Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Novation

145 views

Published on

EUROPETOUR partner Angela Ivanova, of INI-Novation, presents about cultural tourism strategies for rural areas (in Bulgarian).

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cultural Tourism in Rural Areas Bulgaria_Presentation Angela Ivanova INI-Novation

 1. 1. Културен туризъм в селските райони Създаване на туристическа оферта, маркетинг, брандинг и работа в мрежа Представя: Анжела Иванова – коуч и консултант по маркетинг и стратегически комуникации, Ръководител на проекта EUROPETOUR за България, ИНИ-Новация България ООД 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, EUROPETOUR във Велико Търново 1
 2. 2. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 2
 3. 3. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 3
 4. 4. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 4
 5. 5. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 5
 6. 6. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 6
 7. 7. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 7
 8. 8. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 8
 9. 9. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 9
 10. 10. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 10
 11. 11. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 11
 12. 12. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 12
 13. 13. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 13
 14. 14. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 14
 15. 15. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 15 …И те заживели дълго и щастливо…
 16. 16. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 16 Как Мостфиртел са осъществили своя устойчив културен туризъм? Може ли всеки селски район да има своя такава щастлива приказка? Какво е необходимо да направим, за да може нашата приказката да стане реалност?
 17. 17. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 17 EUROPETOUR – KICK OFF IN BAD WIMPFEN
 18. 18. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 18 ДОБРИ ПРАКТИКИ
 19. 19. Маркетинг и ПР Взаимодействие и коопериране Бизнес умения 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 19 КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВИ ЗНАНИЯ EUROPETOUR – Обобщен анализ за всички изследвани селски райони, май 2016 Нужда от повишаване на уменията в три направения
 20. 20. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВИ ЗНАНИЯ Пътища, транспортни връзки и покритие с транспорт - важни за стратегическото планиране на туризма в селските райони. Достъпност Изграждане на туристически продукт, реклама и комуникация, финансиране и ценообразуване, дистрибуция и продажби. Маркетинг и ПР стратегия 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 20 EUROPETOUR – Обобщени резултати за Дунавския регион в България, май 2016 Първостепеннистратегии Умения за развитие на стратегии
 21. 21. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВИ ЗНАНИЯ Създаване на идентичност Определяне на съставните части на бранда Позициониране Комуникация на бранда Създаване на силен бранд 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 21 Създаване на местен туристически продукт със силен бранд с фокус културен туризъм EUROPETOUR – Обобщени резултати за Дунавския регион в България, май 2016 Силни и слаби страни на дестинацията Честен и обективен анализ на потенциала на дестинацията.
 22. 22. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВИ ЗНАНИЯ Умения за създаване на мрежи от партньорства на регионално и междурегионално ниво. Коопериране Създаване на силен „вътрешен“ екип - на местно ниво. Работа в екип 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 22 Умения за работа в мрежа EUROPETOUR – Обобщени резултати за Дунавския регион в България, май 2016
 23. 23. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ – НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВИ ЗНАНИЯ Включване на офертите в туристически онлайн каталози за почивки и туристически услуги. Ползване на социалните мрежи, блогове, апликации, собствен уебсайт. Онлайн дистрибуция Партньорства с регионални и национални туристически агенции. Изграждане на партньорства с международни мрежи за културен туризъм в селските региони, и т.н. Туристически агенции и партньорства 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 23 Наслади се Опитай Срещни Маркетинг и дистрибуция на туристическите продукти EUROPETOUR – Обобщени резултати за Дунавския регион в България, май 2016
 24. 24. EUROPETOUR МНОГОЕЗИЧЕН КУРС ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ • М1 Характеристика на дестинацията • М2 Развитие и позициониране на туристическите продукти и услуги • М3 Маркетингова стратегия и планиране • М4 Дистрибуция и канали за продажба • М5 Комуникационна стратегия и планиране • М6 Мрежи и сътрудничество • М7 Финансово планиране • М8 Бизнес план 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 24 http://www.europetour.tips/
 25. 25. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 25 Как Мостфиртел са осъществили своя устойчив културен туризъм? Може ли всеки селски район да има своя такава щастлива приказка? Какво е необходимо да направим, за да може нашата приказката да стане реалност?
 26. 26. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 26 Изработена от българката Ирен Величкова-Ямами
 27. 27. Какво е културен туризъм? 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 27 Световната Организация за Туризъм: „Пътувания, чиято основна цел са посещения на обекти и събития, чиито културна и историческа стойност ги правят част от културното наследство на обществото.“ „Пътуване до различни културни атракции на хора извън тяхното местоживеене, с намерение да получат нова информация и нови преживявания, за да задоволят техните нужди за култура.“
 28. 28. Упражнение 1 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 28
 29. 29. Регионална култура и ресурси за създаване на туристически продукт за културен туризъм 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 29 Продукти и услуги за културен туризъм. Регионален туристически продукт.
 30. 30. Какво е туристически продукт? Туристическия продукт се състои от разнообразни елементи в един пакет, който задоволява нуждите на определена целева група от туристи от момента на напускане на тяхното място, където живеят до финалната дестинация, до която пътуват и обратно. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 30 А Б
 31. 31. Елементи на регионалния културен туристически продукт 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 31 1. Дестинация – атрактивността, включително популярността на района. 2. Удобствата и обектите в района – Включващи места за настаняване, места за хранене, паркинг, транспорт, места за почивка и забавление, културно наследство и други. 3. Достъп – Лесното достигане на тази дестинация.
