Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Teoria politica

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Unitat 1 què és política
Unitat 1 què és política
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 68 Ad

More Related Content

Similar to Teoria politica (20)

More from Eulalia_Salazar (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Teoria politica

 1. 1. TEORIA POLÍTICA ORIGEN i LEGITIMITAT del PODER POLÍTIC
 2. 2. 1) La societat, la política i el poder ● Necessitat de la política ● Actituds respecte a la política ● La definició de la política i els seus camps ● Les tres dimensions de la política: estructura, procés i resultat 2) Origen i evolució del poder ● La definició del poder ● Ingredients del poder ● Legitimitat, legalitat, autoritat i poder ● Bases de la legitimitat ● Evolució del poder polític abans de l'aparició de l'estat ● Els factors del canvi en l'organització política 3) L'Estat com a organització política ● Evolució de l'estat modern fins al segle XX ● Condicions de possibilitat del naixement de l'estat modern ● Característiques que defineixen l'Estat modernObjeccions a l'Estat ● Objeccions a l'Estat ● L'Estat com a organització i les persones ● Nacions i Estats ● Estats unitaris, federacions i confederacions 4) L'ordre social i l'Estat ● Els orígens de l'ordre social ● L'anarquisme, l'ordre social i la no- necessitat de l'Estat ● La justificació de l'Estat 5) L'obligació política i la sobirania de l'Estat ● L'obligació política 6) La filosofia i la ciència política ● La reflexió política a la història de la filosofia ● Filosofia política ● La ciència política ● Camps de la ciència política ÍNDEX
 3. 3. És necessària la política per a la societat? Quines actituds hi ha davant la política? Són totes igualment legítimes? La política és una professió com qualsevol altra? Com ens organitzem els éssers humans per viure en societat? Què fa legítim el poder polític? Cal que hi hagi un poder polític organitzat en forma d'Estat que garanteixi l'ordre i la pau socials? Seria possible l'existència d'una societat sense Estat?
 4. 4. 1. La SOCIETAT, la POLÍTICA i el PODER CONDICIONANTS BIOLÒGICS ● Fan que, des del naixement i durant bona part de la infantesa, l'ésser humà no pugui sobreviure sol sense l'ajut dels més grans. ● Aquest ajut segueix sent fonamental el llarg de tota la seva existència. CONDICIONANTS CUTURALS ● L'ésser humà també necessita la societat perquè és un animal sociocultural i simbòlic. ● És a dir, hi ha uns condicionants culturals imprescindibles per desenvolupar plenament la seva qualitat específicament humana. ● Només en el si d'una col·lectivitat s'aprenen i s'interioritzen els comportament culturals, i neix i es construeix la seva personalitat (des del llenguatge mitjançant el qual es representa el món i el mateix, fins a les normes, els valors i els propis projecte). L'ésser humà necessita dels altres per viure i per desenvolupar-se de forma plenament humana. La vida social ve imposada per:
 5. 5. NECESSITAT de la POLÍTICA ● La vida en comú -fins i tot en el cas dels inesctes- està estrictament organitzada; però la societat humana és incomparablement més complexa. ● La intel·ligència i el judici personal de cada membre de la societat analitzen i qüestionen permanentment l'organització social i les seves regulacions. però la societat humana és incomparable- ment més complexa. ● Així, segur que estem disconformes amb algun aspecte de l'organització del treball, amb alguns valors, normes o costums, amb segons quines limitacions a la llibertat individual i col·lectiva, o amb les desigualtats (de classes socials, de gènere, d'oportunitats...). ● Com a resultat, les societats humanes són conflictives i canviants i, per això mateix, segons com, progressen. ● Els canvis comporten discussions d'idees i de projectes contraposats, conflictes de convivència, lluites d'interessos i de poder... i, agradi o no, la política es fa necessària. ● Únicament en el cas d'una total inexistència de conflictes -potser en societats molt primitives i reduïdes- la política no tindria cap funció. ● Per tot això cal analitzar la política, el poder, l'organització política, l'Estat i la legitimitat del poder.
 6. 6. ACTITUDS RESPECTE a la POLÍTICA El terme política té molts usos: ● Alguns són negatiusnegatius: quan s'associa la política amb la manipulació, la confusió, la corrupció, l'engany... ● Altres positiuspositius: quan s'associa en positiu amb la llibertat, la justícia, un projecte de progrés per a la col·lectivitat... Així mateix, en la nostra societat hi ha diferents actituds davant el fet de la política: ● Quan diem que algú està POLITITZAT, estem dient que a aquesta persona li s'interessa pels problemes de la societat i que es pot implicar en alguna actuació correcta. ● Quan diem d'algú que té una PERSONALITAT POLÍTICA, diem que es distingeix per les seves iniciatives per resoldre conflictes socials i per proposar projectes de futur d'una col·lectivitat. ● A l'extrem oposat hi ha qui es defineix com a APOLÍTIC donant a entendre el seu desinterès i abstencionisme polític i la seva voluntat de no involucrar-se en lluites i preocupacions polítiques. ● En canvi, qui es manifesta com a ANTIPOLÍTIC deixa clar que està en contra de la pràctica política existent i de les propostes de qui exerceix el poder polític; així, la postura política de qui es declara antisistema acaba sent una postura política activa i radical contra el sistema de normes i valors i en defensa d'organitzacions alternatives. ● El terme POLÍTIC designa qui es dedica professionalment a la tasca pública. Los negocios son para la política, la política para los negocios
 7. 7. Avui en dia, podem considerar que hi potAvui en dia, podem considerar que hi pot haver algú que sigui apolític?haver algú que sigui apolític? EXERCICI OPTATIU Apolític significa que no li interessa la política. L'a equival a una negació com, per exemple, en les paraules asocial (és a dir, “no social”)
 8. 8. Fes una definició del terme política (20-30 mots) EXERCICI D'AULA
 9. 9. La DEFINICIÓ de la POLÍTICA i els seus CAMPS ● La paraula política prové del grec polis (“ciutat-Estat”) ● El terme politikós (“polític”) significa “relatiu a l'ordenament de la ciutat” ● Politeia és la paraula grega per referir-se al govern o a la forma com es gestiona la vida col·lectiva. POLÍTICA Conjunt d'idees, l'organització de les institucions i les actuacions pràctiques (a través de normes, iniciatives, gestió de serveis, realització de projectes...) que regulen les relaciona entre els membres i grups d'una col·lectivitat -o entre diferents col·lectivitats- i que pretenen resoldre racionalment i per mitjà del diàleg els possibles conflictes entre ells. Aquestes idees i actuacions tenen la finalitat d'assolir els objectius proposats en cada àmbit, com, per exemple; ● L'obtenció d'una bona formació en el cas de la política educativa ● La millora de la salut de la població en el cas de la política sanitària... Aquests grans àmbits tenen institucions, com ara ministeris, conselleries o regidories, encarregades de: L'educació i la cultura, de la sanitat, de l'economia, de l'agricultura, del medi ambient, de la governació i la seguretat, de l'urbanisme i la planificació del territori...
