Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mišićni sistem

12,022 views

Published on

Mišićni sistem

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mišićni sistem

 1. 1. Mišićni sistem Damnjanović Ivana
 2. 2. Uloge mišića  Kretanje, potpora, čvrstina, oblik.  Ulaze u sastav organa i omogućavaju njihov rad. Kako je građen mišićni sistem sledećih grupa životinja:  Dupljari  Crvi  Zglavkari  Kičmenjaci
 3. 3.  Mišići se sastoje iz mišićnog tkiva, a mišićno tkivo iz mišićnih ćelija. Mišićne ćelije i mišićno tkivo
 4. 4. Mišićne ćelije i mišićno tkivo  Glatke mišićne ćelije  Poprečno-prugaste mišićne ćelije  Srčane mišićne ćelije
 5. 5. Miofibrili  Sve mišićne ćelije sadrže MIOFIBRILE- posebna vlakna izgrađena od belančevina zahvaljujući kojima se mišići grče i opružaju.
 6. 6. Glatke mišićne ćelije  Izduženog su oblika, imaju vretenast izgled.  Imaju jedno jedro.  Miofibrili su u citoplazmi raspoređeni paralelno.
 7. 7.  Glatki mišići grade zid jednjaka, želuca, creva, dušnika, mokraćne bešike, krvnih sudova.ž  Pokreti ovih mišića su spori, nisu pod uticajem naše volje.
 8. 8. Poprečno-prugaste mišićne ćelije  Cilindričnog su oblika.  Poseduju veći broj jedara.  Miofibrili su postavljeni uzdužno, a kada se posmatraju pod mikroskopom, uočavaju se svetlije i tamnije pruge usled prelamanja svetlosti (otud naziv)
 9. 9. Srčane mišićne ćelije  Slične su poprečno-prugastim ćelijama.  Na pojedinim mestima su spojene; poseduju 1-2 jedra.  Grade srce.  Dok su jedni delovi srca opušteni, drugi se grče.  Nisu pod uticajem naše volje.
 10. 10. Poprečno-prugasti (skeletni) mišići  Omogućavaju pokrete tela.  Tetivama su pričvršćeni za kosti.
 11. 11. Oblici skeletnih mišića  Vretenasti-mišići udova (omogućavaju pokrete hodanja, savijanja...).  Pločasti-mišići dijafragme, trbušnog zida, međurebarni mišići (pokreti disanja, zaštita organa).
 12. 12.  Trakasti mišići se nalaze u predelu vrata (pokretanje glave).  Lepezasti-mišići lica, grudnog koša, leđa.  Kružni-mišići oko usnog otvora, očiju, analnog otvora.
 13. 13. Građa skeletnih mišića  Snopovi I reda (poprečno-prugaste ćelije obavijene tankom opnom).  Snopovi II reda (više snopova I reda koji su obavijeni zajedničkom opnom).  Više snopova II reda gradi mišić. Snop I reda Snop I reda Mišić Tetiva Kost
 14. 14. Fiziološke osobine mišića  Elastičnost  Nadražljivost  Kontraktilnost Mišićni tonus-uvek postoji određeni napon mišića.
 15. 15.  Skeletni mišići za rad koriste O2 i glukozu.  Tokom rada ne nagomilavaju mlečna kiselina i CO2 -nastaje zamor.  Antagonistički rad mišića. opružač i savijač odmicač i primicač
 16. 16. Da li ste znali????? Potrebno je aktivirati više mišića da bismo se namrštili nego nasmejali
 17. 17. Načini na koje održavamo mišiće zdravim i jakim…  Zdrava i redovna ishrana.  Unos proteina, vitamina.
 18. 18. … fizička aktivnost!!!  Vežbajte svakog dana!!!

×