Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cơ Đốc Nhân thờ phượng

1,372 views

Published on

Có bao giờ bạn yêu thương một người đến nỗi bạn muốn thể hiện tình yêu của mình bằng một cách đặc biệt chưa? Tôi chắc rằng sau khi suy nghĩ cách cẩn thận, bạn sẽ nói hoặc làm điều gì đó để làm người mình yêu thật hài lòng. Để sau đó, biết được rằng bạn đã mang niềm vui đến cho người ấy - chẳng phải là một cảm giác tuyệt vời sao?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cơ Đốc Nhân thờ phượng

 1. 1. Cơ Đốc nhân thờ phượng Bài 1. TH - Mục LụcBài 1 TH - ................................................................................ 3 I. Ý NGHĨA SỰ THỜ PHƯỢNG: .............................................................................................................. 3 II. NHỮNG PHẨM CHẤT BÊN TRONG: ................................................................................................. 4 III. NHỮNG BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI ..................................................................................................... 6Bài 2 Ỉ Ó ĐỨ ÚA R À XỨ ĐÁ ................................................................................ 9 I.NĂNG QUYỀN VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ................................................................................... 9 II. SỰ THÁNH KHIẾT ĐÁNG KINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI .............................................................. 10 III. TÌNH YÊU CỦA CHA THIÊN THƯỢNG.......................................................................................... 11 .................................................................................. 14 I. THỜ PHƯỢNG B NG ỜI CỦA CHÚNG TA .................................................................................... 14 II. THỜ PHƯỢNG B NG NG N NGỮ CỦA THÁNH INH................................................................. 16 III. SỰ THỜ PHƯỢNG KH NG ỜI ..................................................................................................... 18 ............................................................................................. 20 I. SỰ PH C V TR N V N ................................................................................................................... 20 II. THÁI Đ TRONG SỰ PH C V ....................................................................................................... 22 5 ÂM Ạ .................................................................................................. 24 I. THỜ PHƯỢNG B NG BÀI HÁT ......................................................................................................... 24 II. THỜ PHƯỢNG B NG NHẠC C ..................................................................................................... 26 III. ĐƯỢC PHƯ C HẠNH QUA M NHẠC ......................................................................................... 27Bài 6 NH ......................................................................... 31 I. SỰ CHUẨN B BÊN TRONG ............................................................................................................... 31 II. SỰ BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI ............................................................................................................. 34 À ................................................................................................... 38 I. THỜ PHƯỢNG CÁ NH N .................................................................................................................. 38 II. THỜ PHƯỢNG CHUNG .................................................................................................................... 40 2
 2. 2. Cơ Đốc nhân thờ phượng Bài 1. TH - Bài 1 TH - VIÊ Ọ UỘ LII. Ý NGHĨA SỰ THỜ PHƯỢNG:Mục tiêu 1: Nói rõ hai cách bạn thờ phượng Đức Chúa Trời ó bao g ờ bạn yêu thương một ngườ đến nỗ bạn muốn thể h ện tình yêu của mình bằng một cách đặc b ệt chưa? ô chắc rằng sau kh suy nghĩ cách cẩn thận, bạn sẽ nó hoặc l m đ ều gì đó để l m ngườ mình yêu thật h lòng. Để sau đó, b ết được rằng bạn đã mang n ềm vu đến cho ngườ ấy - chẳng phả l một cảm g ác tuyệt vờ sao? Cùng cách ấy, tình yêu của chúng ta d nh cho húa cần được thể h ện rõ r ng. g đã b y tỏ tình yêu của gcho chúng ta bằng cách ban on một của g để chết thế cho chúng ta. Đức húa rờ đãb y tỏ lòng nhân từ v sự thương xót của g cho ngay cả những ngườ không quan tâmđến g . Ma-thi-ơ 5: 5b nó vớ chúng ta rằng: “bở vì g kh ến mặt trờ mọc lên so kẻdữ cùng kẻ l nh, l m mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.” hể h ện