 10. 10. Les 3 DIMENSIONS de la POLÍTICA: ESTRUCTURA, PROCÉS i RESULTAT A la política es barregen 3 dimensions: L'estructura o l'organització És la forma en què una col·lectivitat s'organitza i fa referència als parlaments i les seves funcions, i al sistema -centralista, autònom, federalista...- del poder. El procés o la pràctica política El producte o resultat final Fa referència a les conductes, les iniciatives i les accions que emprenen els partits, les associacions o grups de persones. La combinació de l'organització i de les conductes dóna un resultat em els diversos camps de la política (educació, economia...). Així, la política educativa, econòmica... implica una organització, unes pràctiques i uns resultats
 11. 11. 2. ORIGEN i EVOLUCIÓ del PODER Poder i política estan tan lligats que s'ha dit que la política és la ciència del poder o cratologia (de kratos “poder”). Al cap i a la fi, un resultat pràctic de la política és imposició -legítima o no- de decisions a la societat.
 12. 12. La DEFINICIÓ del PODER Capacitat de fer-se obeir per qui intervé en les relacions socials (més o menys conflictives). PODER El poder té Una dimensió estàtica donada pel control de recursos com a ra la força, els diners, les armes o els mitjans de comunicació D'aquí l'expressió “apoderar- se o conquerir el poder”. Per altra banda, presenta una dimensió dinàmica com la realció domini o capacitat de coacció sobre els grups o persones que intervenen en les relacions socials, posem per cas, mitjançant funcions o càrrecs d'autoritat (“tenir el poder de la presidència” o de l'àrbitre, o del tribunal...).
 13. 13. INGREDIENTS del PODER Els ingredients bàsics del poder són, en aquest ordre i encara que sovint es presentin barrejats: FORÇA AUTORITAT INFLUÈNCIA El poder ha de tenir la possibilitat de recórrer a la força o a alguna mena de coacció. Tanmateix, si el conflicte no és gaire important, sovint n'hi ha prou amb l'autoritat moral, això és, amb el respecte, el prestigi i la credibilitat que sol acompanyar el poder. Consisteix en la capacitat de convèncer la gent i crear o modificar, per exemple, estats d'opinió difonent dades o informacions, o generant emocions o expectatives amb la propaganda política (manifesta o encoberta).
 14. 14. ● Els diferents grups o actors del poder s'influeixen mútuament, de forma que la realitat social reflecteix la interacció entre govern, partits, esglésies, sindicats, grups econòmics, mitjans de comunicació... ● Aquesta influència combina en diversos graus els cursos de poder, com els recursos econòmics (que permeten donar avantatges o imposar càrregues), el recurs a la coacció i a la força, o els recursos simbòlics (que presenten una versió de la realitat social i que van des del control de la informació i la cultura fins a la religió i el dret). ● Els canvis en el control d'aquests recursos reflecteixen canvis en el poder polític.
 15. 15. LEGITIMITAT, LEGALITAT, AUTORITAT i PODER LEGITIMITAT ● És la capacitat d'aconseguir que la gent accepti com a justes tant les lleis que la legalitat imposa com l'autoritat que les fa complir. ● La legalitat, arrelant-se en els valors i les idees de la gent, justifica el poder. ● Tot poder vol obtenir-la, perquè és la millor qualitat o aval que pot presentar per merèixer o creac expectatives d'obediència. Legitimitat, legalitat i autoritat mostren diferents aspectes del poder i estan íntimament relacionades entre elles. LEGIALITAT AUTORITAT ● Consisteix en el conjunt de lleis que promou i aplica el poder (com a autoritat que disposa de la força) ● L'acceptació de la legalitat depèn de si els valors, creences i costums que defensen les lleis es veuen com a legítims. ● L'autoritat política o administrativa (com a força) és l'exercici efectiu del poder en cada àmbit de la societat. ● Així, l'autoritat es va distribuint i prenent forma en els diferents poders concrets (poder legislatiu -el parlament-, executiu -el govern- i judicial -els tribunals-) que regulen i intervenen en les relacions socials, i situen cadascú en el paper que legalment li correspon.
 16. 16. BASES de la LEGITIMITAT ● La legitimitat política es fonamenta en les creences, en els valors i en les idees de la gent. ● Qui té el poder pot rebre la legitimitat pel seu carisma persnal, per la tradició i per la racionalitat legal; tanmateix, sempre queda finalment condicionat pel rendiment o els resultats obtinguts. CARISMA PERSONAL ● Prové de la personalitat suposadament excepcional que atorga a un líder la capacitat d'influir i merèixer el poder. ● Aquest lideratge té un important component emocional i pot donar pas a un poder il·limitat que se situï per damunt de crítiques, de tradicions i de les lleis. ● Justifica el poder pel costum i pels precedents històrics, com en el cas de la monarquia hereditària. TRADICIÓ LEGITIMITAT RACIONAL- LEGAL ● Resulta de l'acceptació majoritària d'un ordenament legal que estableix els mitjans escaients (lleis, procediments, normes i decisions raonables) per aconseguir les finalitats igualment acceptades (el benestar col·lectiu, la pau social, la satisfacció general...) ● El carisma, la tradició i la racionalitat legal sovint es sobreposen: ● Per exemple, en una monarquia tradicional, se succeeixen figures de diversa vàlua; en la direcció dels partits polítics, la presidència dels governs o la dels Estats, hi ha lideratges de més i de menysprestigi personal, capaços de tenir més gent a favor/contra...
