Krok po kroku do własnej firmy. Zakładanie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska.

15,019 views

Published on

Prezentacja pokazuje jak w praktyce założyć własną działalność gospodarczą i w jaki sposób uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Published in: Self Improvement
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Krok po kroku do własnej firmy. Zakładanie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska.

 1. 1. Logo firmy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 Wielkopolska Krok po kroku do własnej firmy. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska
 2. 2. Tytułem wstępu… <ul><li>Dziesięć zasad planowania biznesu… </li></ul><ul><ul><li>Zasada 1. Poznaj siebie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 2: Firma jest dla Ciebie, a nie Ty dla firmy. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 3: Biznes jest wszędzie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 4: Jasno określ, co chcesz sprzedawać. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 5: Dobrze poznaj swojego klienta – produkt dla każdego </li></ul></ul><ul><ul><li> jest produktem dla nikogo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 6: Klient musi wiedzieć o Twojej firmie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 7: Dobrze poznaj swojego konkurenta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 8: Dobrze zaplanuj organizację swojej firmy. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 9: Oszacuj przychody i koszty. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zasada 10: Zabezpiecz finansowo pierwsze pół roku działania (minimum) </li></ul></ul><ul><ul><li> - w ujęciu prof. Aleksandry Gaweł z UEP… </li></ul></ul>
 3. 3. Litera prawa
 4. 4. Czym jest działalność gospodarcza? Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007, Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście - jaka jest różnica?
 5. 5. Formy prawne Art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna , osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która przed rozpoczęciem jej wykonywania musi zgłosić wpis do właściwego rejestru.  
 6. 6. Formy prawne Odnosząc się do trzech wspomnianych kategorii przedsiębiorców, można wymienić następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej:   I. jednoosobowa działalność osoby fizycznej (indywidualna działalność gospodarcza), II. osoba prawna (spółki kapitałowe – podstawową wartością spółki jest kapitał): - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) - spółka akcyjna (SA) III. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (spółki osobowe – dominującą pozycję w tych spółkach mają wspólnicy): - spółka cywilna, - spółka jawna, - spółka partnerska, - spółka komandytowa, - spółka komandytowo-akcyjna.  
 7. 7. Formy prawne – liczebność <ul><li>Pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów, popularność poszczególnych form prawnych przedstawia się następująco: </li></ul><ul><li>osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 83,6% </li></ul><ul><li>- spółki cywilne - 7,98% </li></ul><ul><li>- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 7,02% </li></ul><ul><li>- spółki jawne – 0,93% </li></ul><ul><li>- spółki akcyjne – 0,26% </li></ul><ul><li>- spółki komandytowe – 0,15% </li></ul><ul><li>- spółki partnerskie – 0,04% </li></ul><ul><li>spółki komandytowo-akcyjne – 0,02% </li></ul><ul><li> … wszystkich zarejestrowanych spółek handlowych, </li></ul><ul><li> cywilnych i osób fizycznych. </li></ul>
 8. 8. Podstawa prawna Jednoosobowa działalność osoby fizycznej oraz spółka cywilna uregulowane są w Kodeksie cywilnym z 1964r. (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), pozostałe spółki (prawa handlowego) w Kodeksie spółek handlowych z 2000r. (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).  
 9. 9. Podstawa prawna Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podejmowanie działalności gospodarczej są: Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999, Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) – tylko do końca 2011 roku! Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007, Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004, Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001, Nr 17, poz. 209 z późn. zm.).  
