Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aida

671 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aida

 1. 1. Aida 42 urteko andre batda. Ezkonduta egon zaneta hiru seme-alaba eukiebazan: Soraya, Lorena etaJonathan. Aida lehenalkoholika zan etakartzelan egon zan,Sorayaren senarrahiltzeagaitik. Bainakartzelara joan aurretik,bere bi seme-alabekin,Lorena eta Jonathan, bizizan eta bere ama etanebarekin.
 2. 2. Lorena 19 urte daukazeta Aidaren alaba da.Lehen bere amagazbizi zan baina bereamaren etxetik aldeegin eban etaMacugaz joan zanbizitzera. Bere auzoanoso ezaguna da mutilaskogaz egon dalakoeta Gran Hermano-rajoan zalako.
 3. 3. Jonathan 18 urte daukaz etaAidaren semea da. Mutilbihurria eta gaizkilea da,horregaitik bere amariatsekabe asko emotendeutsaz. Oso ondo eramatenda Fidelegaz, eta horregaitikamodio platonikoa bihurtu daFidelentzat.
 4. 4. Soraya Aidaren alabada. Etxetik alde egineban oso gazteazanean beremutilagunarekinjoateko eta berarekinalaba bat euki eban osogaztea zanean, Aidaizenekoa baina Aiditadeitzen deutsie.Urteaskoren burura, berriroetxera bueltatu zanbaina bere senarramaltratatzen eutsalako,bere amak, senarra hileban. Orain, Chemagazirtetzen dabil.
 5. 5. Aidita Sorayaren alaba da eta 9urte daukaz. Oso ondo eramatenda Fidelgaz eta handia danean,bere birramona moduan izan nahidau. Horrez aparte, jatea askogustoko dau.
 6. 6. Eugenia 65 urtedaukaz, ezkondutaegon zan eta biseme-alaba eukiebazan. Berapentsatzen daufamatua dala gazteazanean Bedet-azalako eta “La BimBam Bum-tzat“ezagutzen eutsen.Gehien gustatzenjakona jatea da.
 7. 7. Luisma 34 urte daukazeta bere familiagaz bizida: Eugenia, Soraya,Aida, Aidita etaJonathanegaz. Luismadorgazalea izan zanbaina Projecto Hombre-re joan zanetik,erreabilitatu da. Paz-ezmaiteminduta dagotxikia zanetik.
 8. 8. Paz 36 urteko neskabat da. Horrez aparte,prostitutaz lan egineban, eta hori bakarrikekien Fidelek, Chemak,Luismak eta Aidakbere lagun minadalako. Luismarekinirten zan baina Miamirajoan zanetik, bestebatekin hasi zanurtetzen.
 9. 9. Chema 45 urte daukaz,ezkonduta egoan bainadibortziatu zan bereemaztea adarrak jarrieutsazalako eta berarekinseme bat euki eban Fidelizenekoa. Denda batdauka Aidaren portalarenondoan. Orain Sorayagazirtetzen dabil baina lehenAidagaz egoan.
 10. 10. Fidel 18 urte daukazbere aita Chema daeta berarekin bizi da.Horrez gain,Jonathan gustokodau baina bimutilagun euki dauz.Nota onak ataratzendauan mutikoa da.
 11. 11. Mauricio gizon matzista,berekoia, homofoboa,faszista da. Horrez aparte,asko gustoko dau BurtReynolds horregaitik beretabernari horrela deitudeutso.
 12. 12. Tony 39 urteko gizon batda, Mauricioren anaia.Horrez aparte, mutilakgustoko daukaz etaEsperanza Surrera helduzan bere mutil-lagunagaz amaituebanean. Orain,ileapaindegi bat zabaldudau.
 13. 13. Macu Mauricioren iloba da. Berelagun mina Lorena da etaberarekin oso ondo eramaten da.Horrez aparte Luisma gustokoeban eta berarekin sexuharremanak euki ebazan etaahurdun gelditu zan. Luismaberetaz ahurdun egoala pentsatuz,berarekin ezkondu behar zan bainagero ikusi eben ez zala Luismarenabeltzarana zalako. Geroago,Barajagaz hasi zan irtetzen.
 14. 14. Errealitatean ez da Barajasdeitzen, Victor baizik bainamote hori Luismak ipinieutson. Barajas Luismarenlagun mina da. Horrez gain,mutil apur bat tuntuna da,eta Macugaz irtetzen dabil.
 15. 15. Osvaldo 32 urteko gizonbat da. Horrez aparteezkonduta dago neskabatekin Rosalindaizenekoa eta berarekin 14seme-alaba euki dauz.Orain Bar Reynolstabernan lan egiten dauzerbitzariz eta MauriciokMachu-Pichu deitzendeutsa.

×