 17. 17. EVOLUCIÓ del PODER POLÍTIC abans de l'APARICIÓ de l'ESTAT Més del 99% de la història humana ha tingut lloc abans de la institucionalització del poder en la figura de l'Estat. SOCIETAT ACÈFALA “sense cap”, com la dels indis americans o la dels esquimals. En ella no hi ha un poder o uns caps estables i l'única sanció prové del canvi en la reputació de cadascú i de la seva possible marginació. Presenta una economia al límit de la supervivència, basada en la caça, la pesca i el pillatge, i el poder es distribueix segons els costums i amb relació a l'edat i el sexe. SOCIETAT SEGMENTADA Poble tiv (Nigeria) o dels ashanti (Ghana) És sedentària i es basa en una economia agrícola i ramadera. S'organitzen en castes o classes i un poder aristocràtic hereditari. L'augment de la població i la gestió del comerç i de la guerra fan sorgir una organització militar, un sistema judicial i institucions consultives sobre les decisions de govern. IMPREI BUROCRÀTIC Imperis inca, asteca, xinès i romà. Té un poder central compost d'una burocràcia copmlexa i d'un cap suprem de caràcter hereditari i suposadament diví. L'obediència està legitimada per una religió, i els súbdits no tenen drets polítics davant el poder ni tampoc cap mitjà de participació. FEUDALISME Varia molt i està lligat al vassallatge (dels camperols vers el senyor feudal, i d'aquest envers el rei). A canvi de la protecció contra les invasions, el pillatge i la inseguretat, s'estableix l'obligació d'una contribució militar i -en el cas dels pagesos- de cultivar les terres del senyor, a qui s'han de lliurar els tributs anuals en espècies (l'economia és principalment agrícola). L'Església té una gran influència sobre el poder, perquè interpreta la moral i ligitima el poder i la diversitat d'estaments de la societat medieval.
 18. 18. Els FACTORS del CANVI en l'ORGANITZACIÓ POLÍTICA ● Els models d'organitzaió política han variat molt des dels primitius consells tribals fins a les actuals Naciona Unides. ● Els canvis en l'organització política responen a transformacions econòmiques i ideològiques interdependents: La divisió del treball, el mode de producció i el canvi tecnològic La base econòmica de la societat El perfeccionament de la pròpia organització política L'evolució de la majoria de la societat La lluita pels recursos naturals
 19. 19. La divisió del treball, el mode de producció i el canvi tecnològic ● L'especialització transforma les relacions de poder i les idees, i genera conflictes que cal regular mitjançant noves estructures i noves funcions. ● Així, la Revolució Industrial i les condicions del treball que va comportar expliquen l'aparició de les organitzacions obreres i la presa de consciència de la classe treballadora, que va començar a reivindicar els seus drets, que són demandes de poder polític. La base econòmica de la societat ● Els grans canvis en l'economia també alteren la consciència i la manera de pensar de la gent, modifiquen el poder i provoquen una nova distribució dels recursos generats, que ha de ser legitimada davant el poble. ● Un exemple pot ser la pèrdua de poder dels gremis d'oficis medievals en benefici dels nous grups socials de comerciants i mercaders. El perfeccionament de la pròpia organització política ● La mateixa evolució de la política i de la societat fa que el poder cerqui mecanismes de control més eficaços i racionalitzi les lleis i la burocràcia. ● Així, l'aparició d'Internet afavorei que l'Administració disposi d'una gran quantitat d'informació sobre els individus. ●
 20. 20. L'evolució de la majoria de la societat ● L'evolució cultural de les persones i el relleu generacional, en combinació amb els diferents factors que intervenen en la confuguració de l'opinió pública majoritària, acaben reflectint- se en l'organització política. ● Per exemple, la incorporació de la dona a la política en una situació d'igualtat de drets i deures reflecteix els canvis profunds de mentalitat experimentats en els últims temps a Occident. La lluita pels recursos naturals ● Les societats competeixen per uns recursos limitats, o pel control d'unes rutes i fluxos comercials. Des de sempre, el descobriment de noves rutes, les colonitzacions, l'obertura de nous mercats... han impulsat canvis socials. ● De vegades, la lluita pels recursos és un factor rellevant en els conflictes bèl·lics, com en el cas de les dues guerres mundials.
 21. 21. 3. L'ESTAT com a ORGANITZACIÓ POLÍTICA ● L'Estat modern és la forma d'organització política sorgida a Europa a començament del segle XVI i actualment implantada arreu del món. ● L'Estat adquireix les seves característiques evolucinonant a partir d'un primer precedent a la Grècia Clàssica. ● En ella, la ciutat-Estat experimenta una nova vida cívica quan el poder tradicional aristocràtic deixa lloc a la participació política i legal d'uns ciutadans lliures i iguals; aquesta vida cívica té el seu exponent màxim en la democràcia atenesa del segle V a.C.
 22. 22. EVOLUCIÓ de l'ESTAT MODERN fins al SEGLE XX ● L'Estat modern apareix en el Renaixement impulsat per la monarquia absoluta que acaba amb l'organització feudal i centralitza el poder ● Una burocràcia complexa unifica les lleis i l'administració de justícia, els impostos, la moneda i el mercat; neix el mercantilisme o primer capitalisme. ● Les revolucins del segle XVII a la Gran Bretanya i XVII a França poren la burgesia al poder. ● L'Estat liberal reconeix els drets individuals d'igualtat i llibertat, però limita la participació polítca als rics o a qui té estudis perquè, entre els drets individuals, el dret de la propietat gaudeix d'una especial importància. ● La defensa liberal de la lliure contractació de mà d'obra causarà, en part, els conflictes socials de la Revolució Industrial del segle XIX. ● Aquests conflictes, les crisis econòmiques capitalistes i la manca de legitimitat del poder (el poble no hi estava representat) fan que els moviments democràtics i obrers lluitin per un nou ordre social i polític. ● Neixen l'Estat democràtic, al final del segle XIX, i l'Estat comunista i l'Estat feixista, al primer terç del segle XX. ● Plena ● Parcial ● Dictadures
 23. 23. Defineix el concepte Estat ARA ET TOCA A TU
 24. 24. CONDICIONS de POSSIBILITAT del NAIXEMENT de l'ESTAT MODERN ● L'Europa de fi del Renaixement va veure sorgir una nova forma d'organització política que concentra gradualment en una sola entitat -l'Estat- el poder fins aleshores dispers. ● En aques procés es poden destacar:
 25. 25. ● Els factors econòmics, ja que el mercat s'expandeix més enllà dels límits de cada ciutat i el tràfic mercantil reclama seguretat física i jurídica en tot el territori. ● La recuperació renaixentista de l'deal clàssic d'un poder polític unificat, la qual cosa comporta la unificació de les lleis i de l'administració de justícia (i l´ús legítim de la força) ● La implantació gradual de procediments estables de recaptació d'impostos i d'administració econòmica. ● La creació d'un exèrcit estable, depenent del poder central i que exigeix un finançament continu. Aquest exèrcit estable posa punt final al caràcter provisional i circumstancial de les tropes feudals. ● La progressiva independència del poder polític respecte de la tutela religiosa medieval. ● El reconeixement mutu entre els diferents nous Estats mitjançant l'establiment de relacions diplomàtiques permanents.