tình yêu thương l con đường ha ch ều. ì lí do gì kh ến chúng ta “che g ấu”những cảm xúc của chúng ta đố vớ g ? Mặc dù húa đọc được mọ đ ều trong tấmlòng của chúng ta v nhìn thấu tình yêu nơ đó, g vẫn mong mỏ chúng ta nó lên tìnhyêu của mình v b y tỏ tình yêu đó ra. ằng v ệc l m như thế, chúng ta mở cánh cửa đểNgài tỏ tình yêu của g d nh cho chúng ta. ừ đó chúng ta bắt đầu h ểu được mố thôngcông v ch a sẻ vớ húa l đ ều trên hết. Không đ ều gì trên thế g an n y có thể thay chỗnó được.Một ngườ phụ nữ đã từng ca dướ ánh đèn sân khấu thế g ớ trong suốt nh ều năm độtnh ên từ bỏ sự ngh ệp của mình v chuyển sang hát nhạc thánh. Kh được hỏ về sự chuyểnđổ của mình, cô ta đã trả lờ rằng: “ ô chỉ còn d nh g ọng ca n y cho húa ê-xu.” ó một nhu cầu của thuộc l nh m chỉ có thể thỏa mãn được qua v ệc thờ phượng. húngta cần nó ra tình yêu của mình d nh cho húa. húng ta cũng cần thể h ện tình yêu đóbằng h nh động của mình. Đ ều đó được thực h ện như thế n o? Một v ệc l m nhân đứcđược thực h ện bở danh húa ê-xu trở th nh một h nh động của sự thờ phượng bở vìl m vừa lòng húa. âu chuyện trong K nh thánh Ma-thi-ơ 25: 1- 0 chứng m nh đ ều đó. một ơ đốc nhân, bạn đã được học v ệc l m vừa lòng húa mang lạ cho bạn sự thỏalòng v mãn nguyện. Một ngườ thờ phượng cũng l một ngườ vu vẻ – ấy l một phầnthưởng. hâm ngôn 1 :22 “ òng vu mừng vốn l một phương thuốc hay, òn trí nao sờnl m cho xương cốt khô héo”. h th ên 128:1 thể h ện ý tưởng trên theo cách n y: “ hướccho ngườ n o kính sợ Đức ê-hô-va, đ trong đường lố g ” 3
 3. 3. Cơ Đốc nhân thờ phượng Bài 1. TH -Bài tập dành cho bạn:1. Khoanh tròn trước câu trả lờ đúng. ự thờ phượng Đức húa rờ l l m hoặc nó bấtcứ đ ều gìa. ó vẻ đúng v o thờ đ ểm đób. Kh ến chúng ta cảm thấy thoả mác. m vu lòng Đức húa rờ .2. heo những gì chúng ta được học, đ ều n o sau đây nó về những h nh động của v ệcthờ phượng?a. ó vớ Đức húa rờ rằng bạn yêu g .b. Đọc lờ húa mỗ ng yc. ho một ly nước trong danh húa ê-xu3. ãy v ết 2 đ ều m bạn có thể nó hoặc l m m bạn nghĩ rằng sẽ thờ phượng Đức húa rờ .________________________________________________________________________________________________________________________________II. NHỮNG PHẨM CHẤT BÊN TRONG:Mục tiêu 2: Nhận biết những gương mẫu trong Kinh thánh về ba phẩmchất cần có cho sự thờ phượng “ ờ sắp đến v đã đến rồ , kh những ngườ thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng ha bằng tâm l nh v chân lý; ấy l những ngườ thờ phượng m ha tìm k ếm”. ( ăng :2 ) âu K nh thánh n y cho chúng ta b ết những ch t ết chính của những gì chúng ta cần thể h ện vớ tư cách l những ngườ thờ phượng. ãy nhìn v o phần đầu câu K nh thánh ấy, “kh những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần v lẽ thật m thợ phượng ha” câu n y còn được dịch l “ ở quyền năng hánh nh của Đức húa rờ ngườ ta sẽ thờ phượng ha.” a từ “bởi quyền năng” có nghĩa l gì? ụm từ n y có nghĩa l chúng ta cần quyền nănghay năng lực để thờ phượng, nhưng quyền năng đó phả mạnh hơn sức lực của chúng ta.Kh chúng ta thú nhận những sự kém th ếu của mình, chúng ta đạt được bước đầu t ên vềsự thờ phượng thật – bước của sự kh êm nhường. húng ta nó rằng, “Một mình tô khôngđủ sức. ô cần a đó mạnh hơn để g úp đỡ tô .” a từ kế t ếp của câu n y l m trọn vẹn ý nghĩa. ụm từ “của hánh Linh ức húa rời” cho chúng ta b ết quyền năng ấy thuộc về Đấng chúng ta cần. húng ta phả nhậnthấy rằng đó không phả l quyền năng m chúng ta lấy được từ một nguồn n o trên trần 4
 4. 4. Cơ Đốc nhân thờ phượng Bài 1. TH -thế n y. húng ta phả có được quyền năng của hánh nh Đức húa rờ để có thể thờphượng theo đúng nghĩa của nóĐức hánh nh, bở quyền năng của g , g úp chúng ta thờ phượng ha như Đấng thậtvậy. Đ ều n y cũng hướng chúng ta đến sự kh êm nhường. rong sự thờ phượng thậtchúng ta sẽ thấy chính mình như l những con trẻ cần có tình yêu v sự dìu dắt. ọ “ haơ ” có ý nghĩa hơn l gọ g l Đấng ạo hóa. Đ ều đó nó lên vị trí hợp pháp của chúngta trong nh của g v chấp nhận uy quyền của g . ghe g ống như một bước hạ thấp có phả không? heo một cách n o đó đúng l như thế. hưng sự kh êm nhường không có nghĩa l chúng ta trốn v o xó tố . Kh êm nhườngkhông có nghĩa l đ đâu chúng ta cũng mang gương mặt buồn rầu; nó cũng không cónghĩa l chúng ta phả từ bỏ tất cả những gì mình có. Kh êm nhường có nghĩa l đặt húalên vị trí h ng đầu trong tất cả mọ lĩnh vực của cuộc sống mình. ì thế suy cho cùngkh êm nhường không phả l bước hạ thấp, vì g nâng chúng ta lên để ban cho chúng tanhững n ềm vu mớ trong g .Kh chúng ta bắt đầu thấy sự vĩ đạ của g , chúng ta sẽ sẵn s ng hơn nữa để dâng “sựthờ phượng thật m ha ưa thích.” g mong muốn đ ều gì? con cá của g chúngta b ết rằng trên hết mọ đ ều g luôn mong