Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sastav krvi

Krv i limfa

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sastav krvi

 1. 1. Sastav krvi Damnjanović Ivana
 2. 2. Uloga sistema za cirkulaciju  Raznosi O2 i hranljive materije do svake ćelije u telu  Transport-kroz sistem za cirkulaciju
 3. 3. Može biti otvoren i zatvoren  Otvoren-hemolimfa  Zatvoren (člankoviti crvi, glavonošci, kičmenjaci)
 4. 4.  Srce beskičmenjala-sa ledjne strane  Srce kičmenjaka-sa trbušne strane
 5. 5. Šta je krv? • Tečno vezivno tkivo Krvna plazma Crvena krvna zrnca (eritrociti) Bela krvna zrnca (leukociti) Krvne pločice (trombociti)
 6. 6. Uloga: Od pluća do svake ćelije prenosi O2, a u pluća CO2 Prenosi hranljive materije od creva do svih ćelija Održava telesnu temperaturu
 7. 7. Krvna plazma  90% vode  Minerali, enzimi, proteini, šećeri, hranljive materije
 8. 8. Mesto nastanka krvnih ćelija
 9. 9. Crvena krvna zrnca-eritrociti • Nastaju u koštanoj srži • Bez jedra • Žive 90-120 dana • Razgrađuju se u jetri i slezini • Sadrže hemoglobin • Oksigenisana krv nosi O2 • Dezoksigenisana krv nosi CO2
 10. 10. Bela krvna zrnca-leukociti • Nastaju u koštnoj srži, slezini, limfnim žlezdama • Menjaju oblik tela • Štite organizam od infekcija • Više vrsta (granulociti, mali i veliki limfociti, monociti) • Kreću se ameboidno iz kapilara u tkivo • Povećan broj pri napadu mikroorganizama
 11. 11. Krvne pločice-trombociti • Nepravilnog su oblika • Nastaju u koštanoj srži • Učestvuju u zgrušavanju krvi-koagulacija • Prilikom povrede, slepljuju se i tako nastaju ugrušak i krasta
 12. 12. Limfa • Bezbojna tečnost • Sastoji se od: 1.Krvne plazme 2.Belih krvnih zrnaca -U limfi nema eritrocita -Limfni sistem-poseban sistem -Ima je više nego krvi

×