referencia o plan de equipo completado antes de comezar a tarefa. Nota Equipo 4 puntos Aproveita o tempo en clase. Non levo a cabo a tarefa nas sesións propostas. Levei a cabo a tarefa nas sesións propostas. Realicei a tarefa aproveitando o tempo estipulado. Realicei a tarefa aproveitando ao máximo o tempo estipulado. A tarefa quedou moi incompleta (menos de 30 naipes). A tarefa cumpre co mínimo esixido (mínimo 30 naipes). A tarefa está bastante completa (mínimo 40 naipes). A tarefa está moi completa (mínimo 50 naipes). 4 puntos Emprega fontes gráficas fiables e rigorosas. As fontes que emprego non son fiables nin pertinentes. Case todas as fontes que emprego son fiables e pertinentes pero non chegan ao mínimo esixido de 30. Case todas as fontes que emprego son fiables e pertinentes e chegan ao mínimo esixido de 30. Todas as fontes que emprego (entre 30 e 50) son fiables e pertinentes. Non deixes ningún apartado sen facer. Os naipes non recollen todos os apartados obrigatorios (fonte gráfica, acontecemento, título e autor). Os naipes recollen todos os apartados obrigatorios ou non chegan ao mínimo esixido de 30. Os naipes (entre 30 e 50) recollen todos os apartados obrigatorios pero non responden a criterios de claridade e de calidade. Os naipes (entre 30 e 50) recollen todos os apartados obrigatorios e responde a criterios de claridade e de calidade estética. Nota Individ ual 2 puntos Publica a tarefa completa no prazo marcado (3-4 de xuño) acompañando un diario de aprendizaxe. Apenas cubre o diario de aprendizaxe e non chega ao mínimo de 100 palabras (10 liñas). Cubre o diario de aprendizaxe indicando as tarefas que realizou nas sesións (100 palabras). Cubre o diario de aprendizaxe indicando as tarefas que realizou e outros aspectos de interese (máis de 100 palabras). Cubre o diario de aprendizaxe afondando nas tarefas que realizou e outros aspectos de interese (máis de 150 palabras).
  2. 2. PLAN DE EQUIPO EQUIPO Nº: ORGANIZAMOS O TRABALLO DA SEGUINTE MANEIRA (VENRES 27): Alumno/a e CARGO Tarefas a realizar nas sesións do venres 27 e do venres 3 Avaliación (LUNS 6)
  3. 3. A- HISTORIA SÉCULO XVIII 1) Reinado de Luis XIV de Francia / 1661-1715 2) Declaración de Dereitos (Bill of Rights) / 1689 3) Finalizan as obras do Palacio de Versalles / 1700 4) Guerra de Sucesión española / 1700-1713 5) Reinado de Filipe V / 1700-1746 6) Tratado de Utrech / 1713 7) Estaleiros Reais de Ferrol /1726 8) Publicación de O ESPIRITO DAS LEIS, de Montesquieu / 1748 9) Publicación do primeiro tomo da Enciclopedia francesa / 1751 10) Guerra dos Sete Anos / 1756-1763 11) Reinado de Carlos III / 1759-1788 12) Publicación de O CONTRATO SOCIAL, de Rousseau / 1762 13) Publicación do DICCIONARIO FILOSÓFICO, de Voltaire / 1764 14) Máquina de Vapor (J. Watt) – 1768 15) Guerra de Independencia Americana / 1775-1783 16) Declaración de Independencia / 1776 17) Sociedades Económicas do País / 1783-1785 18) Primeiro tear mecánico de vapor (E. Cartwright)– 1784 19) Real Consulado Marítimo da Coruña / 1785 20) Constitución de EEUU / 1787 21) Inicio del Reinado de Carlos IV / 1788 22) Revolución francesa / 1789 23) Monarquía Constitucional en Francia/ 1791-1792 24) República Democrática (A CONVENCIÓN) / 1792-1794 25) República Burguesa (O DIRECTORIO) / 1794-1799 26) Golpe de Estado