Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

1,241 views

Published on

David Coppoolse
Europeana Meeting, Belgium
19 January 2011

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

 1. 1. Flandrica.beDe virtuele VlaamseerfgoedbibliotheekDavid CoppoolseStafmedewerker ontsluiting en digitaliseringConferentieEuropa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed2011‐01‐19
 2. 2. Onderwerpen Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Netwerk van erfgoedbibliotheken Flandrica.be  Projectdoelen  Organisatie  Enkele uitdagingen2011‐01‐19 2
 3. 3. Netwerk van erfgoedbibliotheken Samenwerkingsverband van zes representatieve  erfgoedbibliotheken Ankerpunt voor de hele cultureel‐erfgoedgemeenschap rond de geschreven, gedrukte en digitale  erfgoedcollecties van bibliotheken  Aanspreekpunt  Samenwerking  Kennis‐ & expertisedeling2011‐01‐19 3
 4. 4. Werkingsgebieden Collectiebeleid Ontsluiting  O.a. masterplan Digitalisering   O.a. virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Duurzame bewaring en terbeschikkingstelling   O.a. digitaal depot Preservering en conservering  O.a. masterplan en schaderegistratie Publiekswerking & communicatie2011‐01‐19 4
 5. 5. Flandrica.be  Project voor een virtuele Vlaamse  erfgoedbibliotheek Depot Door partners VEB Nu in opstartfase Digitalisering  Scope, budget, organisatie Ontsluiting Uitvoering maart 2011 – eind 2012 Werking2011‐01‐19 5
 6. 6. Projectdoelen | Selectie Krijtlijnen corpus: ‘Flandrica’  Geproduceerd in Vlaanderen, of  Handelend over Vlaanderen, of  Unica uit het Vlaams patrimonium  Bijv. handschriften, zeldzame drukken Nadruk op   Publicaties (core business van bibliotheken)  In tweede instantie mogelijk andere soorten collecties bewaard  in erfgoedbibliotheken (prenten, penningen, …)  Hoogtepunten uit de collecties (showcase erfgoed in bibliotheeken)  In tweede instantie gehele collecties2011‐01‐19 6
 7. 7. Projectdoelen | Digitalisering Integrale digitalisering van de geselecteerde  ‘Flandrica’  Door projectpartners  zelf, binnen context  project  Scan for all purposes Scanatelier Openbare Bibliotheek Brugge © Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Foto: Stefan Tavernier2011‐01‐19 7
 8. 8. Projectdoelen | Aggregatie Aggregatie van erfgoedcontent van  (partner)bibliotheken  Voor opname in Flandrica.be  Binnen de grenzen van het corpus  Voor opname in Europeana of andere portaalsites  Evt. breder corpus dan voor Flandrica.be2011‐01‐19 8
 9. 9. Projectdoelen | Disseminatie (1/2) Flandrica.be   Portaalsite  Gedigitaliseerd materiaal   Uit Vlaamse  erfgoedbibliotheken  Vrij en integraal toegankelijk  via internet  Gedistribueerde collectie  Centraal doorzoekbaar  op metadata  Vanaf voorjaar 2012 Europeana.eu Leeszaal Provinciale Bibliotheek Limburg, website Historisch Informatiepunt Limburg © Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Foto: Stefan Tavernier2011‐01‐19 9
 10. 10. Projectdoelen | Disseminatie (2/2) Gefaseerd 1. Showcase (> 500 werken)  Visueel attractief of cultuurwetenschappelijk belangrijk  Impressie van het rijke erfgoed in bibliotheken 2. Uitbreidingen binnen definitie van het corpus Intellectueel eigendom  Vrij van auteursrechten of gevrijwaard  Uitgangspunten Public Domain Charter Europeana  Toelatingen hergebruik aangeduid op objectniveau2011‐01‐19 10
 11. 11. Projectdoelen | Kennis en ervaring (1/2) Expertise‐ en leertraject voor digitalisering en online disseminatie Kennis en ervaring opdoen en uitwisselen  Vlaamse Erfgoedbibliotheek en partners als expertgroep in  Vlaanderen  Alle partners in staat tot   Kwaliteitsvolle  digitalisering en  disseminatie  Binnen een  erfgoedcontext Leeszaal Maurits Sabbebibliotheek Leuven © Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Foto: Stefan Tavernier2011‐01‐19 11