 10. 10. Indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna
 11. 11. Zakładanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2011 <ul><li>Dwa, równolegle funkcjonujące, systemy… </li></ul><ul><li>I. „STARE ZASADY” </li></ul><ul><li> KROK 1 - wpis do ewidencji działalności gosp. (prowadzonej </li></ul><ul><li>przez prezydenta miasta/burmistrza/wójta gminy) </li></ul><ul><li> KROK 2 – wizyta w ZUS i urzędzie skarbowym, </li></ul><ul><li> KROK 3 - założenie konta firmowego i wyrobienie pieczątki </li></ul><ul><li>II. „NOWE ZASADY” </li></ul><ul><li> KROK 1 - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji </li></ul><ul><li>o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez </li></ul><ul><li>Ministra Gospodarki </li></ul><ul><li> KROK 2 – wizyta w ZUS i urzędzie skarbowym, </li></ul><ul><li> KROK 3 - wyrobienie pieczątki firmowej i założenie rachunku bankowego </li></ul>
 12. 12. Zakładanie działalności gospodarczej po 1 stycznia 2012 roku <ul><li>CEIDG-1 Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej </li></ul><ul><li>wypełniany on-line na stronie Ministerstwa Gospodarki </li></ul><ul><li>lub w urzędzie gminy/miasta </li></ul><ul><li>Ponadto, przedsiębiorca: </li></ul><ul><li>będzie musiał odwiedzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyrobić pieczątkę i założyć konto firmowe, </li></ul><ul><li>nie będzie musiał odwiedzać Urzędu Skarbowego, chyba że będzie płatnikiem podatku VAT – wtedy zobowiązany będzie odwiedzić US </li></ul>
 13. 13. Zakładanie działalności gospodarczej w praktyce <ul><li>CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI </li></ul><ul><li>I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ </li></ul><ul><li>stanowiący jednocześnie: </li></ul><ul><li>wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (urząd gminy) </li></ul><ul><li>lub do CEIDG (Ministerstwo Gospodarki) , </li></ul><ul><li>wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystyczny) , </li></ul><ul><li>zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP – urząd skarbowy) , </li></ul><ul><li>zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS) </li></ul>
 14. 14. Krok 1 wpis do ewidencji dział. gosp. (gmina) <ul><li>rejestracja: wg miejsca zamieszkania – dla przedsiębiorcy polskiego lub wg adresu zakładu głównego na terenie Polski – dla przedsiębiorcy „zagranicznego” </li></ul><ul><li>złożenie wniosku CEIDG-1: </li></ul><ul><li> osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy, </li></ul><ul><li> listownie, </li></ul><ul><li> elektronicznie (za pośrednictwem formularza on-line ) </li></ul><ul><li>załączniki - dokument tożsamości </li></ul><ul><li>opłata – brak </li></ul>
 15. 15. Krok 1 wpis do CEIDG (Ministerstwo Gospodarki) Złożenie wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego: - na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), - w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), - na stronie internetowej ministra gospodarki (www.mg.gov.pl), - na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ( www.epuap.gov.pl ). Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku, za pomocą: - podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, - nieodpłatnego profilu zaufania na platformie ePUAP, który dostępny jest od 9 czerwca 2011r.
 16. 16. Krok 1 wpis do ewidencji dział. gosp. / CEIDG <ul><li>firma przedsiębiorcy ( nazwa przedsiębiorstwa ), </li></ul><ul><li>zakład główny ( siedziba firmy ) i inne miejsca wykonywania działalności gospodarczej, </li></ul><ul><li>data rozpoczęcia działalności gospodarczej, </li></ul><ul><li>Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), </li></ul><ul><li>zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, </li></ul><ul><li>zezwolenia, koncesje, działalność regulowana </li></ul>
 17. 17. <ul><li>43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane </li></ul><ul><li>Dział 55 Zakwaterowanie </li></ul><ul><li>Dział 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji </li></ul><ul><li>i działalności z nią związane </li></ul><ul><li>85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych </li></ul><ul><li>i rekreacyjnych </li></ul><ul><li>85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane </li></ul><ul><li>86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna </li></ul><ul><li>Dział 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna </li></ul><ul><li>96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. </li></ul>Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)
