Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Atrévete a mellorar o mundo!
Contigo é posible.
Es máis!
www.enestadodemocratico.blogspot.com
PROXECTO LINGUA GALEGA – CID...
Deseño do blog 1ª avaliación
ETIQUETAS TITULOS DE CADA POST/ENTRADA
Caderno de Equipo Nome do equipo e compoñentes
Normas,...
TEMPORALIZACIÓN POR SESIÓNS
SESIÓN OUTUBRO CIDADANÍA LINGUA GALEGA
1
(dúas
horas)
2º A
C- mércores
14
LG- venres 16
2º B
C...
cometidos, axuda cando é
necesario noutras tarefas
(especialmente ao
historiador/a e ao
motivador/a).
historiador/a Aparte...
2º B
C- xoves 22
LG- martes 27
http://www.ugr.es/~ve/pdf/alimentacion.pdf
http://www.acab-rioja.org/
http://www.masqueunai...
Sesión Novembro CIDADANÍA LINGUA GALEGA
4
(unha
hora)
2º A
C- mércores 4
2º B
C- xoves 5
1 entrada (coa etiqueta
“Problema...
5
(unha
hora)
2º A
LG- venres 6
2º B
LG- martes 10
1 entrada (coa etiqueta“Problemas
actuais”):Consumismo e
contaminación ...
RÚBRICA AVALIACIÓN NOVEMBRO
0,25 0,5 0,75 1
BLOG
NOTA
GRUPO
(AUTOAV
ALIACIÓ
N
+
PROFE)
Elementos do blog: 3
entradas coa e...
NOME:
0,25 0,5 0,75 1
HABILID
ADES
SOCIAIS
NOTA
INDIVID
UAL
(COAVAL
IACIÓN)
Asertividade Xera conflitos de
xeito habitual....
Temporalización proxecto lc por sesións (1ª avaliación) 2015 2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Temporalización proxecto lc por sesións (1ª avaliación) 2015 2016

50 views

Published on

Temporalización proxecto lc por sesións (1ª avaliación) 2015 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Temporalización proxecto lc por sesións (1ª avaliación) 2015 2016

 1. 1. Atrévete a mellorar o mundo! Contigo é posible. Es máis! www.enestadodemocratico.blogspot.com PROXECTO LINGUA GALEGA – CIDADANÍA 2015-2016 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EDUCACIÓN EN VALORES E COMPETENCIAS BÁSICAS 1ª AVALIACIÓN 1) Identificación de problemas actuais, a súa conceptualización e reflexión argumentada: exemplos, causas e consecuencias. Avaliación: Presentación do blog  Novembro 2) Investigación sobre o tema/problema proposto para a campaña de prevención ou concienciación. Avaliación: Presentación do temae dos resultados da investigación (blog) en Power Point  Decembro
 2. 2. Deseño do blog 1ª avaliación ETIQUETAS TITULOS DE CADA POST/ENTRADA Caderno de Equipo Nome do equipo e compoñentes Normas, cargos e funcións de cada cargo Plan de equipo para esta avaliación (que mellorar? como?) Diario de sesións trimestre 1 Diario sesión 1 (que fixemos hoxe? quen e como o fixo?) Diario sesión 2 (que fixemos hoxe? quen e como o fixo?) Diario sesión 3 (que fixemos hoxe? quen e como o fixo?) …………………. Problemasactuais Problemasasociadosafaltade autoestima(anorexia,bulimia, drogodependencia) Os prexuízos sociaise racistas (racismo,xenofobia,sexismoe homofobia) A violencia(violenciade xéneroe bullying) Consumismoe contaminacióndomedioambiente Investigación: “……………………” Que é o acoso escolar/anorexia/violenciade xénero/…?aQuen afectae Como (síntomas) se manifesta? Por que se produce?Listadode causas. Como previr?Listadode medidaspreventivas. Como intervir? Acciónspara erradicalo  Exemploduncasoreal 25 de novembro Reportaxe día internacional contraaviolenciade xénero As entradas do blog debenincluír: 1) Textode elaboraciónpropia (- cantidade + calidade) 2) Imaxes/vídeosacompañandootexto 3) Enlaces as fontesconsultadas 4) Máis dunhafonte. Contrastarfontes
