Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Škorpije, krpelji, kosci, stonoge

12,390 views

Published on

Škorpije, krpelji, kosci, stonoge

Published in: Education
 • Be the first to comment

Škorpije, krpelji, kosci, stonoge

 1. 1. Ivana Škorpije, krpelji, kosci i stonoge
 2. 2. Škorpije
 3. 3. Smatra se da su škorpije prvi kopneni paukoliki zglavkari
 4. 4.  Naseljavaju tople predele  Žive na skrovitim mestima  Noćne životinje
 5. 5. Veličina tela: 5-10 cm, ređe 25 cm
 6. 6.  Telo je člankovito i jako pokretno  Na prednjem delu tela se nalaze noge  Prvi par je preobražen u snažna klešta
 7. 7.  Zadnji deo tela je povijen ka napred  Na vrhu se nalazi otrovna bodlja koja je povezana sa otrovnom žlezdom  Napad i odbrana
 8. 8. -Čulni organi na trbušnoj strani tela -Vibracije tla
 9. 9. Noge Glavenogrudni region Otrovna bodlja Trbuh Klešta
 10. 10. Polno razmnožavanje Odvojenih polova Mužjaci su malo sitniji od ženki
 11. 11. Briga o potomstvu
 12. 12. Raznovrsnost škorpija Crna škorpija Živi u Sahari Otrov je sličan otrovu kobre
 13. 13. Androctonus australis (Afrika) Najotrovnija vrsta za čoveka
 14. 14. Kraljevski škorpion Slab otrov Vrste roda Centuroides imaju jak otrov Žive u Meksiku
 15. 15.  Otrov škorpija koje naseljavaju Evropu i Balkan nije smrtonosan za čoveka  Izaziva jak bol
 16. 16. Lažne škorpije nemaju otrovnu žlezdu
 17. 17. Krpelji i grinje
 18. 18. Krpelji  Najsitniji paukoliki zglavkari (nekoliko mm)  Žive na kopnu (lišće, vlažno zemljište)  Paraziti čoveka, životinje, biljaka
 19. 19.  Telo ima oblik vrećice: svi telesni regioni su srasli u jednu celinu
 20. 20. Usne nožice
 21. 21. Hrane se krvlju domaćina Pseći krpelj
 22. 22. Razmnožavanje  Mužjak je sitniji od ženke  Ženka polaže jaja
 23. 23. Šta kad krpelj ujede?
 24. 24.  Najviše ih ima u prolećnim mesecima, ali se najčešče krajem maja i u junu njihov broj znatno povećava  Da li boli kad krpelj ujede?  Nažalost, NE!  U momentu kad “ugrize” dete (ili odrasle) on ispusti jednu supstancu koja ima ulogu lokalne anestezije, pa NIŠTA ne osetimo!  To naravno krpelju odgovara jer tako može da ostane neprimećen i da nastavi da se nesmetano hrani
 25. 25.  Krpelj mora da se odstrani sa kože!  Najbolje je da se to uradi u nekoj od zdravstvenih ustanova, ili u najbližoj ambulanti  Ako ste daleko od ambulante, uzmite pincetu, uhvatite krpelja i polako ga povucite sa kože. To je zaista važno, jer ako ga naglo “trgnete” iz kože, u njoj mogu da ostanu glava i rilice kojima se krpelj “zakačio” za kožu
 26. 26. Lajmska bolest
 27. 27.  Bolest koju prenose krpelji  Javlja se i u našim područjima  U krpelju se može naći opasna bakterija (Borellia), koja njemu ne smeta, ali je prilikom ishrane ubaci u krvotok domaćina  Nervni sistem je najčešća meta bakterije koja izaziva Lajmsku bolest, a mogu da se ponovo jave kožne promene, ali i upala zglobova  Ponekad, bakterija napada i srce, mada se to zaista retko dešava
 28. 28. Borelia Izlečiva bolest Leči se antibioticima
 29. 29. Grinje  Srodnici krpelja  Žive u posteljini, predmetima od tekstila, tepisima  Hrane se izumrlim ćelijama kože čoveka i životinja
 30. 30.  Ne prenose bolesti  Izazivaju alergije
 31. 31. Šugarac  Živi u koži čoveka  Izaziva bolest šugu
 32. 32. Kosci
 33. 33.  Žive u travi, opalom lišću  Podsećaju na pauke  U slučaju opasnosti odbacuju noge
 34. 34. Stonoge
 35. 35. Kopnene životinje
 36. 36. Glava Proste oči Usne nožice Trup Kutikula 10-173 članka čini trup Građa tela
 37. 37.  Veliki broj otrovnih vrsta
 38. 38.  Biljojedi  Mesojedi
 39. 39. Kućna stonoga Striga Glomeris sp. Gujin češalj
 40. 40. Polyxenus sp.
 41. 41. HVALA NA PAŽNJI

×