Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacion Pgou[1]

1,289 views

Published on

Revisió del Pla General de Ordenació Urbana de Valencia
Propostes del PSPV per a una Ciutat Creativa, Innovadora i de Qualitat

Published in: Technology, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacion Pgou[1]

 1. 1. 1 Antecedents Pla General de València i la seua Cintura. 1946 Dictadura política,autarquia econòmica Absència de legislació urbanística Àmbit comarcal, Ús de la zonificació, Xarxa arterial Gestionat per Gran València, ens burocràtic no representatiu
 2. 2. Pla General d’Ordenació Urbana de 1966 Dictadura política, desenrrollisme ple Primera Llei del Sòl de 1956 Àmbit comarcal, ús de la zonificació, xarxa arterial potent i aclaparadora(ocupació del caixer vell per autopistes) vinculada al desviament del caixer del Túria Gestionat per Gran València, ens burocràtic no representatiu
 3. 3. Pla General de València 1966
 4. 4. 2 Polítiques urbanístiques del PSPV anteriors al PGOU 88 Redacció del Plans de Protecció de Ciutat Vella Redacció del Projecte del Jardí del Túria i del Parc de Capçalera Modificació de part del Planejament de la Perifèria Urbana: PP 12, 23,4,25... Rescat de la Devesa del Saler Programa amb el Govern d'Espanya de rehabilitació de vivendes Construcció per la GV o l’Ajuntament de l’IVAM, el Palau de la Música, la Universitat Menendez Pelayo, ... Programació del Projecte Estratègic Ciutat de les Ciències Soterrament de las vies de Renfe en Serrera Construcció soterrada de la Línia 1 i 3 del Metro i de la 4 de Tramvia Pont s de Nou d’Octubre i de la Ciutat de les Ciències i Monteolivet Construcció del Parc de Benicalap Creació d’AUMSA Prolongació de l'Albereda y Programació PAU Avinguda de França
 5. 5. 3 Pla General d’Ordenació Urbana de 1988: marc polític i administratiu Govern Municipal i Consell GV,PSPV Desenvolupament del Pla 1991- 2008 : Govern PP Llei del Sòl de 1976, preconstitucional : derogada en 1992 per inconstitucionalitat amb 3 Reglaments operatius: de Planejament,de Gestió i de Disciplina Llei Reguladora de la Activitat urbanística de 1994: conseqüència de l’atorgament competencial a les autonomies. Introdueix un paper molt actiu als privats en la ordenació i gestió urbanístiques en separar la propietat i la potestat urbanística
 6. 6. Pla General d’Ordenació Urbana de 1988
 7. 7. 4 Característiques del PGOU 88: aspectes estructurals Àmbit Municipal, com a resposta política a la dissolució de Gran València, herència franquista Incorpora les grans Propostes urbanes encetades: Protecció de Ciutat Vella, Projecte del Jardí del Túria, Planejament i equipament de la Perifèria urbana Rescat i protecció de la Devesa del Saler Defineix una Ronda Urbana d’acabament i delimitació de la Ciutat,els Bulevards Delimita el gran Projecte de futur: el Parc Central associat a la solució ferroviària de vies passant Nord- Sud Incorpora l’Ampliació Sud del Port de València
