Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Газарзүй 9 Бүс нутгийн хөгжил.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Enkh Tseba (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Газарзүй 9 Бүс нутгийн хөгжил.pptx

 1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН БҮС НУТГИЙН ХӨГЖИЛ 9-р анги
 2. 2. АГУУЛГА • Эдийн засгийн бүс нутаг , түүний хөгжил • Эдийн засгийн Төв бүс • Эдийн засгийн Хангайн бүс • Эдийн засгийн Зүүн бүс • Эдийн засгийн Баруун бүс • Улаанбаатарын бүс
 3. 3. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮС НУТАГ , ТҮҮНИЙ ХӨГЖИЛ • Хүн ам , аж ахуйг олон салбаруудын өөр хоорондоо нийгэм, эдийн засгийн талаар харилцан холбоо бүхий засаг захиргааны нэгжийг хамарсан нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийг БҮС НУТАГ гэнэ .
 4. 4. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮСЧИЛЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ • Улс орны болон тухайн бүсийн хөгжлийн өнөө ба хэтийн төлөв • Тухайн орон нутгийн байгалийн нөхцөл , нөөц , даац • Хүн ам , ажиллах хүчний нөөц, байршил • Аж ахуйн голлох чиглэл • Аж үйлдвэрийн төвүүд , тээврийн сүлжээ, тэнхлэгийн таталцал • Засаг захиргаа ,нутаг дэвсгэрийн хуваарь
 5. 5. ТҮҮХ • 1960-2001 он: Улс орныг Төв , Зүүн, Баруун гэсэн 3 бүсээр хөгжүүлж ирсэн • 2001 оноос хойш : УИХ-с “Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” батлагдаж эдийн засгийн 5 бүс болгон, хамрагдах аймаг , тулгуур төв хотуудыг тогтоосон.
 6. 6. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮСИЙН ХУВААРЬ № Эдийн засгийн бүс Хамрагдах аймаг Тулгуур төв , хот 1 Баруун бүс Ховд , Увс ,Баян-Өлгий, Говь-Алтай , Завхан Ховд , Улиастай 2 Хангайн бүс Архангай, Өвөрхангай , Баянхонгор, Булган , Орхон , Хөвсгөл Эрдэнэт , Хархорин 3 Төвийн бүс Сэлэнгэ, Төв, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр Дархан , Зуунмод 4 Зүүн бүс Дорнод , Хэнтий , Сүхбаатар Чойбалсан , Чингис, 5 Улаанбаатарын бүс Улаанбаатар хот , түүний дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр , хот орчмын бүсийн дагуул хотууд Улаанбаатар
 7. 7. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮСИЙН ЗУРАГ
 8. 8. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮСИЙН СУДЛАХ ЗҮЙЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД • Нутаг дэвсгэр , газарзүйн байрлал • Хүн ам нутагшилт • Аж ахуй / аж үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, мал аж ахуй, газар тариалан /
 9. 9. Эдийн засгийн Төвийн бүм
 10. 10. Эдийн засгийн Хангайн бүс
 11. 11. Эдийн засгийн Баруун бүс
 12. 12. Эдийн засгийн Зүүн бүс
 13. 13. Улаанбаатарын бүс
 14. 14. Улаанбаатарын аялал жуулчлал
 15. 15. Гэрийн даалгавар • Дэвтэр дээрээ тэмдэглэл хөтөлнө. • Сурах бичгээ ашиглан дараах 3 хүснэгтийг бөглөн classroom-д оруулна.
 16. 16. БҮСҮҮДИЙН НУТАГ ДЭВСГЭР ТӨВ ХАНГАЙ ЗҮҮН БАРУУН УБ Нутгийн хэмжээ мян.кв.км Нутгийн эзлэх хувь Орших байгалийн бүс Хамрагдах аймаг Ойн нөөц % Голлох ашигт малтмал
 17. 17. БҮСҮҮДИЙН ХҮН АМ ,НУТАГШИЛТ ТӨВ ХАНГАЙ ЗҮҮН БАРУУН УБ Аймаг Сумын тоо Багийн тоо Хүн амын тоо , мянга Эзлэх хувь Хотын хүн ам % Хамгийн олон хүн амтай аймаг Хамгийн олон хүн амтай хот Угсаатан
 18. 18. БҮСҮҮДИЙН АЖ АХУЙ ТӨВ ХАНГАЙ ЗҮҮН БАРУУН УБ Аж үйлдвэрийн том төвүүд Томоохон уурхай ДЦстанцын тоо Бүсийн ДНБ-ий ангилал Малын тоо Газар тариалангийн эзлэх %

×