Karijerno vođenje učenika sa smetnjama u razvoju

41 views

Published on

Prezentovala:
Svetlana Bašević, Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika iz Novog Sada

Ova prezentacija održana je u sklopu Euroguidance konferencije „Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji“, održanoj 06. decembra 2016. godine u hotelu „Metropol“ u Beogradu. Više informacija o ovoj konferenciji i drugim aktivnostima Euroguidance centra možete pronaći na sajtu euroguidance.rs.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
41
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Karijerno vođenje učenika sa smetnjama u razvoju

 1. 1. Пример из праксе Школе за основно и средње образовање “Mилан Петровић” са домом ученика Аутори Светлана Башевић – психолог Маја Кукобат – психолог Жаклина Божовић – психолог Александра Кел – андрагог
 2. 2. ž Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ представља центар за едукацију и рехабилитацију деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом од рођења до одраслог доба и старости ž У школи раде стручњаци различитих профила чији је заједнички циљ пружање одговарајуће подршке деци, ученицима, одраслим корисницима, као и њиховим породицама , у складу са процењеним потребама ž Пратећи потребе деце и ученика са сметњама у развоју и касније одраслих особа са инвалидитетом, њихових породица, тенденција у друштву развијани су програми: ране интервенције, предшколског, основношколског, средњошколског, образовања одраслих, сервисни центар за подршку деци у инклузивном образовању, дневне боравке, радни центар, услуге становања уз подршку, “Предах” итд... ž Основна делатност школе је и даље образовање, васпитање и рехабилитација ученика са сметњама у развоју, а дугорочни циљеви су њихово професионално усмеравање и оспособљавање, подршка при запошљавању, осамостаљивање и укључивање у заједницу.
 3. 3. ВАЖНОСТ ПРОГРАМА ЗАКОНСКИ ОКВИР И ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ ž Избор будућег занимања је једна од најважнијих одлука у животу сваког младог човека. Код ученика са сметњама у развоју питање избора занимања захтева потпуно индивидуализован приступ. ž Програм је настао на основу препознавања и одговора на потребе ученика и полазника ž Почев од 2000.годие каријерном вођењу посвећивана је посебна пажња. Развијан је специфичан програм базиран на тимском раду стручњака различитих профила који подразумева индивидуални приступ сваком ученику уз максимално укључивање родитеља и старатеља ž КВИС помаже ученицима и родитељима да сагледају личне потенцијале у односу на захтеве различитих занимања и послова, повећава њихов осећај сигурности и помаже доношењу исправне одлуке, ž Добар избор олакшава укључивање појединца у друштвену средину, доприноси успеху у раду, доживљају личне вредности и задовољства, као и целовитом развоју личности ž У ширем смислу, добро осмишљен и реализован програм усмерен је ка повећању мотивације за наставком школовања , стицањем професионалних компетенција и спречавању осипања из образовног система, ž Такође, поштујући законске оквире програм доприноси остваривању једнаких права и обавеза, поштовању достојанства особа са инвалидитетом, њиховој укључености а у све сфере друштвеног живота на равноправној основи, смањењу дискриминације, сензибилизацији целог друштва ка различитостима и потребама сваког појединца ž ЗОСОВ , чланови 3, 4 и 5 који се односе на опште принципе образовања и васпитања, циљеве и опште исходе образовања и васпитања ž Закон о основној школи, чланови 27 и 43 који се односе на школски програм и професионалну оријентацију ученика ž Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ž Закон о социјалној заштити ž У школи постоји тим за каријерно вођење и саветовање који доноси свој годишњи план и програм рада ž Школски документи у које је имплементиран програм КВИС: 1. развојни план, 2. школски програм, 3. план самовредновања рада школе
