Bijlage III bij de regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van … 2011,BJZ2011… , tot wijzig...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Iv Bbsh Bezoldiging

429 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kopie Van 20110131 Defitieve Bijlage Iv Bbsh Bezoldiging

  1. 1. Bijlage III bij de regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van … 2011,BJZ2011… , tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector en van deTijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Bijlage IV bij artikel 39a, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursectorSpecificatie bezoldiging bestuurders en commissarissen verslagjaar geconsolideerd of enkelvoudig1: Is de gezamenlijke bezoldiging van de bestuurders verantwoord in het jaarverslag? j/n zo nee, waarom niet Toelichting:2: Is de beloning van de RvT/RvC verantwoord in het jaarverslag? j/n zo nee, waarom niet Toelichting:a: Specificatie bezoldiging bestuurders (in € 1.000) Aantal bestuurders I II … TotaalI. Periodiek betaalde beloningenII. Beloningen betaalbaar op termijnIII. Uitkeringen bij beëindiging dienstverbandIV. BonusbetalingenTotaal bezoldiging Leningen Voorschotten GarantiesAantal maanden bezoldiging²b: Specificatie bezoldiging gewezen bestuurders (in € 1.000) Is er sprake van bezoldiging van gewezen bestuurders? j/n Aantal bezoldigde gewezen bestuurders I II … TotaalI. Periodiek betaalde beloningenII. Beloningen betaalbaar op termijnIII. Uitkeringen bij beëindiging dienstverbandIV. BonusbetalingenTotaal bezoldiging Leningen Voorschotten GarantiesAantal maanden bezoldiging²c: Specificatie bezoldiging commissarissen (in € 1.000) Aantal commissarissen I II … TotaalI. Bezoldigingd: Specificatie bezoldiging gewezen commissarissen (in € 1.000) Is er sprake van bezoldiging van gewezen commissarissen? j/n Aantal bezoldigde gewezen commissarissen I II … TotaalI. Bezoldiginge: Specificatie bezoldiging directie (in € 1.000) Is er sprake van een drie-lagenstructuur? Zo ja, dan dient de bezoldiging per j/n directielid te worden gespecificeerd. Aantal bezoldigde directieleden I II … TotaalI. Periodiek betaalde beloningenII. Beloningen betaalbaar op termijnIII. Uitkeringen bij beëindiging dienstverbandIV. BonusbetalingenTotaal bezoldiging Leningen Voorschotten GarantiesAantal maanden bezoldiging²f: Specificatie bezoldiging gewezen directie (in € 1.000) Is er sprake van bezoldiging van gewezen directie? j/n Aantal bezoldigde gewezen directieleden I II … TotaalI. Periodiek betaalde beloningenII. Beloningen betaalbaar op termijnIII. Uitkeringen bij beëindiging dienstverbandIV. BonusbetalingenTotaal bezoldiging Leningen Voorschotten GarantiesAantal maanden bezoldiging²¹ Enkelvoudig indien geen geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening is opgesteld² Als bonusbetalingen betrekking hebben op een periode die niet overeenkomt met hetgeen opgegeven is bij het aantal maanden bezoldiging, dan aangeven op welke (afwijkende) periode de betreffende bonusbetaling wel betrekking heeft. Toelichting:1 kopievan20110131defitievebijlageivbbshbezoldiging-12964893824382-phpapp01.xls 3_4 5 01/31/2011

×