SlideShare a Scribd company logo

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje na školskom uzrastu u Republici Srbiji | Aleksandra Lakićević-Dobrić, GIZ

Prezentacija sa Euroguidance konferencije o karijernom vođenju i savetovanju koja je održana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 5. decembra 2013. godine u Palati Srbija u Beogradu.

1 of 17
Download to read offline
Sprovedeno od strane:

17.12.2013

Konferencija o KViS, Euroguidance centar, Srbija, 05.12.2013.

Seite 1
Sprovedeno od strane:

Činjenice o projektu
Naziv:

Profesionalna orijentacija u Srbiji

Politički partner:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja(MPNTR), Ministarstvo omladine i sporta

(MOS)

Trajanje:

01/2011– 12/2013 (trenutna faza), produžetak jun 2015

Budžet:

3 milion EUR (do 12/2013) + 1 milion EUR (do jun 2015)

Ciljna grupa:

VII i VIII razred osnovne škole, uzrast srednje škole i
mladi van školskog sistema

Geografska

Nacionalni projekat

pokrivenost:

sve osnovne škole i kancelarije za mlade
Nacionalni centar za PO – Centar Inventiva

17.12.2013

XXX

Seite 2
CILJ projekta
Uspostavljen i funkcionalan sistem profesionalne orijentacije unutar školskog
obrazovnog sistema i vanškolskog sistema, za mlade na prelasku iz osnovne u
srednju školu, odnosno u svet rada na nacionalnom nivou.

Indikatori:
(1) Realizacija program profesionalne orijentacije prema petofaznom modelu;
(2) udeo mladih, oba pola, dečaka i devojčica koji donose odluke o izboru škole ili zanimanja
na osnovu pet različitih izvora informacija
(3) Porast broja i stepen diferencijacije između željenih karijernih mogućnosti kod dečaka i
kod devojčica;
(4) razvijen i akreditovan program za profesionalno usavršavanje nastavnika, koordinatora
lokalnih kancelarija za mlade i drugih aktera u oblasti profesionalne orijentacije;
(5) opis procesa i standarda kvaliteta za sprovođenje programa profesionalne orijentacije u
školama i lokalnim kancelarijama za mlade dostupan je za prenos na druge sektore
obrazovanja odnosno u druge regione.
17.12.2013

XXX

Seite 3
PO u osnovnim školama u brojkama
UKUPAN BROJ ŠKOLA: 1097
UKUPAN BROJ OBUČENIH NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA/CA: 3048

MENTORSKE ŠKOLE: 86
PO TIMOVI sertifikovani u mentorskim školama: 461 profesionalaca/ki
BAZIČNE ŠKOLE: 975

PO TIMOVI sertifikovani u bazičnim školama: 2534 profesionalaca/ki
UČENICI: oko 90,000
Broj učenika iz osetljivih grupa: oko 9,000

Broj akreditovanih trenera: 94 (od toga 4 autorke programa)

17.12.2013

XXX

Seite 4
PO u KzM u brojkama
UKUPAN BROJ KzM sa uspostavljenim servisom Karijerni info kutak (KiK): 111
Broj studenata na praksi: 184 (27 studenata u školskoj 2013-2014)
Broj srednjih škola uključenih u projekat studentske prakse: 60
Broj mladih uključenih u projekat: 31.000 korisnika KiK usluga
Broj seminara sa mladima: 200 sa oko 5000 mladih na obuci
Broj realnih susreta: 226 susreta za 8000 mladih

17.12.2013

XXX

Seite 5
Okvir za profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje i
savetovanje
Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju
Nacionalna strategija za karijerno vodjenje i savetovanje
Nacionalna strategija za mlade

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja

17.12.2013

XXX

Seite 6
Ad

Recommended

Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiBeogradska otvorena škola
 
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeNove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeBeogradska otvorena škola
 

More Related Content

What's hot

Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom Beogradska otvorena škola
 
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeBeogradska otvorena škola
 
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeBeogradska otvorena škola
 
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceBeogradska otvorena škola
 
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Beogradska otvorena škola
 

What's hot (20)

Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom
 
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centraBilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
 
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
 
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
 
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaKarijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
 
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar SrbijaBilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
 
Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4
 
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
 
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
 
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
 
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
 
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
 
Kad porastem biću
Kad porastem bićuKad porastem biću
Kad porastem biću
 
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičaraNovi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
 
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaRazvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
 
Selfi preduzetnik
Selfi preduzetnikSelfi preduzetnik
Selfi preduzetnik
 
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godiniAktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
 
Karijerni kutak
Karijerni kutakKarijerni kutak
Karijerni kutak
 
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustatiAko misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
 
Let’s face IT
Let’s face ITLet’s face IT
Let’s face IT
 

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
 
Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...
Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...
Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...
 