do 18 de Brumario / 1799 B- HISTORIA SÉCULO XIX 1) Proclamación do Imperio de Napoleón – 1804 2) Código Civil ou Napoleónico – 1804 3) Batallas de Trafalgar e de Austerlitz- 1805 4) Primeiras locomotoras (R. Trevithick) - 1804 5) Primeiros barcos de vapor (Fulton) – 1807 6) Congreso de Viena - 1814-1815 7) Santa Alianza - 1815 8) 1º Ciclo de Revolucións Liberais en Europa - 1820 9) Fin da dominación española en América – 1825 10) Locomotora de G. Stephenson- 1825 11) Primeira liña de ferrocarril para pasaxeiros -1830 12) Independencia de Grecia - 1830 13) 2º Ciclo de Revolucións Liberais en Europa - 1830 14) 3º Ciclo de Revolucións Liberais en Europa – 1848 15) Manifesto Comunista de K. Marx – 1848 16) 2ª República Francesa – 1848-1852 17) 2º Imperio Francés (Napoleón III) – 1852-1870 18) Proclamación do Reino de Italia - 1861 19) Proclamación do II Imperio Alemán – 1871 20) Teléfono (Bell) – 1871 21) Lámpada eléctrica (Edison) – 1881 22) Automóbil (K. Benz) – 1885 23) Conferencia de Berlín – 1885 24) Cinematógrafo (Lumière) – 1895
  4. 4. C- ESPAÑA SÉCULO XIX 1) Tratado de Fontainebleau (1807) 2) Motín de Aranxuez (1808) 3) Reinado de Fernando VII (1814-1833) 4) Guerra da Independencia (1808-1814) 5) Constitución de Cádiz (1812) 6) Trienio Liberal (1820-1823) 7) Década Ominosa (1823-1833) 8) Fin dominación española en América (1825) 9) Pragmática Sanción (1830) 10) Primeira Guerra Carlista (1833-1839) 11) Rexencia de Mª Cristina (1833-1840) 12) Desamortización de Mendizábal (1835) 13) Primer ferrocarril español (1837) 14) Rexencia de Espartero (1840-1843) 15) Reinado de Isabel II (1843-1868) 16) Segunda Guerra Carlista (1846-1849) 17) Primeira liña de ferrocarril da Península Ibércia 18) Lei de ferrocarrís (1855) 19) Lei de desamortización de Pascual Madoz (1855) 20) Pacto de Ostende (1866) 21) Pronunciamento (A Gloriosa) (1868) 22) Guerra dos Dez Anos (Guerra de Cuba) (1868-1878) 23) Amadeo I (1871-1873) 24) Terceira Guerra Carlista (1872-1876) 25) Primeira República (1873-1874) 26) Reinado de Alfonso XII (1875-1885) 27) Rexencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) 28) Guerra de Independencia de Cuba (1895-1898) D- PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 1) Primeiro voo en avión (Irmáns Wright) (1903) 2) Guerra ruso-xaponesa (1904-1905) 3) Revolución fallida contra o réxime tsarista (1905) 4) Primeira crise marroquí (1905-1906) 5) Incidente de Agadir en Marrocos (1911) 6) Guerras Balcánicas (1912-1913) 7) Asasinato do arquiduque Francisco Fernando (1914) 8) Batalla de Marne (1914) 9) Batalla de Verdun (1916) 10) Batalla do Somme (1916) 11) Revolución Rusa (1917) 12) Tratado de Brest-Litovsk (1918) 13) 14 Puntos de Wilson (1918) 14) Sociedade de Nacións (1919) 15) Tratado de Versalles (1919) 16) Fundación dos Fasci dei combattimento (1919) 17) Marcha sobre Roma (1922) 18) Constitución da URSS (1922) 19) Plan Dawes (1924) 20) Outubro de Eisenstein (1927) 21) El cantor de Jazz (1927) 22) Crac bolsista (1929) 23) Terceiro Reich (1934) 24) New Deal (1933 e 1937) 25) Conferencia de Múnic (1938) 26) Pacto de Aceiro (1939) 27) Bombardeo de Pearl Harbor (1941) 28) Desembarque de Normandía (1944) 29) Bomba atómica sobre Hiroshima e Nagasaki (1945) 30) Conferencias de Yalta e Postdam (1945) 31) Creación da ONU (1945)

×