chờ tình yêu v sự vâng lờ từ nơ chúng ta. húng ta b ết rằng trong những mố quan hệ g a đình, sự yêu thương v sự vâng lờ lnhững yếu tố không thể tách rờ . gườ n y cần, hoặc bổ trợ cho, những ngườ khác. ếumột đứa trẻ yêu thương cha mẹ, thường thì không khó để nó vâng lờ cha mẹ. ơn thế nữa,vâng lờ cha mẹ trở th nh n ềm vu . ình yêu kh ến chúng ta ước ao l m h lòng ngườkhác. ếu chúng ta thấy mình muốn đ ngược lạ vớ những mệnh lệnh của húa, chúng ta cầnxem lạ thá độ của mình cùng vớ sự cảnh báo rằng tình yêu của chúng ta d nh cho gđã g ảm sút. húng ta phả cú mình trong sự kh êm nhường, x n húa tha thứ tộ ích kỷcủa chúng ta – chỉ b ết đặt quyền lợ r êng lên trên. Rồ g sẽ tá đổ tình yêu của gtrên chúng ta – tình yêu m chúng ta có thể b ểu h ện bằng sự hớn hở vâng theo ý muốncủa g . ống như v ên ngọc có nh ều góc cạnh m chúng ta đã đề cập, thì cũng vậy, sự thờphượng cũng có nh ều khía cạnh của nó. húng ta đã học ba phẩm chất của sự thờ phượngtrong số những đ ều quan trọng nhất. hưng, kh chúng ta tìm k ếm ờ của Đức húa rờ , hánh nh g sẽ cho chúng ta b ết nh ều hơn nữa về sự thờ phượng. Mỗ phẩmchất mớ bên trong m chúng ta thêm v o v gọt g ũa sẽ l m cho thờ g an của sự thờphượng trở nên đẹp đẽ hơn v có g á trị hơn. ao bạn không thực h ện bước đầu t ên trong sự thờ phượng ngay bây g ờ? ạn có sẵnlòng cú đầu trong g ây lát v đọc những lờ sau trong tình yêu, sự vâng lờ , v sự kh êmnhường không? Cha thân yêu, Được thờ phượng ha l đặc ân lớn nhất m con có thể cóđược. on ngợ khen g vì quyền năng của g , vì quyền năng của Đức hánh nhcủa g . on ngợ khen g vì g l Đấng có thật - đặc b ệt l g l ha củacon. on yêu mến g , húa ơ . Amen 5
 5. 5. Cơ Đốc nhân thờ phượng Bài 1. TH -Bài tập dành cho bạn:4. a phẩm chất trong sự thờ phượng m chúng ta cần phả học l :________________, _________________ và __________________5. hẩm chất n o được m nh chứng bằng những câu gốc sau:a. Thi thiên 10:17 ______________________________________b. ăng :18 ________________________________________c. ăng :2 ________________________________________6. Đọc câu chuyện ngụ ngôn trong sách Ma-thi-ơ 21:28-32. gườ n o trong số 2 ngườcon tra đã rèn luyện những phẩm chất m chúng ta đã học? ______________________________________________________________III. NHỮNG BIỂU HIỆN BÊN NGOÀIMục tiêu 3: Nhận dạng những cách thức thờ phượng Đức Chúa Trời từtrong Kinh Thánh Kh nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy thật khó để có thể đếm được hết các góc cạnh của v ên ngọc thuộc nh hay còn gọ l sự thờ phượng. rong mỗ ho n cảnh chúng ta sẽ tìm thấy những phương thức khác nhau và những cơ hộ khác nhau để thờ phượng v l m v nh h ển Đức húa rờ . Kh chúng ta đọc K nh hánh chúng ta sẽ tìm thấy những tô tớ húa ng y xưa đã thể h ện tình yêu của họ d nh cho húa như thế n o, v từ đó chúng ta có thể học được những k nh ngh ệm quí báu của họ. Kh chúng ta thể h ện tình yêu của mình thì tình yêu đó cũng sẽ ng ymột lớn thêm lên.  Đa-vít, ngườ chăn ch ên đã trở th nh vị vua của dân tộc o há , đã thờ phượng húa vớ nhạc cụ v lờ hát.  Mi-ri-am, chị gá Mô -se đã thờ phượng bằng đ ệu nhảy thánh kh ết.  gườ phụ nữ vĩ đạ của xứ hu-nem đơn g ản chỉ cú đầu trong yên lặng, trong khoảnh khắc ấy thể h ện sự kính sợ tột cùng không thốt nên th nh lờ .  Đô-ca, một phụ nữ nhơn đức, ngườ đã dâng sự v nh h ển v tôn kính cho Đức Chúa rờ qua nếp ơ đốc k ên định cũng như những ngón tay khéo léo của b trong v ệc may vá quần áo cho những ngườ nghèo.  Ma-ry, mẹ húa ê-xu, đã ca ngợ v tán dương Đức húa rờ . hững ngôn từ của b không phả do chính b nghĩ ra. Kh b mở tấm lòng v mô m ệng mình để ca ngợ , b đã thốt lên những từ của lờ t ên tr tốt đẹp. ạn có thể đọc lờ cầu nguyện có tên l hát của Ma-ry hay còn gọ l b thánh ca của mẹ trong u ca 1:46-55 hững ví dụ n y chỉ cho chúng ta thấy một v phương thức để thờ phượng húa. 6
 6. 6. Cơ Đốc nhân thờ phượng Bài 1. TH -  ằng g ọng hát, chúng ta có thể ca ngợ g bằng những b ca.  ớ thân thể mình chúng ta có thể thờ phượng bằng cách chơ các nhạc cụ, hát, vỗ tay, hay g ơ tay lên thờ phượng.  Đô kh những khoảnh khắc quí g á nhất trong sự thờ phượng được tìm thấy trong sự yên lặng tuyệt đố , kh chúng ta suy ngẫm về sự nhơn từ của Đức húa rờ . , như tất cả chúng ta đều b ết, những động tác nó lên cách mạnh mẽ như ngôn từ vậy. húng ta khợ khen húa kh chúng ta vâng lờ g , kh chúng ta nhìn xung quanh mìnhđể tìm xem những nhu cầu m chúng ta có thể đáp ứng – v sau đó l m tất cả những đ ềumình có thể để đáp ứng những nhu cầu ấy. ự thờ phượng chân chính l v ên ngọc quí g á được tìm thấy được từ những hạt đất thôngthường của mặt đất, nhưng nó có thể phản ch ếu ánh sáng, vẻ đẹp, v vầng h o quang củaĐức húa rờ .Đây l một m nh họa về sự thờ phượng như v ên ngọc quí. ó rất nh ều góc cạnh trên v ênngọc được chừa trống. ạn hãy đ ền những ý k ến r êng của mình về cách bạn muốn thểh ện sự thờ phượng của mình d nh ha trên h ên đ ng v o những chỗ trống ấy. 7