Similar to Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje na školskom uzrastu u Republici Srbiji | Aleksandra Lakićević-Dobrić, GIZ

Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"Connecting
 
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Beogradska otvorena škola
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaBOS_karijera
 
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuConnecting
 
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJSTARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJConnecting
 
Završni izveštaj - Upoznaj državu Srbiju 2012
Završni izveštaj - Upoznaj državu Srbiju 2012Završni izveštaj - Upoznaj državu Srbiju 2012
Završni izveštaj - Upoznaj državu Srbiju 2012NALED Serbia
 
Katalog zuov-2014 20 (1)
Katalog zuov-2014 20 (1)Katalog zuov-2014 20 (1)
Katalog zuov-2014 20 (1)jabukakruska
 
Katalog seminara Akademije Filipoviä za 2014 2016
Katalog seminara Akademije Filipoviä za 2014 2016Katalog seminara Akademije Filipoviä za 2014 2016
Katalog seminara Akademije Filipoviä za 2014 2016Akademija Filipovic
 
Katalog zuov 2014 2016 izmenjeno1
Katalog zuov 2014 2016 izmenjeno1Katalog zuov 2014 2016 izmenjeno1
Katalog zuov 2014 2016 izmenjeno1Akademija Filipovic
 
Završni izveštaj- Upoznaj državu Srbiju
Završni izveštaj- Upoznaj državu SrbijuZavršni izveštaj- Upoznaj državu Srbiju
Završni izveštaj- Upoznaj državu SrbijuNALED Serbia
 
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skolePrirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skoleSuzana Miljković
 
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skolePriručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skoleZorana Galic
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školeLjiljana Rehner
 
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukMladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukTOC - Timočki omladinski centar
 

Similar to Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje na školskom uzrastu u Republici Srbiji | Aleksandra Lakićević-Dobrić, GIZ (20)

Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
 
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
 
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
 
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
 
Primena i unapredjenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji
Primena i unapredjenje inkluzivnog obrazovanja u SrbijiPrimena i unapredjenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji
Primena i unapredjenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji
 
Pdis dopuna it_planu_130219
Pdis dopuna it_planu_130219Pdis dopuna it_planu_130219
Pdis dopuna it_planu_130219
 
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJSTARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
 
Završni izveštaj - Upoznaj državu Srbiju 2012
Završni izveštaj - Upoznaj državu Srbiju 2012Završni izveštaj - Upoznaj državu Srbiju 2012
Završni izveštaj - Upoznaj državu Srbiju 2012
 
Katalog zuov-2014 20 (1)
Katalog zuov-2014 20 (1)Katalog zuov-2014 20 (1)
Katalog zuov-2014 20 (1)
 
Katalog seminara Akademije Filipoviä za 2014 2016
Katalog seminara Akademije Filipoviä za 2014 2016Katalog seminara Akademije Filipoviä za 2014 2016
Katalog seminara Akademije Filipoviä za 2014 2016
 
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdfB.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
 
Katalog zuov 2014 2016 izmenjeno1
Katalog zuov 2014 2016 izmenjeno1Katalog zuov 2014 2016 izmenjeno1
Katalog zuov 2014 2016 izmenjeno1
 
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
 
Završni izveštaj- Upoznaj državu Srbiju
Završni izveštaj- Upoznaj državu SrbijuZavršni izveštaj- Upoznaj državu Srbiju
Završni izveštaj- Upoznaj državu Srbiju
 
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skolePrirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
 
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skolePriručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
 
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukMladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
 
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdfM.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
 

More from Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji

Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 

More from Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji (20)

M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
 
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfT.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
 
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfR.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
 
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfT.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
 
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
 
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfK.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
 
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdfN.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
 
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdfS.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
 
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdfO.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
 
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdfKojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
 
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdfB.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
 
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdfR.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
 
„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека
 
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
 
Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?
 
Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?
 
ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?
 
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
 
Смишљам, дакле мислим
Смишљам, дакле мислимСмишљам, дакле мислим
Смишљам, дакле мислим
 
Избор средње школе
Избор средње школеИзбор средње школе
Избор средње школе
 

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje na školskom uzrastu u Republici Srbiji | Aleksandra Lakićević-Dobrić, GIZ

 • 1. Sprovedeno od strane: 17.12.2013 Konferencija o KViS, Euroguidance centar, Srbija, 05.12.2013. Seite 1
 • 2. Sprovedeno od strane: Činjenice o projektu Naziv: Profesionalna orijentacija u Srbiji Politički partner: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja(MPNTR), Ministarstvo omladine i sporta (MOS) Trajanje: 01/2011– 12/2013 (trenutna faza), produžetak jun 2015 Budžet: 3 milion EUR (do 12/2013) + 1 milion EUR (do jun 2015) Ciljna grupa: VII i VIII razred osnovne škole, uzrast srednje škole i mladi van školskog sistema Geografska Nacionalni projekat pokrivenost: sve osnovne škole i kancelarije za mlade Nacionalni centar za PO – Centar Inventiva 17.12.2013 XXX Seite 2
 • 3. CILJ projekta Uspostavljen i funkcionalan sistem profesionalne orijentacije unutar školskog obrazovnog sistema i vanškolskog sistema, za mlade na prelasku iz osnovne u srednju školu, odnosno u svet rada na nacionalnom nivou. Indikatori: (1) Realizacija program profesionalne orijentacije prema petofaznom modelu; (2) udeo mladih, oba pola, dečaka i devojčica koji donose odluke o izboru škole ili zanimanja na osnovu pet različitih izvora informacija (3) Porast broja i stepen diferencijacije između željenih karijernih mogućnosti kod dečaka i kod devojčica; (4) razvijen i akreditovan program za profesionalno usavršavanje nastavnika, koordinatora lokalnih kancelarija za mlade i drugih aktera u oblasti profesionalne orijentacije; (5) opis procesa i standarda kvaliteta za sprovođenje programa profesionalne orijentacije u školama i lokalnim kancelarijama za mlade dostupan je za prenos na druge sektore obrazovanja odnosno u druge regione. 17.12.2013 XXX Seite 3
 • 4. PO u osnovnim školama u brojkama UKUPAN BROJ ŠKOLA: 1097 UKUPAN BROJ OBUČENIH NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA/CA: 3048 MENTORSKE ŠKOLE: 86 PO TIMOVI sertifikovani u mentorskim školama: 461 profesionalaca/ki BAZIČNE ŠKOLE: 975 PO TIMOVI sertifikovani u bazičnim školama: 2534 profesionalaca/ki UČENICI: oko 90,000 Broj učenika iz osetljivih grupa: oko 9,000 Broj akreditovanih trenera: 94 (od toga 4 autorke programa) 17.12.2013 XXX Seite 4
 • 5. PO u KzM u brojkama UKUPAN BROJ KzM sa uspostavljenim servisom Karijerni info kutak (KiK): 111 Broj studenata na praksi: 184 (27 studenata u školskoj 2013-2014) Broj srednjih škola uključenih u projekat studentske prakse: 60 Broj mladih uključenih u projekat: 31.000 korisnika KiK usluga Broj seminara sa mladima: 200 sa oko 5000 mladih na obuci Broj realnih susreta: 226 susreta za 8000 mladih 17.12.2013 XXX Seite 5
 • 6. Okvir za profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje i savetovanje Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Nacionalna strategija za karijerno vodjenje i savetovanje Nacionalna strategija za mlade Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja 17.12.2013 XXX Seite 6