 26. 26. CARACTERÍSTIQUES que DEFINEIXEN l'ESTAT MODERN 1) Té caràcter territorial: el seu poder es limita a un espai geogràfic. 2) És centralista (capitalitat Londres, París...) 3) Monopolitza legalment -i legítimament- la força i coerció: només ell té el dret d'usar-la. 4) Ha de protegir tothom que està en el seu territori. 5) S'institucionalitza com a poder, és a dir, s'autoregula com a sistema legal establint mecanismes que legitimen que uns prenguin decisions i que uns altrs hagin d'oberir-les, incloent-hi l'administració de justícia. 6) És sobirà i, per això, tendeix a controlar la societat i tutelar l'economia, les organitzacions socials...
 27. 27. L'Estat es defineix per: 7) La legitimitat basada en el concens social. 8) La reponsabilitat del poder davant del poble o dels seus representats legítims. 9) La despersonalització del poder mitjançant institucions -parlament, administració pública, tribunals, policia, exèrcit. 10)L'ordenamet legal no discriminatori. 11)La participació de la ciutadania en condicions d'igualtat (com una possibilitat oberta que es va convertint en realitat a mesura que transcorre el temps).
 28. 28. OBJECCIONS a l'ESTAT Tanmateix, la realitat dels Estats existents mostra que, a la pràctica, aquests no sempre compleixen prou les característiques definidores de l'Estat modern. Objeccions: 1. No garanteix suficientment la seguretat personal. 2. Hi ha Estats que no ofereixen protecció real a les minories culturals, ètniques, religioses... o als grups més desafavorits o febles econòmicament. En alguns casos històrics, els grups que han tingut el poder poílitic han usat l'organització estatal com a instrument de marginació. En alguns Estats, una part de la ciutadania reclama com a dret legítim la possessió d'armes per a la defensa personal i, de fet, no accepten que l'Estat tingui el monopoli legal de la força. Es renova així l'antiga objecció anarquista i comunista a l'existència de l'Estat que és vist com una organització al servei de les classes dominants per mantenir la seva posició de privilegi. 3. Quan en una votació el grup més nombrós de persones s'absté d'intervenir, quina legitimitat tenen els resultats? 4. Hi ha gent que creu que els processos electorals no es fan en condicions d'igualtat reals ja que el sistema electoral ofereix oportunitats desiguals segons els partits.
 29. 29. L'ESTAT com a ORGANITZACIÓ i les PERSONES La ciència política ha aprofundit en la distinció entre l'Estat com a l'organització del poder polític i les altres organitzacions socials, i ha assenyalat diverses diferències a partir de com és la relació entre les persones i l'Estat. ● Així, tothom ha de ser obligatòriament membre d'un Estat (a diferència del que passa amb les altres organitzacions). ● L'absència d'aquesta condició, és del tot excepcional i comporta la pèrdua de la força legal de l'Estat sobre aquesta persona. Una persona és APÀTRIDA quan no té cap nacionalitat, no és reconeguda per cap Estat com a membre d'ell i no se li reconeix el dret que se li apliqui la seva legislació. Cuando empezaron a llegar caminando sobre los ahogados que les precedieron, en Europa cundió la alarma
 30. 30. La situació apàtrida pot ser resultat de: 1) La desaparició de l'Estat al qual pertanyia (per exemple, a causa d'una guerra) sense que se'n fundi cap que el succeeixi. 2) La privació o retirada de la nacionalitat a algú per part d'un govern (com en el cas dels grups o minories ètniques o culturals als quals l'Estat que domina el seu territori denega la nacionalitat i sovint expulsa per la força, fets que els converteix en refugiats). 3) Néixer en un territori en disputa entre dos Estats. 4) Una combinació d'aquests factors. Els Estats que formen part de les Nacions Unides s'obliguen a respectar l'Estatut dels refugiats, segons el qual aquestes persones seran tractades per l'Estat d'acollida igual que els estrangers. 1) 2) Saharuis, palestins, kurds, israelians 2a guerra mundial 3) 4) Una persona que neix en un vaixell i va com a polissó
 31. 31. ● D'altra banda, no existeix la possibilitat que algú es doni de baixa d'un Estat i, com a norma general ja que hi ha casos de dobles nacionalitats, només es pot ser membre d'un Estat. ● Tanmateix, quan els Estats canvien, pot ser que les persones puguin o es vegin obligades a escollir. ● Això ha passat a mitjans del segle XX amb l'aparició d'Israel i dels Estats sorgits d'antigues colònies o, més recentment, amb: La reunificació de les dues Alemanyes La dissolució de la Unió Soviètica (Rússia, Ucraïna, països bàltics...) La desintegració de Iugoslàvia (Sèrbia, Croàcia, Bòsnia...) La separació pacífica entre Txèquia i Eslovàquia.
 32. 32. NACIONS i ESTAT ● Per la ciència política Estat i nació són termes equivalents. ● La ciència política pot aclarir el debat sense qüestionar les legítimes opinions ideològiques de cadascú. ● Tant nació com Estat són productes artificials, és a dir, el resultat de l'acció històrica humana. ● Una altra cosa és que hi hagi mitjans de comunicació, partits polítics, grups o particulars que usin aquests termes com a sinònims. ● En rigor, Estat i nació només designen al mateix quan el fet polític (Estat) i la realitat sociològica (nació) coincideixen. ESTAT ● La ciència política usa el terme d'Estat per referir-se al fet polític de la institucionalització moderna del poder, és a dir, de l'organització que garanteix l'ordre i la seguretat. ● Aquesta institucionalització comporta: – Una burocràcia – Una determinada organització territorial – Unes lleis jerarquitzades (amb una consitució com a llei suprema) i – Una administració de justícia. ● La noció de ciutadania s'utilitza com a sinònim de la nacionalitat.
 33. 33. NACIÓ ● Designa la realitat sociològica d'una comunitat humana o col·lectivitat identificada per factors més durados en el temps com ara l'origen, la història, la vinculació a un territori, la llengua, la cultura, el dret, les formes de vida o la religió. ● Aquests elements socioculturals poder fer que les persones que els comparteixen vugluin dotar-se d'institucions polítiques pròpies i, arribat el cas, constituir-se com a Estat. ● En el seu origen, la nació designava l'organització bàsica dels estudiants de les primeres universitats europees a l'edat mitjana; els qui tenien una mateixa procedència s'agrupaven per ajudar-se i protegirse mútuament durant la seva estada a l'estranger. ● Les diferències entre Estat i nació expliquen el fet que els Estats polítics canvïin, o que puguin aparèixer, desintegrar-se o dividir- se en un lapse de temps força curt. ● En canvi, el procés de constitució o de dissolució d'una nació és més perllongat i, en tot cas, mai no se li pot posar una data concreta. ● Estats i nacions se sobreposen. ● Així, hi ha nacions o col·lectivitats dividides en diferents Estats: les dues Corees, les dues Alemanyes abans de la reunificació del 1989, el poble kurd... ● També hi ha Estats plurinacionals, és a dir, que contenen una diversitat de comunitats (amb els seus trets diferents) de vegades designats com a nacions de nacions, com Espanya, l'antiga Unió Soviètica, el Regne Unit o Bèlgica.En aquest sentit, també hi ha nacions sense Estat. ● Finalment, els casos d'Islàndia, del Japó i de Portugal són excepcionals perquè en ells coincideixen i se superposen el fet polític i la realitat sociològica i són, pròpiament parlant, Estats nacionals.