 8. 8. 8 Característiques del PGOU 88: ordenació del sòl Delimita 20 Sectors de Sòl Urbanitzable : Moreres,Grau,Benimaclet Est, Orriols,Benicalap,Ademús, Massarrojos Nord, Campanar ,Beniferri,Patraix, Malilla, Quatre Carreres Total de 4.500.000 m2 i en torn a 30.000 vivendes Ordenació detallada de la practica totalitat del Sòl Urbà amb nivell dotacional elevat i una xarxa de Parcs de Districte com Orriols , Marxalenes, Malilla,Rambleta i Quatre Carreres i Benicalap Planejament diferit en Cabanyal- Canyamelar, Parc Central, i Nuclis Històrics com ara Campanar, Benimaclet, Benimàmet, i Pedanies Reserva de sòl per a Universitats en Vera Protegeix l`Horta
 9. 9. QUALIFICACIÓ DE SÒLS CIUTAT PGOU 1988
 10. 10. 5 Desenvolupament del PGOU 88 (Gestió PP): Dotacions Dotacions de proximitat : manca d’execució de les previsions del PGOU, 70% Jardins 221 1.033.938 m2 Serveis Públics 146 331.382 m2 Sòl escolar 92 525.991 m2 Total 458 1.891.311 m2 Patrimoni oblidat 68 edificis urbans o rurals protegits estaven dedicats a serveis públics o escolars i estan pendents de rehabilitació i en risc de destrucció Reclassificacions 71 parcel.les han vist alterat l’ús públic i han passat en certs casos a privats(Església,Balneari,hotel,vivendes) D’aquestes ,30 parcel.les amb un total de 244.640 m2 han perdut el seu destí original Modificacions Mes de 200 modificacions de tot tipus: Ampliació Nord del Port, ZAL.,Copa de l’Amèrica, de la Ciutat del Transport, Operació Nou Estadi, Operació Tabacalera,
 11. 11. 6 Desenvolupament del Pla General 88 : sòls urbanitzables i xarxes Programació de sòl urbanitzable Programats 19 sectors de 20 previstos con un total de 4.500.000 m2 i en torn a 30.000 vivendes Pendent Sector Grau amb més de 3.500 vivendes Xarxa Viària i transport públic Executat quasi totalment l’anell de Bulevards Execució de les línies T5 la T6 del tramvia,i en obres la T2. Pont de l’Exposició. Xarxa ferroviària En soterrament les línies AVE, regionals i rodalies,vinculat a la Solució Passant ,a la Nova estació , al Sectors de les Casernes i al Parc Central
 12. 12. EXECUCIÓ PGOU 1988 CIUTAT
 13. 13. 7 Revisió del Pla General de 1988: Marc polític i administratiu Govern Municipal y Consell de la GV, PP Legislació: Inicialment LRAU 1994 Des de 2005 Llei urbanística Valenciana, Llei d’Ordenació del territori i Protecció del Paisatge, Llei del Sòl No Urbanitzable i Reglament d’Ordenació i gestió Territorial i urbanística: incrementen nominalment la protecció del medi ambient i el paisatge augmenten les garanties públiques i privades front a la promoció privada Llei estatal del Sòl 2007 acaba amb els valor del sol expectants o especulatius imposa reserves de sòl per a VPP incrementa l’excedent d’aprofitament per a l’administració pública
 14. 14. 8 Característiques de la Revisió del PGOU 88 : aspectes estructurals Àmbit Municipal, ignorant l’incrementa de fluxos poblacionals,de mercaderies i de la dispersió urbanística associada als nous creixements per PAIs Absència d’un Balanç d'execució del PGOU 88 Minimització de la Participació: Ignorància de la Oposició Política, reducció dràstica del terminis de estudi de la documentació, còmput errat del termini d’exposició Incorporació de les grans Propostes urbanes encetades: Ampliació Nord del Port de València Port de l'Amèrica Marina Rei Joan Carles Soterrament de les vies AVE, Regional i Rodalies