 7. 7. Cơ Đốc nhân thờ phượng Bài 1. TH -Bài tập dành cho bạn:7. họn câu đúng nhất cho lờ d ễn đạt sau: Một trong những cách tốt nhất để thể h ện tình yêu của chúng ta d nh cho húa l a. trốn khỏ sự ảnh hưởng v những cám dỗ ph m tục xung quanh b. lập lạ cùng một lờ cầu nguyện nh ều lần c. thể h ện bằng h nh động rằng chúng ta yêu g .8. ếu a đó hỏ bạn cách thức để thờ phượng, câu trả lờ tốt nhất của bạn l gì? a. ạn có thể xem những ngườ khác v bắt chước theo họ. b. ó nh ều hơn một cách để thờ phượng, bạn có thể tìm trong K nh thánh nhũng k ểu mẫu sự thờ phượng. c. ìm những phương cách phù hợp vớ bạn nhất v bắt đầu thực h ện nó.9. ãy xem những câu K nh thánh dướ đây v dùng lờ r êng của bạn hãy nó lên ý nghĩa những ngườ n y thờ phượng Đức húa rờ . ông vụ 2 __________________________________________ ông vụ : 2 _______________________________________ ông vụ 8:55 _______________________________________ ông vụ 16:15 ______________________________________ ông vụ 16:25 ______________________________________ Phi lê môn 4 ________________________________________ 8
 8. 8. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 2: Ỉ Ó ĐỨ ÚA R À XỨ ĐÁ Bài 2 Ỉ Ó Ứ ÚA R I LÀ XỨ ÁI. NĂNG QUYỀN VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜIMục t êu 1: Mô tả phạm v năng quyền của Đức húa rờ . Khi Chúa êxu dạy những môn đồ của g cầu nguyện, g nhắc đến quyền năng của Đức húa rờ . g bảo: “nước ha được đến; Ý ha được nên, ở đất như trờ .” g cho chúng ta sự thoáng h ện về th ên đ ng. Ở đó th ên sứ phục vụ húa, Chúa chỉ phán v thế g ớ được hìnhth nh. Đô kh chúng ta quên đ quyền năng của húa bở vì chúng ta thấy những quyềnlực khác đang h ện hữu. uy nh ên chúng ta cần phả nhớ, mặc dầu ở một lúc n o đó gcho phép con ngườ có những cách thức r êng, nhưng g không bao g ờ đánh mất năngquyền của g . Khả uyền :10 tỏ cho chúng ta về những ngườ đặt mão tr ều th ênmình (b ểu tượng của uy quyền) dưới chân húa êxu. ả thế g ớ sẽ xưng nhận g lChúa.Thi Thiên 98:2 “Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi của Ngài, Và bày tỏ đức công chínhNgài trước mặt các nước.” ự h ện hữu của g không có b ên g ớ ( h h ên 1 9: -10)v tr thức g cũng không có g ớ hạn ( óp 28:2 -2 ). g có thể lay động g ó lớn,hay là Ng l m cho b ển m lặng. ở quyền năng g , hoa huệ mọc lên, nở hoa trắng vthanh kh ết. Mọ thứ tỏ b y năng quyền của g v th ên sứ cũng đang sẵn s ng thực h ện ý muốncủa g . hế chúng ta thì sao? húng ta đã t n cậy m phó chính mình cho sự yêu thươngv chăm sóc của g trọn vẹn như thể n o? ì ở đó chúng ta được an to n hơn bất kỳ nơn o hết. g có thể thay đổ d ễn t ến của lịch sử v cũng với quyền năng ấy g có thểthực h ện mọ đ ều trong v qua cuộc đờ của chúng ta. Khi chúng ta thừa nhận quyềnnăng gài và ca ngợi gài chính là lúc đức tin của chúng ta trong gài gia tăng. húng ta nhận ra mình đầy kh ếm khuyết nếu không có g - v vậy thì hãy mở lòngmình ra để tiếp nhận.Bài Tập: Đọc Đan ên :28- v ho n tất những câu sau1. rong b cầu nguyện húa êxu dạy các môn đồ, g đề cập cách cụ thể về quyềnnăng của Đức chúa rờ . ờ của g l gì:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
 9. 9. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 2: Ỉ Ó ĐỨ ÚA R À XỨ ĐÁ2. Vua Nê-bu-cát-nết-sa xác nhận ông xây a-by-lôn để: a. dâng v nh h ển cho húa b. tạo v ệc l m cho dân sự c. phô trương sự v nh h ển oa ngh của mình . uối cùng ông học được rằng húa có quyền v a. một ng y n o đó sẽ có quyền nh ều hơn b. có thể hạ những a kêu ngạo c. tỏ sự ít quan tâm đến những gì chúng ta l m4. Qua bài học n y, vua ê-bu-cát-nết-sa a. vẫn cứ như cũ b. quay trở lạ sự k êu ngạo mình c. dâng sự v nh h ển v ngợ khen húaII. SỰ THÁNH KHIẾT ĐÁNG KINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜIMục t êu 2: Nhận rõ mô tả thuộc linh về sự thánh khiết của Chúa ó lẽ bạn nhớ l mình đã mặc một ch ếc áo khoác hay l áo sơ m sạch. hưng kh bạn đứng cạnh một cá gì đó trắng như tuyết, bạn thấy rằng ch ếc áo của bạn đã cũ v ngã v ng. ạn có còn nhớ cảm g ác của bạn như thế n o không? Đó cũng l đ ều t ên tr -sa cảm nhận. Ông b ết rằngChúa l thánh kh ết. Ông b ết thánh kh ết có nghĩa l vô tội, chính trực về mọ phươngd ện. hưng một ng y k a ông có một khả tượng, ông thấy các sê-ra-phim cùng nhau kêulên rằng: “thánh thay, thánh thay, thánh thay l Đức êhôva vạn quân”. ếng kêu đó l mrúng động nền đền thờ. ấy g ờ ông nhận ra sự bất kh ết của mình trước húa. Ông đã l mgì kh ông b ết mình bất kh ết. Ông nó “khốn nạn cho tô ! Xong đờ tô rồ . ” ấy g ờ, mộttrong các sê-ra-ph m bay đến tô , trong tay cầm than lửa đỏ đã dùng kẹp gắp từ b n thờ.