 3. 3. TEMPORALIZACIÓN POR SESIÓNS SESIÓN OUTUBRO CIDADANÍA LINGUA GALEGA 1 (dúas horas) 2º A C- mércores 14 LG- venres 16 2º B C- xoves 15 LG- martes 20 Deseño do blog: - Título/nome do Equipo (relacionado coa cidadanía). - Gadgets (etiquetas, enlace blog de aula). 3 entradas (coa etiqueta “Caderno de Equipo”): 1) Nome do equipo e compoñentes - Nome (xustificamos a nosa elección). - Compoñentes (nomes e inicias dos apelidos) 2) Normas, cargos (coordinación, axuda, historia e motivación) e funcións de cada cargo - Normas de aula: atendemos as indicacións da profesora, respectamos a sinal pactada para gardar silencio e os momentos de traballo en silencio, comezamos a traballar unha vez que todos os membros do equipo teñen unha tarefa asignada e resolvemos os conflitos a través do diálogo. - Normas de equipo: (a pactar polos membros do equipo, poden engadirse normas novas) Normas de equipo Data de incorporación - Cargos de funcións: nome cargo funcións Nome A.L. coordinación Coordina as sesión de traballo. Aparte de realizar os seus cometidos, encárgase de que todos os membros do equipo teñan unha tarefa asignada antes de comezar a traballar. axuda Aparte de realizar os seus
 4. 4. cometidos, axuda cando é necesario noutras tarefas (especialmente ao historiador/a e ao motivador/a). historiador/a Aparte de realizar os seus cometidos,observacomoe quen fai cada tarefa. Os últimos dez minutos de cada sesión escribe un resumo obxectivo no diario de sesións. O diario ten que recoller o reparto de tarefas (tamén se hai tarefas pendentes para a seguinte sesión e quen as realiza). motivación Aparte de realizar os seus cometidos, observa que todos os membros do equipofalenasertivamente entre eles (empatía, escoita activa,...) , no caso de detectar pasividade ou agresividade ten que intervir favorecendo e propoñendo alternativas positivas. 3) Plan de equipo para esta avaliación (que mellorar? como?) 1 entrada (coa etiqueta “Diario de sesións trimestre 1”): Diario sesión 1 (Que fixemos hoxe? Quen e como o fixo? Queda algo pendente para a seguinte sesión? Quen acabara a tarefa? Por que?) 2 (dúas horas) 2º A C- mércores 21 LG- venres 23 1 entrada (coa etiqueta“Problemasactuais”): Problemas asociados a falta de autoestima (anorexia, bulimia ou drogodependencia). a) Definición dun dos problemas (fonte) b) Imaxe asociada á definición (fonte) c) Explicación dun exemplo real (resumo de elaboración propia / imaxes/vídeos / contrastar e nomear fontes) Algunhas fontes: http://www.educaweb.com/noticia/2005/10/10/trastornos-conducta- alimentaria-tca-definicion-tipologias-733/
 5. 5. 2º B C- xoves 22 LG- martes 27 http://www.ugr.es/~ve/pdf/alimentacion.pdf http://www.acab-rioja.org/ http://www.masqueunaimagen.com/ http://www.abagal.org/ http://www.pnsd.msc.es/ciudadanos/informacion/home.htm http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/alcohol/ho me.htm http://www.proxectohome.org/ 1 entrada (coa etiqueta “Diario de sesións trimestre 1”): Diario sesión 2 (que fixemos hoxe? quen e como o fixo?) 3 (unha hora) 2º A C- mércores 28 2º B C- xoves 29 1 entrada (coa etiqueta “Problemasactuais”):Os prexuízos sociais e racistas. a) Definición dun dos prexuízos sociais eracistas:racismo, xenofobia,sexismo ou homofobia (libro/fonte) b) Imaxe asociadaá definición (fonte) c) Un exemplo en prensa ou TV (resumo de elaboración propia / imaxes/vídeos / contrastar e nomear fontes) Algunhas fontes: http://www.crtvg.es/ http://praza.gal/ http://www.galiciahoxe.com/ http://www.rtve.es/ www.lavozdegalicia.es www.elpais.es 1 entrada (coa etiqueta“Diario de sesiónstrimestre 1”): Diariosesión 3 (que fixemos hoxe?quene comoo fixo?)
