Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selfi preduzetnik

1,183 views

Published on

Aktivnost tehničke škole iz Knjaževca koja je na trećem Nacionalnom Euroguidance takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja osvojila priznanje

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Selfi preduzetnik

  1. 1. NAZIV AKTIVNOSTI: SELFI PREDUZETNIK PODNOSILAC PRIJAVE: TEHNIČKAŠKOLAKNJAŽEVAC AUTORI/REALIZATORI: NatašaJankuloski, Svetlana Petrović, Ljiljana Žikić AKTIVNOSTI: Učenicima je početkom oktobra meseca predstavljen projektni zadatak „Selfi preduzetnik- istraži, prouči, slikaj i podeli“. U okviru pro- jekta zadatak učenika bio je da obave sledeće aktivnosti: istraže preduzeća u okolini, pronadju uspešnog preduzetnika, stupe u kontakt sa njim, posete ga na radnom mestu, obiđu preduzeće, vode razgovor sa njim o poslu i naprave jedan selfi kao dokaz posete. Nakon terenskih aktivnosti usledili su sledeći zadaci za učenike: prevođenje vođenog razgovora na engleski jezik; korišćenje IKT alata - beleženje razgovora u slobodno izabranoj elektronskoj formi (ppt, word, strip...). Kasnije su učenici kreirali sajt sa radovima kao svojevrsnu bazu podataka koja se nalazi na adresi https://selfieentrepre- neur.weebly.com. Podrška učenicima tokom realizacije bili su članovi školskog tima za KVIS, nastavnici preduzetništva, nastavnici stranih jezika i na- stavnici informatike. Predložena lista pitanja kojima su se učenici vodili pri razgovoru sa preduzetnikom su: 1. Kako ste se odlučili da postanete pre- duzetnik? 2. Koje su prednosti a koji nedostaci bavljenja preduzetničkim poslom? 3. Koje su veštine ključne za preduzetništvo? 4. Sa kojim izazovim se susrećete u svakodnevnom poslu? 5. Koje bi ste nama savete dali za početak ukoliko se odlučimo za pokretanje sopstvenog biznisa? REZULTATI: Projekat je obuhvatio 32 poslodavca, 8 nastavnika i 54 učenika. Učenici su kreirali sajt sa radovima kao svojevrsnu bazu podataka koja se nalazi na adresi https://selfieentrepreneur.weebly.com. Uočene dobiti od aktivnosti: Veliko zadovoljstvo učenika načinom realizacije projekta i me- todom dolaska do informacija o svetu rada, pojačana motivacija za aktivnije bavljenje planiranjem lične karijere. Ostvarene su 32 direktne posete poslo- davaca, 23 potpisane izjave od strane poslodavaca kao podrška planu upisa za narednu školsku godinu, nekoliko učenika je nakon maturiranja zahvalju- jući pozitivnom utisaku koji su ostavili na poslodavce tokim razgovora zasnovalo radni odnos u njihovim preduzećima, članovi školskog tima za KVIS su prepoznati kao potencijal u gradu i od ove školske godine su stručni saradnici i kordinatori organizacije za KVIS na nivou grada, o projektu je pozitivno izveštavala i lokalna televizija. KRATAK OPIS: Selfi preduzetnik je projekat sagledavanja mogućnosti sveta rada koja srednjoškolcima omo- gućava da prikupe informacije o svetu rada i zanimanjima, da se upoznaju sa prednostima, nedostacima i izazovi- ma bavljenja preduzetničkim poslom, kroz direktne susrete sa poslodavcima, korišćenjem IKT tehnologije za beleženje razgovora sa preduzetnikom u svrhu izrade sajta sa učeničkim radovima, kao jedinstvene baze podataka. CILJNA GRUPA: Učenici IV razreda CILJ/ISHOD: Osnovna ideja projekta je povezivanje sadržaja sledećih nastavnih predmeta: preduzetništvo, engleski jezik i informatika sa aktivnostima karijernog vođenja u svrhu jačanja međupredmetnih kompetencija. Dodatna motivacija učenika ostvarena je pravljenjem selfi fotografija i neformalnom posetom i komunikacijom sa poslodavcima. NACIONALNO EUROGUIDANCE TAKMIČENJE DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA PRIZNANJE 2018 TEMPUS F O N D A C I J A NAGRADA Priznanje za uspešno povezivanje sa lokalnom zajednicom i podsticanje razvoja preduzetničkih kompetencija

×