Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krym tatary

157 views

Published on

Презентація, що знайомить з найважливішими віхами історії кримських татар

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Krym tatary

  1. 1. Кримські татари сформувалися як народ з багатьох етносів, що населяли Крим у різні історичні часи
  2. 2. Кондараки Василь Христофорович (1834-1886). Кримський краєзнавець, невтомний збирач казок, легенд, старожитностей народів Криму. Створив велику кількість публікацій, присвячених дослідженням з історії, географії та етнографії Криму. У 1883 р. за внесок у вивчення історії Криму В. Х. Кондаракі був нагороджений болгарською медаллю «За науку і мистецтво» Березін Ілля Миколайович (1819-1870) Професор, науковець, дослідник історії та етнографії Криму. Уваги заслуговує «Історія Абуль-Газі» надрукована у виданні «Бібліотека східних істориків», де містилися найгрунтовніші твори середньовічного Сходу.
  3. 3. Радлов Василь Васильович (1837-1912) Видатний сходознавець-тюрколог, етнограф, археолог і педагог німецького походження, один з піонерів порівняльно- історичного вивчення тюркських мов і народів. Пісні (йырлар), частівки (чынълар, манелер), прислів'я та приказки (аталар сезлери), загадки (тапмад-жалар), епос (дестанлар), легенди (легендалар) та казки (масаллар) – справжня скарбниця кримськотатарського народу Гліб Анато́лійович Бонч-Осмоло́вський (1890-1943) Археолог і антрополог. Автор тритомної праці, присвяченої вивченню палеолітичної стоянки Кіїк-Коба (грот) і знайдених на ній кісток неандертальця.
  4. 4. «Сефернаме» («Писання про похід»)
  5. 5. Зинджирли-медресе
  6. 6. В 20-30-х роках зросла роль національної преси, художньої літератури. Вагомою була діяльність національних технікумів, факультетів у вищих навчальних закладах, театрів і музеїв.
  7. 7. На початку 2014 року в Криму почали з’являтися “зелені чоловічки” . 12 березня 2014 НАТО визнало, що ці «зелені чоловічки» є військовослужбовцями Російської Федерації. 16 березня 2014 року в Криму відбувся нелегітимний референдум про статус Криму, за результатами якого Росія вважає півострів своєю територією.
  8. 8. «Майбутнє Криму у складі України, а України — у складі Європи. Причому Крим, в якому будуть максимально забезпечені права кримських татар. І не тільки тому, що це — їхня історична батьківщина і єдина територія, на якій вони можуть самовизначатися.» «А ще й тому, що кримські татари — це один з найбільш європеїзованих народів України. А у складі Європи це буде найбільш європеїзована група мусульман. Відповідно їхнє перебування там створюватиме новий шанс для налагодження європейсько-мусульманського співжиття.» Ярослав Грицак

×