 34. 34. ESTATS UNITARIS, FEDERACIONS i CONFEDERACIONS ESTATS UNITARIS ● S'articulen a partit d'un únic centre i de les delegacions territorials que en depenen: regions, províncies... ● El poder té una organització vertical (també es pot dir borbònica o jacobina fent referència al centralisme dels monarques Borbons o dels revolucionaris francesos) ● França és un clar exemple d'Estat centralista El poder polític estatal pot estructurar-se de diverses maneres. ESTATS FEDERALS ● Comparteixen una voluntat fundacional més horitzontal o igualitària. ● El poder resulta de la coordinació de les diverses comunitats, anomenades cantons (Suïssa), Estats (EUA), comunitats i regions (Bèlgica), Länder (Alemanya)... ● Aquestes comunitats, representades per les seves institucions, intervenen en les institucions federals, que gestionene les competències comunes com la unitat de mercat i monetària, l'exèrcit, la política exterior... així mateix, un tribunal federal o suprem arbitra en cas de conflicte entre comunitats.
 35. 35. ESTATS DESCENTRALITZATS ● A la darreria del segle XX, alguns Estats (com l'espanyol o el britànic) han evolucionat cap a fórmules descentralitzades, considerades com un federalisme incomplet. ● En aquests models hi ha competències reservades al poder central, altres són autonòmiques i unes altres es comparteixen. ● La importància de les competències de cada poder i els recursos econòmics assignats condicionen la capacitat de la decisió real de cada poder. CONFEDERACIONS o ASSOCIACIONS D'ESTATS ● Són associacions d'Estats preexistents i no arriben a constituir pròpiament un nou Estat. ● La seva finalitat és l'augment de l'eficiència, sobretot en matèria econòmica, per mitjà d'una moneda i un mercat únic; la col·laboració es pot ampliar cercant convergències en la política exterior, l'educació, l'exèrcit o la defensa dels drets humans. ● El poder confederal es concreta en un parlament i en un consell executiu (limitats per les negociacions dels ambaixadors i les delegacions dels Estats membres), i en diferents tribunals. ● No hi ha mecanismes que garanteixin el compliment efectiu d'un acord en cas que un Estat membre s'hi oposi. ● Segons alguns estudiosos de la ciència política, la Unió Europea exemplifica avui aquest model confederal.
 36. 36. Expliqueu i comenteu la concepció que hi ha al darrere de les afirmacions següents: 1) “La guerra és un perllongament de la política”; afirmació de Ludwig Gumplowicz (1838-1909), sociòleg i filòsof polític polonès. 2) “Amb les baionetes tot és possible, llevat d'asseure-s'hi a sobre”; comentari del diplomàtic i polític francès Charles Maurice de Talleyrand-Pérignord (1754-1838) 3) “El poder polític neix del canó dels fusells”; màxima de Mao Zedong (1893-1976), teòric comunista, líder fundador i cap d'Estat de la República Popular de la Xina. 4) “Quatre divisions té el Papa?”; pregunta retòrica amb la qual el dictador soviètic Josif Stalin (1879-1953) féu referència el poder de l'Estat del Vaticà. EXERCICI
 37. 37. SOLUCIÓ: ● Les respostes assenyalaran que, sovint, des de perspectives molt variades, s'ha contemplat la força com l'element decisiu últim de la política ja que l'Estat n'exerceix el monopoli. ● En la primera frase, Gumplowicz considera que les armes són un element que garanteix el poder d'un grup minoritari. ● D'altra banda, en el context de la Revolució Francesa, se suposa que Talleyrand assenyalava el mateix amb aquesta frase pronunciada el 14 de juliol de l'any 1790 (quan se celebrava l'èxit de la revolució de l'any anterior) i amb la qual volia mostrar la seva acceptació de l'estatus civil del clergat (la qual cosa li va comportar l'excomunió de l'Església catòlica). ● L'afirmació de Mao Zedong es va fer en le context bèl·lic de la revolució xinesa i remarcava la necessitat de l'apel·lació al recurs de la força. ● Finalment, la pregunta de Stalin als seus generals durant la Segons Guerra Mundial feia referència a la feblesa política del Vaticà, en la mesura en què el seu poder era carismàtic i no podia disposar de recursos militars.
 38. 38. 4. L'ORDRE SOCIAL i l'ESTAT ● L'ordre social és necessari perquè la gent no vol veure amenaçada la seva vida ni els seus plans ni el seu benestar. ● Com que l'ordre social no deriva de la biologia humana, es planteja l'origen de l'ordre social i, també, si l'Estat és necessari i imprescindible per defensar-lo.
 39. 39. Els ORÍGENS de l'ORDRE SOCIAL ● La filosofia política moderna i contemporània ofereix diverses concepcions de l'ordre social, basades respectivament en les idees, sovint amb elements comuns entre elles, de: Coacció Interès Progrés Consens de valors Teoria de la coacció i de la força La teoria de l'interès La teoria de l'ordre social com a condició del progés La teoria del consens de valors
 40. 40. LA TEORIA DE LA COACCIÓ I DE LA FORÇA ● Defensa l'absolutisme i el poder total del governant. ● Es basa en la maldat humana, és a dir, creu que l'ésser humà és dolent per naturalesa: homo homini lupus. ● Els ésser humans doncs, són egoïstes i delerosos de poder i, per tant, abocats al conflicte continu. ● En conseqüència, només la coacció i la força poden aturar aquestes tendències naturals i imposar l'ordre social. ● El príncep, el governant, amb un poder absolut sobre els seus súbdits, és l'equivalent personificat de l'Estat i és la figura que manté, si cal per la força, l'ordre social. THOMAS HOBBES (1588-1679) MAQUIAVEL (1469-1527) “El fi justifica els mitjans”
 41. 41. LA TEORIA DE L'INTERÈS ● Segons aquesta concepció, tothom actua mogut oer diversos objectius o motivacions (com poden ser l'orgull, el plaer, el benefici, la recerca de seguretat o l'estima social). ● Creu que l'ordre social prové de la suma d'aquestes actuacions individuals. ● Així, l'ordre o l'harmonia existent entre els humans resulta de la conciliació dels interessos individuals o de grup ● Aqueste teoria presenta dues variants, depenent de si l'ordre social és cercat voluntàriament o no: L'ORDRE SOCIAL ÉS BUSCAT VOLUNTÀRIAMENT PELS AVANTATGES QUE COMPORTA ● El filòsof anglès JOHN LOCKE (1632-1704) i el príncep anarquista rus PIOTR KROPOTKIN (1842-1921) van postular que els individus prenen consciència de la convivència d'agrupar-se amb l'objectiu d'aconseguir els seus interessos, particulars o comuns. ● Cal cooperar per construir un pont, defensar-se d'animals salvatges... El resultat d'aquest acord és l'establiment de regles que defineixen els drets i les obligacions del col·lectiu. L'ORDRE SOCIAL ÉS EL RESULTAT INVOLUNTARI DELA CONDUCTA D'INDIVIDUS QUE ES MOUEN PER IMPULSOS EGOÏSTES, SENSE PREOCUPAR-SE GAIRE DELS ALTRES ● L'economista britànic ADAM SMITH (1723-1790) va afirmar que l'esperit competitiu dels humans les fa empendre diferents iniciatives. ● Tot i cadascuna d'aquestes iniciatives cerca el benefici individual, la interacció entre elles aconsegueix involuntàriament promoure el benefici col·lectiu en termes d'ordre social (i també de progrés tècnic).
