Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lanac ishrane i trofička piramida

42,000 views

Published on

Lanac ishrane i trofička piramida

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lanac ishrane i trofička piramida

 1. 1. LANAC ISHRANE I TROFIČKA PIRAMIDA Damnjanović Ivana
 2. 2. Bliska povezanost između članova biocenoze se najbolje uočava kroz odnose ishrane u okviru jednog ekosistema
 3. 3. Procesom ishrane organizmi zadovoljavaju potrebe za stvaranjem sopstvene materije kao i: -obnavljanje materije i -utrošene energije u životnim procesima
 4. 4. TIPOVI ISHRANE AUTOTROFNA HETEROTROFNA MIKSOTROFNA
 5. 5. Autotrofi -PROIZVOĐAČI- Heterotrofi -POTROŠAČI- Saprotrofi (heterotrofi) -RAZLAGAČI-
 6. 6. Autotrofna ishrana Proces fotosinteze Zelene biljke Bakterije (monera) Neke vrste praživotinje, alge (protisti)
 7. 7. Autotrofni organizmi su proizvođači organskih supstanci
 8. 8. Heterotrofna ishrana Organizmi koji koriste gotovu hranu Životinje Potrošači
 9. 9. Biljojed Mesojed Svaštojed
 10. 10. Biljojed-potrošač 1. reda Mesojedi koji se hrane biljojedima-potrošači 2. reda Biljojedima i mesojedima se hrane potrošači 3. reda
 11. 11. Razlagači Heterotrofi koji razlažu organske materije do neorganskih Neke vrste gljiva i bakterija
 12. 12. Različite vrste su međusobno povezane LANCIMA ISHRANE počevši od proizvođača, preko potrošača, do razlagača
 13. 13. POTROŠAČI LOVAC PLEN PROIZVOĐAČI
 14. 14. POTROŠAČ 3. REDA POTROŠAČ 2. REDA POTROŠAČ 1. REDA PROIZVOĐAČ
 15. 15. Lanac ishrane
 16. 16. Jedna vrsta može biti član više lanaca ishrane Ptica je u odnosu na puža predator, a u odnosu na lisicu plen
 17. 17. Lanci ishrane nisu izdvojeni već se međusobno prepliću i grade MREŽE ISHRANE
 18. 18. TROFIČKA PIRAMIDA -piramida ishrane- Trofička piramida je grafički prikaz odnosa brojnosti i mase biljaka, biljojeda i mesojeda u ekosistemu U njenoj osnovi su zelene biljke, odnosno proizvođači, čija je brojnost i ukupna masa najveća u ekosistemu Piramidu dalje čine potrošači prvog reda (biljojedi), pa potrošači drugog i trećeg reda.
 19. 19. Lanac ishrane u voćnjaku Lanac ishrane na njivi
 20. 20. Primeri lanca ishrane (4-6 članova u jezerskoj životnoj zajednici): Žaba Lokvanj Barska zmija Roda Štuka Mušica ____________>___________ >____________ > ____________ > ___________>___________
 21. 21. Primer lanca ishrane u šumskoj zajednici ____________>___________ >____________ > ____________ Lanac ishrane na livadi ____________>___________ >____________ > ____________ > __________
 22. 22. HVALA NA PAŽNJI

×