Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klasifikacija živih bića u pet carstava

19,239 views

Published on

Klasifikacija živih bića u pet carstava

Published in: Education
 • Be the first to comment

Klasifikacija živih bića u pet carstava

 1. 1. Klasifikacija živih bića u pet carstava Damnjanović Ivana
 2. 2. Radi lakšeg proučavanja, naučnici su razvrstali živa bića u određene grupe Pretpostavlja se da postoji preko 10 miliona različitih vrsta živih bića
 3. 3. Klasifikacija je način na koji biolozi razvstavaju živa bića u određene grupe Oblast biologije koja se bavi klasifikacijom živih bića se naziva sistematika
 4. 4. Švedski prirodnjak Karl Line se smatra osnivačem sistematike
 5. 5. Prema zajedničkim osobinama, živa bića su razvrstana u carstva
 6. 6. Carstvo biljaka Carstvo gljiva Carstvo životinja Carstvo protista Carstvo monera
 7. 7. CARSTVO MONERA Jednoćelijski organizmi Ćelije nemaju organizovano jedro Autotrofna ili heterotrofna ishrana Bakterije
 8. 8. CARSTVO PROTISTA Jednoćelijski, kolonijalni ili višećelijski organizmi Ćelije imaju organizovano jedro Autotrofna, heterotrofna ili miksotrofna ishrana Alge Praživotinje
 9. 9. Sluzave gljive Vodene buđi
 10. 10. CARSTVO GLJIVA Jednoćelijski i višećelijski organizmi Ćelije imaju organizovano jedro Heterotrofna ishrana: -saprotrofna -autotrofna (lišajevi) Pečurke Plesni
 11. 11. Kvasci Lišajevi
 12. 12. CARSTVO BILJAKA Višećelijski organizmi Ćelije imaju organizovano jedro Većina se hrani autotrofno
 13. 13. CARSTVO ŽIVOTINJA Višećelijski organizmi Ćelije imaju organizovano jedro Heterotrofna ishrana
 14. 14. HVALA NA PAŽNJI

×