Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karijerno vođenje i savetovanje u Evropi: Nova Europass odluka, IKT alati za karijerno vođenje i revidirani Okvir ključnih kompetencija

24 views

Published on

Govornik: Marko Banković, Fondacija Tempus - Euroguidance centar
Prezentacija izložena na Nacionalnoj Euroguidance konferenciji ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi" 9. oktobra 2018. godine.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Karijerno vođenje i savetovanje u Evropi: Nova Europass odluka, IKT alati za karijerno vođenje i revidirani Okvir ključnih kompetencija

  1. 1. Karijerno vođenje i savetovanje u Evropi: Nova Europass odluka, IKT alati za karijerno vođenje i revidirani Okvir ključnih kompetencija Marko Banković Fondacija Tempus EUROGUIDANCE konferencija „Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi“ utorak, 9. oktobar 2018. godine - hotel „Metropol“, Beograd
  2. 2. Nova Europass odluka • Unapređenje Europass okvira
  3. 3. Nova Europass odluka • Unapređenje Europass okvira • 5 Europass dokumenata > alati (na internetu) • Usluge koje pojedincima omogućavaju da identifikuju i predstave svoje veštine i kvalifikacije, poput unapređenog alata za izradu biografija i portfolija, kao i alata za samoprocenu koji pojedincima pomažu da razumeju vrednost sopstvenih veština. • Takođe i informacije o obrazovnim mogućnostima, kvalifikacijama i (karijernom) vođenju • Novi Europass – Q4 2019 • Europass Advisory Group
  4. 4. Okvir ključnih kompetencija • Revizija okvira iz 2006. godine • New Skills Agenda • European Pillar of Social Rights
  5. 5. IKT resursi - Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/
  6. 6. Skills Panorama 7 • Dodatno unapređena • Posebna pažnja posvećena karijernim praktičarima skillspanorama.cedefop.europa.eu
  7. 7. Digital Education Action Plan 8
  8. 8. www.euroguidance.rs www.erasmusplus.rs euroguidance@tempus.ac.rs

×