Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personeelsgesprek introductie

686 views

Published on

Betere personeelsgesprekken met HRM Reviews: beoordelen, afspraken, notities, personeelsdossier.
In de Cloud, dus ermee werken waar en wanneer u maar wilt.
http://www.personeelsgesprek.nl

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Personeelsgesprek introductie

  1. 1. Betere personeelsgesprekkenMet HRM-ReviewsPersoneelsgesprek.nl
  2. 2. Betere BeoordelingenBeoordeel gelijkwaardig doorgebruik te maken vancompetenties, profielen envoorbeeldzinnen.
  3. 3. Betere NotitiesLeg zoveel mogelijk vast,zodat de beoordeling eenafspiegeling is van devolledige periode.
  4. 4. Betere AfsprakenMaak afspraken SMART, legafspraken met medewerkersvast en zorg dat ze op tijdworden nagekomen.
  5. 5. Betere dossiersAlle afspraken, notities enbeoordelingen overzichtelijkbij elkaar in het elektronischedossier.
  6. 6. Betere personeelsgesprekken• Drielingh bv• Demkaweg 11 AD• 3555 HW Utrecht• 030-7507222• reviewsinfo@drielingh.nl• http://www.personeelsgesprek.nl

×