(Êsai 6:1-6) Đ ều t ên tr sa nhìn thấy có ý nghĩa gì cho chúng ta? húa l Đấng thánh kh ết vho n hảo, v chúng ta không xứng ở trước sự h ện d ện của g . ó nghĩa l chúng takhông xứng đáng nếu chúng ta dựa trên t êu chuẩn tốt l nh r êng của mình. húng takhông l gì so vớ t êu chuẩn của g . hưng g có thì có thể chạm chúng ta v kh ếnchúng ta sạch. au đó thì chúng ta không còn sợ nữa. húng ta không còn sợ hã trước sựh ện d ện của húa. uy nh ên, vẫn còn có một sự đáng k nh khác - sự kính sợ húa l nhận rõ sự tôn kính,v ý thức rõ sự tôn kính để dâng lờ cầu nguyện v thờ phượng. ự kính nể này khác vớ 10
 10. 10. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 2: Ỉ Ó ĐỨ ÚA R À XỨ ĐÁe sợ hay sợ hãi. ó l sự nhận thức rõ về sự vĩ đạ của húa v sự nhỏ bé của chúng ta.Êsai 8:1 cho chúng ta b ết “Nhưng hãy tôn Đức ê-hô-va vạn quân l hánh. hính g l Đấng m các ngươ phả kính sợ v kh ếp đả”. Malach :6, húa phán “ a l ĐứcGiêhôva, ta không hề thay đổ ”. g l Đức húa rờ vạn quân v thánh kh ết, v chúngta có thể t n rằng g không hề thay đổ .” húng ta hãy cảm tạ húa vì chúng ta đã nhận được một nước không hay rúng động.Hãy cảm tạ húa và lấy lòng kính sợ mà thờ phượng ức húa rời cách đẹp lòngNgài vì Đức húa rờ chúng ta l đám lửa hay th êu đốt. ( ê-bơ-rơ 12:28-29)Bài Tập:5. Khoanh tròn câu đúng a. ếu tô cố hết sức, thì tô có thể thánh sạch như húa muốn. b. ên tr sa thấy có tộ kh ông nhận ra sự thánh kh ết của húa. c. Một sự chạm thánh đã tẩy sạch t ên tr sa . d. húa có thể l m cho chúng ta sạch6. o n tất câu sau: “ a l Đức êhôva……………………………………………….” . họn câu đúng cho mệnh đề: Sự kính sợ Chúa là nhận rõ sự tôn kính, và ý thức rõ sựtôn kính để ……………………………………………. a. l m chúng ta sợ m cầu nguyện b. nhắc chúng ta tất cả những sa phạm mình c. hướng chúng ta tớ sự cầu nguyện v tôn thờIII. TÌNH YÊU CỦA CHA THIÊN THƯỢNGMục Tiêu 3: Nhận biết những gương mẫu trong Kinh Thánh về cách màChúa tỏ tình yêu của Ngài cho con người. ân sơraên đã trải qua thờ đạ có vua chúa v t ên tr , họ l những ngườ đã k nh ngh ệm phần đầu của b học n y rất kỹ. ọ đã k nh ngh ệm được quyền năng vĩ đạ v sự thánh kh ết của húa. ọ đã từng nhìn thấy trụ lửa ban đêm; v họ cũng sợ hã kh thấy sấm sét l m rung động nú na . ọ trông cậy v o các thầy tế lễ thượng phẩm đặng thay mặt họ v o nơ chí thánh v đền thờ của Đức húa rời, vì họ sợ kh đến trước Chúa. 11
 11. 11. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 2: Ỉ Ó ĐỨ ÚA R À XỨ ĐÁ hưng Đức húa rờ thì không muốn bị xem như một Đấng khó gần v xa vờ vợ . g yêu lo ngườ đến đỗ g đã sa húa êxu đến thế g an ngỏ hầu g ảng ho thếgian vớ g . ì tộ lỗ l thủ phạm v nó chính l một bức tường ngăn cách con ngườ vĐức húa rờ . ộ lỗ phả được chuộc thì mố l ên hệ g ữa húa v lo ngườ mớ đượcphục hồ . húa êxu hr st đã trả g á chuộc đó bằng sự chết của g trên thập tự g á. êbơrơ 10:19-22 “ ậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức húa Jêsus được dạn dĩv o ơ hí hánh, bở con đường mớ v sống m g đã mở cho chúng ta ngang quacá m n, nghĩa l ngang qua thân xác g ; lạ vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đạ được lậplên ca trị nh Đức húa rờ , nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật vớ n ềm t n vững chắc,lòng được tẩy sạch khỏ lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước t nh kh ết m đến gầnChúa” ạn nghĩ gì kh nghe cụm từ “ húa, húa ha”!. ạn có nghĩ ngườ đó l một quan tòakhắc ngh ệt, một ngườ lãnh đạo t n bạo, hay một kẻ độc t ? ụm từ đó đem đến cho bạncảm xúc bồn chồn hay sợ hã ? hưng có một số ngườ đã trả qua thờ n ên th ếu không may mắn, hay có một ký ứctồ tệ về bậc cha mẹ t n bạo của mình. húa, g nhìn thấy chúng ta v mọ tư tưởng củachúng ta. hưng hãy nhớ rằng tình yêu của g d nh cho chúng ta vĩ đạ hơn bất kỳ tìnhyêu của bậc l m cha mẹ n o trên thế g an n y. ua Đa-vít nói “khi cha mẹ bỏ tôi đi, thìĐức Giêhôva sẽ tiếp nhận tôi” ( h h ên 2 :10). Mặc dù vua Đa-vít lớn lên trong nơ tốtl nh nhưng ông b ết rằng tình yêu của con ngườ có thể mất, nhưng tình yêu của Đức húa rờ thì không bao g ờ. Thi Thiên 103:13 “Đức Giêhôva thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xótcon cái mình vậy”. húng ta có thể nghĩ đến bậc cha mẹ tốt nhất ở thế g an n y, v Đức húa rờ cũng như vậy đó, nhưng g còn tốt hơn gấp bộ phần. Một đứa trẻ sẽ chạy òa v o vòng tay cha mẹ kh nó sợ, cần sự bảo vệ, cần sự g úp đỡ,đó , cô đơn, gặp khó khăn, hay kh muốn ch a sẻ vớ ba mẹ về những gì xảy ra trong ng y,hay kh muốn được nâng n u v kh muốn nghe t ếng nó của cha mẹ. húa muốn chúng ta có được những cảm g ác đó. g muốn chúng ta cảm thấy