Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktivnosti tima za_karijerno_vodjenje_primer_prezentacijatima

41 views

Published on

Baza aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja na sajtu Euroguidance centra u Republici Srbiji. http://euroguidance.rs/resursi/bazaaktivnosti
Ova aktivnost je deo Priručnika za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vođenje i savetovanje” u izdanju Fondacije Tempus – Euroguidance centra i Beogradske otvorene škole (2014). Više informacija na http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aktivnosti tima za_karijerno_vodjenje_primer_prezentacijatima

  1. 1. Тим за каријерно вођење и саветовање Економска школа „Ђука Динић” Лесковац Каријерно вођење и саветовање ВЛАДИМИР ЈОИЋБИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ
  2. 2. Активности Тима за каријерно вођење и саветовање реализоване у школи 1 2 3 4 5 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Анкетирање интересовања ученика за посету стручним особама на послу Радионице са ученицима III разреда Организација и реализација посете стручним особама на послу (job shadowing) Учешће на Сајму образовања за ученике осмог разреда Израда паноа са могућим начинима за стицање информација о жељеним занимањима Организација презентација високих струковних школа и факултета
  3. 3. Шта је до сада постигнуто? Формирање тима за КВиС1 У Презентација школе на Сајму образовања 3 Анимирање и укључивање ученика у рад тима за КВиС 2 2 Индивидуалан рад са ученицима С Сарадња са привредним субјектима 4 5
  4. 4. Препреке приликом реализације активности С 1 Неостварена сарадња са Националном службом за запошљавање 3 2 Слаба заинтересованост и неукључивање у рад тима за КВиС наставника који предају стручне предмете Техничка ограничења за реализацију садржаја тима за КВиС
  5. 5. Тим за каријерно вођење и саветовање Хвала на пажњи

×