Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Ekosistem

 1. EKOSISTEM Damnjanović Ivana
 2. Životna zajednica u prirodi mora zauzimati neki prostor u kome članovi te zajednice zadovoljavaju svoje potrebe: kreću se, uzimaju hranu, dišu, nalaze zaklon i zaštitu itd. Taj prostor se naziva biotop i njega naseljavaju pripadnici odgovarajuće biocenoze
 3. Šta je ekosistem? Ekosistem je osnovna funkcionalna jedinica u ekologiji jer uključuje i organizme (životnu zajednicu) i životno stanište (abiotičko okrženje) Svaka komponenta utiče na karakteristike one druge Obe komponente su značajne za održavanje života na Zemlji
 4. Ideje o jedinstvu organizama i njihovog okruženja možemo naći davno kroz istoriju Termin ekosistem je prvi uveo Tansley, 1935. godine
 5. EKOSISTEM = BIOTOP + BIOCENOZA
 6. BIOTOP BIOCENOZA EKOSISTEM
 7. Jedinstvo ekosistema počiva na međusobnim uticajima živih bića i nežive okoline: zemljišta, vode, vazduha, temperature, vlažnosti Ekosistemi su vrlo složeni i dinamični sistemi Svaka promena u sastavnim delovima ekosistema odražava se na sistem u celini
 8. U svakom ekosistemu razlikuju se tri tipa odnosa između njegovih sastavnih delova: - akcije (uticaj biotopa na živa bića) - reakcije (uticaji živih bića na biotop) - koakcije (uzajamni uticaji između samih živih bića; ishrana, kompeticija za hranu, sklonište)
 9. Ekološka sukcesija Ekološka sukcesija predstavlja proces postupnih smenjivanja ekosistema tokom vremena Promenom biocenoze menja se i biotop
 10. SUKCESIJE PRIRODNE Nastaju spontanim promenama u prirodi VEŠTAČKE Izaziva ih čovek
 11. SUKCESIJE NAPREDNE Broj vrsta u biocenozi se povećava NAZADNE Broj vrsta u biocenozi se smanjuje
 12. Prirodna napredna sukcesija je predstavljena naseljavanjem ogoljenog prostora
 13. Biološki prazan prostor prvo naseljavaju lišajevi i mahovine Potom životinje (biljojedi, mesojedi) Opalo lišće, plodovi i semenje, uginule životinje, perje itd. se razlažu i sa vodom dospevaju u zemljište (biotop biva obogaćen mineralnim materijama)
 14. Prirodne nazadne sukcesije: -Požari -Vulkanske erupcije
 15. Pošumljavanje-napredna veštačka sukcesija
 16. Isušivanje močvara-veštačka nazadna sukcesija
 17. HVALA NA PAŽNJI!!!
Advertisement