an to nkh đến vớ g . ứ đồ haolô b ết v ông v ết trong Rôma 8:15 “ hật vậy, anh em đãkhông nhận lấy t nh thần l m nô lệ để cứ sống trong sự sợ hã , nhưng đã nhận lấy t nh thầnlàm con nuôi, v nhờ đó, chúng ta gọ rằng: “A-ba! ha!” Kh sứ đồ haolô v ết những lờ n y, ông dùng t ếng Aram c “a-ba” nghĩa l cha. Đó lngôn từ trẻ con dùng để gọ cha của mình. Đ ều n y tỏ gì cho chúng ta về sự thờ phượng? húa yêu chúng ta rất nh ều, g muốncó mố quan hệ thân th ết vớ chúng ta. ĩ nh ên, g xứng đáng được chúng ta ngợkhen v tôn thờ. o vậy kh chúng ta không thờ phượng húa cách hết lòng thì chúng tađã l m tổn thương không những chính mình m còn tổn thương đến ha th ên thượng kínhyêu của chúng ta. ó lẽ, chúng ta nên tự hỏi: tô có đang đối xử vớ húa như ngườ xa lạ không? ô cóđang phớt lờ húa để l m theo ý r êng mình không? ô có bắt đầu ng y mớ trong mốthông công vớ húa v trong sự ngơ khen g không? 12
 12. 12. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 2: Ỉ Ó ĐỨ ÚA R À XỨ ĐÁ ếu bạn không thể trả lời những câu hỏi n y cách thỏa lòng, thì hãy cú đầu x n húatha thứ cho bạn, vì g đang chờ bạn. Khi bạn ở trong sự thờ phượng vui vẻ và trong mối thông công cùng húa, bạn sẽthấy mình gần húa. àng thờ phượng húa nhiều, bạn sẽ càng thỏa lòng và sẽ càngmuốn thờ phượng, và sự thờ phượng dần sẽ trở thành lối sống của bạn, làm cho đờisống bạn thêm phong phú.Bài tập8. Đọc uca 1 : . ạn nghĩ húa êxu cảm thấy gì kh nó những lờ ấy?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. au mỗi địa chỉ K nh hánh, bạn hãy cho b ết Đức húa rờ tỏ tình yêu của g nhưthế n o. a. ăng :16: g ban con một của g cho chúng ta b. Êsa 1:10:………………………………………………………… c. êbơrơ 12:5-6:……………………………………………………. d. h h ên 0: :……………………………………………………..10. Khoanh tròn trước câu đúng: a. húa muốn chúng ta sợ g vì có như thế thì chúng ta sẽ vâng lờ . b. ha th ên thượng của chúng ta thì tốt hơn bất kỳ ngườ cha n o trên thế g an n y. c. A-ba l từ Aram c m trẻ con sử dụng để gọ cha. d. hờ phượng thật đem đến sự vu mừng thật. 13
 13. 13. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 3: TH Bài 3 BẰ L I ẦU UYỆI. THỜ PHƯỢNG B NG ỜI CỦA CHÚNG TAMục tiêu 1: Xác nhận những gương mẫu khác nhau của sự cầu nguyện Kh bạn cầu nguyện, có kh n o bạn nó “ húa ơ ! X n g úp con vấn đề n y!” Đây l lờ cầu nguyện húa đẹp lòng vì g thích g úp đỡ chúng ta kh chúng ta cần. Đó gọ l cầu nguyện thỉnh cầu. bên cạnh đó bạn cũng cám ơn húa về thức ăn v những phước hạnh m g ban cho bạn, Đây gọ l cầu nguyện cảm tạ. ĩ nh ên, bạn cũng có những sự cầu nguyện như l : cầu nguyện cho ngườ khác, cầu nguyện cho nhu cầu của quốc g a. Đây gọ l lời cầu thay v cũng l một trong những đ ều húamuốn con cá g thực h ện. go ra có một dạng cầu nguyện khác không phụ thuộc v oho n cảnh xung quanh m v o húa. Đó l cầu nguyện thờ phượng. Kh chúng ta thờ phượng trong cầu nguyện l lúc chúng ta bỏ đ cá nhìn cá nhân, nhucầu h ện tạ , v sự ngóng trông câu trả lờ như chúng ta đã hằng nhận được. húng ta chỉtập trung v o húa, v o sự bất - b ến, hằng - hữu, năng - quyền v sự th nh tín, tình yêu -thương cùng những thuộc tính khác của g . há độ của chúng ta không còn trông mongđể nhận lãnh, nhưng sẳn s ng để ban cho. húng ta dâng trọn mình cho g . h ều h h ên của Đa-vít l th th ên của thờ phượng kh cầu nguyện. rong lúc ôngđang thờ phượng, ông ngợ khen húa “ húa l ua…... húa l Đấng oa quyền… hánhthay l g .” ( h h ên 99:1-3). Thật tốt kh bạn bắt đầu cầu nguyện bằng sự thờ phượng. Đây cũng l đ ều m húa êxu của chúng ta đã từng thực h ện kh g dạy các môn đồ cầu nguyện. rước khdâng những thỉnh cầu cho Đức húa ha thì húa êxu cũng dâng lờ ngợ khen. gnó : “ ạy ha chúng con ở trên trờ : anh ha được thánh; ước ha được đến; Ý hađược nên, ở đất như trờ .” (Math ơ 6:9-10) Có 3 đ ều xảy đến kh chúng ta thờ phượng húa. hứ 1: chúng ta có được đặc ân l m con Đức húa rờ . hứ 2: ở trong g , chúng ta được quyền công bố: kẻ thù v ma qủy không có quyềntrên chúng ta vì chúng ta thuộc về vương quốc của húa. húa hứa sẽ bảo vệ v gìn g ữchúng ta. hứ 3: đ ều quan trọng hơn hết, đó l chúng ta l m h lòng húa. hâm gôn 15:8:“ ờ cầu nguyện của ngườ ngay thẳng được đẹp lòng g .” g ưa thích lờ cầu nguyệncủa chúng ta. ây g ờ hãy d nh ít phút vớ húa. ếu có sự thúc g ục, hãy kêu cầu Đức hánh nhg úp bạn thờ phượng. g sẽ l m cho lòng v tâm trí bạn thật gần vớ húa. 14
