Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulacija srčanog ritma

20,395 views

Published on

Regulacija srčanog ritma

Published in: Education
  • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Regulacija srčanog ritma

  1. 1. Regulacija srčanog ritma Damnjanović
  2. 2. Sinoatrijalni čvor (SA) • Izolovano iz organizma, srce se može grčiti još neko vreme. • Predvodničke ćelije (mišićne ćelije) su grupisane u SA čvor u zidu desne pretkomore.
  3. 3. • Predvodničke ćelije imaju ulogu u stvaranju akcionog potencijala. • AP se prnosi na ostale mišićne ćelije i daje ritam za grčenje pretkomora.
  4. 4. Atrioventrikularni čvor (AV) • Srčani ritam se dalje prenosi na AV čvor. • Nalazi se između pretkomore i komora.
  5. 5. Uloga AV čvora • Usporavanje srčanog ritma. • Omogućava da se prvo grče pretkomore, ubace krv u komore, pa tek onda komore.
  6. 6. Hisov snop • Iz AV čvora se akcioni potencijali prenose specijalizovanim vlaknima (Hisov snop). • Prostire se duž pregrade između komora do vrha srca, a zatim ka bazi komora.
  7. 7. • Potom se akcioni potencijali šire na mišićne ćelije komora i omogućavaju izbacivanje krvi u krvne sudove.
  8. 8. Autonomni nervni sistem • Kontroliše rad srca. • Krajevi simpatičkih i parasimpatičkih vlakana se završavaju na predvodničkim ćelijama.
  9. 9. Centar za regulaciju rada srca • Produžena moždina (“čvor” života). • Nervne ćelije šalju impulse nervom vagusom do SA čvora (tonus od oko 75 otkucaja u minuti).
  10. 10. • U zidovima aorte i krvnih sudova se nalaze posebna telašca koja pri promeni pritiska, količine O2, obaveštavaju produženu moždinu (smanjuje ili ubrzava rad srca). • Uticaj adrenalina, kao i hormona
  11. 11. Srčani ciklus • Opuštanje i grčenje pretkomora i komora. • Za vreme pauze komore i pretkomore su opuštene i pune se krvlju (zalisci između komora i pretkomora su otvoreni). • Zatim se grče pretkomore-pumpaju krv u komore.
  12. 12. • Kada se pretkomore opuste, zatvaraju se zalisci (dvolisni i trolisni). • Grči se komora i krv se istiskuje kroz otvorene polumesečaste zaliske u aortu i plućnu arteriju.
  13. 13. • Kada se mišiči komora opuste, polumesečasti zalisci se zatvaraju. • Ciklus se ponavlja 75 puta u minuti. • EKG-elektrokardiogram (nastaju električne struje).

×