 15. 15. (aspectes estructurals) Incrementa notablement la xarxa viaria perifèrica: Via Parc,Corredor Comarcal, Ronda de Poblats,desdoblament de les Radials, Accés pel sud al Port, Túnel Litoral Nord-Sud,5 ponts nous Incrementa la xarxa viaria urbana: Vorarius en túnel, 3 nous ponts Ignorància de les exigències del protocol de Kyoto sobre Gasos Hivernacle Absència d’Estudi de Mobilitat Absència de Memòria sobre la Base Econòmica del futur de la Ciutat Absència de Noves propostes estratègiques : sense Idea de Ciutat
 16. 16. 9 Característiques de la Revisió del PGOU 88 :ordenació del sòl Assumeix l’Ordenació Detallada del PGOU 88 en Sòl Urbà Introdueix canvis de gestió dels equipaments previstos i no executats donant pas a la iniciativa privada o reduint-los Delimita 13 Sectors de Sòl Urbanitzable : 11 sectors residencials: Benimàmet, Mauella,Tavernes, Alboraia,Vera I, La Punta Pinedo ,Castellar, Forn d’Alcedo,La Torre, Campanar 1 sector industrial- terciari : Faitanar 1 sector dotacional educatiu: Vera II Total 4.000.000 m2 i 24.710 vivendes Protegeix l`Horta Malgrat la Transformació de 4.000.000 m2 pel sòl residencial i 2.000.000 m2 per les xarxes viaries
 17. 17. QUALIFICACIÓ DE SÒLS I COMUNICACIONS CONCERT PREVI 2007
 18. 18. QUALIFICACIÓ DE SÒLS I EQUIPAMENTS CONCERT PREVI 2007
 19. 19. CLASSIFICACIÓ SÒLS CIUTAT
 20. 20. CLASSIFICACIÓ SÒLS TM Sòls Urbanitzables 8 sectors residencials: Benimàmet, La Torre, Forn d’Alcedo, Castellar, Pinedo, Alboraia, Tavernes, Mauella 1.400.000 M2 i 10.906 vivendes 3 sectors d’ús mixt residencial- terciari: La Punta, Campanar, Vera I 1.380.000 m2 i 13.800 vivendes 1 sector industrial- terciari . Faitanar 918.000 m2 1 sector dotacional educatiu: Vera II 352.000 m2 Total 4.500.000 m2 i 24.710 vivendes
 21. 21. QUALIFICACIÓ SÒLS TM
 22. 22. QUALIFICACIÓ SÒLS CIUTAT
 23. 23. QUALIFICACIÓ CIUTAT VELLA
 24. 24. QUALIFICACIÓ NORD-EST
 25. 25. QUALIFICACIÓ SUD-EST
 26. 26. QUALIFICACIÓ SUD-OEST
 27. 27. QUALIFICACIÓ NORD-OEST
 28. 28. ESPAIS LLIURES PROTEGITS TM
 29. 29. ESPAIS LLIURES PROTEGITS CIUTAT
 30. 30. XARXA VIÀRIA TM
 31. 31. XARXA VIÀRIA CIUTAT
 32. 32. XARXA TRANSPORT TM
 33. 33. XARXA TRANSPORT CIUTAT
 34. 34. ESPAIS OBERTS TM
 35. 35. ESPAIS OBERTS CIUTAT
 36. 36. AIGUA
 37. 37. SANEJAMENT
 38. 38. 10 Propostes del PSPV per a una Ciutat Creativa, Innovadora i de Qualitat 1.Clúster urbà portuari Remodelació de la ZAL, generant una Ciutat d’usos terciaris d’alt valor afegit, recuperant l’horitzó i restaurant el paisatge 2.Parc Aquàtic i esportiu Adequació, en relació amb l’anterior, del tram final del Nou Caixer del Túria per a usos aquàtic i esportius enllà del Pont d’Alacant 3.Parc Urbà Dotacional El Parc Central com espai lliure servidor de la Ciutat interior i com a sistema de dotacions terciàries 4.Via Verda. Malla de interconnexió de espais públics remodelats a favor de la convivència urbana y de lligament de jardins i parcs existents
 39. 39. (Propostes) 5.Parc Fluvial del Túria Associat a les hortes de Campanar compatibilitzant l'ús ciutadà com a espai lliure i la proximitat del Riu 6.Hortes Urbanes Nova concepció de certes parts de l’Horta per cultius amb sentit educatiu, i d’oci amb la fi de mantenir-la activa .Pot establir-se en molts llocs del territori 7.Parc Esportiu Faitanar Rebria la demanda massiva d’events musicals, esportius, recreatius 8.Parc Empresarial Vara de Quart Per allotjar-hi activitats productives vinculades al Terciari Avançat més innovador

×