 14. 14. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 3: TH Phải biết rằng Giêhôva là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; chúng ta là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Vì Đức Giêhôva là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 100:3, 5Bài tập ành ch ạn:1. o n tất những câu sau đây đựa trên Math ơ 6:9-10 a. húa l ……………của chúng ta. b. anh ha được …………… c. g l húa, uy quyền của g phủ khắp………………… v …………….2. Khoanh tròn những câu đúng: a. ó v thể loạ cầu nguyện, v tất cả đều có ý nghĩa v có ích. b. hờ phượng chỉ l một ngh thức thánh, v chỉ có ở một phần n o đó của buổ nhóm c. húa êxu đã dạy các môn đồ g thờ phượng. d. Mục đích chính của v ệc thờ phượng l để nhận câu trả lờ từ nơ húa cho vấn đề m chúng ta muốn. . họn phần đúng cho câu sau:“Nếu bạn không nghĩ được từ nào để nói trong lúc thờ phượng thì bạn cóthể…………………………………………………………….” a. không cần quan tâm, húa h ểu sự hạn hẹp của bạn. b. nhờ mục sư v ết v câu để bạn học thuộc. c. tìm k ếm trong h h ên hay những phân đoạn K nh hánh khác có l ên quan đến v ệc thờ phượng v đọc chúng cho húa. d. kêu cầu Đức hánh nh g úp đỡ cho bạn . Khoanh tròn trước mỗ câu đúng để ho n tất câu sau:“ hờ phượng thì khác vớ những hình thức khác của sự cầu nguyện, vì trong nóthì………………………………………………….” a. không đề cập đến vần đề hay nhu cầu của chúng ta. b. phả l một sự cầu nguyện cho ngườ khác. c. phụ thuộc v o ho n cảnh của chúng ta. d. chỉ có sự ca tụng húa. 15
 15. 15. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 3: TH5. Đọc lờ cầu nguyện v cho b ết nó thuộc thể loạ cầu nguyện n o. T: thỉnh cầu; C:cảm tạ; CT: cầu thay; TP: thờ phượng…………a. “X n chữa l nh bệnh nhứt đầu cho con.”…………b. “X n g úp những a đang sống trong những quốc g a vô thần.”…………c. “ ám ơn vì những ngườ bạn”…………d. “ húng con ngợ khen g vì sự nhân từ g ”…………e. “X n cứu g a đình con trước kh quá muộn”…………f. “ alelug a!”…………g. “ ám ơn g đã gìn g ữ con trên đường đ .”…………h. “X n chúc phước trên thức ăn n y.”II. THỜ PHƯỢNG B NG NG N NGỮ CỦA THÁNH INHMục tiêu 2: Kể ra ít nhất 3 cách thờ phượng trong Thánh Linh giúp đỡ tínhữu. rước kh húa của chúng ta thăng th ên về trờ , g đã dặn các môn đồ của g : “Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ: “Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh inh.”(Công Vụ 1:4-5) Mườ ng y sau thì các môn đồ nhận được phép báptem bằng Đức hánh nh. ấu h ệucủa báptem bằng Đức hánh nh l cả thảy các môn đồ đều bắt đầu thờ phượng bằng thứt ếng m họ chưa từng được học trước đó. ó v ngườ xung quanh chứng k ến nhữngđ ều ấy. họ đã thắc mắc. h erơ đã đáp lờ : “Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi.” (Công Vụ 2:38,39) au đó, có thêm rất nh ều ngườ được đầy dẫy Đức hánh nh trong ng y đó, độ khoảnba ng n ngườ . ì lờ hứa l cho “tất cả những a được húa gọ ”, những tín đồ được đầydẫy hánh nh. Không một a bị bỏ sót. ạn có bao g ờ hỏ rằng tạ sao họ đều mong muốn k nh ngh ệm n y? ếu bạn đã nhậnlãnh báptem trong Đức hánh nh, ắt bạn cũng b ết được câu trả lờ , nhưng trong loạt bn y chúng tô muốn đề cập một ít đến những ích lợ m chúng ta có được kh thờ phượngbằng t ếng mớ . ếng của Đức hánh nh ban cho. 16
 16. 16. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 3: TH Một ngườ bạn nó được ba thứ t ếng, đã tâm sự vớ tô những gì xảy đến cho anh ta khanh ta nó t ếng mớ . Anh nó : “ ô yêu húa nh ều lắm, tô đã thờ phượng g bằng tấtcả những lờ yêu thương bằng t ếng ây an ha. au đó thì t ếng Anh v t ếng Đức. hưng chưa đủ. ất thình lình thì tô bắt đầu khở sự nó một thứ t ếng lạ lùng, nhưng tôb ết tô vẫn còn đang thưa cùng húa rằng tô yêu g nh ều lắm mặc dù tô không h ểunhững lờ ấy l gì. hật tuyệt vờ kh nhận ra rằng: loạ ngôn ngữ cuố cùng tô sử dụng lloạ ngôn ngữ thỏa đáng nhất cho tô vì nó l ngôn ngữ th ên đ ng. ô đã chưa từng baog ờ k nh ngh ệm được n ềm vu như vậy, n ềm vu thờ phượng g trong t ếng mớ ” húng ta không thể mô tả hết được bằng lờ vẻ đẹp v sự phước hạnh kh thờ phượngChúa trong Thánh nh. rong loạt b học n y, g đã b y tỏ rất rõ cho tô . ô đã đốd ện một thử thách cực khó, nhưng kh những áp lực dường như quá sức, thì tô đã tìmthấy được nguồn sức qua v ệc thờ phượng bằng t ếng mớ . hững đêm d không ngủ đãđược đổ đầy vớ lờ của hánh nh. ờ cầu nguyện được tuôn ra cách dễ d ng hơn. óho n to n khác vớ trước đây. ì trước đây tô thờ phượng vì tô quyết định phả như vậymớ được chứ không phả vì tô ưa thích. Một ng y k a, tô khóc vớ húa “tạ sao con phả đố d ện vớ thử thách n y? ạ saolạ l con?” hì ngay lập tức tô nghe một lờ êm dịu từ g “ on đang v ết về ích lợ củav ệc thờ phượng. a muốn chính con kh nh ngh ệm cách cá nhân những gì con v ết lthực.” ựa trên ờ húa v k nh ngh ệm cá nhân, tô x n cam đoan vớ qú vị về những phướchạnh to lớn trong v ệc thờ phượng bằng lờ của hánh nh. ì kh tô t ếp tục thờ phượngthì những căng thẳng v than vãn đã không còn nữa, sự nặng lòng đã tan b ến v chỉ cònlạ sự vu vẻ m thô . hờ Đức hánh nh m chúng ta được đến gần Đức húa ha ( phêsô 2:18). Đức hánh nh cầu thay cho chúng ta (Rôma 8:26). g