Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ad

Životna zajednica-biocenoza
i njena organizacija
Damnjanović Ivana

Ad

• Populacije različitih vrsta protista,
monera, biljaka, gljiva i životinja koje
zive na istom biotopu čine životnu
zajedn...

Ad

Bios = život, koinos = zajednički
Velike zajednice
-nezavisne od drugih
zajednica
-šuma-
Male zajednice
-trulo stablo-
Jed...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Biodiverzitet
Biodiverzitet
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad
1 of 25 Ad

More Related Content

Biocenoza

 1. 1. Životna zajednica-biocenoza i njena organizacija Damnjanović Ivana
 2. 2. • Populacije različitih vrsta protista, monera, biljaka, gljiva i životinja koje zive na istom biotopu čine životnu zajednicu (biocenozu) • Na različitim biotopima se razvijaju različite biocenoze Šta čini biocenozu?
 3. 3. Bios = život, koinos = zajednički Velike zajednice -nezavisne od drugih zajednica -šuma- Male zajednice -trulo stablo- Jednostavne zajednice -gradi ih samo par vrsta Složene zajednice
 4. 4. Prostorna organizacija biocenoze • Odnosi se na strukturu i izgled biocenoze
 5. 5. • Struktura se ogleda u rasporedu članova biocenoze i zavisi od sastava, brojnosti, gustine i veličine članova biocenoze
 6. 6. Sastav biocenoze • To je ‘spisak’ svih vrsta živih bića koja ulaze u sastav jedne biocenoze • Obično se pri tome misli na biljni i životinjski svet, tj. na floru i faunu
 7. 7. Biocenoza pustinje Kara-Kum (Turkmenistan) - peščana pustinja Klimatski uslovi: godišnja variranja temperature su 68°C; prisutna su i dnevna variranja temperature u podne iznosi 42°C, u noći 4,5°C; godišnji vodeni talozi iznose 75-175mm; temperatura površine tla je 64°C
 8. 8. Biljni svet: trave, grmolike biljke
 9. 9. Životinjski svet: zmije, gušteri, ptice, sisari (zec, lisica)
 10. 10. Spratovnost – raspored vrsta po spratovima -U suvozemnim zajednicama je zastupljen vertikalni raspored članova biocenoze -Jedan sprat čine vrste koje imaju približno istu visinu nadzemnih delova -Spratovnost omogućava bolje korišćenje resursa (svetlost, voda, ...)
 11. 11. Spratovnost u šumi Sprat visokog drveća Sprat niskog drveća Žbunovi Zeljaste biljke
 12. 12. Podzemna spratovnost se odnosi na dužinu korenovog sistema ili podzemnih izdanaka -Najplići su korenovi sistemi jednogodišnjih biljaka, krtole, lukovice -Korenovi sistemi trava -Korenovi sistemi žbunova i drveća su najdublji
 13. 13. -Kod vodenih biocenoza si zastupljene vertikalna i horizontalna spratovnost -Dolazi do smenjivanja različitih populacija od obale do središnjih delova kao i od površine ka dnu
 14. 14. Vremenska organizacija biocenoze • Različiti članovi životne zajednice mogu svoje životne aktivnosti ostvariti u različito vreme • Ova osobina predstavlja vremensku organizaciju biocenoze • Pod njom se podrazumeva dnevne , mesečne i sezonske promene
 15. 15. AKTIVNOSTI: lov, parenje, polaganje jaja mitarenje, linjanje, opadanje lišća, cvetanje, oprašivanje
 16. 16. Fenološke promene su one koje se dešavaju svake godine (sezonske promene)
 17. 17. Dnevno-noćne promene promene u toku dana i noći Lala zatvara cvet noću da bi zaštitila polen koji je osetljiv na vlagu Životinje koje love noću
 18. 18. Ekološka niša • Svi članovi jedne biocenoze zauzimaju određeni životni prostor na kojem pronalaze hranu, sklonište, vodu, ...
 19. 19. PRIMER: na istom stablu žive različite vrste organizama -Ipak, svaki zauzima određeni prostor na stablu gde živi, nalazi hranu – njegova ekološka niša
 20. 20. -Ekološka niša predstavlja mesto i ulogu jedne vrste u biocenozi - “stanište je adresa gde neku životinju možete naći, a ekološka niša je profesija” -Stanište je mesto gde vrsta živi -Ekološka niša je pozicija vrste u lancima ishrane, njen odnos prema drugim članovima biocenoze -“za ekološku nišu nije važno gde organizam živi nego šta radi”
 21. 21. “Kada ekolog kaže ‘evo ide jazavac‘, u svoje misli treba da uključi kompletnu ideju o mestu i ulozi životinje u zajednici kojoj pripada, isto kao da je rekao ‘evo ide pop‘”
 22. 22. HVALA NA PAŽNJI

×