 4. 4. ž Каријерно вођење и саветовање ученика са сметњама у развоју је комплексна активност, а основни задатак је да се осигура стручна помоћ при избору занимања. ž Рачки (1997) сматра “да је она истовремено и одређен облик превенције, тј.заштите појединца од могућих негативних последица погрешног избора занимања”. ž Циљеви нашег програма: q Пружање стручне помоћи ученицима и њиховим родитељима/старатељима у избору будућег занимања q Проналажење занимања које је у највећој мери у складу са процењеним способностима и афинитетима ученика q Да сваки ученик буде успешан у овладавању вештинама и захтевима будућег посла и задовољан избором занимања ž Задаци нашег програма : q Информисање ученика и родитеља о могућностима за наставак школовања у нашој школи и редовном образовном систему, као и каснијим законским правима у области запошљавања и социјалне заштите q Тимска процена способности, знања, вештина, жеља, интересовања и особина личности значајних за будуће занимање q Професионално саветовање и усмеравање на основу резултата извршених процена
 5. 5. ЧЛАНОВИ ТИМА КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ž Одељенске старешине ученика 7.и 8.разреда ž Предметни наставници ž Стручна служба (психолог,социјални радник, педагог) ž Корективна служба (логопед, реедукатор, соматопед, тифлолог, сурдолог) ž Здравствена служба (педијатар, психијатар, физијатар) ž Стручни сарадници и наставници из средње школе и дневних боравака ž Ученицима наше школе и њиховим родитељима/ старатељима , полазницима основног образовања одраслих у нашој школи ž Ученицима и родитељима других школа за ученике са сметњама у развоју са подручја Војводине и Републике Србије; ученицима типичних школа који се образују по ИОП-у 1 или 2 у сарадњи са стручним сарадницима тих школа ž Ученицима са тешкоћама у развоју који се школују у типичним средњим школама, њиховим родитељима и члановима тимова за инклузију и додатну подршку
 6. 6. ž Циљ процене у каријерном вођењу је да се утврде индивидуалне карактеристике, потенцијали и снаге сваког ученика /полазника који су од значаја за стицање професионалних компетенција и касније успешно укључивање у свет рада ž Чланови тима - свако са аспекта своје професије сагледавају потенцијале ученика у односу на захтеве занимања ž Узима се у обзир целокупно функционисање ученика/полазника - његов когнитивни, говорно – језички, моторички ниво достигнућа у развоју, здравствено стање, затим степен самосталности и функционисање у социјалном окружењу, емоционалне карактеристике, обрасци понашања, однос према обавезама у школи, степен мотивације и интересовања за поједине области рада, као и услови у којима живи итд. ž Избор инструмената и техника процене зависи од циља процене, потом од карактеристика самог ученика и коначно од искуства онога ко врши процену. Примењују се стандардизовани тестови, а драгоцени подаци се добијају и нестандардизованим, прилагођеним инструментима и процедурама и на основу вишегодишњег праћења. ž Сваки члан тима пише свој налаз и мишљење, узимајући у обзир обавезно и податке који се добијају опсервацијом и хетероанамнестички - од особа које добро познају дете ž Приликом доношења коначног предлога и одлуке о избору занимања на тимском састанку узимају се у обзир резултати процена , жеље ученика/полазника и родитеља , уважавају се законска права и сагледавају у односу на захтеве одређеног занимања ž За сваког ученика даје се препорука за најмање три образовна профила Пратећи Правилник о упису ученика у средње стручне школе и Конкурс , сви ученици наше школе упућују се на преглед на Медицину рада где се проверава да ли су задовољени здравствени услови који пристичу из захтева занимања. Лекари Медицине рада уважавају налазе педијатра, психијатра и психолога наше школе. В А Ж Н О
 7. 7. 1. Активности усмерене ка ученицима и родитељима v Информисање ученика: Упознавање занимањима у средњој школи на што очигледнији начин : реализација психолошких радионица на тему сагледавања личних карактеристика и интересовања, вршњачка едукација (“Маскенбал занимања”), обилазак радионица практичне наставе уз демонстрацију рада v Информисање родитеља: Родитељски састанак-информисање о програму КВИС, законској регулативи и процедури уписа у средњу школу, заједнички обилазак средње школе и школских радионица v Процена: Одељенски старешина - процена знања, радних навика ученика, начина на који учи, социјалних вештина и односа према школским обавезама и правилима понашања – Психолог - процена способности,особина личности, емоционалних карактеристика и мотивације за наставак школовања- Реедукатор и соматопед - процена моторичких способности, покретљивости и стања локомоторног апарата- Логопед - процена говорно-језичких способности- Социјални радник - процена социоекономског статуса породице и социјалних карактеристика ученика - Педијатар, психијатар, физијатар- процена здравственог стања ученика- Медицина рада - лекарски преглед Интерресорна комисија v Саветовање ученика и родитеља/ старатеља и доношење коначне одлуке о избору занимања v Завршни испит- припрема и израда тестова у складу са ИОП-има ученика v Упис ученика у средњу школу – према календару уписних активности Министарства просвете 2. Активности усмерене ка другим школама и релевантним институцијама од значаја за реализацију програма v Информисање и сарадња са другим специјалним и типичним школама у којима се школују ученици са сметњама у развоју v Промоција програма професионалне оријентације и сарадња са установама од значаја на локалном нивоу 3. Активности усмерене ка евалуацији и унапређењу самог програма КВИС Евалуација и унапређење програма кроз праћење броја : - уписаних ученика - ученика који успешно напредују у оспособљавању за препоручено занимање, - ученика код којих је дошло до промене образовног профила - анализа узрока осипања - Анкетирање родитеља о задовољству програмом
 8. 8. УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ Упис у средњу школу врши се према Календару уписних активности који доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја ПРИПРЕМА И ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА Завршни испит се полаже према процедури за ученике са сметњама у развоју уз прилагођавање тестова, услова и начина полагања, а у складу са ИОП-ом ученика ОБЈЕДИЊАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЦЕНЕ И САВЕТОВАЊЕ Тимски састанак, обједињавање резултата процене, саветовање са родитељима ученика и предлог најмање три образовна профила за сваког ученика ПРИКУПЉАЊЕ НЕОПХОДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ Преглед на Медицини рада и Интерресорној комисији за процену потреба за пружањем образовне,здравствене и социјалне подршке ученику ПРОЦЕНА Когнитивни, говорно – језички развој, моторичке способности, знања, вештине, особине личности, социјалне и емоционалне карактеристике, интересовања ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА Психолошке радионице за ученике, родитељски састанци, обилазак средње школе, вршњачка едукација, штампани материјал – информатор о занимањима, водич за родитеље
 9. 9. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ: ПОДРУЧЈА РАДА И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ: За ученике са интелектуалном недовољном развијеношћу За ученике са вишеструком ометеношћу За ученике са оштећењем слуха За ученике са оштећењем вида Редовни наставни програми ••Молер Геодезија и грађевинарство ••Фризер ••Женски фризер Личне услуге ••Аутолимар ••Бравар Машинство и обрада метала ••Пекар ••Цвећар – вртлар Пољопривреда и производња хране ••Припремач намирница ••Кувар Трговина, туризам , угоститељство ••Конфекцијски шивач ••Шивач обуће ••Ручни ткач Текстилство, кожарство ••Ситоштампар, Помоћник књиговесца ••Грнчар – лончар ••Биротехничар, Техничар припреме графичке производње Хемија, неметали и графичарство ••Израђивач дрвне галантерије Шумарство и обрада дрвета ••Телефониста – телепринтериста Саобраћај
 10. 10. Психолошке радионице Вршњачка едукација Обилазак средње школе
 11. 11. Књиговезац, ситоштампар Мушки и женски фризер Израђивач дрвне галантерије Кројач Цвећар, вртлар Машинбравар, аутолимар Припремач намирница, пекар Ручни ткач, обућар
 12. 12. Родитељски састанци Актив педагога Јужнобачког округа Сајам професионалне оријентације
 13. 13. Изложба у холу школе Полагање завршног испита
 14. 14. Школска година 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Број ученика који су завршили школу 85 67 56 46 Број ученика који су се редовно школовали 68 47 35 36 Број полазника на образовању одраслих 17 20 21 10 Број ученика који су уписали средњу школу 62 40 22 20 Број ученика који су уписали дневне боравке 2 1 18 14
 15. 15. 0 20 40 60 80 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 редовни ученици % образовање одраслих % уписаних у средњу школу % уписаних у дневне боравке %
 16. 16. Број ученика у интернату Број ученика који се школују по редовном програму Број ученика који су мењали образовни профил