 6. 6. Sesión Novembro CIDADANÍA LINGUA GALEGA 4 (unha hora) 2º A C- mércores 4 2º B C- xoves 5 1 entrada (coa etiqueta “Problemasactuais”):A violencia: violencia de xénero/bullying (traballaunha das opcións). a) Definición deViolencia de xénero (fonte), imaxe asociadaá definición (fonte) e datos/estatísticassobrea violencia contra as mulleres en España (contrastar fontes). http://www.who.int/topics/gend er_based_violence/es/ http://www.igualdadevigo.org/violen cia.php?sec=29 http://igualdade.xunta.es/gl/campan as/unidade-didactica-fios-violeta- convivir-en-igualdade b) Definición deBullying (fonte), imaxeasociadaá definición (fonte) e datos/estatísticas sobre bullying en España (contrastar fontes). http://www.acosoescolar.com/in dex.html http://www.abc.es/familia- educacion/20131109/abci-acoso- escolar-201311081509.html http://comunidad- escolar.pntic.mec.es/794/info4.html 1 entrada (coa etiqueta“Diario de sesiónstrimestre 1”):Diario sesión 4 (que fixemoshoxe?quen e comoo fixo?)
 7. 7. 5 (unha hora) 2º A LG- venres 6 2º B LG- martes 10 1 entrada (coa etiqueta“Problemas actuais”):Consumismo e contaminación do medio ambiente. Deseño libre:material do libro + internet (contrastar fontes). 1 entrada (coa etiqueta “Diario de sesiónstrimestre 1”):Diariosesión 5 (que fixemos hoxe? quen e como o fixo?) AVALIACIÓN 9-12 AVALIACIÓN: Presentación da investigación a través do blog. Consultar Rúbrica.
 8. 8. RÚBRICA AVALIACIÓN NOVEMBRO 0,25 0,5 0,75 1 BLOG NOTA GRUPO (AUTOAV ALIACIÓ N + PROFE) Elementos do blog: 3 entradas coa etiquetade “Cadernode Equipo”,5 entradas coa etiqueta “Diariode sesión trimestre 1”e 4 entradas coa etiqueta “Problemas actuais”. O blog non recolle os elementos obrigatorios. O blog recolle os elementos obrigatorios pero non é doado chegar á información (falta de etiquetas) e non está actualizado habitualmente. O blog recolle todos os elementos obrigatorios a información se amosa claramente. O blog recolle todos os elementos obrigatorios e respondea criterios de claridade e de calidade estética, ademais de ser actualizado habitualmente. Transformación da información en coñecemento Non sabe buscar información ou selecciona información que non é pertinente. Busca e selecciona información, pero non a organiza ou estrutura. Busca, selecciona e organiza correctamente a información. Busca, selecciona e organiza a información, elaborando ao final unha síntese propia. Elaboración da información propia A redacción non é de elaboración propia. A redacción é propia, mais presentaserios problemas de coherencia, cohesión e adecuación. A redacción é propia, empregando estruturas sinxelas pero cohesionadas, coherentes e adecuadas. A redacción e propiae emprega estruturas complexas cohesionadas, coherentes e adecuadas. Riqueza da información achegada Consulta unha fonte de información, sen contrastar o contido con algunha outra. Consulta máis dunha fonte de información, pero non contrasta o contido, limitándose a xustapór os datos. Consulta máis dunha fonte de información e contrastao contido para elaborar unha entrada propia. Consulta máis dunha fonte de información, contrastao contido delas e elabora unha entrada propiana que inclúe opinión e ideas orixinais. Uso das TICS Tres ou catro entradas non seguen as pautas marcadas: non inclúen vídeos, fotos ou enlaces a fontes. Unha ou dúas entradas non seguen as pautas marcadas: non inclúen vídeos, fotos ou enlaces a fontes. Todas as entradas seguen as pautas marcadas: inclúen vídeos, fotos, enlaces a fontes; pero non son orixinais nin creativas. Todas as entradas seguen as pautas marcadas: inclúen vídeos, fotos, enlaces a fontes;e son orixinais e creativas. EXPOSIC IÓN