Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sistem organa za izlučivanje

Ad

SISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJESISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJE
Damnjanović Ivana

Ad

Evolucija organa za izlučivanjeEvolucija organa za izlučivanje

Sunđeri i dupljari izlučuju površinom čitavogpovršinom či...

Ad


Člankoviti crvi poseduju par cevčicapar cevčica u svakom
segmentu

Rakovi-antenalne žlezdeantenalne žlezde

Insekti-Ma...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 26 Ad
1 of 26 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Sistem organa za izlučivanje

 1. 1. SISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJESISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJE Damnjanović Ivana
 2. 2. Evolucija organa za izlučivanjeEvolucija organa za izlučivanje  Sunđeri i dupljari izlučuju površinom čitavogpovršinom čitavog telatela  Pljosnati crvi poseduju sistem kanalićasistem kanalića (prvi put u životinjskom svetu)
 3. 3.  Člankoviti crvi poseduju par cevčicapar cevčica u svakom segmentu  Rakovi-antenalne žlezdeantenalne žlezde  Insekti-Malpigijeve cevčiceMalpigijeve cevčice
 4. 4.  Kičmenjaci- bubrezibubrezi, plućapluća, kožakoža, jetrajetra, crevacreva
 5. 5. Sistem organa za izlučivanje kodSistem organa za izlučivanje kod čoveka (urinarni sistem)čoveka (urinarni sistem)  Reguliše zapreminu i sastav telesnih tečnosti  Posredstvom urinarnog sistema iz krvne plazme se eliminišu sve štetne materije (krajnji produkti metabolizma, toksini i sl.) kao i višak vode i soli, i pri tome nastaje mokraća (urin)  Krajnji produkti izlučivanja su urea i mokraćna kiselina sa njenim solima
 6. 6. Bubrezi Mokrovodi Mokraćna bešika Mokraćna cev
 7. 7. BubreziBubrezi  Parni organi  Nalaze se ispod dijafragme sa obe strane kičme
 8. 8.  Oblika pasulja  Dužine oko 12 cm, i težine oko 150 g
 9. 9. Građa bubrega  Spolja se nalazi omotačomotač od vezivnog i masnog tkiva  KoraKora se nalazi ispod omotača  SržSrž se nalazi u centru
 10. 10.  Srž ima oblik obrnutih piramida koje se nastavljaju na bubrežne čašice  Bubrežne čašice se nastavljaju na bubrežnu karlicu koja se dalje nastavlja na mokrovod koji se uliva u mokraćnu bešiku
 11. 11.  Jedinica građe bubrega je NEFRON  On se nalazi u bubrežnoj kori i srži i postoji oko milion nefrona
 12. 12. Građa nefrona  Počinje Malpigijevim telašcem koje se sastoji od omotača i spleta kapilara i polazi iz kore  Omotač se nastavlja u bubrežni kanalić koji se u kori nekoliko puta uvija a potom prelazi u srž Omotač Splet kapilara Bubrežni kanalić
 13. 13.  Završni deo bubrežnog kanalića se (zajedno sa kanalićima ostalih nefrona) uliva u sabirni kanalić koji se nalazi u srži Kora Srž Splet krvnih sudova Bubrežni kanalić Sabirni kanalić
 14. 14.  Sadržaj sabirnih kanalića uliva se u bubrežnu čašicu (oko 20 bubrežnih čašica), a iz nje u bubrežnu karlicu
 15. 15. Formiranje mokraće  Iz aorteaorte polazi bubrežna arterijabubrežna arterija i ulazi u Malpigijevo telašce  Grana se na veliki broj kapilarkapilara (mreža)  U kapilarima nastaje visok pritisak
 16. 16.  U kapilarima se krvna plazmakrvna plazma filtrira i nastaje primarna mokraćaprimarna mokraća (99% vode, soli, šećeri, štetne materije)  Za razliku od krvne plazme, ne sadržine sadrži belančevinebelančevine
 17. 17.  Primarna mokraća odlazi u bubreže kanaliće, potom u sabirne kanaliće  Mokraća se koncentruje i nastaje sekundarnasekundarna (definitivna) mokraća(definitivna) mokraća  Iz primarne mokraće se u krvotok vraća velika količina vode i soli
 18. 18.  Tokom 24h kroz bubrege se filtrira oko 1500l krvi, a izluči se oko 1.5l mokraće  Konačna mokraća je žute boje, sadrži 95% vode, soli, kiseline, štetne materije
 19. 19. Mokraćna bešikaMokraćna bešika  Sa udubljenih strana bubrega polaze parni kanali izgrađeni iz glatkih mišića-mokrovodimokrovodi  Dugi su oko 25 cm  Odvode mokraću do mokraćne bešikemokraćne bešike
 20. 20.  Mokraćna bešika je neparni organneparni organ  Nalazi se na dnu trbušne duplje  Njeni zidovi su izgrađeni iz glatkih mišićaglatkih mišića
 21. 21.  U zidovima se nalaze receptorireceptori koji obaveštavaju CNS da je bešika puna i da je treba isprazniti  Pri dnu bešike se nalazi mišićmišić koji sprečava izlivanje mokraće i deluje pod dejstvom naše volje
 22. 22. Da se podsetimo... BUBREZI MOKROVODI MOKRAĆNA BEŠIKA MOKRAĆNA CEV
 23. 23. OMOTAČ BUBREGA SRŽ KORA BUBREŽNA KARLICA BUBREŽNE ČAŠICE

×