 • 7. USPEŠNE PRIČE – program i organizaciona struktura Program obuke za PO (petofazni model) direktno odgovara na potrebe dece, mladih i njihovih roditelja, ima interesantan i primeren sadržaj i metod rada. Učešće učenika i mladih u programu tokom dve uzastopne godine povećava njihovu spremnost za informisano odlučivanje o daljem školovanju i budućem zanimanju. Izuzetan napredak u oblasti realnih susreta - poseta preduzećima, organizacijama/ustanovama i drugim školama. Poseban naglasak na rodno netipičnim zanimanjima doveo do uključenja značajnog broja učenika i učenica i mladih u ovu inicijativu! Izuzetno je značajna i kreativna uloga RuTIPO u veoma uspešnom razvoju projekta, umrežavanju aktera i saradnji Izuzetno plodan koncept PO usluga u osnovnim školama i kancelarijama za mlade omogućava podršku, razmenu i saradnju između aktera. 17.12.2013 XXX Seite 7
 • 8. Program profesionalne orijentacije Program je integrisan u obavezna školska dokumenta i integrisan u proces razvoja nacionalnog okvira kurikuluma 17.12.2013 XXX Seite 8
 • 9. Uspešne priče – školski sistem Program PO u funkciji vrednovanja kvaliteta rada ustanove - Pravilnik o standardima kvaliteta rada Ustanove, („Službeni glasnik RS“ broj 72/09) oblasti Oblast 1: Školski program i godišnji plan rada Oblast 2: Nastava i učenje Oblast 4: Podrška učenicima Oblast 5: Etos Oblast 7: Resursi Profesionalna orijentacija u funkciji stalnog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja - Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“, br. 13/2012 i 31/2012 od 12.04.2012.godine) Uspostavljen prostor za horizontalno učenje kroz stručne forume 17.12.2013 XXX Seite 9
 • 10. Uspešne priče – mentorstvo i partnerstvo Razvijen mehanizam za mentorstvo i partnerstvo kroz usluge PO 86 mentor škola, podrška za prerastenje u model škole za PO program U Srbiji razvijeno 32 usluga PO, sa 1.804 korisnika usluga i ocenom 4.55 KATALOG PO usluga KALENDAR I BERZA USLUGA Centar Inventiva – udruženje koje okuplja profesionalce za KViS i PO POIS – informacioni sistem za PO - javna baza svih usluga karijernog informisanja i aktera koji pružaju ili učestvuju u njihovoj realizaciji. Namenjen mladima, školama, kancelarije za mlade, preduzećima i drugi akteri kako bi se informisali o dostupni uslugama ili pratili rezultate sprovođenja profesinalne orijentacije u lokalnim zajednicama. http://pois.profesionalnaorijentacija.org ili http://profesionalnaorijentacija.org/pois 11 PO usluga Centar Inventiva podržao u postupku akreditacije 17.12.2013 XXX Seite 10
 • 11. USLUGE PO 1. Preduzetništvo iz školske klupe, OŠ „Rada Miljkovid”, Jagodina 2. Podrška učenicima iz osetljivih grupa u okviru programa PO, OŠ „Sonja Marinković”, Novi Sad 3. Roditelji – podrška deci za donošenje odluke o izboru škole i zanimanja, OŠ „Sreten Mladenović Mika” i OŠ „Čegar”, Niš 4. Unapredjivanje kompetencija odeljenjskih starešina za realizaciju i razvoj programa PO, OŠ „Kralj Petar I”, Beograd 5. PO darovitih učenika, OŠ „Dušan Radović”, Bor 6. PO u funkciji unapredjivanja kvaliteta rada škole, OŠ „Petefi Šandor”, Hajdukovo 7. Učitelji – ravnopravni partneri u realizaciji pragrama PO, OŠ „IV kraljevački bataljon”, Kraljevo 8. Unapredjivanje kompetencija nastavnika za korišćenje resursa škole i okruženja u realizaciji programa PO, OŠ „22. oktobar”, Beograd 9. Edukacija nastavnika za primenu filma I filmske animacije u PO, OŠ „Radica Ranković”, Lozovik 10. Planiranje PO u školskom programu , OŠ „Filip Filipović”, Beograd 11. IKT u realizaciji programa PO, OŠ „Selakovac”, Selakovac 17.12.2013 XXX Seite 11
