L'Econòmic - AOS Studley - Eusebi Carles & Joan Vives - 08.12.2012

441 views

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L'Econòmic - AOS Studley - Eusebi Carles & Joan Vives - 08.12.2012

  1. 1. O.J.D.: No hay datos Fecha: 08/12/2012 E.G.M.: No hay datos Sección: AL DIA Tarifa: 3850 € Páginas: 9 DEL 8 AL 14 DE DESEMBRE DEL 2012 LECONÒMIC 9 EMPRESES Es rep l’import de la venda i comptes amb liquiditat. Nosaltres buscaríem els in- versors. No aniries a un Quan presenten els seus serveis, quina resposta judici sense obtenen? advocat. L’usuari J.V.: És un servei des- conegut al nostre país, i hi és el nostre ha una resistència filosòfi- ca, és nou. Quan tens representat l’oportunitat d’explicar- ho bé ja es veu d’una altra manera. E.C.: Els ho solem explicar Per guanyar amb l’exemple que no liquiditat es pot s’aniria mai a un judici sense contractar un advo- vendre l’edifici cat i, per tant, és millor que no abordis temes immobi- i quedar-s’hi liaris que tinguin potencial com a llogater impacte en els immobles sense assessorar-te degu- dament. Els canvis en Creu que les companyies es- tan preparades per deixar-se una oficina poden El director de serveis corporatius, Eusebi Carles, i el ‘managing director’ d’AOS Studley, Joan Vives. JOSEP LOSADA assessorar en aquest camp? ser una excusa J.V.: El cost immobiliari, d’un compte de resultats, per implantar Eusebi Carles i Joan Vives després del de personal, és el més gran de les compa- nyies i no s’hi dedica prou canvis filosòfics DIRECTOR DE SERVEIS CORPORATIUS I ‘MANAGING DIRECTOR’ D’AOS STUDLEY atenció. No és suficient que un director de recursos hu- han estat al centre i han op- mans es posi a renegociar tat per marxar-ne. Però no “Oferim estudis de les rendes. Amb l’assesso- només per qüestions eco- rament extern poden arri- nòmiques, sinó perquè els bar molt més enllà del que edificis més moderns i més es pensen. eficients estan fora del cen- mercat i coneixement de E.C.: Fins ara s’hi solia de- tre, en entorns molt ben dicar algú de la casa no es- comunicats. Al centre, en pecialista en aquests te- canvi, els edificis han que- mes. I ells, per desconeixe- dat obsolets, amb caracte- la realitat immobiliària” ment, trucaven a agents rístiques tècniques que ja immobiliaris. Cal recordar no encaixen. que aquests senyors repre- senten les grans propietats Marxar del centre, reduir immobiliàries i hi poden espai... pot comportar reti- tenir compromisos. Nosal- cències entre el personal? tres mirarem tot el mercat i J.V.: Dins l’estudi de les CLARA RIBAS el servei immobiliari inte- coneixem perfectament els tor terciari poden tenir. donarem una opinió ho- companyies fem entrevis- BARCELONA gral: l’auditoria de la com- edificis, els ocupants, les nesta i transparent sobre tes i els arquitectes parlen panyia respecte als aspec- rendes i les condicions. Es- És a dir: també assessoren un edifici o un altre. amb la gent per veure les empresa tes immobiliaris, el diag- tem al mig de les dues parts. propietaris amb actius im- seves necessitats diàries. L’ francesa nòstic, la recomanació i la El nostre univers de clients mobiliaris? Una vegada fet el diagnòs- Potser abans tothom tenia AOS es implementació de tots els és tota la comunitat em- J.V.: Sí. Representem tic, quines opcions hi ha? despatxos i a partir d’ara es funda a aspectes immobiliaris, a presarial, siguin llogaters o clients que poden ser pro- J.V.: Es pot anar des de la treballarà amb el concepte França el més dels contractes, l’ha- propietaris de l’espai que pietaris dels seus actius. renegociació de vendes a la de hot desking. 1988. El 2006 s’alia amb la bilitació d’espais i la rene- ocupen. Normalment aquesta ges- reagrupació de seus, o al E.C.: El canvi d’una oficina companyia nord-america- gociació de rendes davant tió la fa algú de l’empresa, trasllat del centre de la pot ser l’excusa per aplicar na Studley i creen una con- el propietari. Però AOS Studley no ofe- com pot de la manera que ciutat a la perifèria. Cada canvis filosòfics. Per què has sultora global en el sector reix actius immobiliaris pot. Nosaltres podem ser cas és diferent. Hi ha com- de dedicar una taula, un ar- immobiliari: AOS estava Què els diferencia d’altres propis? una extensió d’aquest tipus panyies que han crescut mari i una cadira quan no- especialitzada en el que es empreses immobiliàries? J.V.: Com pots assessorar de departament. desordenament: tenen tres més ets al lloc de treball di- coneix com el project ma- Joan Vives: A diferència lliurement si tens interes- E.C.: Oferim, entre altres seus, tres recepcions, sales vendres i la resta de dies ets a nagement i també en d’altres tipus d’especialis- sos amb els immobles? Dei- coses, estudis de mercat, de reunions, i lavabos per casa dels clients? l’space planning, que tes en el mercat immobi- xes de tenir independència comparables, i coneixe- triplicat. Si ho unifiques comprèn la gestió d’obres, liari que representen les total respecte a l’assesso- ment de la realitat immo- obtens uns estalvis imme- Arriben a Barcelona l’any serveis d’arquitectura, propietats immobiliàries, rament del client, i et poses biliària. I anem a negociar. diats. 2010, en plena crisi. No disseny d’espais intel·li- grans inversors o promo- al costat de la corporació. Moltes companyies poden E.C.: L’agrupació de seus et era un mal moment? gents i la planificació d’en- tores, AOS Studley defensa Per això nosaltres sempre necessitar liquiditat en un permet tenir la gent justa, E.C.: La crisi és una opor- torns laborals fets a mida. els interessos dels ocu- parlem d’ocupant i no moment determinat i per a pot generar sinergies. No hi tunitat per descobrir aquest La nord-americana era es- pants. A una banda de la d’arrendatari. ells és complicat perquè ha, però, una recepta mà- tipus de model de negoci. pecialista en tenant repre- taula hi ha l’usuari i el seu E.C.: Venem coneixement són empreses que no es de- gica. Era un moment dur, però sentation, un concepte assessor, que seria Studley, del sector immobiliari dins diquen a la gestió de patri- també molt interessant per- dels mercats anglosaxons i a l’altra hi ha el propietari del sector terciari. És a dir, moni i no saben quina pot La crisi ha fet marxar les què el primer tic de moltes que defineix els serveis de de l’immoble o l’agent que per a empreses d’altres ser la millor opció. Alesho- empreses dels centres empreses és estalviar costos i representació d’usuaris representa aquest propie- sectors. Fins i tot també res els expliquem que si ve- urbans? reduir staff. I quan reduei- d’immobles d’empreses. tari. assessorem els actius que nen els seus actius es poden J.V.: Hi ha hagut una mi- xes plantilla les necessitats La nova companyia ofereix Eusebi Carles: Nosaltres aquestes empreses del sec- convertir en arrendataris. gració real d’empreses que de l’empresa canvien.1

×