Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint informatica (marta mendoza i esther orellana)

214 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint informatica (marta mendoza i esther orellana)

 1. 1.            1. Definició 2. El procés d’industrialització britànic 2.1 La revolució demogràfica. 2.2 La revolució agrícola 3. Noves tècniques, nous sistemes organitzats i noves fonts d’energia 3.1 El naixement de la indústria moderna: el tèxtil. 3.2 La siderúrgia 4. La millora dels transports i les societats financeres. 5. La Revolució Industrial britànica: conclusió 6. Les implicacions tecnològiques. 7. Vídeo
 2. 2.   Defineix les grans transformacions econòmiques i socials que es van modificar la societat europea entre finals del segle XVIII i mitjans del segle XIX, i també indica el gran desenvolupament industrial que va comportar el triomf del capitalisme i de la societat burgesa. Actualment, molts historiadors coincideixen a assenyalar que la Revolució Industrial fou més que el naixement de la indústria moderna. Perquè tingués lloc i produís el gran creixement econòmic que es derives, necessiten una sèrie de canvis i de revolucions que, van constituir el complex fenomen que coneixem com la Revolució Industrial.
 3. 3.        La primera Revolució Industrial va ser un procés gradual que tingué com a primer escenari la Gran Bretanya de finals del segle XVIII. Aquesta revolució va representar el model clàssic de transformació d'una societat agrària en una d'urbana i industrial. Les causes que van fer de la Gran Bretanya el bressol de la Revolució Industrial són múltiples i reflecteixen, una sèrie de fenòmens comuns en l'economia europea del 1700 i, la particular evolució econòmica, social i política com a conseqüència de les revolucions angleses del segle XVII. Així doncs, les transformacions demogràfiques i econòmiques produïdes poden concretar-se en quatre àmbits: 1-La revolució demogràfica. 2-La revolució agrícola. 3-La revolució a la indústria, amb innovacions tècniques, en els sistemes organitzatius i en les fonts d'energia. 4-La revolució en el transport i en el comerç.
 4. 4.  L'augment de la població de la Gran Bretanya i d'Europa, en general, va ser espectacular: el 1750, el continent tenia 140 milions d'habitants, que va arribar als 187 el 1800, i als 266 el 1850. El ritme de creixement va ser molt sensible a la Gran Bretanya, on es va començar a notar a partir del decenni 1740-1750; entre aquesta dècada i l'any 1821 la població es va duplicar, i el 1861 ja s'havia augmentat. Les causes d’aquest augment: el retrocés de les taxes de mortalitat i el lleuger augment de les taxes de natalitat.
 5. 5.      L'increment de la demanda de productes alimentaris va provocar que els propietaris de les terres s'adonessin de la necessitat d'augmentar la producció. L'excessiva parcel·lació de la terra, la seva irregular distribució i els drets comunitaris de camps oberts de l'antic sistema dificultaven la producció. Calia aplicar nous mètodes que milloressin la productivitat, i demanaven una nova disposició del territori agrícola. La introducció de noves tècniques de producció, van ser: 1-El conreu continuat en solcs. 2-Les noves rotacions de conreus, l'eliminació del guaret i una relació més profitosa entre l'agricultura i la ramaderia. 3-El conreu de llegums i d'herbàcies era possible que es pogués disposar de farratge per alimentar el bestiar a l'hivern, i en portar a pasturar als camps s'augmentava, amb els fems, la fertilitat del sòl.
 6. 6.  Un dels factors que més va contribuir al desenvolupament de la Revolució Industrial va ser la iniciació d'un procés continu d'innovació tecnològica que va tindre una aplicació directa en el millorament del procés productiu. L'aplicació àmplia i sistemàtica, com no s'havia produït en cap altre moment històric, dels avenços de la ciència i de la tecnologia industrial van intensificar i van millorar la producció industrial. La troballa clau de la Revolució Industrial va ser, la màquina de vapor, inventada ja l'any 1712 per Newcomen i el 1776, perfeccionà de manera substancial James Watt.
 7. 7.  Fins al principi del segle XVIII, els productes de cotó arribaren quasi exclusivament de l'Índia i foren comercialitzats per grans societats empresarials, com la poderosa Companyia Britànica de les Índies Orientals; aquestes companyies toparen amb l'oposició de les manufactures locals de la llana i la seda, que veien en el producte un perillós competidor.
 8. 8.  Als inicis dels avenços del tèxtil, les màquines eren de fusta, fins que Abraham Darby (1732), per primera vegada, va emprar el carbó de coc (hulla destil·lada dels seus elements suforosos) en un alt forn, cosa que donà el primer gran impuls a la indústria siderúrgica britànica. Tanmateix, calgué un segle perquè el carbó mineral substituís el vegetal definitivament, perquè, malgrat l'invent d'A. Darby, la indústria siderúrgica no va fer un gran salt endavant fins al 1775, quan la màquina de vapor de Watt va permetre d'utilitzar l'energia mecànica per la forja.
 9. 9.  La millora de les vies de comunicació va ser fonamental per crear les condicions adequades que permetessin una fàcil circulació dels productes agrícoles i industrials. Calia crear i millorar la xarxa de carreteres, incrementar la navegació fluvial, construir canals i aplicar la màquina de vapor en el transport fluvial, marítim i terrestre. El desenvolupament de la navegació de vapor va constituir el factor principal de la transformació dels transports durant la primera fase de la Revolució Industrial.
 10. 10.  La Revolució Industrial va ser, un fenomen molt ampli, complex i de conseqüències imprevisibles en el moment en què s'inicià; només es pot explicar si es té en compte la presència simultània de tota aquesta sèrie de canvis importants, canvis que, en definitiva, formaren part d'un mateix procés.
 11. 11. Gràcies a la màquina de vapor va fer possible milloraments en el treball amb metall i es van crear:  1- Els cotxes.  2- El tren de vapor  3- El vaixell de vapor   La indústria tèxtil va aprofitar el poder de l’aigua per el funcionament d’algunes màquines.
 12. 12. Aquest vídeo explica com van sofrir els diferents àmbits (Agricultura, ramaderia, comerç etc.) per la Revolució Industrial: http://www.youtube.com/watch?v=sOb59ALk Gnc

×