Δρ. Γεωργικόπουλος Νικόλαος, Επισκέπτης Καθηγητής Έρευνας, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης - Stern School of Business & Ερευνητής Χρηματοοικονομικών, ΚΕΠ

Starttech Ventures
Starttech VenturesGrowth Marketer at Starttech Ventures
Η διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών ως εργαλείο πάταξης της παραοικονομίας. 
Δρ. Νικόλαος Γεωργικόπουλος 
Ερευνητής Χρηματοοικονομικών 
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
& 
Visiting Research Professor 
New York University - Stern School of Business 
22 Οκτωβρίου 2014 
Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, Αθήνα. 
nikolaos@stern.nyu.edu
Σκοπός της Μελέτης 
 
Βασικός σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να εξεταστεί το ζήτημα της διεύρυνσης της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών στην Ελλάδα με στόχο την αύξηση των εσόδων του Κράτους από την άμεση απόδοση του ΦΠΑ χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο των ελληνικών τραπεζών. 
Το εξεταζόμενο θέμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη χρονική περίοδο λόγω της προσπάθειας του Κράτους για επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. 
Η αύξηση των εσόδων θα προκύψει κατά μεγάλο ποσοστό από την άμεση απόδοση του ΦΠΑ, την περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής ή/και φοροαποφυγής καθώς και από την αυξημένη φορολογία εισοδήματος που θα επιφέρει ένα τέτοιο μέτρο. 
Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
Διάγραμμα 1: Έσοδα από ΦΠΑ ως ποσοστό ΑΕΠ, 2000-2013 
 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ιδία επεξεργασία. 
 
Σημείωση: Τα μεγέθη είναι σε τρέχουσες τιμές. 
Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014. 
6.8% 
7.1% 
7.4% 
6.8% 
6.7% 
6.8% 
6.9% 
7.2% 
7.1% 
6.3% 
7.0% 
6.9% 
6.9% 
6.9% 
6.0% 
6.2% 
6.4% 
6.6% 
6.8% 
7.0% 
7.2% 
7.4% 
7.6% 
2000 
2002 
2004 
2006 
2008 
2010 
2012
Πίνακας 1: Έσοδα από ΦΠΑ έναντι της ΠΑΚ 
 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
 
Σημείωση: Μεγέθη σε τρέχουσες τιμές.. 
Έτος Έσοδα από ΦΠΑ (εκατ. €) ΠΑΚ (εκατ. €) 2000 9.255 106.720 2001 10.463 114.733 2002 11.532 123.647 2003 11.663 132.806 2004 12.328 142.154 2005 13.117 147.808 2006 14.441 159.606 2007 16.171 171.260 2008 16.613 185.582 2009 14.539 184.966 2010 15.656 179.776 2011 14.740 170.278 2012 13.494 155.872 2013 12.357 144.350 
Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
Διάγραμμα 2: Έσοδα από ΦΠΑ ως ποσοστό της ΠΑΚ, 2000-2013 
 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
6.50% 
7.50% 
8.50% 
9.50% 
10.50%
Πίνακας 2: Φορολογική αποδοτικότητα ΦΠΑ για τα έτη 2008 & 2011 
Πηγή: OECD Economic Surveys: Greece, 2013. 
Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
Πίνακας 3: Ηλεκτρονικές συναλλαγές και παραοικονομία, 2010 
Πηγή: Schneider, F., 2011. The Shadow Economy in Europe 2011. 
Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
ΑΕΠ (εκατ. €) Παραοικονομία (εκατ. €) Μέσο Ποσοστό Παραοικονομίας (1) 2008 Ελλάδα 239.141 58.111 24,3% ΕΕ27 12.510.381 1.895.033 19,3% 2009 Ελλάδα 235.017 58.754 25,0% ΕΕ27 11.749.997 1.849.020 19,8% 2010 Ελλάδα 230.173 58.464 25,4% ΕΕ27 12.246.984 1.885.194 19,5% 2011 Ελλάδα 208.532 50.673 24,3% ΕΕ27 12.641.214 1.903.922 19,2% 2012 Ελλάδα 193.749 46.500 24,0% ΕΕ27 12.897.499 1.902.479 18.9% 2013 (εκτιμήσεις) Ελλάδα 182.924 43.170 23,6% ΕΕ27 13.128.120 1.870.435 14,2% 
Πίνακας 4: Στοιχεία παραοικονομίας στην Ελλάδα και την ΕΕ27 
(1)Το μέσο ποσοστό της παραοικονομίας για την ΕΕ27 προκύπτει ως ο μέσος όρος των ποσοστών για τα κράτη μέλη και όχι ως ποσοστό της αξίας της παραοικονομίας προς το συνολικό ΑΕΠ. Πηγή: Schneider, F., 2013. The Shadow Economy in Europe 2013. 
Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
 
Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η διεθνής πρακτική αλλά και τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε δείχνουν ότι ο συνδυασμός 
 
ενός απλοποιημένου συστήματος ΦΠΑ με ενιαίο χαμηλό συντελεστή, 
 
κινήτρων για διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του τραπεζικού συστήματος και άμεσης απόδοσης μέρους του ΦΠΑ στο Κράτος 
 
και αντι-κινήτρων για τη μείωση της χρήσης μετρητών. 
Θα συμβάλει δραστικά στα φαινόμενα απώλειας εσόδων από ΦΠΑ. 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
Προτάσεις 
Οι γνώμες και κρίσεις στην παρουσίαση αυτή είναι του ομιλητή και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαία γνώμες ή κρίσεις του ΚΕΠΕ 
ή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. 
Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
1 of 9

Recommended

Lifestats2015 by
Lifestats2015Lifestats2015
Lifestats2015Ethos Media S.A.
262 views21 slides
Εύη Σταυροπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Marketing, Pressious Arvanitidis by
 Εύη Σταυροπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Marketing, Pressious Arvanitidis Εύη Σταυροπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Marketing, Pressious Arvanitidis
Εύη Σταυροπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Marketing, Pressious ArvanitidisStarttech Ventures
513 views16 slides
ΟΤΟΕ-Παρουσιαση προτασεων για το τραπεζικό σύστημα by
ΟΤΟΕ-Παρουσιαση προτασεων για το τραπεζικό σύστημαΟΤΟΕ-Παρουσιαση προτασεων για το τραπεζικό σύστημα
ΟΤΟΕ-Παρουσιαση προτασεων για το τραπεζικό σύστημαΟΤΟΕ
602 views28 slides
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Πίνακες για την Απασχόληση by
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Πίνακες για την ΑπασχόλησηΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Πίνακες για την Απασχόληση
ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ: Πίνακες για την ΑπασχόλησηPanayotis Sofianopoulos
119 views5 slides
οικονομικά στοιχεία ελληνικών τραπεζών by
οικονομικά στοιχεία ελληνικών τραπεζώνοικονομικά στοιχεία ελληνικών τραπεζών
οικονομικά στοιχεία ελληνικών τραπεζώνΟΤΟΕ
2.5K views36 slides
Eλληνική Oικονομία by
Eλληνική OικονομίαEλληνική Oικονομία
Eλληνική OικονομίαFotis Routsis
6.8K views34 slides

More Related Content

Similar to Δρ. Γεωργικόπουλος Νικόλαος, Επισκέπτης Καθηγητής Έρευνας, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης - Stern School of Business & Ερευνητής Χρηματοοικονομικών, ΚΕΠ

ΣΕΒ, Δελτίο 21-12-16 by
ΣΕΒ, Δελτίο 21-12-16ΣΕΒ, Δελτίο 21-12-16
ΣΕΒ, Δελτίο 21-12-16Panayotis Sofianopoulos
158 views10 slides
Νίκος Βέττας, Insurance Conference 2021 by
Νίκος Βέττας, Insurance Conference 2021Νίκος Βέττας, Insurance Conference 2021
Νίκος Βέττας, Insurance Conference 2021Starttech Ventures
38 views20 slides
Εξέλιξη ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2010. by
Εξέλιξη ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2010.Εξέλιξη ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2010.
Εξέλιξη ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2010.stratos goumas
313 views19 slides
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανάπτυξη by
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανάπτυξη Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανάπτυξη
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανάπτυξη Nikolaos Philippas
483 views41 slides
10 γιαντσησ παρατηρητηριο κτπ by
10 γιαντσησ παρατηρητηριο κτπ10 γιαντσησ παρατηρητηριο κτπ
10 γιαντσησ παρατηρητηριο κτπknowhowgr
278 views7 slides
Παρουσίαση Χαράλαμπος Τσαρδανίδης στην Έκθεση "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014" by
Παρουσίαση Χαράλαμπος Τσαρδανίδης στην Έκθεση "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014"Παρουσίαση Χαράλαμπος Τσαρδανίδης στην Έκθεση "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014"
Παρουσίαση Χαράλαμπος Τσαρδανίδης στην Έκθεση "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014"Vasileios Balafas
810 views20 slides

Similar to Δρ. Γεωργικόπουλος Νικόλαος, Επισκέπτης Καθηγητής Έρευνας, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης - Stern School of Business & Ερευνητής Χρηματοοικονομικών, ΚΕΠ(20)

