Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Društvena igra KVIK

1,085 views

Published on

Aktivnost Tehničke škole ,,Rade Metalac" koja je na trećem Nacionalnom Euroguidance takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja osvojila priznanje

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Društvena igra KVIK

  1. 1. L ore m NAZIV AKTIVNOSTI: DRUŠTVENA IGRA KVIK PODNOSILAC PRIJAVE: TEHNIČKAŠKOLA„RADE METALAC” AUTORI/REALIZATORI: Tamara Nikolić, Zoran Nešić, Slavoljub Stanojević AKTIVNOSTI: Igra KVIK se sastoji od papirne table na kojoj su predstavljena sva područja rada i obrazovni profili u TŠ „Rade Metalac“, figurica za igru, kockice i 65 kartica sa pitanjima (385) - po 5 kartica za svaki obrazovni profil i 5 „ulaznih“ kartica za igru sa pitanjima koja će pokazati da li učenik ima afinitet za tehničke nauke i, ako ima, odgovori na pitanja sugerišu neko od tri područja rada. Igru su osmislili učenici TŠ „Rade Metalac“, Stefan Đorić, maturant obrazovnog profila Tehničar mehatronike (danas student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu) i Martin Stamenković, maturant obrazovnog profila Elektrotehničar informacionih tehnologija (danas student Elektronskog fakulteta u Nišu) uz pomoć članova tima za KViS, na- stavnika Tamare Nikolić i Zorana Nešića, a sa nastavnikom Sašom Ilićem osmislili su figurice i izradili ih na 3D štampaču. REZULTATI: U 2017/18. godini KVIK je odigralo 48 đaka: 43 učenika VIII razreda OŠ među kojima je bilo i onih iz osetnjivih grupa i 5 učenika I razre- da srednjih škola, koji su napravili loš izbor. Od tog broja 23 je upisalo TŠ „Rade Metalac“ u profilu koji im odgovara; dvojica njih je iz druge srednje škole prešao u TŠ, a trojica su iz jednog prebačena u drugi obrazovni profil Tehničke škole. Učenicima je igra bila interesantna, dinamična, zanimljiva i iskazali su zadovoljstvo nakon igranja. KRATAK OPIS: Društvena igra KVIK je alat koji se koristi u radu sa zainteresovanim učenicima osmog razreda osnovnih škola i đacima prvog razreda TŠ „Rade Metalac“ koji su upisani u „neželjeni“ obrazovni profil. Cilj igre je da pomogne učenicima pri odlučivanju tokom odabira zanimanja, ali i da isprave grešku ako su upisali profil koji im ne odgovara. CILJNA GRUPA: Igra je namenjena učenicima VIII razreda osnovnih škola, I razreda srednjih škola i đacima iz osetljivih grupa pri odlučivanju tokom odabira zanimanja. CILJ/ISHOD: Ovom igrom učenici samoprocenom identifikuju znanja i veštine koje su stekli kroz obrazovanje, prepoznaju svoje slabe i jake strane, pa dolaze do precizne odluke o odabiru zanimanja u skladu sa željom i mo- gućnostima. Cilj igre je da pomogne učenicima da isprave grešku ako su upisali profil koji im ne odgovara. NACIONALNO EUROGUIDANCE TAKMIČENJE DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA PRIZNANJE 2018 TEMPUS F O N D A C I J A NAGRADA: Priznanje za kreativnost i aktivno uključivanje učenika u izradu materijala za karijerno informisanje

×