 12. 12. Projectdoelen | Kennis en ervaring (1/2) Niet het wiel uitvinden  Bestaande standaarden, richtlijnen, best practices  Hieruit een door alle partners onderschreven  werkwijze destilleren2011‐01‐19 12 Bron: Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten (CEST-project 2010)
 13. 13. Organisatie | Werkpakketten1. Content & applicatie (Leiding: Universiteitsbibliotheek Leuven)  Selectie, intellectueel eigendom, contextualisering,  gebruikersinterface2. Standaarden & processen (Leiding: Universiteitsbibliotheek Gent)  Metadata‐ en digitaliseringsstandaarden, generieke processtroom  digitalisering3. Digitalisering (Leiding: Vlaamse Erfgoedbibliotheek)  Zes lokale digitaliseringsstromen (Leiding: individuele projectpartners)4. Infrastructuur & software (Leiding: Universiteitsbibliotheek Antwerpen)  Aggregator, gegevensopslag en webtoepassing5. Projectleiding & communicatie  Coördinatie, valorisatie kennis en resultaten2011‐01‐19 13
 14. 14. Organisatie | Organogram  Elke project‐ partner neemt deel  aan elke werkgroep  met oog op  expertise‐ uitwisseling2011‐01‐19 14
 15. 15. Uitdagingen | Gedistribueerd project Test van de netwerkorganisatie  Eerste grote project met gezamenlijke inspanning en resultaat  Uiteenlopende bibliotheekorganisaties en ‐collecties door gans  Vlaanderen  Grote/kleine, ervaren/onervaren partners  Inzet medewerkers partners  medewerkers VEB  Lokale digitaliseringstrajecten  centrale disseminatie  In een geformaliseerde projectorganisatie  Organogram, werkvormen, processen, planning,  rapportage, …2011‐01‐19 15
 16. 16. Uitdagingen | Budget & personeelsinzet Budget   € 90.000 uit werkingssubsidie vzw  € 30.000 ‘centrale’ kosten  € 60.000 voor ondersteuning digitalisering door partners  Matching door de partners Personeel  Geen specifieke projectstaf  Aanzienlijke belasting   Personeel partners  Personeel Vlaamse Erfgoedbibliotheek (3 VTE)2011‐01‐19 16
 17. 17. Uitdaging | Infrastructuur (1/2) Aggregator Portaal Europeana europea.eu Gebruiker Projectscope Aggregator Portaal Flandrica flandrica.beProjectpartners Repository Repository Repository Portaal2011‐01‐19 Bibliotheek 1 Bibliotheek 2 Bibliotheek N Bibliotheek N 17
 18. 18. Uitdagingen | Infrastructuur (2/2) Zoeken naar beste optie voor aggregatie / disseminatie  Zelf doen?  Kostelijk en arbeidsintensief  Onderhoud operationele dienst  Aansluiten bij bestaand initiatief? (bijv. Erfgoedplus.be)  Hergebruik ervaring en infrastructuur   Mogelijke organisatorische en technische beperkingen  Wachten op landelijke aggregatie‐, depot‐, portaalfaciliteiten?  Onzeker, nog in onderzoeksfase Partners zorgen zelf voor hosting digitale objecten  Nog niet overal (voldoende) infrastructuur2011‐01‐19 18
 19. 19. Uitdagingen | Meerwaarde bieden Zinvolle toevoeging aan een zee van portaalsites ‘Rijke gebruikerservaring’  Aangenaam ontdekken van het Vlaamse bibliotheekerfgoed  mogelijk maken  Voldoende beeldmateriaal (meer dan één kleine thumbnail)  Inhoudelijk relevant of visueel aantrekkelijk  Boekband, titelpagina, inhoudsopgave, begin inleiding,  pagina met illustratie (leesbare formaten)  Goed gecontextualiseerd  Inhoudelijke toelichting (duiding belang individuele objecten)  Semantische verbanden  Online tentoonstelling(en)2011‐01‐19 19
 20. 20. Flandrica.bewordt vervolgd…david@vlaamse‐erfgoedbibliotheek.behttp://www.vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be

×