 32. 32. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 32 Индивидуални доставчици на продукти и услуги за културен туризъм
 33. 33. Кооперирането – база за успешен регионален продукт за културен туризъм 1. Едно послание, един бранд и общ бюджет 2. Коопериране на трите елемента: дестинация, удобства и достъп. Регионален туристически продукт 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 33 Магическа формула за успех: Обединяването на финансите и хората, техния капацитет и професионализъм.
 34. 34. Елементи на регионалния туристически продукт Продукти • Книги, сувенири, брошури • Вино/ракия с името на мястото с културно наследство • Накити, текстилни изделия • Храни типични за района • …други…. Услуги • Концерт, представление • Посещение на занаятчийска работилница • Посещение на туристически обект или обиколка с екскурзовод • Достъп до местни културни традиции и умения – участие в тъкане, участие в готвене на местни ястия, участие в местна група за танци или пеене, и др. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 34
 35. 35. Работете в група – Упражнение 2 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 35
 36. 36. Позициониране • Какво е позициониране? 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 36 Икономически речник: Правилното „поставяне“ на собствения продукт сред другите продукти, които вече са налични на пазара. Ефективното продуктово позициониране трябва да гарантира най-високия възможен брой от купувачи. Послания БрандМеста за настаняване Места за хранене Местни Занаяти Местни обичаи Фестивали Местни Истории Сувенири Местни продукти Природа История Археологически обекти Музеи Местни артисти Църкви и манастири Производители Фермери Транспорт
 37. 37. Стратегия на позициониране Ниво 2 Ниво 3 Предимства на дестинацията Търсени предимства и очаквания на целевия пазар Ключови характеристики на дестинацията Решение за сегменти ране Имидж и очакване на туристите Бранд Ниво 1 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 37
 38. 38. Ефективно позициониране 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 38 Обещание Очаквания Решения реклама, представяне на дестинацията, оферти
 39. 39. Ефективно позициониране 1. Посетителите трябва да вярват на позицията, която дестинацията заема. 2. Дестинацията трябва да доставя обещаното последователно и непрекъснато. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 39
 40. 40. Предизвикателства при позиционирането Неосезаемостта • Как ще комуникирате специалната атмосфера, простираща се отвъд изображението от картинка? • Дали различните посетители чувстват едно и също? Неделимостта • „Производственият“ процес на регионалния културен продукт е неделим от процеса на неговата консумация. Двата процеса се случват едновременно. Как ще контролирате качеството? 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 40
 41. 41. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 41 Изключително предложение за продажба и позициониране Работете в група – Упражнение 3 и 4
 42. 42. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 42
 43. 43. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 43
 44. 44. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 44
 45. 45. РАБОТЕЩО ПАРТНЬОРСТВО В РЕГИОНА 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 45
 46. 46. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 46 БАЛАНС В ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТТА
 47. 47. РЕСУРСИТЕ НА РЕГИОНА – БАЗА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 47
 48. 48. МРЕЖА ОТ ВЪНШНИ ПАРТНЬОРИ И ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 48
 49. 49. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 49 СЪЗДАДЕН СИЛЕН БРАНД
 50. 50. ДОБРЕ ПЛАНИРАНА КОМУНИКАЦИЯ – ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 50
 51. 51. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧРЕЗ УЕБСАЙТ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 51
 52. 52. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 52 ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ЕКСКУРЗОВОДСКИ УСЛУГИ
 53. 53. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 53 ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
 54. 54. ПРЕДЛАГАНЕ НА СЕЛСКИ ПОЧИВКИ И СЪБИТИЯ 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 54
 55. 55. ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ И ОБУЧЕНИЕ 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 55 Тренинг програми за работещите в туризма – със сертификати , финансирани по програма LEADER Обучението на всички заинтересовани лица е важен елемент от цялото за успеха и устойчивото развитие и качество на туризма.
 56. 56. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 56 РЕЗУЛТАТИ
 57. 57. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 57 РЕЗУЛТАТИ
 58. 58. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 58 РЕЗУЛТАТИ
 59. 59. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 59 РЕЗУЛТАТИ
 60. 60. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 60 РЕЗУЛТАТИ
 61. 61. Създаване на бранд 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 61 Идентичност Набор от ценности, които туриста да очаква Набор от ценности, с които екипа да се идентифицира Съгласуваност на посланията По-специални цени на туристическите услуги Привличат се добри кадри Създава се организационна култура
 62. 62. Създаване на бранд Силен Бранд Анализ – дадености, очаквания, имидж, конкурентите, пазара Творчество – визуално представяне, послания Комуникация – планиране на канали, целевите групи, средства 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 62
 63. 63. Добра практика: Старосел – древна култура и вино 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 63
 64. 64. ДОБРИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 64
 65. 65. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 65 http://www.shevitza.eu/ ДОБРИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ
 66. 66. ДОБРИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 66 https://goldenappleseries.com/
 67. 67. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново, 07.04.2017 67 Valentino с български шевици БЪЛГАРИЯ TopMen - българска марка за мъжка мода
 68. 68. 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 68 Picture: Simon Garden, painter
 69. 69. ЗА ВРЪЗКА: ИНИ-Новация България ООД Анжела Иванова Телефон +359 885 12 88 77 angela.ivanova@ini-novation.com The EUROPETOUR blog: www.europetour.tips ; Stay tuned on Facebook: https://www.facebook.com/EuropeTourTips/ Follow us on Twitter: https://twitter.com/europetourtips 4/7/2017 Културен туризъм в селските райони, уъркшоп във Велико Търново 69

×