Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

газарзүй сорил.docx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Газарзүй 7-р анги Нэр:............................
1-р хэсэг : Тест
 Сонгох тест / тус бүр 1 оноо /
1. .Наранд хамгийн ой...
Газарзүй 8-р анги Нэр:............................
 Сонгох тест / тус бүр 1 оноо /
1. Монгол орны хамгийн зүүн захын цэг ...
Газарзүй 9-р анги Нэр:............................
 Сонгох тест / тус бүр 1 оноо /
1. Манай улс хэдэн оронтой хиллэдэг вэ...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Enkh Tseba (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

газарзүй сорил.docx

  1. 1. Газарзүй 7-р анги Нэр:............................ 1-р хэсэг : Тест  Сонгох тест / тус бүр 1 оноо / 1. .Наранд хамгийн ойрхон гариг аль нь вэ? a. Санчир b..Бархасбадь c. Буд d. дэлхий 2. Дараах масштабуудаас аль нь жижиг масштаб вэ? a. 1:250 000 b. 1:25 000 000 c. 1: 25 000 d. 1:100 000 3. Дэлхийг хамгийн анх тойрсон далайчин хэн бэ? a. Васко да Гама b..Тасман c. Жеймс Кук d. Магеллан  Харгалзуулах болон нөхөх тест/ тус бүр 2 оноо/ 4. . Цэгийн оронд тохирох үгийг нөх Хуурай газрын хэсэг далай тэнгис рүү түрж орсныг ......... гэнэ. a. Арал b.Хойг c.Булан d.Хоолой 5. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөх Газрын зургийг агуулгаар нь ерөнхий ба ......... гэж 2 ангилна. a. Улс төрийн b.Уур амьсгалын c.Сэдэвчилсэн d. Зам тээврийн 6. Эх газруудын хамгийн өндөр оргилуудыг харгалзуулан тохируул. 1. Хойд Америк a. Эверест 2. Өмнөд Америк b. Климанджаро 3. Еврази c. Аконкагуа 4. Африк d. Мак Кинли a. 1c, 2a, 3b, 4d b. 1d, 2b, 3a, 4c c. 1d, 2c, 3a, 4b d. 1b, 2c, 3a, 4b 7. Дараах газрын зурагт Сахарын цөлийг “1” , Амазонк мөрний сав газрыг “2” тоогоор тус тус зөв байрлуулан тэмдэглэ. 2-р хэсэг: Газарзүйн бодлого./ 4 оноо/ 8. Дараах бодлогыг бод 1500 метр өндөрт байрлах онгоцны буудал дээр агаарын хэм +25 байсан бол 10000 метрийн өндөрт яваа нисэх онгоцны гаднах агаарын хэм хэд байх вэ? Хариултын хуудас № 1 2 3 4 5 6 7 8 Нийт оноо Оноо 1 1 1 2 2 2 2 4 15 Хариулт Зураг дээр заана Авсан оноо
  2. 2. Газарзүй 8-р анги Нэр:............................  Сонгох тест / тус бүр 1 оноо / 1. Монгол орны хамгийн зүүн захын цэг аль нь вэ? a. Монгол шарын даваа b..Мааньт уул c. Орвог гашууны бор толгой d. Соёлз уулын модот хамар 2. Монгол орны газрын зургийг зурагзүйн ямар тусгагийн аргаар зурсан бэ? a. Цлиндр тусгаг b..Конус тусгаг c. Азимут тусгаг d. хөндлөн азимут тусгаг 3. Монгол орны газарзүйн төв цэг Өвөр хөшөөтийн булаг ямар аймгийн нутагт оршдог вэ? a. Төв аймгийн Сэргэлэн сум b. Өвархангай аймгийн Бүрд сум c. Архангай аймгийн Бат-Өлзий сум d. Дундговь аймгийн Дэрэн сум  Харгалзуулах болон нөхөх тест/ тус бүр 2 оноо/ 4. Монгол орны уул нуруудын ноён оргилуудыг зөв харгалзуулан тохируул Уул нуруудын нэр Ноён оргилын нэр 1 Алтайн нуруу a Отгонтэнгэр 2 Хэнтийн нуруу b Хүйтэн уул 3 Хөвсгөлийн уулс c Асралтхайрхан 4 Хангайн нуруу d Мөнхсарьдаг a. 1b, 2c, 3d, 4a b..1b, 2d, 3c, 4a c. 1b, 2d, 3a, 4c d. 1b, 2a, 3c, 4d 5. Дараах тал газруудыг шинж төрх байдлаар нь зөв харгалзуулан тохируулна уу? Талын нэр Талын ангилал 1 Монголын дорнод тал A Уул хоорондын хөндий 2 Мэнэнгийн тал B Ухаа гүвээт тал 3 Их нууруудын хотгор C Тэгш тал a.1a, 2c, 3b b.1c, 2b, 3a c. 1b, 2c, 3a d. 1a, 2b, 3c 6. Цэгийн оронд тохирох тоог нөх Монгол орны нийт газар нутгийн хэмжээ нь................