Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem organa za izlučivanje

18,222 views

Published on

Sistem organa za izlučivanje

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sistem organa za izlučivanje

 1. 1. SISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJESISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJE Damnjanović Ivana
 2. 2. Evolucija organa za izlučivanjeEvolucija organa za izlučivanje  Sunđeri i dupljari izlučuju površinom čitavogpovršinom čitavog telatela  Pljosnati crvi poseduju sistem kanalićasistem kanalića (prvi put u životinjskom svetu)
 3. 3.  Člankoviti crvi poseduju par cevčicapar cevčica u svakom segmentu  Rakovi-antenalne žlezdeantenalne žlezde  Insekti-Malpigijeve cevčiceMalpigijeve cevčice
 4. 4.  Kičmenjaci- bubrezibubrezi, plućapluća, kožakoža, jetrajetra, crevacreva
 5. 5. Sistem organa za izlučivanje kodSistem organa za izlučivanje kod čoveka (urinarni sistem)čoveka (urinarni sistem)  Reguliše zapreminu i sastav telesnih tečnosti  Posredstvom urinarnog sistema iz krvne plazme se eliminišu sve štetne materije (krajnji produkti metabolizma, toksini i sl.) kao i višak vode i soli, i pri tome nastaje mokraća (urin)  Krajnji produkti izlučivanja su urea i mokraćna kiselina sa njenim solima
 6. 6. Bubrezi Mokrovodi Mokraćna bešika Mokraćna cev
 7. 7. BubreziBubrezi  Parni organi  Nalaze se ispod dijafragme sa obe strane kičme
 8. 8.  Oblika pasulja  Dužine oko 12 cm, i težine oko 150 g
 9. 9. Građa bubrega  Spolja se nalazi omotačomotač od vezivnog i masnog tkiva  KoraKora se nalazi ispod omotača  SržSrž se nalazi u centru
 10. 10.  Srž ima oblik obrnutih piramida koje se nastavljaju na bubrežne čašice  Bubrežne čašice se nastavljaju na bubrežnu karlicu koja se dalje nastavlja na mokrovod koji se uliva u mokraćnu bešiku
 11. 11.  Jedinica građe bubrega je NEFRON  On se nalazi u bubrežnoj kori i srži i postoji oko milion nefrona
 12. 12. Građa nefrona  Počinje Malpigijevim telašcem koje se sastoji od omotača i spleta kapilara i polazi iz kore  Omotač se nastavlja u bubrežni kanalić koji se u kori nekoliko puta uvija a potom prelazi u srž Omotač Splet kapilara Bubrežni kanalić
 13. 13.  Završni deo bubrežnog kanalića se (zajedno sa kanalićima ostalih nefrona) uliva u sabirni kanalić koji se nalazi u srži Kora Srž Splet krvnih sudova Bubrežni kanalić Sabirni kanalić
 14. 14.  Sadržaj sabirnih kanalića uliva se u bubrežnu čašicu (oko 20 bubrežnih čašica), a iz nje u bubrežnu karlicu
 15. 15. Formiranje mokraće  Iz aorteaorte polazi bubrežna arterijabubrežna arterija i ulazi u Malpigijevo telašce  Grana se na veliki broj kapilarkapilara (mreža)  U kapilarima nastaje visok pritisak
 16. 16.  U kapilarima se krvna plazmakrvna plazma filtrira i nastaje primarna mokraćaprimarna mokraća (99% vode, soli, šećeri, štetne materije)  Za razliku od krvne plazme, ne sadržine sadrži belančevinebelančevine
 17. 17.  Primarna mokraća odlazi u bubreže kanaliće, potom u sabirne kanaliće  Mokraća se koncentruje i nastaje sekundarnasekundarna (definitivna) mokraća(definitivna) mokraća  Iz primarne mokraće se u krvotok vraća velika količina vode i soli
 18. 18.  Tokom 24h kroz bubrege se filtrira oko 1500l krvi, a izluči se oko 1.5l mokraće  Konačna mokraća je žute boje, sadrži 95% vode, soli, kiseline, štetne materije
 19. 19. Mokraćna bešikaMokraćna bešika  Sa udubljenih strana bubrega polaze parni kanali izgrađeni iz glatkih mišića-mokrovodimokrovodi  Dugi su oko 25 cm  Odvode mokraću do mokraćne bešikemokraćne bešike
 20. 20.  Mokraćna bešika je neparni organneparni organ  Nalazi se na dnu trbušne duplje  Njeni zidovi su izgrađeni iz glatkih mišićaglatkih mišića
 21. 21.  U zidovima se nalaze receptorireceptori koji obaveštavaju CNS da je bešika puna i da je treba isprazniti  Pri dnu bešike se nalazi mišićmišić koji sprečava izlivanje mokraće i deluje pod dejstvom naše volje
 22. 22. Da se podsetimo... BUBREZI MOKROVODI MOKRAĆNA BEŠIKA MOKRAĆNA CEV
 23. 23. OMOTAČ BUBREGA SRŽ KORA BUBREŽNA KARLICA BUBREŽNE ČAŠICE

×