Νίκος Βέττας, Insurance Conference 2021 by Starttech Ventures
Νίκος Βέττας, Insurance Conference 2021Νίκος Βέττας, Insurance Conference 2021
Νίκος Βέττας, Insurance Conference 2021
Εξέλιξη ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2010. by stratos goumas
Εξέλιξη ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2010.Εξέλιξη ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2010.
Εξέλιξη ελληνικών τραπεζικών καταθέσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2001-2010.
stratos goumas313 views
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανάπτυξη by Nikolaos Philippas
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανάπτυξη Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανάπτυξη
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Ανάπτυξη
Nikolaos Philippas483 views
10 γιαντσησ παρατηρητηριο κτπ by knowhowgr
10 γιαντσησ παρατηρητηριο κτπ10 γιαντσησ παρατηρητηριο κτπ
10 γιαντσησ παρατηρητηριο κτπ
knowhowgr278 views
Παρουσίαση Χαράλαμπος Τσαρδανίδης στην Έκθεση "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014" by Vasileios Balafas
Παρουσίαση Χαράλαμπος Τσαρδανίδης στην Έκθεση "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014"Παρουσίαση Χαράλαμπος Τσαρδανίδης στην Έκθεση "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014"
Παρουσίαση Χαράλαμπος Τσαρδανίδης στην Έκθεση "ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2014"
Vasileios Balafas810 views
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 by Katerina Tsakmakidou
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Cyprus Business Guide 2014 by exagoges
Cyprus Business Guide 2014Cyprus Business Guide 2014
Cyprus Business Guide 2014
exagoges592 views
Hellenic Health Informatics Association 3rd Ecosystem 300914 by George Kakoulidis
Hellenic Health Informatics Association 3rd Ecosystem 300914Hellenic Health Informatics Association 3rd Ecosystem 300914
Hellenic Health Informatics Association 3rd Ecosystem 300914
George Kakoulidis9.4K views
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Επίκαιρα νομικά και οικονομικά θέματα by George Papadopoulos
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Επίκαιρα νομικά και οικονομικά θέματαΗλεκτρονικό Επιχειρείν - Επίκαιρα νομικά και οικονομικά θέματα
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Επίκαιρα νομικά και οικονομικά θέματα
George Papadopoulos2.2K views
Eλληνική Oικονομία by Fotis Routsis
Eλληνική OικονομίαEλληνική Oικονομία
Eλληνική Oικονομία
Fotis Routsis11.5K views
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx by Manina5
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxΕυρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Manina5132 views
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ by Antonis Zairis
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Antonis Zairis44 views

More from Starttech Ventures

Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference by
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceΓιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
15 views20 slides
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference by
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceΓιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
11 views20 slides
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference by
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceΠαναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
12 views51 slides
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference by
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceΘεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
10 views39 slides
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference by
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceΓιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
11 views31 slides
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference by
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceΘανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
15 views21 slides

More from Starttech Ventures(20)

Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference by Starttech Ventures
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceΓιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference by Starttech Ventures
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceΓιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference by Starttech Ventures
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceΠαναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference by Starttech Ventures
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceΘεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference by Starttech Ventures
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceΓιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference by Starttech Ventures
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceΘανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference by Starttech Ventures
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech ConferenceΛεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference by Starttech Ventures
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech ConferenceΝικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης by Starttech Ventures
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΣτέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης by Starttech Ventures
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης by Starttech Ventures
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης by Starttech Ventures
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΑνδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης by Starttech Ventures
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςDr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης by Starttech Ventures
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΜάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης by Starttech Ventures
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΒύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης by Starttech Ventures
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςTim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Δρ. Γεωργικόπουλος Νικόλαος, Επισκέπτης Καθηγητής Έρευνας, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης - Stern School of Business & Ερευνητής Χρηματοοικονομικών, ΚΕΠ