кв.км юм. a. 1 350 116кв.км b.1 450 116кв.км c. 1 564 116кв.км d. 1 664 116кв.км 7. Монгол орны хамгийн олон унтарсан галт уул /220 галт уул/ оршдог аймгийн нэрийг зураг дээр байрлуулан бич. 2-р хэсэг: Газарзүйн бодлого./ 4 оноо/ 8. Дараах бодлогыг бод 1:2 500 000 масштабтай газрын зураг дээр 5,3см зурагдсан зай бодит байдал дээр хэдэн км байх вэ? Хариултын хуудас № 1 2 3 4 5 6 7 8 Нийт оноо Оноо 1 1 1 2 2 2 2 4 15 Хариулт Зураг дээр заана Авсан оноо
  3. 3. Газарзүй 9-р анги Нэр:............................  Сонгох тест / тус бүр 1 оноо / 1. Манай улс хэдэн оронтой хиллэдэг вэ? a. 2 b..3 c. 4 d. 5 2. .Манай улсын газар нутгийн хэмжээ хэдэн кв.км вэ? a. 1 350 116кв.км b.1 450 116кв.км c. 1 564 116кв.км d. 1 664 116кв.км 3. 3. Байгалийн шавхагдах нөөцөд аль нь хамаарахгүй вэ? a. Нүүрс b..Салхи c. Алт d. Зэс  Цэгийн оронд тохирох үгийг нөх/ тус бүр 2 оноо/ 4. Сайн дураараа биш ажил эрхлээгүй байгаа ,хөдөлмөрийн чадвартай, ажил идэвхтэй эрж буй боловч ажил олдохгүй байгаа хүмүүсийг ..................гэнэ. a.. Ажилгүйчүүд b.ажилчид c. ЭЗ.ийн идэвхитэй хүн ам d.Бүгд зөв 5. Нутаг дэвсгэрээ хүн ам тархан суурьшсан байдлыг хүн амын ................... гэнэ. a.Нутагшилт b. Байршил c. Шилжилт d. Жуулчлал 6. . Хүний хангагдаагүй хүслийн ................гэнэ. . a. Нийлүүлэлт b. Эрэлт c.үнэ d.хэрэгцээ 7. Харгалзуулан тохируул. Монгол орны 4 захын цэг нь тус бүр ямар аймгийн нутагт оршдог вэ? 1 Монгол шарын даваа a Дорнод 2 Орвог гашууны бор толгой b Баян-Өлгий 3 Соёлз уулын модот хамар c Хөвсгөл 4 Таван богдын Мааньт уул d Өмнөговь a. 1b, 2c, 3d, 4a b.1a, 2b, 3c, 4d c.1c, 2d, 3a, 4b d. 1d, 2a, 3b, 4c 8. 2-р хэсэг: Газарзүйн зураг дээр ажиллах./ 4 оноо/ Дараах асуултуудад хариулж газрын зураг дээр тэмдэглэ. 1 3 улсын хилийн уулзвар “Тарваган дахын овоо”-г газрын зурагт “1” тоогоор тэмдэглэ. 2 Хамгийн олон ястан оршин амьдардаг аймгийн олж “2” тоогоор тэмдэглэ. 3 Алдарт “Дарьганга” уран дархны хийц аль аймгаас гаралтай вэ? ”3” тоогоор тэмдэглэ. 4 Тэмээн сүргийн тоогоор тэргүүлэгч аймгийг олж “4” тоогоор тэмдэглэ. Хариултын хуудас № 1 2 3 4 5 6 7 8 Нийт оноо Оноо 1 1 1 2 2 2 2 4 15 Хариулт зураг дээр тэмлэгдэнэ Авсан оноо
  4. 4. Газарзүй 10-р анги Нэр:............................  Сонгох тест / тус бүр 1 оноо / 1. Дэлхийн ямар хөдөлгөөнд улирал үүсэх вэ? a. Дэлхийн тэнхлэг шар замын хавтгайд 66,5 градус хазгай оршдог b. сар дэлхийг тойрох c. Дэлхий нарыг тойрох d. Дэлхий тэнхлэгээ 24 цаг нэг удаа эргэх 2. Хавтангийн тектоникийн онол буюу тив шилжин нүүх онолыг хэн гэдэг эрдэмтэн анх дэвшүүлсэн бэ? a. А.Веспуччи b. Ч.Дарвин b. c. А.Вегенер d.