Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sprovedeno od strane:

SARADNJA KLJUČNIH AKTERA U KVIS NA LOKALNOM NIVOU
Timovi za profesionalnu orijentaciju (TIPO)
Tatja...
Sprovedeno od strane:

Koncept TIPO u okviru GIZ-ovog projekta
“Profesionalna orijentacija u Srbiji”
TiPO:
 gradi funkcio...
Ko čini TIPO?
 Treneri/mentori PO programa na lokalu

 Koordinatori mentor i bazičnih škola
 Predstavnici KZM
 Predsta...
Ključni zadaci
TiPO:


Podržava uspostvljanje, razvoj PO usluga ključnih aktera
na lokalnom nivou u skladu sa izraženim p...
Tim za profesionalnu orijentaciju (TIPO) u
Požarevacu – kako smo počeli


Saradnja Sociorehabilitacionog kluba za
mlade (...
TiPO i škole
•

8 škola, odnosno 30-tak profesionalaca na bazičnim obukama za PO

•

Tri mentorske škole sa posebnim posti...
TiPO i Kancelarija za mlade


U KzMu program uglavnom sprovode volonteri
kao promoteri



Uspostavljaju usluge mladih za...
TiPO i nevladin sektor
Aktivnosti

na polju karijernog vođenja i savetovanja:

 Pružalac usluge “Sociorehabilitacioni klu...
TiPO i privreda

Uskladjivanje interesovanja, sklonosti, sposobnosti pojedinca sa realnim
zahtevima poslovnog okruženja pr...
TiPO i lokalna samouprava



Koncept programa zahteva podršku
lokalne zajednice i privrede.



povezuje ključne aktere k...
TIPO i NSZ, CSR, roditelji
•

NSZ u pogledu uspeha politike zapošljavanja dobija saradnika u školi i KzM jer
oni su ti koj...
Faktori uspeha: promotivne aktivnosti
•

Tokom prethodnih godina izuzetna
pažnja posvećena promociji
programa.

•

Rezulta...
Faktori uspeha: transfera znanja i veština
•

U cilju održivosti programa i umrežavanja aktera, NVO obučavaju
timove mento...
Faktor uspeha: naučene lekcije
•

Neophodna precizna analiza ključnih stejkoholdera

•

Oslonac u senzibilisanih volonteri...
Timovi za profesionalnu orijentaciju u Srbiji
TiPO uspostavljen u 32 grada i opština uključujući i Beograd
U Požarevacu, K...
Sprovedeno od strane:

GIZ podržava nemačku Vladu u ostvarivanju ciljeva u
oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenja na nacionalnom i lokalnom nivou | Tatjana Rajić, Tim za profesionalnu orijentaciju, Požarevac

742 views

Published on

Prezentacija sa Euroguidance konferencije o karijernom vođenju i savetovanju koja je održana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 5. decembra 2013. godine u Palati Srbija u Beogradu.

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenja na nacionalnom i lokalnom nivou | Tatjana Rajić, Tim za profesionalnu orijentaciju, Požarevac

