Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed

1,267 views

Published on

Bert Lemmens
Europeana Meeting, Belgium
19 January 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed

 1. 1. Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoedWoensdag 19 januari 2011Brussel, Jubelparkmuseum / Koninklijke Musea voor Kunst en GeschiedenisHet digitaliseringstraject in Amsab-ISGBert LemmensAmsab – Instituut voor Sociale Geschiedenisbert.lemmens@amsab.be HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 2. 2. • Digitalisering@Amsab-ISG• HOPE project• HOPE & Archiefdata• CMS & digitaal depot HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 3. 3. Digitalisering@ Amsab-ISG• digitale registratie van metadata AdLib Museum AdLib Museum Alle registratie AskSam digitaal Pallas Vubis Plus IMC 1991 2000 2005 1986 1999 2001 2008 1ste collectie 1ste scanner• digitale reproductie van online collectiemateriaal HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 4. 4. Omvang digitale collecties ?• Archief: • 455 fondsbeschrijvingen • 195 digitale archieftoegangen • 10 gedigitaliseerde fondsen • 300 Gb born digital archieven (niet ontsloten)• Bibliotheek: – 80.000 beschrijvingen publicaties – 9 gedigitaliseerde series gedrukte verslagen & tijdschriften• Beeld & Geluid – 40.000 beschrijvingen objecten – 40.000 gedigitaliseerde objecten HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 5. 5. Werkwijze?• Eigen initiatief • Beeld & Geluid: systematisch digitaliseren (visueel en audiovisueel) • Bibliotheek en Archief: prioriteitenlijst • Budget voor digitalisering (extern): 10.000 Euro + fondsenwerving 2011: Fonds Verslagboeken Middencomiteit Kortrijk Tijdschrift De Verbroedering (Oudenaarde) Tijdschrift Volksrecht (Kortijk) Tijdschrift De Ontwaking (Roeselare – Tielt)• Digitaliseringsprojecten: Fonds Jules De Coninck (digitalisering periodieken textiel) Verslagboeken ABVV - ABVV Verslagboeken BWP – Koninklijke Commissie voor Geschiedenis ABRAHAM Presse-Papier BOM-Vl HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 6. 6. Waarom ?• Online access – ‘Zichtbaarheid’ van de collectie op het web – Voorbereiding opzoekingen – Beeld en geluid: essentieel voor ontsluiting metadata.• Conservering – Beperken ‘manipulatie’ van het collectiemateriaal – Verzekeren optimale bewaring/opslag van het origineel – Noodzaak owv lange termijn bewaring / substitutie (cf. magnetische dragers)• Opportuniteiten – Digitalisering onderdeel van de schenkingsovereenkomst – Toegang verlenen tot collecties die elders bewaard worden. HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 7. 7. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 8. 8. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 9. 9. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 10. 10. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 11. 11. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 12. 12. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 13. 13. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 14. 14. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 15. 15. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 16. 16. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 17. 17. Amsab-ISG online !• AdLib – OPAC• Website/FTP server• Project websites• Netwerken: o MovE o Archiefbank o ABRAHAM o CAGEWEB o Labourhistory.net o Europeana HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 18. 18. Amsab-ISG online !speerpunten online toegang!• Verbetering van de doorzoekbaarheid• Koppeling metadata en content• Volwaardig digitaal depot HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 19. 19. Heritage Of the People’s Europe (HOPE)InternationalAssociation of LabourHistory Institutions(IALHI)• °1970• 160 organisations• 25 landen• musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, onderzoeksinstellingen HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 20. 20. Heritage Of the People’s Europe (HOPE)IALHI conferentie 2009:Digitalisering archievenarbeidersbeweging• wenselijkheid gezamelijke digitaal depot• Upgrade IALHI Portal• Technische kloof tussen grote en kleine IALHI partners HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 21. 21. Heritage Of the People’s Europe (HOPE)Heritage of the People’sEurope:• Bijeenbrengen verspreide bronnen over sociale geschiedenis en de geschiedenis van de arbeidersbeweging• Deze bronnen toegankelijk maken via Europeana• mei 2010 – mei 2013• 13 Content Providers• 9 landen HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 22. 22. Heritage Of the People’s Europe (HOPE)Concreet:• Bouw HOPE cross domain aggregator• Bouw HOPE gedeeld digitaal depot• Best Practices wiki over digitalisering en automatisering• 880.000 metadata records en 3.000.000 digitale objecten naar europeanaPlanning • 1ste jaar: studie • 2de jaar: bouwen en testen • 3de jaar: ingest dataDoelstellingen AMSAB: •Vergroten zichtbaarheid •Digitaal depot •Aftoetsen eigen praktijk aan best practices HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 23. 