Семенов Тянь-Шанский 3. Халуун орны цөлийн бүс агаарын даралтын ямар бүсэд хамаарагдах вэ? a. Их даралтын бүс b. Бага даралтын бүс  Харгалзуулах болон нөхөх тест./ тус бүр 2 оноо/ 4. Газрын гадаргын ойлгох чадварыг .......................гэх ба хэдэн хувь нь ойж байгааг %-иар илэрхийлнэ. a. Нарны өндөр b. Альбедо c. Конденсаци d. Конвекц 5. Мөсөн уулыг ШУ-ы хэллэгээр …….. гэж нэрлэнэ. а.iceberg б.icemount в.iceland г.icedesert 6. Дараах хуурай газрын ноён оргилууд тус бүр аль эх газар оршдог вэ? Тохируул. 1. Хойд Америк a. Эверест 2. Өмнөд Америк b. Климанджаро 3. Еврази c. Аконкагуа 4. Африк d. Мак Кинли 1c, 2a, 3b, 4d b. 1d, 2b, 3a, 4c c. 1d, 2c, 3a, 4b d. 1b, 2c, 3a, 4b 7. Дараах өгөгдлүүдийг зөв харгалзуулна уу ? Агаар мандлыг голлон бүрэлдүүлэг хийннүүдийн үүрэг 1 Хийн мандлын хүрээнд хүчилтөрөгчийг шингэлэгчийн үүрэг гүйцэтгэнэ a Нүүрчхүчилийн хий 2 Организмуудын амьсгалах болон аливаа исэлдэх явцад зайлшгүй шаардлагатай байдаг b Озон 3 3. Ургамалд органик бодисууд бүрэлдэхэд хэрэглэгдэнэ c Хүчилтөрөгч 4 . Нарнаас ирэх хэт ягаан туяаг өөртөө шингээн , түүний хөнөөх аюулаас амьд организмыг хамгаалж байдаг d Азотын хий a. 1d, 2c, 3a, 4b b.1b, 2a, 3c, 4d c.1a, 2b, 3c, 4d d.1c, 2a, 3d, 4b 2-р хэсэг: Газарзүйн бодлого./ 4 оноо/ 8. 12 сарын 22-нд нар ӨӨ23,5 градус Матрын зам дээр эгц тусаж байх үед ХӨ52 градуст орших Монгол шарын даваан дээр үдийн нар хэдэн градусын өнцгөөр тусах вэ? Хариултын хуудас № 1 2 3 4 5 6 7 8 Нийт оноо Оноо 1 1 1 2 2 2 2 4 15 Хариулт Авсан оноо
  5. 5. Газарзүй 11-р анги Нэр:............................  Сонгох тест / тус бүр 1 оноо / 1. Бүгд Найрамдах засаглалтай улсыг сонгоно уу? a. Их Британи b. Дани c.Япон d.Итали 2. Хамгийн олон хүн амтай үндэстэн аль нь вэ? a. Бенгал b.Хань c. Америк d.Япон 3. Дэлхийн голлох 3 шашныг сонго. a. Христ, Будда, Лал b. Хинди, Лал, Будда c. Христ, Лал, Кунз d. Шинто, Күнз, Лал  Харгалзуулах болон нөхөх тест./ тус бүр 2 оноо/ 4. Дараах улсуудыг нэр нийслэлтэй нь тохируулна уу? 1. Энэтхэг a. Киев a. 2b, 2f, 3c, 4d, 5a, 6e 2. Украйн b. Багдад b. 1e, 2b, 3f, 4c, 5d, 6a 3. Испани c. Бангкок c. 1d, 2a, 3e, 4b, 5f, 6c 4. Ирак d. Дели d. 1a, 2e, 3b, 4f, 5c, 6d 5. Словак e. Мадрид 6. Тайланд f. Братислав 5. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? Хүн амын тоог газар нутагт харьцуулсан харьцааг ................................ гэнэ. a. Хүн амын байршил b. Хүн амын нягтшил c. Хүн амын нутагшил d. Хүн амын шилжилт 6. АСЕАН гэдэг нь юу гэсэн утгатай үгний товчлол вэ? a. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага b. Дэлхийн худалдааны байгууллага c. Газрын тос экспортлогч орнуудын холбоо d. Ази номхон далайн хамтын нөхөрлөлийн орнууд 7. Газрын тосны нөөцөөр тэргүүлэгч дараах орнуудаас илүүцийг сонгоно уу? a. Кувейт b. Саудын Араб c. Катар d. Япон 2-р хэсэг: Газарзүйн зураг дээр ажиллах./ 4 оноо/ 8. Хүн амын нягтшил болон хотжилтын түвшингээр тэргүүлэх 3 бүс нутгийг нэрлэж зураг дээр тэмдэглэ. Хариултын хуудас № 1 2 3 4 5 6 7 8 Нийт оноо Оноо 1 1 1 2 2 2 2 4 15 Хариулт зураг дээр тэмдэглэнэ Авсан оноо

×