Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistema constructiu de rehabilitació

921 views

Published on

Sistema constructiu de rehabilitació

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sistema constructiu de rehabilitació

 1. 1. Procés constructiu de rehabilitació: “Començar la casa per la teulada” • Es construïx l'estructura nova, consolidant al temps la vella, des de la coberta cap a les plantes inferiors, planta a planta, recolzant- nos en els murs que es mantenen, i realitzant l’enderrocament de cada planta després de realitzar l'estructura de la superior. • Una vegada acabada i consolidada l'estructura es procedix a la realització dels buidatges de soterrani, fonamentació i basaments de murs, passant l'estructura a recolzar-se en els seus propis pilars i fonamentacions noves, amb les càrregues i solicitacions del projecte. • Amb este sistema s'utilitza la pròpia estructura per a l'apuntalament de l'edifici i arriostrament de la fatxada en la realització dels enderrocaments, excavacions arqueològiques, buidatges de soterrani, basaments i fonamentacions, amb la consegüent millora en les condicions de seguretat en el treball, acurtament del termini d'execució i abaratiment de costos.
 2. 2. • REHABILITACIÓ • Edifici per a seu administrativa i Centre de Formació en c/ Landerers 1, cantó c/ Cavallers a VALÈNCIA. • Promotor: Federació Gremial de Forn i Pastisseria de la Província de València
 3. 3. • EDIFICIS EXISTENTS: • Torre en C/ Cavallers cantó a C/ Landerer part del Palau gòtic dels Mercader (s. XVIII). • Edifici de vivendes en C/ Landerer (1861, José Calvo) • EDIFICI NOU (USOS): • Centre de formació per a l'Escola de Forn: • Obradors, Laboratori, Aula d'usos múltiples, Despatxos, Biblioteca i Saló d'Actes. • Oficines de la Federació de Forn i Pastisseria de la Província de València: • Despatxos, Sala de Juntes, Sala de reunions, Saló d'Actes i Bar-Cafetería
 4. 4. Estat inicial de l'edifici. Vista des del carrer de Cavallers
 5. 5. Estat inicial de l'edifici. Fatxada recaient a la Carrer Landerers
 6. 6. PROCES CONSTRUCTIU • 1º.-Apuntalament de la fatxada i els murs de carrega que es mantenen amb l’estructura metàl.lica per mitjà d’àncoratges quimics. • 2º.-Col.locació de de les xapes perfilades d’acer que a més d’actuar com encofrat de formigó, col.labora en la resistència de la llosa substituint total o parcialment a les armadures de tracció del forjat. • 3º.- Formigonat dels forjats des de la planta superior. Este sistema permet edificar sense encofrats de fusta y disposar per a ús inmediat les plantes construides. • 4º.-Excavación de soterrani • 5º.-Fonament i basaments de murs. • 6º.- Terminació interior
 7. 7. Vista de l’apuntalament de la fatxada posterior en planta baixa
 8. 8. Vista de l’apuntalament de la fatxada posterior en planta alta
 9. 9. Vista de l’apuntalament de la fatxada posterior en planta alta amb l’afegit para la formació de la cuberta.
 10. 10. Col.locació de xapa perfilada. Encofrat perdut
 11. 11. Formigonat de forjat per mitjà de bombament
 12. 12. Formigonat de forjat de planta
 13. 13. Forjat de planta alta una vegada formigonat. Detall de l'estructura de suport de coberta..
 14. 14. Derrocament forjat 2º després d'formigonat del 3º
 15. 15. Estructura portante acabada
 16. 16. Excavació amb maquina després d’estudi arqueològic
 17. 17. Fonamentació: Pilars portantes definitius
 18. 18. Requalificació de l'exconvent de la Merce a Burriana
 19. 19. Rehabilitació d'edifici per a 14 vivendes en C/ Moro Zeit núm. 9 de València. (1996)
 20. 20. Rehabilitació i Reforma d'edifici en c/ Llanterna 26 de València. Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.(2000)
 21. 21. Rehabilitació i obra nova de la Societat Coral i Teatre quot;El Micaletquot;
 22. 22. Habilitació de planta baixa per a oficines
 23. 23. Construcció de nou edifici de nova planta en C/.Drets núm. 5 i 7 de València

×