Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

recerca

534 views

Published on

A continuació us mostro la presentació de la recerca realitzada.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

recerca

 1. 1. Diferències prosòdiques entre el català de Barcelona i el de Girona Esther Lopez Galceran 2n Lomee Seminari IV Tutor: Josep Mª Vila.
 2. 2. Plantejament del tema Català Gironí Oriental Central Barceloní
 3. 3. Antecedents Estudis Dialectologia Pilar Prieto Eugenio Martínez Anna Ma Fernández
 4. 4. Objectius i hipòtesi Objectius Específics . Objectius generals. Prosòdia Observar Dialectologia Recerca Diferències Desenvolupament Llenguatge Hipòtesis La zona geogràfica d’origen, determina l’entonació dels nens tot i trobar- se en el mateix subdialecte, el català central.
 5. 5. Metodologia • Població Deu nens de 7 anys. Cinc de Barcelona Cinc de Girona • Material Lamines de producció induïda. • Procediment
 6. 6. Resultats
 7. 7. Comparativa F. Interrogatives F. Exclamatives F. Afirmatives Ascendent Descendent Ascendent Descendent Ascendent Descendent 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 1 1 Gironí Gironí Gironí Barceloní Barceloní Barceloní
 8. 8. Utilització partícula “que”
 9. 9. Conclusió • No presenten de diferències significatives d’entonació en frases exclamatives i afirmatives . • Existeix un increment del patró ascendent de frases interrogatives. • Utilització de la partícula “que” a l’inici de la frase de forma confirmatòria.
 10. 10. Propostes • Augmentar la mostra. • Ampliar el camp d’estudi introduint la conversa espontània. • Analitzar la mostra utilitzant un mètode més acurat.
 11. 11. Bibliografía • Prieto,P. Entonació: models, teoria, mètodes. (2002) Barcelona: Ariel. • Martínez, E. El sonido en la comunicación humana. (1996) Barcelona: Octaedro. • GIL, J. Los sonidos del lenguaje. (1990): Madrid. • Martínez E. (1998): Análisis espectrográfico de los sonidos del habla. (1998)Barcelona: Ariel • Fernandez , A. M. Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española.(2005) Barcelona: Horsori. • Martínez,E. Los dialectos catalanes y su prosodia Universitat de Barcelona. Barcelona. España. • Prieto,P. Notes sobre l’entonació dialectal del català: Frases interrogatives absolutes. Universitat Autònoma de Barcelona. • Fernández,A.M. L’estudi de l’entonació dialectal catalana en el marc AMPER. Universitat de Barcelona.
 12. 12. Diferències prosòdiques entre el català de Barcelona i el de Girona

×