Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kad porastem biću

1,079 views

Published on

Aktivnost Organizacije za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva ,,Connecting" koja je na trećem Nacionalnom Euroguidance takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja 2018 dobila priznanje

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kad porastem biću

  1. 1. NAZIV AKTIVNOSTI: KAD PORASTEM BIĆU AUTORI/REALIZATORI: Deniz Hoti, Dejana Baltes, Marko Batur, BojanaJevtović, Sonja Dakić, Dušan Stanišković, Teodora Golja,TamaraTodorović, NikolaVeljković AKTIVNOSTI: Centralni deo obuhvata 6-dnevni kamp tokom kojeg konkursom odabrani tinejdžeri aktivno, sa stručnjacima iz raznih oblasti, uče- stvuju u petofaznom procesu profesionalne orijentacije koji obuhvata iskustveno učenje, radioničarski rad i povezivanje sa vršnjacima, preispitivanje i sticanje veština potrebnih za rad u 21. veku. Pored kampa, projekat se razvija i kroz radionice u srednjim školama, Edu izazov događaje, sajmove znanja i konferencije. U toku je i snimanje dokumentarnog filma „Obrazovanje za 4.0 revoluciju” na kome zajedno rade mentori, odabrani učesnici, volonteri i partneri. REZULTATI: Edukativni kamp, koji je okupio 14 izuzetno motivisanih učenika/ca osnovnih i srednjih škola iz Južnog Banata. Procenu uticaja vrši pro- jektni tim u saradnji sa ETŠ „Nikola Tesla” i ona podrazumeva prikupljanje evaluacija i izveštaja sa aktivnosti sprovedenih u okviru projekta i analiziranje rezultata. Evaluacija se sastoji iz: - Ankete motivacionih radionica kojim se ocenjuje period od početka realizacije programa do isteka roka za podnošenje prijava, - Evaluacionih upitnika letnjeg kampa kojim se ocenjuje letnji kamp u celosti, - Evaluacionog upitnika realnih susreta kojim se ocenjuje završni događaj. Trenutno se radi na razvoju Kad porastem biću... priručnika za edukatore/ke i trenutno smo u fazi implementacije „učenja" koja su se desila tokom kampa. KRATAK OPIS: Kad porastem biću je nagrađivani program posvećen mladima, koji se bavi obrazovanjem za ka- rijeru. Suština programa jeste osnaživanje mladih da samostalno i promišljeno donose odluke o pokretanju sop- stvenog posla, nastavku karijere ili školovanja. To ostvarujemo organizovanjem događaja i inspirativnih radionica o karijernom vođenju i preduzetništvu, podučavanjem veština za 21. vek i umrežavanjem mladih sa izuzetno moti- visanim profesionalcima koji su spremni da podele svoje vreme i znanje sa njima. CILJNA GRUPA: Mladi sa teritorije Pančeva. CILJ/ISHOD: Kad porastem biću počeo je sa radom 2016. godine i od tada do danas je prisutan u tačno 6 škola na teritoriji Pančeva. Kreiran je u skladu sa Strategijama razvoja obrazovanja u Srbiji, Evropi i svetu, i ujedno odgovara na probleme prepoznate u Nacionalnoj strategiji za mlade. Osmišljen je tako da kroz brojne aktivnosti (radionice, kampove, sajmove i konferencije) kreira organizovan sistem podrške mladim osobama istovremeno ih podstičući da se posvete sebi, prepoznaju svoje vrednosti i po- tencijale, razumeju svoje realne mogućnosti i ponudu na tržištu rada, informišu se o prilikama za dalje školovanje i usavršavanje, kao i da se motivišu da pokrenu sopstveni posao. NACIONALNO EUROGUIDANCE TAKMIČENJE DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA PRIZNANJE 2018 TEMPUS F O N D A C I J A NAGRADA: Priznanje za osnaživanjevršnjačkog pristupa i primenljivost aktivnosti u drugim sredinama

×