 18. 18. Krok 2 podatki (Urząd Skarbowy) <ul><li>rejestracja/aktualizacja NIP </li></ul><ul><li>wybór formy opodatkowania spośród poniższych: </li></ul><ul><li>(1) zasady ogólne (skala podatkowa 18%, 32% lub jednolita 19% stawka podatku), </li></ul><ul><li>(2) ryczałt ewidencjonowany, </li></ul><ul><li>(3) karta podatkowa. </li></ul><ul><li>opłaty za zadeklarowanie formy opodatkowania - brak </li></ul><ul><li>rodzaje księgowości: </li></ul><ul><ul><ul><li>na zasadach ogólnych : podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księga rachunkowa (handlowa), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ryczałt ewidencjonowany (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>karta podatkowa </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Krok 2 podatki - VAT (Urząd Skarbowy) <ul><li>ew. rejestracja na potrzeby rozliczania podatku VAT – w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej </li></ul><ul><li>opodatkowanie dotyczy sprzedaży towarów i odpłatnego świadczenia usług, a także eksportu i importu, </li></ul><ul><li>zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R, </li></ul><ul><li>opłata - 170 PLN </li></ul><ul><li>termin - przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT </li></ul>
 20. 20. Krok 2 podatki – formy opodatkowania
 21. 21. Krok 3 ubezpieczenia (ZUS) <ul><li>zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osoby ubezpieczonej (odpowiednio formularze: ZUS ZUA i ZUS ZZA ) - bezpośrednio we właściwej jednostce ZUS (7 dni od daty rozpoczęcia dział. gosp.) </li></ul><ul><li>zgłoszenie pracownika (formularz ZUS ZUA ) – bezpośrednio we właściwej jednostce ZUS (7 dni od daty zatrudnienia) </li></ul><ul><li>niezbędne dokumenty: dokument tożsamości, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja NIP, ewent. decyzja REGON </li></ul><ul><li>opłaty - brak </li></ul><ul><li>co miesiąc – składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), zdrowotne i Fundusz Pracy </li></ul><ul><li>kwoty składek stanowią procent od dochodów </li></ul><ul><li>ulgi związane z opłacaniem składek na ZUS </li></ul>
 22. 22. Krok 3 ubezpieczenia (ZUS) Składki ubezpieczeniowe osób prowadzących działalność gospodarczą w 2011 roku   Składki „zwykłe” Składki „z ulgą” Ubezpieczenia społeczne   29,64% podstawa: 2 015,40 zł podstawa: 415,80 zł emerytalne 19,52% 393,41 zł 81,16 zł rentowe 6,00% 120,92 zł 24,95 zł chorobowe 2,45% 49,38 zł 10,19 zł wypadkowe 1,67% 33,66 zł 6,94 zł razem ubezpieczenia społeczne 597,37 zł 123,24 zł Ubezpieczenia zdrowotne 9% podstawa: 2 704,31 zł zdrowotne (7,75% + 1,25%) 243,39 zł 243,39 zł Fundusz Pracy 2,45% podstawa: 2 015,40 zł składka na FP 2,45% 49,38 zł --- razem składki ZUS: 890,14 zł 366,63 zł
 23. 23. Krok 4 pieczątka <ul><li>każdy podmiot gospodarczy ma pieczątkę firmową </li></ul><ul><li>pieczątka firmy powinna zawierać: </li></ul><ul><ul><li>- oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko oraz dodatkową nazwę w przypadku jej posiadania) </li></ul></ul><ul><ul><li>- dane teleadresowe firmy </li></ul></ul><ul><ul><li>- NIP </li></ul></ul><ul><ul><li>- REGON (od 31 marca 2009r. nie jest obowiązkowy) </li></ul></ul><ul><li>pieczątka firmy jest niezbędna przy zakładaniu rachunku bankowego </li></ul>
 24. 24. Krok 5 konto bankowe <ul><li>Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej </li></ul><ul><li>dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy: </li></ul><ul><ul><li>stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca </li></ul></ul><ul><ul><li>oraz </li></ul></ul><ul><ul><li>jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych (ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji) </li></ul></ul>
 25. 25. Krok 5 konto bankowe <ul><li>Najczęściej wymagane przez banki dokumenty: </li></ul><ul><li>kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji dział. gosp. </li></ul><ul><li>kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON </li></ul><ul><li>dokument tożsamości </li></ul><ul><li>pieczątka (wymagana w zależności od banku) </li></ul><ul><li>w przypadku spółek cywilnych: j.w. + umowa spółki </li></ul>UWAGA: o założeniu konta firmowego należy poinformować Urząd Skarbowy i ZUS!
