Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara

19 views

Published on

Govornici: Ivana Vulić i Ružica Madžarević, Euroguidance centar Fondacija Tempus

Prezentacija izložena na Nacionalnoj Euroguidance konferenciji ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi" 9. oktobra 2018. godine.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara

 1. 1. 9. октобар 2018. године 6. Национална Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” Нови програми стручног усавршавања каријерних практичара
 2. 2. Коме су намењене активности Euroguidance и Europass центра? • Наставницима, стручним сарадницима, директорима, васпитачима у домовима ученикa • али и каријерним практичарима у сектору запошљавања и рада са младима • Основни циљ је подршка систему КВиС • унапређење компетенција каријерних практичара • промовисање добрих пракси • подстицање размене и умрежавања…
 3. 3. Програми стручног усавршавања наставника и стручних сарадника • За почетнике у области • КВиС у средњим школама, бр. 35 • За искусне чланове тимова за КВиС/ПО • Унапређење квалитета КВиС кроз ефикасно планирање, бр. 87 • Свеобухватнија онлајн обука за КВиС • Унапређење компетенција за КВиС, бр. 88 • Обука посвећена вештинама представљања послодавцима • Припрема ученика за тржиште рада, бр. 70 • Онлајн обука за каријерно информисање ученика • Каријерно информисање ученика и Еuropass алати, бр. 36
 4. 4. Каријерно вођење и саветовање у средњим школама (К3, П3) • Тип • 1 дан, 8 поена • За кога? • Наставнике у средњим школама, стручне сараднике, сараднике и васпитаче и дому • Исходи • Упознавање са појмовним оквиром, кључним документима и доступним ресурсима • Развој компетенција за реализацију и прилагођавање активности КВиС према понуђеним моделима
 5. 5. Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за КВиС/ПО (К3, П3) • Тип • 1 дан, 8 поена • За кога? • Наставнике и стручне сараднике у основним и средњим школама • Исходи • Развој компетенција за • дугорочно и краткорочно планирање активности КВиС • сстваривање сарадње са кључним партнерима
 6. 6. Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности КВиС (К3, П3) • Тип • 5 недеља, 18 поена • За кога? • Наставнике и стручне сараднике у основним и средњим школама • Исходи • Развој компетенција за • процену потреба ученика • развој адекватних типова подршке • саветовање и радионичарски рад • праћење и евалуацију активности
 7. 7. Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима (К3, П3) • Тип • 1 дан, 8 поена • За кога? • Наставнике у средњим школама, стручне сараднике, сараднике и васпитаче и дому • Исходи • Упознавање са • Europass документима и алатима за представљање вештина и знања • процесом селекције кандидата и смерницама за вођење интервјуа за посао
 8. 8. Каријерно информисање ученика и европски Еuropass алати за представљање вештина и знања (К3, П3) • Тип • 5 недеља, 12 поена • За кога? • Наставнике у средњим школама, стручне сараднике, сараднике и васпитаче и дому • Исходи • Упознавање са • активностима и ресурсима за каријерно информисање укључујући Europass алате • Развој компетенција за самостално истраживање ресурса за каријерно информисање и осмишљавање активности
 9. 9. План организовања обука У складу са Вашим потребама и интересовањима http://erasmusplus.rs/registracioni-formular-za-nove-obuke-eg-i-ep- centra/ eTwinning обуке https://erasmusplus.rs/ispitivanje-potreba-za-odrzavanjem-akr/
 10. 10. Друге активности Euroguidance и Europass центара • Онлајн курс Увод у каријерно вођење у средњој школи • https://euroguidance.rs/aktivnosti/obuke/online_kurs_uvod_u_kvis/ • Индивидуалне консултације • https://euroguidance.rs/aktivnosti/individualne_konsultacije_tim_kvis/ • Предавања и радионице за студенте - будуће каријерне практичаре • Конференције • Студијске посете • Национално такмичење добрих пракси • База ресурса • https://euroguidance.rs/resursi/
 11. 11. Каријерно вођење и саветовање у области образовања одраслих • Обука: КВИС у области образовања одраслих • Тип • 1 дан • За кога? • Тренере и наставнике у области образовања одраслих и запослене у области социјалне заштите, рада са младима • Исходи • Упознавање са појмовним оквиром, кључним документима и доступним ресурсима • Развој компетенција за реализацију и прилагођавање активности КВиС према понуђеним моделима Сарадња са ЕПАЛЕ платформом: https://ec.europa.eu/epale/en
 12. 12. Каријерно вођење и саветовање у области образовања одраслих • Тренинг конфернција: Превладај беспомоћност: Како користити каријерно вођење и саветовање за оснаживање одраслих из осетљивих група? • Тип • 2 дана, последња недеља новембра 2018 • За кога? • Тренере и наставнике у области образовања одраслих и запослене у области социјалне заштите, рада са младима, НСЗ • Исходи • Упознавање са различитим начинама и техникама рада са осетљивим групама: наративни приступ, технике за развој резилијетности, специфичности рада са корисницима психијатријских услуга • Развој компетенција за реализацију и прилагођавање активности КВиС према понуђеним моделим Сарадња са ЕПАЛЕ платформом: https://ec.europa.eu/epale/en
 13. 13. Каријерно вођење и саветовање у области образовања одраслих Шта је потребно практичарима?: • https://erasmusplus.rs/upitnik- ispitivanje-potreba-kvis/
 14. 14. euroguidance@tempus.ac.rs europass@tempus.ac.rs Информативни центар Фондације Темпус, Теразије 39, први спрат 011/3342430, опција 7 euroguidance.rs europass.rs

×