 1. 1. Sprovedeno od strane: SARADNJA KLJUČNIH AKTERA U KVIS NA LOKALNOM NIVOU Timovi za profesionalnu orijentaciju (TIPO) Tatjana Rajić, rukovoditeljka TIPO Požarevac 05.12.2013 Konferencija o karijernom vođenju i savetovanju , Euroguidance centar, Srbija Seite 1
 2. 2. Sprovedeno od strane: Koncept TIPO u okviru GIZ-ovog projekta “Profesionalna orijentacija u Srbiji” TiPO:  gradi funkcionalnu mrežu ključnih aktera u KVIS u lokalnoj zajednici i prati, planira i podržava razvoj PO i KVIS u skladu sa modelom definisanim Nacionalnom strategijom za KVIS TiPO tim:  podržava škole i KzM u sprovodjenju programa i usluga profesionane orijentacije u lokalnoj zajednici putem: sastanaka razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse, a potom  informiše i umrežava se sa drugim ključnim akterima koji podržavaju realizaciju i razvoja programa: NZS, privreda, poslovna udruženja i sl. 17.12.2013 XXX Seite 2
 3. 3. Ko čini TIPO?  Treneri/mentori PO programa na lokalu  Koordinatori mentor i bazičnih škola  Predstavnici KZM  Predstavnici direktora osnovnih i srednjih škola  Predstavnici školske uprave  Predstavnici NSZ  Predstavnici privrede  Predstavnici roditelja  Predstavnici regionalnih centara za stručno usavršavanje nastavnika  Predstavnici lokalne samouprave • ..... Seite 3
 4. 4. Ključni zadaci TiPO:  Podržava uspostvljanje, razvoj PO usluga ključnih aktera na lokalnom nivou u skladu sa izraženim potrebama institucija i mladih  Podržava sistematizaciju i promociju PO usluga putem objedinjenog Kataloga i kalendara PO usluga, s Koordiniše PO aktivnosti putem sastanaka , promotivnih  aktivnosti  Podržava škole, KzM i ostale aktere u promovisanju programa PO ispred svih relevantnih organa i profesionalaca u oblasti PO, u školama, lokalnoj zajednici i šire  Podržava i učestvuje u procesu prikupljanje sredstva za škole za realizaciju zajedničkih PO događaja kao što su npr. sajam obrazovanja, realni susreti, Dan dečaka/devojčica i sl.  Prati podatke o statusu sprovodjenja programa u školama, podržava umrežavanje MOŠ/BOŠ i KZM i ostalih aktera, promoviše kapacitete i usluge podrške MOŠ i KzM kao ključne resurse koji se nalaze u lokalnoj zajednici  Sprovodi monitoring i evaluaciju aktivnosti Seite 4
 5. 5. Tim za profesionalnu orijentaciju (TIPO) u Požarevacu – kako smo počeli  Saradnja Sociorehabilitacionog kluba za mlade ( socijalno edukativna usluga za decu i mlade u sukobu sa zakonom i u riziku) i OŠ “Vuk Karadžić” u pilotiranju GIZ programa, 2010 godine  Program omogućava: Otkrivanje sebe i prihvatanje drugih takvi kakvi jesu i izoštravanje slike o sebi Usavršavanje ličnih strategija učenja, veština da artikulišu i formulišu svoja očekivanja... Usvajanje pozitivnih socijalnih veština i pozitivnih obrazaca ponašanja Visok stepen homogenizacije grupa i postignuća dece: Uključivanje roditelja: Individualni i grupni informaciono-motivacioni sastanci sa roditeljima Seite 5
 6. 6. TiPO i škole • 8 škola, odnosno 30-tak profesionalaca na bazičnim obukama za PO • Tri mentorske škole sa posebnim postignućima i podrškom • 15 profesionalaca ima status mentora za PO • 1.565 učenika obuhvaćenih programom • Realizovano 6 mentorskih i 10 TIPO sastanaka • od 2012 priključuju se i srednje škole • Na predlog škola 2012 g.RuTIPO dobitnica Zahvalnice Grada Požarevca za poseban doprinos vaspitanju i obrazovanju Seite 6
 7. 7. TiPO i Kancelarija za mlade  U KzMu program uglavnom sprovode volonteri kao promoteri  Uspostavljaju usluge mladih za mlade pre svega na nivou vršnjačkog informisanja, vršnjačke podrške u realnim susretima i vršnjačkim obukama za karijeru  Program primeren potrebama mladih na prelasku na dalje obrazovanje ali i u svet rada – uglavnom srednješkolskog uzrasta  KzM ima mogućnost obuhvata mladih van sistema redovnog obrazovanja  Podrška su nezaposlenim mladima koji žele da istraže svoje mogućnosti i promene posao  Saradnja u TiPOu kroz više zajedničkih akcija i materijalnu podršku Seite 7
 8. 8. TiPO i nevladin sektor Aktivnosti na polju karijernog vođenja i savetovanja:  Pružalac usluge “Sociorehabilitacioni klub za mlade” (Grad Požarevac)  Resurs centar Ministarstva omladine i sporta u Programu MLADI SU ZAKON (2010, 2012, 2013)  “Info za karijeru-šansa za mlade” (MOS)  “Career guidance local platform” (EU)  “Šansa za mlade u svetu rada” (MDG ACHIEVEMENT FUND)  Akreditacija programa “Karijerno vođenje i savetovanje za mlade iz osetljivih grupa” ZOUV Seite 8
