Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ako misliš uspeti, ne smeš odustati

1,108 views

Published on

Aktivnost Tehničke škole iz Zaječara koja je na Nacionalnom Euroguidance takmičenju dobrih praksi iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja 2018. godine osvojila priznanje.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ako misliš uspeti, ne smeš odustati

  1. 1. NAZIV AKTIVNOSTI: AKO MISLIŠ USPETI, NE SMEŠ ODUSTATI PODNOSILAC PRIJAVE: TEHNIČKAŠKOLAZAJEČAR AUTORI/REALIZATORI: Saša Nikolić, Danijela Đorđević, Goran Stanković AKTIVNOSTI:Menadžment škole je dogovorio vreme održavanja radionica sa preduzetnicima, a učenici su o istom obavešteni na oglasnoj tabli škole. Učenici su na ovim radionicama saznali i o timskom radu, liderstvu, probijanju na tržište, marketingu... Radionice su bile interaktivnog tipa i u otvorenom razgovoru učenici su mogli da saznaju sve što ih interesuje o određenim zanimanjima i pokretanju sopstvenog biznisa. REZULTATI: Održane su 4 radionice, a da je ovo dobar vid karijernog vođenja pokazuje i veliki broj postavljenih pitanja od strane učenika, ali i želja učenika da te preduzetnike vide i u njihovom okruženju, na radnom mestu, što im je kasnije i omogućeno. Detaljnije o radionicama možete saznati na: http://www.tsz.edu.rs/test/index.php/skola/projekti/preduzetna-skola-seecel-projekat/seecel . KRATAK OPIS: Ciklus radionica „Ako misliš uspeti, ne smeš odustati“ je aktivnost karijernog informisanja o zani- manjima koja srednjoškolcima naše škole omogućava da se upoznaju sa različitim zanimanjima, a kroz priču sa predstavnicima zanimanja. Učenici imaju priliku da saznaju nešto više o određenim zanimanjima, o tome kako je tekao razvoj preduzeća i slično. Predstavnici određenih zanimanja odgovaraju na pitanja učenika, a rezultat je stva- ranje bolje slike o zanimanjima koja interesuju učenike. CILJNA GRUPA: Ciljna grupa ovih radionica su bili učenici trećeg i četvrog razreda srednje škole, različitih obra- zovnih profila, koji su u razgovoru sa nastavnicima iskazali želju da se upoznaju sa određenim zanimanjima i da se jedan od oblika profesionalne orijentacije obavi kroz razgovor sa preduzetnicima. CILJ/ISHOD: Ciklus radionica pod nazivom „Ako misliš uspeti, ne smeš odustati“ je rađen u okviru SEECEL pro- jekta „Razvoj učeničkog preduzetništva“, ali i kao jedan vid karijernog informisanja učenika. Osnovni cilj ovih radi- onica bio je da se učenici upoznaju sa preduzetnicima i njihovim zanimanjima; da kroz razgovor sa njima saznaju o početku njihovog rada, teškoćama na koje su nailazili, preprekama i načinima njihovog prevazilaženja, metoda- ma uspešnog poslovanja i razvoja. NACIONALNO EUROGUIDANCE TAKMIČENJE DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA PRIZNANJE 2018 TEMPUS F O N D A C I J A NAGRADA: Priznanje za uspostavljanje saradnje sa predstavnicima zanimanja na lokalnom nivou

×