 17. 17. ž Укупан број ученика који су завршили школовање у нашој школи се смањивао током претходне четири године, што се може повезати са тенденцијом инклузије деце са тешкоћама у развоју у типичне школе ž Број ученика који су завршили нашу основну школу и потом наставили школовање у средњој школи се у последње четири године благо смањивао, док је проценат оних који се укључују у дневне боравке растао, што се може образложити типом сметњи (вишеструка ометеност). У току КВИС истичемо право на школовање свих ученика у средњој школи без обзира на тип сметњи, али је у доношењу коначне одлуке пресудна жеља и процена родитеља да ли ће се определити за средњу школу или дневни боравак. Оно што сматрамо значајним је да већина ученика остаје у систему образовања или социјалне заштите чиме се смањује осипање ž У последње четири године значајан број полазника на образовању одраслих су завршили основну школу, чиме се оправдава и показује корисним постојање програма за основно образовање одраслих у нашој школи. Осим тога, одређен проценат полазника је наставио школовање у средњој школи што повећава могућност њиховог укључивања у свет рада, а неки су након завршене основне школе укључени у дневне боравке. У популацији одраслих полазника осипање из образовног система се може приписати њиховом губитку мотивације за школовањем због узраста, томе што су већ запослени или успевају да се запосле са завршеном основном школом ž У нашу средњу школу континуирано се уписују ученици других специјалних школа Јужнобачког округа, а отварањем интерната повећавао се и број оних који долазе из удаљених градова Републике Србије чиме школа постаје регионални центар за образовање и професионално оспособљавање ученика са сметњама у развоју ž Од 2013/2014 године када су уведени образовни профили по редовном наставном плану и програму прилив ученика на ове профиле је константан, а уписују се ученици наше школе, других специјалних школа и све чешће ученици који су завршили типичне основне школе ž У последње четири године мањи број ученика је успешно наставио школовање у типичним средњим школама, захваљујући законским могућностима, сервисној подршци и оствареној сарадњи са тимовима за инклузију ž У последње четири године врло је мали број ученика (7) код којих је након уписа у средњу школу дошло до промене образовног профила чиме се може потврдити ваљаност реализованог програма КВИС
 18. 18. Докле смо стигли и куда даље планирамо да идемо ž Програм КВИС је осмишљен и креиран у пракси на основу потреба које су се указале током самог школовања ученика (мобилност, доступност у удаљеним местима становања) , развијан је на основу праћења и евалуације остварених резултата и у складу са променама у друштву и законским оквирима ž Започињањем програма у седмом разреду ученици и родитељи се благовремено припремају за нову животну фазу и значајну промену , стога верујемо да се смањује њихова стрепња, неизвесност, дилеме и олакшава доношење правилне одлуке ž Тимски рад у програму КВИС омогућује да се сагледају индивидуалне карактеристике и потенцијали ученика са различитих аспеката, а трајање самог програма пружа могућност члановима тима да довољно детаљно изврше и преиспитају своје процене ž Рад на детекцији и укључивању полазника програма за основно образовање одраслих и њихово равноправно учешће у програму КВИС показало се ефикасним јер је у анализираном периоду трећина полазника успешно наставила средњошколско образовање ž Запазили смо да се у свим активностима родитељи и старатељи ученика одазивају у великом броју, што указује колико им је значајно да у свим корацима програма буду детаљно информисани и укључени . Значајна циљна група су нам ученици и родитељи код којих постоји нижа мотивација за наставком школовања, јер континуирано радимо на превенцији осипања ž Организовањем активности чији је циљ успостављање и одржавање сарадње са другим специјалним и типичним школама закључујемо да су већ добро информисани о програму КВИС и могућностима уписа у нашу школу. Благовремено нам се обраћају тимови и родитељи ученика заинтересовани за наставак школовања у нашој школи па и њих укључујемо у планиране активности. ž Остајемо отворени за све предлоге, сугестије, нове облике сарадње и промене у циљу унапређења програма, да се што боље остваре циљеви и задовоље потребе ученика и полазника због којих смо ту
 19. 19. Хвала на пажњи! Детаљније информације о раду школе можете потражити на сајту: www.smp.edu.rs

×