Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pauci

14,374 views

Published on

Pauci

Published in: Education
 • Login to see the comments

Pauci

 1. 1. Pauci Damnjanović Ivana
 2. 2. Pripadaju paukolikim zglavkarima
 3. 3. 4 para člankovitih nogu za kretanje
 4. 4. • Naseljavaju kopno (šume, polja, livade) • Mogu naseljavati i vodenu sredinu • Žive na skrovitim mestima
 5. 5. • Veličina tela: 0.5 mm do 10 cm
 6. 6. Grabljivice
 7. 7. Skitnice i mrežari
 8. 8. Spoljašnja građa Noge za kretanje Glavenogrudni region Trbušni region Glavene nožice
 9. 9. Dva para nožica okružuju usni otvor Kraći par služi za hvatanje plena-povezan je sa otrovnom žlezdom
 10. 10. -Duži par nožica ima čulnu ulogu (miris, dodir) -Pridržavanje ženke pri parenju
 11. 11. Osam prostih očiju
 12. 12. Paučinaste žlezde
 13. 13. • Organi za disanje: listolika pluća ili traheje
 14. 14. Zašto pauk skuplja noge kad ugine?
 15. 15. • Polno razmnožavanje • Ženke su često krupnije od mužjaka • Mladi se presvlače dok ne odrastu
 16. 16. Raznovrsnost paukova Biljojedi Mesojedi
 17. 17. Otrovne vrste
 18. 18. Brazilski pauk lutalica najotrovniji pauk na svetu
 19. 19.  Lovi plen na cvetovima  Menja boju  Skitnica Cvetni pauk
 20. 20. Pauk krstaš
 21. 21. Tarantula  Skitnica  Nije opasna za čoveka  Svadbeni ples
 22. 22. Crna udovica  Spada u najotrovnije pauke  Ujed izaziva jak bol; retko je smrtonosan za čoveka  Plete mrežu
 23. 23. Vodeni pauk  Može se hraniti sitnijom ribom  “Vazdušno zvono”
 24. 24. Paun-pauk Veličine oko 5mm Samo mužjaci imaju “paunov rep”
 25. 25.  Nemački stručnjak za paukove, Peter Džeger, koji je otkrio oko 200 novih vrsta, jednu vrstu je nazvao po legendarnom pevaču Dejvidu Bouviju-nazvao ga je Heteropoda davidbowie
 26. 26. HVALA NA PAŽNJI!!!

×