 • 12. Uspešne priče – PO i inkluzija Jačanje kapaciteta zaposlenih u školama za proces uključivanja dece iz osetljivih grupa i posebno ssa smetnjama u intelektualnom razvoju u procesu realizacije programa PO, mentorksa usluga IOP u okviru programa PO – mentorska usluga „Radivoj Popović“, Sremska Mitovica Smernice za timove u redovnim školama za sprovođenja PO radionica sa decom sa smetnjama u intelektualnom razvoju Unapređenje programa – kreiranjem radionice za bazičnu obuku 17.12.2013 XXX Seite 12
 • 13. Uspešne priče – Kancelarije za mlade Servis KiK u KzM – mladi srednjoškolskog uzrasta Usluge prilagođene mladima za mlade: • Karijerno informisanje putem brosura sa mapiranim uslugama u lokalnoj zajednici,KIK table i brošure o programu, web site-a www.mojaposla.rs – bazična usluga kroz pružanje relevantnih i praktičnih informacija o dostupnim uslugama karijernog informisanja i PO koje pružaju različite institucije na lokalu, mogućnostima daljeg formalnog i neformalnog obrazovanja, prilikama za praksu, vrsti poslova koje se nude u lokalnim firmama i dr. • Realni susreti sa svetom rada • Radionice profesionalne orijentacije i upravljanja karijerom - namenjene srednjoškolcima, učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje skole, a realizuju beogradske KzM kroz saradnju sa Centrom Inventiva. Usluga se realizuje kroz program stručne prakse za studente Filozofskog fakulteta (smerovi psihologija, pedagogija i andragogija) i studente Fakulteta politickih nauka (smer socijalni rad). Svaki KIK formira svoj Katalog i Kalendar usluga preko kog informiše svoje 17.12.2013 Seite 13 XXX korisnike o aktuenim uslugama i aktivnostima.
 • 14. Uspešne priče – TiPO na lokalu TiPO - mehanizam za saradnju svih relevantnih aktera na lokalu, omogućava njihovo umrežavanje i medjusobnu podršku u procesu onsaživanja mladih, prati i podržava razvoj i implementaciju PO TiPO pruža podršku za uspostavljanje funkcionalnog sistema PO kroz izgradnju kapaciteta u lokalnoj zajednici za mentorstvo i partnerstvo škola, KzM i drugih institucija. Koristi alatke kao sto su katalog i kalendari PO i KviS usluga, sastanci, organizacija događaja. Sastav: Treneri i mentori PO programa, koordinatori školskih timova, iz bazičnih i mentor skola, predstavnik: direktora OŠ, SŠ, LS, NSZ, KzM, roditelja, privrede, RC, ŠU U 2013-2014 TiPO uspostavljen u 32 grada sa Beogradom, u 3 grada, Požarevac, Kikinda i Kanjiža, imamo institucionalizovan TiPo sa potpisanim Memoranudima o saradnji izmedju lokalne samouprave i ostalih aktera 17.12.2013 XXX Seite 14
 • 15. Uspešne priče – realni susreti sa svetom rada • KLUB 500+ - preduzeća koja realizuju usluge realnih susreta za mlade u učenike • Girls Day / Boys Day – upoznavanje sa rodno netipičnim zanimanjima, usluga institucionalizovana, višestruko veće brojke u odnosu na prošlu godinu! • preko 1500 učenika/ca, kao i mladih van školskog sistema • 130 preduzeća širom Srbije, veliki broj gradova 17.12.2013 XXX Seite 15
 • 16. Usluge realnih susreta - KLUB 500+ 17.12.2013 XXX Seite 16
 • 17. Sprovedeno od strane: Kao nemačko savezno preduzeće, GIZ podržava nemačku Vladu u ostvarivanju ciljeva u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj. Odgovorno lice: Martin Welte U izdanju: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Autor: Aleksandra Lakićević Dobrić Sedišta: Bonn and Eschborn, Nemačka “Profesionalna orijentacija u Srbiji” Kursulina 33, Beograd T +381112445545 F +381112431552 E boss@giz.de I www.giz.de I www.profesionalnaorijentacija.org U saradnji sa: 17.12.2013 XXX Seite 17