ORAL NOTA INDIVID UAL (PROFE) Expresión oral Sen estruturanin cohesión no discurso. Faltan claridade e coherencia no discurso. Non emprega o vocabulario apropiado. Ten claras as ideas principais e exprésaas correctamente. Domina o tema. O discurso é coherente, está cohesionado. Comunicación A súa linguaxe corporal, a súa entoación e a súa relación co público non son adecuados. Fai esforzos por comunicarse pero non consegue manter o ton de voz ou a mirada. Diríxese ao público e escóitaselle claramente. A súa mensaxe oral é perfectamente percibida pola entoación e por enriquecela coa linguaxe corporal e coa interrelación co público. Uso do galego O uso do galego é deficiente. O uso do galego non é satisfactorio. Emprega o galego correctamente. Emprega expresións propias do galego, sen traducir nin acudir a outra lingua. HABILID ADES SOCIAIS NOTA INDIVID UAL (COAVAL IACIÓN) Asertividade Xera conflitos de xeito habitual. Non se implica no progreso do grupo. Case sempre expresa as súas opinións con respecto e é respetuoso/acoas ideas dos demais. Xera bo ambiente de traballo e sempre é respectuoso coas ideas dos demais. Fomenta as boas relacións entre todos os membros do grupo e resolve os conflitos de maneira asertiva. Escoita activa Case nunca escoita con interese e apenas participacon opinións nin con achegas propias. Case sempre escoita con interese e participa. Sempre escoita con interese e participa dando ideas. Participa, escoita con atención e anima a que todo o mundo achegue ideas.
 9. 9. NOME: 0,25 0,5 0,75 1 HABILID ADES SOCIAIS NOTA INDIVID UAL (COAVAL IACIÓN) Asertividade Xera conflitos de xeito habitual. Non se implica no progreso do grupo. Case sempre expresa as súas opinións con respecto e é respetuoso/acoas ideas dos demais. Xera bo ambiente de traballo e sempre é respectuoso coas ideas dos demais. Fomenta as boas relacións entre todos os membros do grupo e resolve os conflitos de maneira asertiva. Escoita activa Case nunca escoita con interese e apenas participacon opinións nin con achegas propias. Case sempre escoita con interese e participa. Sempre escoita con interese e participa dando ideas. Participa, escoita con atención e anima a que todo o mundo achegue ideas. AVALÍA A: 1) 2) 3) NOME: 0,25 0,5 0,75 1 HABILID ADES SOCIAIS NOTA INDIVID UAL (COAVAL IACIÓN) Asertividade Xera conflitos de xeito habitual. Non se implica no progreso do grupo. Case sempre expresa as súas opinións con respecto e é respetuoso/acoas ideas dos demais. Xera bo ambiente de traballo e sempre é respectuoso coas ideas dos demais. Fomenta as boas relacións entre todos os membros do grupo e resolve os conflitos de maneira asertiva. Escoita activa Case nunca escoita con interese e apenas participacon opinións nin con achegas propias. Case sempre escoita con interese e participa. Sempre escoita con interese e participa dando ideas. Participa, escoita con atención e anima a que todo o mundo achegue ideas. AVALÍA A: 1) 2) 3) NOME: 0,25 0,5 0,75 1 HABILID ADES SOCIAIS NOTA INDIVID UAL (COAVAL IACIÓN) Asertividade Xera conflitos de xeito habitual. Non se implica no progreso do grupo. Case sempre expresa as súas opinións con respecto e é respetuoso/acoas ideas dos demais. Xera bo ambiente de traballo e sempre é respectuoso coas ideas dos demais. Fomenta as boas relacións entre todos os membros do grupo e resolve os conflitos de maneira asertiva. Escoita activa Case nunca escoita con interese e apenas participacon opinións nin con achegas propias. Case sempre escoita con interese e participa. Sempre escoita con interese e participa dando ideas. Participa, escoita con atención e anima a que todo o mundo achegue ideas. AVALÍA A: 1) 2) 3)

×