 26. 26. Krok 6 (opcjonalny) inne instytucje, urzędy… <ul><li>koncesje, zezwolenia, działalność regulowana </li></ul><ul><li>np. Okręgowy Inspektorat Pracy </li></ul><ul><li>Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu </li></ul><ul><li>Poznań, ul. Św. Marcin 46/50 </li></ul><ul><li>tel.: 061/ 859 90 00 </li></ul><ul><li>061/ 859 90 05 - porady prawne www.poznan.oip.pl </li></ul><ul><li>np. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna </li></ul><ul><li>(Sanepid) </li></ul><ul><li>Poznań, ul. Sieroca 10 </li></ul><ul><li>tel.: 061/ 856 28 50-51 </li></ul><ul><li>www.wsse.poznan.pl </li></ul>
 27. 27. Spółki prawa handlowego: - spółki osobowe - spółki kapitałowe
 28. 28. Spółki osobowe <ul><li>… dominującą pozycję w tych spółkach mają wspólnicy: </li></ul><ul><li>spółka cywilna </li></ul><ul><li>spółka jawna </li></ul><ul><li>spółka partnerska </li></ul><ul><li>spółka komandytowa </li></ul><ul><li>spółka komandytowo-akcyjna </li></ul>
 29. 29. Spółki kapitałowe <ul><li>… podstawową wartością spółki jest kapitał: </li></ul><ul><li>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) </li></ul><ul><li>spółka akcyjna (SA) </li></ul>
 30. 30. Determinanty decyzji o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej <ul><li>skala zaplanowanego przedsięwzięcia gospodarczego, </li></ul><ul><li>rodzaj branży i popyt na planowane produkty/usługi na danym rynku, </li></ul><ul><li>wielkość zaangażowania kreującego podmiot gospodarczy w interesy firmy </li></ul><ul><li>liczba wspólników </li></ul><ul><li>wysokość kapitału (możliwości inwestycyjne właściciela firmy), </li></ul><ul><li>wielkość ryzyka związanego z działalnością i odpowiedzialność za zobowiązania firmy, </li></ul><ul><li>koszty uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej </li></ul><ul><li>czas, który zamierzamy poświęcić na organizację przedsiębiorstwa </li></ul><ul><li>forma zawarcia umowy (w przypadku spółek) </li></ul><ul><li>obciążenia fiskalne (podatkowe) i wymóg prowadzenia pełnej księgowości </li></ul>
 31. 31. Spółki osobowe a kapitałowe <ul><li>Podstawowe podobieństwo: </li></ul><ul><li>Spółki osobowe i kapitałowe mogą we własnym imieniu nabywać </li></ul><ul><li>prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, </li></ul><ul><li>zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi. </li></ul><ul><li>Podstawowa różnica: </li></ul><ul><li>Zasadniczą różnicą miedzy spółkami osobowymi i kapitałowymi jest </li></ul><ul><li>to, że spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, natomiast </li></ul><ul><li>spółki kapitałowe uzyskują taką osobowość z chwilą wpisu do </li></ul><ul><li>rejestru. </li></ul>
 32. 32. Spółki osobowe a kapitałowe <ul><li>To, że spółki osobowe nie mają osobowości prawnej oznacza, że </li></ul><ul><li>pozywając taki podmiot w rzeczywistości pozywamy jej wspólników. </li></ul><ul><li>Podstawę ich istnienia i działalności stanowią wspólnicy, skład </li></ul><ul><li>osobowy takich spółek ma zatem cechę trwałości, zaś istotnego </li></ul><ul><li>znaczenia nabierają osobiste cechy wspólników. </li></ul><ul><li>Z kolei, spółki kapitałowe opierają swoją działalność nie na </li></ul><ul><li>wspólnikach, a na kapitale (może to być majątek spółki). Oznacza </li></ul><ul><li>to, że skład osobowy w takich spółkach jest zmienny a cechy </li></ul><ul><li>osobiste poszczególnych wspólników dla działalności spółki są bez </li></ul><ul><li>znaczenia. Wspólnicy prowadzą sprawy spółki pośrednio, poprzez </li></ul><ul><li>wybrane organy. Spółki kapitałowe są odrębnymi od wspólników </li></ul><ul><li>osobami prawnymi, ich majątek jest ich majątkiem &quot;własnym&quot;, </li></ul><ul><li>a nie wspólników. Same też odpowiadają za swoje zobowiązania. </li></ul>
 33. 33. Spółki osobowe
 34. 34. Spółka cywilna <ul><li>w konstrukcji prawnej jest to forma bardzo zbliżona do jednoosobowej działalności osoby fizycznej, </li></ul><ul><li>spółkę cywilną stanowi kilka lub więcej osób fizycznych (minimum dwie osoby), które zwą się wspólnikami i są sygnatariuszami umowy spółki, </li></ul><ul><li>przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (przepisy nie wskazują minimalnego majątku, niezbędnego dla założenia spółki cywilnej), </li></ul><ul><li>wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskiwane przez spółkę w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym, </li></ul><ul><li>możliwość korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania, </li></ul>