 42. 42. LA TEORIA DE L'ORDRE SOCIAL COM A CONDICIÓ DEL PROGRÉS Aquesta teoria presenta les opcions d'un govern com les recionalment millors, ja que se suposa que el poder neix amb total objectivitat què cal fer. Aquesta concepció té el seu precedent remot en la teoria platònica del filòsof governant.Posteriorment, el filòsof positivista AUGUST COMPTE (1798-1857), considerat, juntament amb KARL MARX (1818-1883), un dels fundadors de la sociologia com a ciència, proposà que el científic social és qui ha de governar. En conseqüència, tothom que s'oposés a les mesures derivades d'una gestió cinetífica de la societat i la política s'equivocaria (perquè no es pot estar en contra de la ciència). Aquest govern científic positiu acabaria amb el desordre i les revolucions, i aconseguiria el màxim de progrés i de benestar sense interrupcions. En el nostre temps, hi ha qui presenta l'opció de la TECNOCRÀCIA (el govern dels tècnics expecialistes) com l'única possible. D'aquesta manera es pretèn que, si es tenen en compte només els aspectes tècnics i científics, únicament és adequada, posem per cas, una determinada política econòmica i fiscal, o educativa o de transports.
 43. 43. LA TEORIA DEL CONCENS DE VALORS L'ordre social s'explica per l'acceptació per part de les persones d'uns valors i d'un sentiment d'identitat comuns. Des d'aquesta base, es plantegen uns objectius, juntament amb unes normes o mitjans per aconseguir-los. Sovint, l'individu, immers en la seva societat, considera com a naturals aquests valors, per la qual cosa no els posa en qüestió. Aquesta naturalitat és el que explica l'existència i el manteniment de l'ordre social. Aquesta teoria suposa que els humans compartim uns valors i uns objectius pels quals creiem que és bo esforçar-se. TALCOTT PARSONS (1902-1979) Ha representat darrerament aquesa concepció, els orígens de la qual es poden ja trobar en la vella idea grega que presenta l'ésser humà com un ésser emminentment social, ja que viure fora de la societat és inviable: ARISTÒTIL (s. IV a.C.) (zoón politikón)
 44. 44. L'ANARQUISME, l'ORDRE SOCIAL i la NO- NECESSARIETAT de l'ESTAT Hi pot haver ordre social sense un Estat que el garanteixi?
 45. 45. Doctrina politicosocial que preconitza la llibertat total de l'home i la desaparició de l'estat i de la propietat privada. William GODWIN (1756-1836) ● Creia que els éssers humans es podien perfeccionar, perdre la seva agressivitat i tornar-se especialment cooperatius i bondadosos. ● PIOTR KROPOTKIN (1842-1921) ● Afirmava que totes les espècies, inclosa la humana, progressen mitjançant el recolzament mutu. ● L'ésser humà racional ha d'aprendre que li convé més cooperar que no pas una guerra permanent, que perjudica tothom. ● Contraposava aquesta idea a la concepció del naturalista evolucionista Charles DARWIN (1809- 1882) que explicava l'evolució per mitjà de la lluita per la supervivència. ANARQUISME
 46. 46. ● L'anarquisme argumenta que no se'ns ha consultat si volem o no un Estat. ● Així mateix, considera que, quan l'Estat actua correctament (per exemple, mitjançant la policia que deté assassins), la conducta és correcta perquè es fonamenta en la moral (i no pas perquè sigui la de la policia qui actua). ● És a dir, pretendre que s'ha d'obeir la llei només perquè és lleu, acceptaria acceptar actuacions il·legítimes o injustes (com ara les persecucions fetes pels nazis, pels estalinistes o per les dictadures). ● Potser només la prudència o la covardia aconsellaria obeir l'Estat per estalviar-nos els càstigs en cas de no fer-ho. Els anarquistes afirmen que l'ordre social i el control social es poden obtenir mitjançant el convenciment o, també, amb la pressió socials, les opinions negatives, el temor a la mala reputació i, en cas d'una greu conducta antisocial, amb el desterrament. Tot i que s'accepti l'autoritat de les persones expertes i l'obediència a certes regles socials, mai aquestes regles no equivalen a un Estat; tothom ha de ser lliure de decidir ser membre o donar-se de baixa d'una comunitat.