 9. 9. TiPO i privreda Uskladjivanje interesovanja, sklonosti, sposobnosti pojedinca sa realnim zahtevima poslovnog okruženja preduslov za očuvanje i dalji razvoj preduzeća, a time i za stvaranje radnih mesta i uspešnu politiku zapošljavanja. • Ti PO podržava škole i KZM u uspostavljanju i institucionalizaciji saradnje sa brojnim predstavnicima privrede ( preduzetnicima, biznis udruženjima, velikim kompanijama..) • Uspostavljeno čvrsto partnerstvo sa Udruženjem preduzetnika “Sloga” • Preko lokalne samouprave predstavnici privrede dodatno osnaživani da se priključe programu profesionalne orijentacije Seite 9
 10. 10. TiPO i lokalna samouprava  Koncept programa zahteva podršku lokalne zajednice i privrede.  povezuje ključne aktere koji mogu da podrže mladu osobu u procesu odlučivanja  inovacija za smanjenje nezaposlenosti  jača ulogu lokalne zajednice u planiranju mera i podrške zapošljivosti mladih ljudi i odgovore na potrebe tržišta rada za kompetentnom radnom snagom  U Požarevcu u realizaciju aktivnosti uključeni ključni funkcioneri i predstavnici različitih tela (Gradonačelnik, zamenici, članovi Gradskog veća, saveta za zapošljavanje, saveta za mlade, kancelarije za lokalno ekonomski razvoj, budžet i sl)  TIPO institucionalizovan kroz potpisan Memorandum o saradnji Seite 10
 11. 11. TIPO i NSZ, CSR, roditelji • NSZ u pogledu uspeha politike zapošljavanja dobija saradnika u školi i KzM jer oni su ti koji omogućavaju mladima kompetencije za odlučivanje i orijentisanje i doprinose indirektno smanjenju nezaposlenosti u kategoriji mladih. NSZ omogućava svoje usluge podrške mladima u riziku od pogrešnog izbora i/ili neodlučne mlade. • NSZ omogućuje i bolje informisanje mladih o potrebama tržišta rada. • CSR kao Organ starteljstva ima ključnu ulogu u podršci deci i mladima iz osetljivih grupa a uključivanjem u tim uspostavlja se institucionalna saradnja roditelj uključen da kao najvažniji sagovornik aktivno učestvuje u programu i prati i podržava process odlučivanja. Podrška svih aktera je neprocenjiljiva jer profesionalna orijentacija znači životnu orijentaciju! Seite 11
 12. 12. Faktori uspeha: promotivne aktivnosti • Tokom prethodnih godina izuzetna pažnja posvećena promociji programa. • Rezultat: svih 11 lokalnih elektronskih i štampanih medija intezivno izveštavalo sa svih važnijih aktivnosti i napravljeno više desetina medijskih priloga • Formirana facebook stranica Profesionalna orijentacija Braničevski okrug • Informacije se postavljaju na sajtove škola, organizacija i lokalne samouprave Seite 12
 13. 13. Faktori uspeha: transfera znanja i veština • U cilju održivosti programa i umrežavanja aktera, NVO obučavaju timove mentor škola u oblasti izrade predloga projekta • Izrađene dve projektne aplikacije sa temom preduzetništva mladih • Sa Savetom za zapošljavanje i Savetom za mlade pokrenuta inicijativa izmene postojećih akcionih planova • U cilju “prenosa” modela TIPO umrežene i intezivirane aktivnosti sa mentor školom sa teritorije Opštine Žagubica Seite 13
 14. 14. Faktor uspeha: naučene lekcije • Neophodna precizna analiza ključnih stejkoholdera • Oslonac u senzibilisanih volonterima KZM, zbog političkih turbulencija na lokalu • Intezivna komunikacija između aktera • Kredibilitet u zajednici • Transfer znanja i iskustva • Institucionalizovan Tim za profesionalnu orijentaciju dobar mehanizam za održivost programa POiKVS Seite 14
 15. 15. Timovi za profesionalnu orijentaciju u Srbiji TiPO uspostavljen u 32 grada i opština uključujući i Beograd U Požarevacu, Kikindaii Kanjiži institucionalizovan TiPo sa potpisanim Memorandumima o saradnji između lokalne samouprave i ostalih aktera. Seite 15
 16. 16. Sprovedeno od strane: GIZ podržava nemačku Vladu u ostvarivanju ciljeva u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj. U izdanju: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Odgovorno lice: Martin Welte Autor: Tanja Rajić Sedište: “Profesionalna orijentacija u Srbiji” Kursulina 33, Beograd T F E I I I +381112445545 +381112431552 boss@giz.de www.giz.de www.profesionalnaorijentacija.org www.mojaposla.rs 17.12.2013 U saradnji sa: XXX Seite 16

×