 35. 35. Spółka cywilna <ul><li>do zawarcia umowy spółki cywilnej dochodzi w formie pisemnej, nie ma jednak konieczności sporządzania aktu notarialnego, jak to jest w przypadku innych spółek (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) , </li></ul><ul><li>podejmując działalność gospodarczą w tej formie należy pamiętać, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składa </li></ul><ul><li>w urzędzie gminy/miasta każdy ze wspólników z osobna, zgodnie ze swoim adresem zamieszkania (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka cywilna jako taka),   </li></ul><ul><li>o ile jednak każdy ze wspólników spółki posiada odrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o tyle oznaczenie w systemie REGON posiada już spółka cywilna, podobnie jak i swój odrębny od wspólników numer NIP w systemie identyfikacji podatników. </li></ul>
 36. 36. Spółka jawna <ul><li>spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, </li></ul><ul><li>firma spółki jawnej musi zawierać co najmniej jedno nazwisko wspólnika oraz oznaczenie „spółka jawna”, </li></ul><ul><li>umowa – forma pisemna pod rygorem nieważności, </li></ul><ul><li>nie ma osobowości prawnej, </li></ul><ul><li>powstaje z dniem rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, </li></ul><ul><li>każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę (ograniczenia mogą wynikać z postanowień umowy spółki, ograniczenie nie ma skutku wobec osób trzecich), </li></ul><ul><li>wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką, </li></ul><ul><li>może być zawarta na czas oznaczony, np. na czas wykonywania konkretnego zadania, </li></ul>
 37. 37. Spółka jawna <ul><li>odpowiedzialność wspólnika jest subsydiarna, tzn. że wierzyciel może skierować egzekucję do majtku wspólników, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, </li></ul><ul><li>wspólnik nie pobiera wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z prowadzeniem spółki, </li></ul><ul><li>podatki płacą wszyscy wspólnicy, </li></ul><ul><li>zakaz prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej, </li></ul><ul><li>istnieje możliwość wystąpienia wspólnika ze spółki, </li></ul><ul><li>rozwiązanie spółki wymaga uchwały wspólników - przesłanki określone są w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki, </li></ul><ul><li>likwidacja spółki przez likwidatorów i wykreślenie spółki z rejestru. </li></ul>
 38. 38. Spółka partnerska <ul><li>spółka partnerska jest spółką zbliżoną do spółki jawnej, </li></ul><ul><li>umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, </li></ul><ul><li>jest spółką osobową utworzoną wyłącznie przez osoby fizyczne </li></ul><ul><li>w celu wykonywania wolnego zawodu… </li></ul><ul><li>Partnerami w spółce mogą być tylko osoby uprawnione do wykonywania zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego. </li></ul>
 39. 39. Spółka partnerska <ul><li>do powstania spółki potrzebne jest zawarcie umowy spółki </li></ul><ul><li>i dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, </li></ul><ul><li>każdy ze wspólników odpowiada za swoje zobowiązania, co daje poczucie bezpieczeństwa ponoszenia odpowiedzialności tylko za własne działania, </li></ul><ul><li>może prowadzić uproszczoną księgowość, </li></ul><ul><li>spółka partnerska nie ma określonych wymagań kapitałowych (partnerzy nie muszą wnosić żadnego wkładu pieniężnego ani rzeczowego w celu zawiązania spółki), </li></ul><ul><li>możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska tylko jednego wspólnika, </li></ul><ul><li>może być powołany Zarząd. </li></ul>
 40. 40. Spółka komandytowa <ul><li>forma przejściowa między spółkami osobowymi (cywilna i jawna), </li></ul><ul><li>a spółkami kapitałowymi (spółka z o.o., akcyjna), </li></ul><ul><li>ułomna zdolność prawna - spółka ta nie ma osobowości prawnej ale posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, </li></ul><ul><li>umowa spółki komandytowej w formie aktu notarialnego, </li></ul><ul><li>spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, </li></ul><ul><li>jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona, </li></ul>