 47. 47. La JUSTIFICACIÓ de l'ESTAT L'Estat és la forma d'organització política que les societats d'arreu del món han anat adoptant. 1. L'Estat es justifica en negatiu perquè és il·lusori que un nombrés grup de persones pugui sobreviure sense organització que imposi sancions a qui perjudiqui la comunitat. 2. L'organització estatal serveix per articular més eficaçment la defensa d'una comunitat davant d'una agressió exterior per part d'un altre grup. 3. L'evolució de les societats ha fet ampliar-se els camps en què es fa necessària l'existència d'una potent organització estatal que gestioni els recursos, garatneixi els serveis i governi la vida col·lectiva. Només cal veure la complexitat de les organitzacions polítiques dels Estats actuals: habitatge, educació, santitat, seguretat, món laboral, comunicacions, medi ambient... 4. Finalment, l'Estat també es justifica a partir de l'existència d'obligacions polítiques generals i en el deure moral de respectar-les. És a dir, tenim l'obligació d'obeir les lleis perquè són lleis (pagar impostos...) OBJECCIONS
 48. 48. 5. L'OBLIGACIÓ POLÍTICA i la SOBIRANIA de l'ESTAT L'Estat té l'autoritat de dictar ordres, implantar lleis i fer que aquestes ordres i lleis siguin obeïdes. Per això es diu que l'Estat és sobirà. Ara bé, per què hem d'obeir l'Estat? Aquest és el problema de l'obligació política DESOBEDIÈNCIA CIVIL Quan un poder polític és considerat il·legítim per part de la societat es pot trobar amb una resistència al compliment de les seves ordres. Aquesta resistència pot evolucionar cap a la desobediència civil, consistent en la negació expressa i compromesa a no complir o no obeir una llei considerada injusta. Aquest incompliment comporta la corresponent sanció; aquesta és sovint un efecte esperat per part de la persona sancionada per tal de mostrar a la resta de la societat la injustícia de la llei imposada. Contra el deure d'obeir la legalitat, apareix el dret just a desobeir-la quan és il·legítima o injusta.
 49. 49. L'OBLIGACIÓ POLÍTICA És possible donar-se de baixa de qualsevol associació excepte de l'Estat. A més a més, aquest ens obliga a obeir-lo o ens sanciona. Històricament, s'han ofert diferents teories sobre la justificació de l'obligació política imposada: La TEORIA del CONTRACTE SOCIAL i la SOBIRANIA ABSOLUTA Defensat per Thomas HOBBES (s. XVII). En estat de naturalesa, l'ésser humà és egoïsta i hi impera la guerra constant de tots contra tots (homo homini lupus). En ell, la nosrta vida és “solitària, pobra, desagradable, precària, curta, fràgil, brutal...” La renúncia a part de la nostra llibertat implica el contracte o pacte social que dóna lloc al naixement de l'Estat. L'Estat és per sempre, amb un poder absolut (Leviathan) i garanteix la seguretat i l'ordre a canvi de renunciar als drets naturals i d'obeir al sobirà. L'Estat té tot el poder (legal, militar, religiós...) per promulgar les lleis i fer-les complir per la força.
 50. 50. La TEORIA del CONSENTIMENT i la SOBIRANIA POPULAR L'obligació política i l'autoritat de l'Estat neixen de l'acceptació o el consentiment de la població. John LOCKE (s. XVII) va defensar aqueste teoria afirmant que ningú no pot estar sotmès al poder polític d'un altre sense el seu consentiment. A diferència de Hobbes, per qui el contracte social és irreversible, Locke preveu la limitació del poder del monarca mitjançant la imposició de certs límits a la seva l'autoritat. Locke afirma el dret a la rebel·lió en cas que el monarca incompleixi el pacte. Per Locke, el poder pertany al poble i és un dret inalienable i irrenunciable. Aquesta és una concepció que ha tingut una gran influència en l'aparició de la democràcia.
 51. 51. La TEORIA de la VOLUNTAT GENERAL i la SOBIRANIA de la MAJORIA El filòsof suís Jean-Jacques ROUSSEAU (s.XVIII) reprèn la idea del contracte social i afirma que les lleis de l'Estat haurien de representar la voluntat general i el bé comú. El contracte vàlid conté les lleis que els individus elaborarien i acceptarien en una situació de democràcia directa, és a dir, quan la sobirania resideix en una assemblea sobirana en què els individus participen directament. És a dir, el poder recau sobre el poble ja que és possible viure com a conjunt sense la necessitat d'un darrer líder que sigui l'autoritat. Això es fonamenta en el fet que l'ésser humà és lliure per naturalesa. El poder que regeix la societat és la voluntat general que mira per el bé comú de tots els ciutadans.
 52. 52. La TEORIA de la FELICITAT GENERAL John Stuart MILL (1806-1873) defensa el màxim benestar o felicitat per al màxim nombre possible de persones i, en l'ideal, per tota la Humanitat. Defensa que l'objectui de la vida humana és la felicitat basada en el plaer i jerarquitza els plaers. Creu que la llibertat individual és el mitjà més valuós per fer feliç el conjunt de la societat. Per això, l'obediència política envers l'Estat s'ha de fonamentar en uns beneficis superiors als seus costos. MÀXIMA LLIBERTAT INDIVIDUAL, MÍNIMA INTERVENCIÓ DE L'ESTAT. Mill distingeix entre l'ÀMBIT PÚBLIC / PRIVAT “La llibertat de cadascú acaba on comença la dels altres”.
 53. 53. La TEORIA dels DRETS FONAMENTALS de les PERSONES Aquesta concepció parteix de l'ampli consens respecte als drets naturals o fonamentals que tenen les persones, com el dret a la vida, a la llibertat i, per alguns autors com Locke, a la propietat. Aquests drets naturals no es poden confondre amb els drets postitius promulgats per l'Estat, com el dret a rebre una pensió de jubilació o el dret a un aire no contaminat. L'Estat té la funció primordial de vetllar i protegir aquells drets naturals. Ara bé, els drets són paral·lels a unes obligacions, ja que, si jo tinc dret a la vida, les altres persones tindran l'obligació de respectar-me-la. L'Estat apareix així com la institució que permet protegir els drets, fins i tot per la força, en cas de ser necessari. L'obligació d'obeir deriva, en conseqüència, d'aquesta tasca de l'Estat.
 54. 54. La TEORIA d'un CONTRACTE SOCIAL segons PRINCIPIS JUSTOS El nord-americà John RAWLS (1921-2002) reprèn la idea de contracte social i el refà segons uns principis justos. La convivència s'ha de dissenyar com si féssim un pacte entre iguals en què cadascú ignorés la seva posició social (riquesa, educació...), prescindís de les seves condicions personals (sexe, nivell de salut i intel·ligència...), tingués el màxim coneixement racional sobre el funcionament de la societat, respectés les llibretats individuals bàsiques, i fossin garantits uns mecanismes de redistribució dels beneficis de la vida social que beneficiessin els menys afavorits. Es tracta dels principis justos que s'adoptarien en una situació “zero” o original en què tothom ignorés les seves “cartes” o condicions personals i socials. Segons Rawls, en aquesta situació, com a éssers racionals escolliríem un dret igual a la més àmplia llibertat, compatible amb una llibertat similar per als altres. Hi hauria igualtat d'oportunitats educatives, professionals, econòmiques i de poder, i es permetrien només les desigualtats econòmiques i socials que milloressin la situació dels menys afavorits (les desigualtats són, segons Rawls, necessàries per motivar la gent, però han de ser les mínimes necessàries perquè tothom estigui tan bé com sigui possible)
 55. 55. Amb quina teoria sobre la justificació de l'obligació política estàs més d'acord? En què creus tu que s'ha de basar l'obligació política? ARA ET TOCA A TUARA ET TOCA A TU
 56. 56. 6. La FILOSOFIA i la CIÈNCIA POLÍTICA ● La filosofia s'interessa, ja des dels seus inicis, pels problemes de la convivència i de l'organització de la societat. ● Ara bé, al segle XIX el mètode científic s'aplica també a la descripció de la realitat humana. ● Neixen així les ciències humanes (com la sociologia, la psicologia, l'antropologia...).