 • 1. Η διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών ως εργαλείο πάταξης της παραοικονομίας. Δρ. Νικόλαος Γεωργικόπουλος Ερευνητής Χρηματοοικονομικών Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών & Visiting Research Professor New York University - Stern School of Business 22 Οκτωβρίου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, Αθήνα. nikolaos@stern.nyu.edu
 • 2. Σκοπός της Μελέτης  Βασικός σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να εξεταστεί το ζήτημα της διεύρυνσης της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών στην Ελλάδα με στόχο την αύξηση των εσόδων του Κράτους από την άμεση απόδοση του ΦΠΑ χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο των ελληνικών τραπεζών. Το εξεταζόμενο θέμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη χρονική περίοδο λόγω της προσπάθειας του Κράτους για επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση των εσόδων θα προκύψει κατά μεγάλο ποσοστό από την άμεση απόδοση του ΦΠΑ, την περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής ή/και φοροαποφυγής καθώς και από την αυξημένη φορολογία εισοδήματος που θα επιφέρει ένα τέτοιο μέτρο. Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
 • 3. Διάγραμμα 1: Έσοδα από ΦΠΑ ως ποσοστό ΑΕΠ, 2000-2013  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ιδία επεξεργασία.  Σημείωση: Τα μεγέθη είναι σε τρέχουσες τιμές. Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014. 6.8% 7.1% 7.4% 6.8% 6.7% 6.8% 6.9% 7.2% 7.1% 6.3% 7.0% 6.9% 6.9% 6.9% 6.0% 6.2% 6.4% 6.6% 6.8% 7.0% 7.2% 7.4% 7.6% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
 • 4. Πίνακας 1: Έσοδα από ΦΠΑ έναντι της ΠΑΚ  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Στατιστική Αρχή.  Σημείωση: Μεγέθη σε τρέχουσες τιμές.. Έτος Έσοδα από ΦΠΑ (εκατ. €) ΠΑΚ (εκατ. €) 2000 9.255 106.720 2001 10.463 114.733 2002 11.532 123.647 2003 11.663 132.806 2004 12.328 142.154 2005 13.117 147.808 2006 14.441 159.606 2007 16.171 171.260 2008 16.613 185.582 2009 14.539 184.966 2010 15.656 179.776 2011 14.740 170.278 2012 13.494 155.872 2013 12.357 144.350 Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
 • 5. Διάγραμμα 2: Έσοδα από ΦΠΑ ως ποσοστό της ΠΑΚ, 2000-2013  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Στατιστική Αρχή. 6.50% 7.50% 8.50% 9.50% 10.50%
 • 6. Πίνακας 2: Φορολογική αποδοτικότητα ΦΠΑ για τα έτη 2008 & 2011 Πηγή: OECD Economic Surveys: Greece, 2013. Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
 • 7. Πίνακας 3: Ηλεκτρονικές συναλλαγές και παραοικονομία, 2010 Πηγή: Schneider, F., 2011. The Shadow Economy in Europe 2011. Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
 • 8. ΑΕΠ (εκατ. €) Παραοικονομία (εκατ. €) Μέσο Ποσοστό Παραοικονομίας (1) 2008 Ελλάδα 239.141 58.111 24,3% ΕΕ27 12.510.381 1.895.033 19,3% 2009 Ελλάδα 235.017 58.754 25,0% ΕΕ27 11.749.997 1.849.020 19,8% 2010 Ελλάδα 230.173 58.464 25,4% ΕΕ27 12.246.984 1.885.194 19,5% 2011 Ελλάδα 208.532 50.673 24,3% ΕΕ27 12.641.214 1.903.922 19,2% 2012 Ελλάδα 193.749 46.500 24,0% ΕΕ27 12.897.499 1.902.479 18.9% 2013 (εκτιμήσεις) Ελλάδα 182.924 43.170 23,6% ΕΕ27 13.128.120 1.870.435 14,2% Πίνακας 4: Στοιχεία παραοικονομίας στην Ελλάδα και την ΕΕ27 (1)Το μέσο ποσοστό της παραοικονομίας για την ΕΕ27 προκύπτει ως ο μέσος όρος των ποσοστών για τα κράτη μέλη και όχι ως ποσοστό της αξίας της παραοικονομίας προς το συνολικό ΑΕΠ. Πηγή: Schneider, F., 2013. The Shadow Economy in Europe 2013. Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.
 • 9.  Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η διεθνής πρακτική αλλά και τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε δείχνουν ότι ο συνδυασμός  ενός απλοποιημένου συστήματος ΦΠΑ με ενιαίο χαμηλό συντελεστή,  κινήτρων για διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του τραπεζικού συστήματος και άμεσης απόδοσης μέρους του ΦΠΑ στο Κράτος  και αντι-κινήτρων για τη μείωση της χρήσης μετρητών. Θα συμβάλει δραστικά στα φαινόμενα απώλειας εσόδων από ΦΠΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Προτάσεις Οι γνώμες και κρίσεις στην παρουσίαση αυτή είναι του ομιλητή και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαία γνώμες ή κρίσεις του ΚΕΠΕ ή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Dr Nikolaos Georgikopoulos – Digital Banking Conference 2014.