 41. 41. Spółka komandytowa <ul><li>do prowadzenia spraw spółki uprawnieni i zobowiązani są tylko komplementariusze; komandytariusze nie mogą reprezentować spółki na zewnątrz, chyba że w ograniczonym zakresie jako pełnomocnicy lub prokurenci, </li></ul><ul><li>komplementariusz </li></ul><ul><ul><li>odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialność bez ograniczeń). </li></ul></ul><ul><ul><li>Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki została ukształtowana w analogiczny sposób jak odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej. Komplementariusz reprezentuje spółkę, jeżeli na mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie został tego prawa pozbawiony. </li></ul></ul><ul><li>komandytariusz </li></ul><ul><ul><li>odpowiada za zobowiązania spółki tylko do określonej w umowie kwoty, tzw. sumy komandytowej, </li></ul></ul><ul><ul><li>daje wkład, ale nie prowadzi spraw spółki; może reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik. </li></ul></ul>
 42. 42. Spółka komandytowo - akcyjna <ul><li>spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, </li></ul><ul><li>główną różnicą między spółką komandytową a komandytowo-akcyjną jest fakt nabywania kapitału przez emitowanie akcji. Poza tym wspólnicy pełnią rolę akcjonariuszy więc nie odpowiadają za zobowiązania spółki, </li></ul><ul><li>do powstania spółki potrzebne jest: (1) podpisanie statutu spółki, (2) wniesienie kapitału, (3) dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, </li></ul>
 43. 43. Spółka komandytowo - akcyjna <ul><li>wysoki kapitał zakładowy - 50 000 zł, </li></ul><ul><li>duże koszty uruchomienia: rejestracja w KRS – 500 zł, ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym </li></ul><ul><li>– 250 zł, </li></ul><ul><li>obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych, </li></ul><ul><li>spółka komandytowo-akcyjna to najrzadziej spotykana forma prowadzenia działalności gospodarczej na rynku polskim. </li></ul>
 44. 44. Spółki kapitałowe
 45. 45. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <ul><li>spółka może być utworzona przez jedną albo więcej osób </li></ul><ul><li>(z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, </li></ul><ul><li>wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, </li></ul><ul><li>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawną </li></ul><ul><li>z chwilą zarejestrowana, </li></ul><ul><li>umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, wskazuje się w niej m.in. wspólników założycieli, </li></ul><ul><li>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga rejestracji </li></ul><ul><li>w rejestrze przedsiębiorców KRS, </li></ul><ul><li>do chwili wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rejestrze przedsiębiorców KRS może ona działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, </li></ul>
 46. 46. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <ul><li>likwidacja przyczyny przewidziane w umowie spółki bądź ustawie, zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego, wykreślenie spółki </li></ul><ul><li>z rejestru po zakończeniu likwidacji, </li></ul><ul><li>minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł; kapitał zakładowy jest kapitałem obrotowym, </li></ul><ul><li>kapitałem zakładowym dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości, wartość udziału co najmniej 50 zł, </li></ul><ul><li>kapitał może być pokryty gotówką, bądź wkładem niepieniężnym - aportem, </li></ul><ul><li>kapitał należy opłacić lub pokryć w całości przed rejestracją </li></ul><ul><li>w rejestrze przedsiębiorców, </li></ul>
 47. 47. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <ul><li>w spółce z o.o. występują organy spółki: obowiązkowo Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd, zaś Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna fakultatywnie (obowiązek powołania Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej istnieje przy kapitale zakładowym powyżej 500 tys. zł), </li></ul><ul><li>zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych lub pozasądowych spółki, </li></ul><ul><li>członkowie zarządu mogą ponosić solidarną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna i w zakreślonym przez przepisy KSH terminie nie złożą oni wniosku o ogłoszenie upadłości. </li></ul>
 48. 48. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <ul><li>Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, </li></ul><ul><li>Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały (w formie pisemnej, chyba że ustawa wymaga formy aktu notarialnego) w sprawach dot. spółki, przewidzianych dla Zgromadzenia Wspólników w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki, np. podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana umowy spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego. </li></ul>