 57. 57. La REFLEXIÓ POLÍTICA a la HISTÒRIA de la FILOSOFIA ● Proposa que només la filosofia permet accedir a l'autèntic coneixement (a les idees de Bé, justícia, veritat...) i, per tant, només ha de governar qui conegui l'autèntic saber (Filòsof-Rei) ● Ofereix una classificació de formes de govern justes i injustes i s'inclina per una democràcia temperada amb elements aristocràtics: han de governar les persones millors i més ben preparades. ● La filosofia política s'interessa per temes com el poder, les institucions polítiques, l'exercici de la força... ● En aquesta època també es parla de les utopies que parlen de com funcionen societats imaginàries més o menys felices, justes i sense discriminacions, per exemple Thomas More (1478-1535). ● Hobbes, Locke o Rousseau reflexionene sobre el tipus de pacte o contracte social que garanteix la protecció de la vide i dels béns personals i que fomenti el benestar col·lectiu. PLATÓ (427-347aC) ARISTÒTIL RENAIXE- MENT s. XIX-XX ● La història i la política de bona part d'aquests segles no s'entén sense les propostes de Marx, que inspiren moltes revolucions, començant per la soviètica del 1917. ● Marx critica la societat capitalista i afirma que el cominisme és inevitable i que obre pas a l'extinció de les classes socials.
 58. 58. FILOSOFIA POLÍTICA ● Reflexiona sobre les formes d'organització de la vida col·lectiva, proposa fórmules racionals per gestionar i millorar la convivència i per minimitzar i resoldre pacíficament els conflictes en el si de cada societat humana i entre elles. ● En aquest sentit, proposa possibles situacions d'equilibri entre l'autonomia individual i l'autoritat, és a dir, la distribució adequada del poder polític i, també, possibles bases per a la convivència internacional. ● Un dels temes importants de la filosofia política ha estat: FILOSOFIA POLÍTICA TEORIA de l'ESTAT MÍNIM QUIN ÉS L'ABAST O FUNCIONS DE L'ESTAT? ● Proposa que l'Estat s'ha de reduir al manteniment de l'ordre i a conservar la situació social establerta o statu quo. ● L'Estat, amb la seva actuació, ha de possibilitar que els individus puguin desplegar amb la màxima llibertat la seva actuació amb l'objectiu d'assolir els béns i finalitats desitjades (felicitat, benestar material, cultura o desenvolupament humà o moral) dins de la Societat Civil. ● Si l'individu fracassa en el seu intent, l'Estat no té cap obligació d'ajudar-lo. ● En el rerefons d'aquesta concepció hi ha la voluntat de separar completament les esferes política i socioeconòmica. ● Darrerament, Robert NOZICK (1938-2002) va proposar un Estat mínim repectuós.
 59. 59. ESTAT PROTECTOR o del BENESTAR ● L'Estat ha de fer-se càrrec de les màximes funcions socials possibles. ● La funció d'aquest Estat INTERVENCIONISTA és i protector és el foment actiu del benestar i de la justícia social mitjançant mesures polítiques que els afavoreixin. ● La societat del benestar és aquella en la qual l'Estat garanteix als seus membres un mínim de béns i serveis bàsics com ara els aliments, l'habitatge i l'atenció mèdica, a més d'educació i cultura. Des de l'òptica contrària a l'Estat mínim trobem: Tot això mostra que la filosofia política pretén descobrir com hauria de ser l'Estat, què és allò just, allò moralment correcte i quina norma o principi ha de regir la distribució del poder (drets, llibretats...)
 60. 60. La CIÈNCIA POLÍTICA ● Estudi del funcionament real del governament ● És a dir, descriu quina és la distribució real del poder en una societat i com aquest és gestionat. ● Això comporta l'anàlisi de: – El poder polític (fonts de poder, grups de poder i elits, teories i ideologies sobre el poder...) – Les relacions de poder amb la societat – Els mecanismes de formació de l'opinió pública... MAQUIAVEL (s. XVI) ● És considerat com el precursor d'aquesta disciplina ● Assenyala el poder com l'objecte propi de la política i el tracta independentment de pressupòsits morals o ideals. Max WEBER (1864-1920) ● Concep la política real com l'acció harmònica i combinada de les diferents institucions que conformen l'Estat. ● Ara bé, el poder legal que té l'Estat per exercir la coacció o la força sobre la seva comunitat se sustenta en la seva legitimitat social i cultural. CIÈNCIA POLÍTICA ● Fins al segle XIX la política s'estudiava només dins de la filosofia. ● Però la irrupció de ciències socials obre pas a la ciència política i les anàlisis polítiques més concretes de la politologia o politicologia.
 61. 61. CAMPS de la CIÈNCIA POLÍTICA ● La ciència política té tants camps com àmbits en què s'exerceix el governament, tot i que cap d'ells sigui completament independent dels altres. ● Els més destacats són: – La teoria política – El governament de l'Estat – El governament comparat – Les relacions internacionals ● Tots ells usen elements de diferents disciplines (històrics, filosòfics, sociològics, psicològics, econòmics...) per aclarir la formació i el funcionament de l'opinió pública, els models electorals, la manera de funcionar dels partits polítics, la influència dels mitjans de comunicació... ● La teoria política s'ocupa sobretot de l'estudi del pensament polític i de la història ● També analitza el paper que tenen les idees de justícia i de moralitat en les relacions entre els individus, la societat i el govern. ● El governament de l'Estat examina qüestions com el funcionament de les institucions i dels procediments legals establerts, la interacció entre els diferents nivells de les institucions de l'Estat, la relació entre els grups polítics i els individus, i elabora propostes per millorar l'estructura i el funcionament de l'Estat. ● El governament comparat analitza aquests mateixos aspectes però des de la perspectiva de diversos Estats o, també, tenint en compte diferents períodes de temps. ● Les relacions internacionals tracten de les influències entre els diversos Estats així com les àrees comunes com ara la llei internacional, la diplomàcia, la política econòmica, les organitzacions internacionals i la globalització.
 62. 62. Què legitima el poder polític? ARA ET TOCA A TUARA ET TOCA A TU

×