23. Heritage Of the People’s Europe (HOPE)Local Structures Common HOPE Metadata Structure Service Structures social sites profile archive profile # local HOPE element Schema sets library profile (DC/ENS) visual profile EDM audio-visual profile Labor History Portal HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 24. 24. Europeana & ArchievenAPEnet• Archives Portal Europe• 17 nationale archieven• Aggregator specifiek voor archief data• APEnet/EAD subset• ESE/EDM mapping HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 25. 25. Europeana & ArchievenAPEnet• Archives Portal Europe• 17 nationale archieven• Aggregator specifiek voor archief data• APEnet/EAD subset• ESE/EDM mapping HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 26. 26. Europeana & Archieven area Sub-area ArchiveHOPE Archiefprofiel elements 1 Identity Reference Code Call Number statement area (1.1)• Element set 2 Identifier• 61 Elementen 3 Parent identifier• APEnet / EAD 4 Next identifier in• Gegroepeerd in sequence (sub)areas 5 Level of• Verwijzing ISAD(G) Description 6 Title (1.2) Title 7 Date(s) (1.3) Date of creation 8 Extent and Appearance of Medium (1.5) the material 9 Extent 10 Genre of the Fonds HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 27. 27. Europeana & ArchievenMapping voorbeeld: Level of description<dc:type ead:level encodinganalogue="ISAD(G) 3.1.4" label=level of description > • HOPE Element (EDM/ESE/DC) • domein-specifiek element (EAD) • cataloguing/encoding standard element (ISAD(G)) • label HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 28. 28. Europeana & ArchievenMapping voorbeeld: HiërarchieënEAD nested records ORE proxies (EDM)<c level="subseries" encodinganalog="3.1.4"> <proxy> <did> <level>subseries</level> <unitid>id subseries</unitid> <unitid>id subseries</unitid> <unittitle>title subseries</unittitle> <unittitle>title subseries<unittitle> </did> </proxy> <c level="file" encodinganalog="3.1.4"> <proxy> <did> <level>file</level> <unitid>id file</unitid> <unitid>id file</unitid> <unittitle>title file> <unittitle>title subseries</unittitle> </did> <isPartOf>id subseries</isPartOf> </c> </proxy></c> HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 29. 29. Evaluatie CMSAdlib MuseumPlus Metadata standaarden (! invoer wel. export niet) OAI-PMH server (! Bugs. Na lang aandringen opgelost) ondersteuning voor extern digitaal depot HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 30. 30. Open-Source AlternatievenICA-ATOM OMEKADigital Collection Manager Collective Access HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 31. 31. Open-Source AlternatievenChecklist Digital Collection Systems GreenStone3 CollectiveAccess Qubit ( DCB, ICA-AtoM ) Adlib OMEKAType instelling bibliotheek, archief museum, archief, ICA-AtoM: archief; Bibliotheek, Archief, Bibliotheek, Archief, bibliotheek DCB: museum Museum Museum X ( gepland voor √ XML ( EAD, MODS en √, maar al geinstalleerd via OAI-PMH, XML viaMetadata export √ via OAI september 2010 ) DC ) en via OAI ? plug insMetadata import (vanuit Adlib ) √ via OAI X (september 2010 ) √ via OAI en XML / √ via csv √ ( service provider en √ ( service provider enOAI-PMH support data provider ) X ( september 2010 ) data provider ) ? √Batch import van media ? Archivematica doetfiles √ √ dit dus moet kunnen X √ √ maar CA neemt √ ( maar pdfs van de Amsab pdf niet aan, textielarbeider worden andere pdfs doen hetPDF support niet herkend ) wel √ X √ √ ( nog niet werkendePDF full-text support √ gekregen ) X X ? √ plug-in( nog nietAudio support ? getest ) √ ? X ? √ plug-in( nog nietVideo support ? getest ) √ ? X ?Images ? √ √ √ ? okTIFF ? √ √ √ X ?Talen ENG, NDL , FR, … ENG ENG, NDL, FR, SP, POR ENG HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 32. 32. Open-Source Alternatieven‘gebruiksvriendelijker’ user interface Export encoding standards, incl OAI-PMH Import (retro-actieve invoer) Integratie archief, bibliotheek, museumdata Ondersteuning HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 33. 33. Digitaal Depot• HOPE Shared Object Repository • PID service • Administratieve metadata • Integrity check • Automatische productie derivaten• Archipel • Data-sets HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 34. 34. HOPE BPN wiki• Inhoud • Gebruikershandleiding voor content providers. • Informatie voor content providers die deelname overwegen • Kennis delen met andere Europeana projecten.• Online: • mei 2011, • voortdurend aangevuld tot mei 2013 HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.
 35. 35. Dank u! bert.lemmens@amsab.behttp://www.peoplesheritage.eu/ HOPE is co-funded by the EU ICT Policy Support Programme.

×