 49. 49. Spółka akcyjna <ul><li>spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną, służy przede wszystkim realizacji dużych przedsięwzięć gospodarczych, może ją zawiązać jedna lub więcej osób, </li></ul><ul><li>kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje (papiery wartościowe) o równej wartości, które podlegają obrotowi (mogą być kupowane i sprzedawane) na giełdzie, </li></ul><ul><li>w celu utworzenia spółki akcyjnej należy: (1) zawiązać umowę spółki, w tym sporządzić statut spółki w formie aktu notarialnego </li></ul><ul><li>i podpisać go, (2) wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego – 100 000 zł, (3) ustanowić zarząd i radę nadzorczą, (4) dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - opłaty rejestracyjne identyczne jak w przypadku spółki z o.o. </li></ul>
 50. 50. Spółka akcyjna <ul><li>tym co odróżnia spółkę akcyjną od spółki z o.o. jest większa anonimowość akcjonariuszy (jest ich zazwyczaj znacznie więcej niż udziałowców w spółce z o.o.) oraz z reguły większa płynność </li></ul><ul><li>i możliwość zbycia akcji (odpowiednik udziału w spółce z o.o.). Jednocześnie, akcjonariusze spółki akcyjnej mają możliwość zaangażowania znacznego kapitału i podwyższenia go w drodze emisji akcji. </li></ul>
 51. 51. Warto zapamiętać! Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Poznań, ul. Grochowe Łąki 6 Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego tel.: (61) 6473740 e-mail:  wydzial8@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl poniedziałek: 8.00 - 18.00 wtorek - piątek: 8.00 - 16.00 www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl www.ms.gov.pl – wyszukiwarka podmiotów w KRS
 52. 52. D ziałania Urzędu Miasta Poznania na rzecz przedsiębiorców
 53. 53. <ul><li>INFORMACJA, DORADZTWO, SZKOLENIA </li></ul><ul><ul><li>prowadzenie Punktu Informacji Gospodarczej UMP </li></ul></ul><ul><ul><li>2. prowadzenie serwisu internetowego dla MSP pn. „FIRMA” </li></ul></ul><ul><li>oraz „Internetowej Giełdy Małego Biznesu MSPe-kontakt” </li></ul><ul><li>3. prowadzenie bezpłatnych szkoleń i warsztatów </li></ul><ul><li>4. finansowanie Poznańskiego Ośrodka Wspierania </li></ul><ul><li>Przedsiębiorczości - bezpłatne szkolenia i doradztwo dla MSP </li></ul><ul><li>WSPARCIE W SFERZE FINANSOWEJ </li></ul><ul><li>1. poręczenia kredytowe udzielane przez Poznański Fundusz </li></ul><ul><li>Poręczeń Kredytowych </li></ul><ul><li>2. pomoc publiczna dla przedsiębiorców - program zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz program zwolnień </li></ul><ul><li>z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją </li></ul>
 54. 54. <ul><li>PROMOCJA </li></ul><ul><ul><li>Poznańskie Dni Przedsiębiorczości: </li></ul></ul><ul><ul><li>1. Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej </li></ul></ul><ul><li>2. Targi Przedsiębiorczości </li></ul><ul><li>3. Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej </li></ul><ul><li>Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości </li></ul><ul><ul><li>DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA </li></ul></ul><ul><li>Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy </li></ul><ul><li>Aglomeracji Poznańskiej </li></ul>
 55. 55. <ul><ul><li>WSPARCIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ </li></ul></ul><ul><li>Program Wspierania Projektów Innowacyjnych: </li></ul><ul><li>1. Wielkopolska Platforma Innowacyjna </li></ul><ul><li>2. Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej </li></ul><ul><li>3. program szkoleniowo-doradczy „Pierwszy krok we własny biznes” </li></ul><ul><li>4. projekt „Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” </li></ul><ul><li>INNOWACJE I WYSOKIE TECHNOLOGIE </li></ul><ul><li>Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny </li></ul><ul><li>Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy </li></ul>
 56. 56. Warto zapamiętać! Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Poznań, ul. Matejki 50 sala 7, parter (informacja z zakresu ewidencji dział. gosp., informacja gospodarcza) sala 203, II p. (składanie wniosków, odbiór dokumentów) tel.: (61) 878-4956 e-mail: dg@um.poznan.pl poniedziałek: 7.30 - 17.00 wtorek - piątek: 7.30 - 15.30 www.poznan.pl/msp
 57. 57. Dziękuję za uwagę! Karolina Szalewska [email_address]

×