g ả phóng chúng ta khỏ sự sợ hã ,ban cho sức mạnh, tình yêu thương v sự tự chủ. g nhắc chúng ta n ềm hy vọng đồngch a sẻ v nh quang cùng Ngài. Và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh inh là Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rôma 5:5) hờ phượng trong hánh Linh nâng chúng ta khỏi những nan đề tạm thời. Chúngta sẽ tìm thấy sự g ả phóng kh chúng ta tập trung v o húa đờ đờ , Đấng ca quản muônlo . g l Đấng xứng đáng được ngơ khen v tôn thờ. Kh chúng ta thờ phượng húabằng t ếng mớ l chúng ta ngợ khen sư vĩ đạ v tốt l nh của g ( ông ụ 10: 6) ếu bạn chưa nhận được k nh ngh ệm tuyệt vờ trong báptem hánh nh, thì bạn cóthể cầu x n húa cho bạn ngay bây g ờ. ì g hứa ban cho tín hữu. 17
 17. 17. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 3: THBài tập dành cho bạn:6. Khoanh tròn câu đúng cho phần còn lạ của câu sau:“Thờ phượng bằng lời của Thánh inh nghĩa là................................” a. sử dụng ân tứ của báptem trong Đức hánh nh. b. cầu nguyện trong ngôn ngữ không b ết. c. gợ khen húa vì g xứng đáng . a ích lợ m tín hữu nhận được kh thờ phượng trong hánh nh l gì?...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. SỰ THỜ PHƯỢNG KH NG ỜIMục tiêu 3: Miêu tả 2 mục đích của sự im lặng trong cầu nguyện Không lờ ư? m sao chúng ta có thể thờ phượng húa, hay cầu nguyện vớ g m không nó một lờ n o? ó không những có thể m đô kh còn cần th ết. a đ ều xảy đến kh chúng ta cầu nguyện trong m lặng. hứ nhất l chúng ta có thể dâng những tâm tư tận đáy lòng mình cho Chúa, vì không ai có thể h ểu rõ được mình. “ ạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con Và biết rõ con. Chúa biếtkhi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con. Chúa xem xét lối con đivà chỗ con nằm nghỉ, Quen biết các đường lối con. Khi lời chưa ở trên lưỡi con, ạy ĐứcGiê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi. (Thi Thiên 139:1,2,4) hứ ha , kh chúng ta m lặng l chúng ta “chờ đợi gài”. “ hờ g ” có nghĩa l chúngta cứ g ữ lấy sự bên ngo lẫn bên trong, trong tư thế chờ g phán vớ chúng ta. Đức hánh nh có thể hướng dẫn qua tư tưởng, hay nhắc lờ thánh k nh để hướng dẫn chúngta. đây chính l nơ , mố thông công v sự tương g ao của thờ phượng có trọn ý nghĩacủa nó. ự thông công không bao g ờ l một hoạt động một ch ều. ẽ không có mố tương g aothật nếu chỉ có thông công một ch ều. ả ha phả cùng nó v cùng sẻ ch a cho nhau. húa cũng muốn nó chuyện vớ chúng ta. g phán: “hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; tasẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giêrêmi33:3) húa muốn cho chúng ta hiểu về chính mình và hoàn cảnh của mình. Kh chúng ta để g b y tỏ những bí mật của g vớ chúng ta ghĩa l chúng ta b ết cách g ả quyếtnan đề v b ết cách cầu nguyện tốt hơn. “Đa-ni-ên nói: Tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đờiđời vô cùng! Vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổithì giờ và mùa, Phế lập các vua; Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan Và hiểu biết 18
 18. 18. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 3: THcho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn, Ngài biết những gì xảy ratrong bóng tối Và ánh sáng ở với Ngài. (Daniên 2: 20-22) ó lẽ trong lúc tĩnh nguyện, bạn đã s n sàng “chờ húa”, v bạn muốn học cách thựch ện tốt hơn. ãy tìm một nơ chỉ có bạn, không bị quấy rầy, v cầu x n húa đổ đầy gtrong bạn. X n g g úp bạn gạt bỏ những tư tưởng cá nhân v những đ ều m atan đangmuốn g eo v o trong tư tưởng bạn.Kế t ếp, hãy thờ phượng g trong m lặng. hả k ên trì, v chờ g phán vớ bạn. Kh g phán, thì những đ ều ấy luôn đ sát K nh hánh, vì thế hãy lắng nghe vớ K nh hánhtrên tay. húa phán “ ở vì ngươ trìu mến ta, nên ta sẽ g ả cứu ngươ . a sẽ đặt ngươ lên nơ cao,bở vì ngươ b ết danh ta. gườ sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lờ ngườ ...” ( h h ên 91:1 -15)Bài tập ành ch ạn:8. êu ha lý do quan trọng của tỉnh nguyện?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9. Khoanh tròn những câu đúng: a. húa chỉ nghe những gì được nó bằng lờ . b. ình nguyện g úp chúng ta lắng nghe húa c. húng ta chỉ có thể thờ phượng trong m lặng kh ở một mình. d. húa không bao g ờ phán đ ều gì trá vớ K nh hánh10. Khoanh tròn câu đúng cho mệnh đề sau:Khi chúng ta “trông chờ Chúa”, chúng ta có thể..................... a. ch a sẻ bí mật cùng ha th ên thượng b. chờ một câu trả lờ hay một sự hướng dẫn thánh. c. ứ duy trì như thế, vì tư tưởng chúng ta có thể đ dạo d. ình nghuyện hay thờ phượng trong m lặng. 19
 19. 19. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 4: TH Bài 4 BẰ SỰ Ụ VỤI. SỰ PH C V TR N V NMục t êu 1: Mô tả những cách m chúng ta thờ phượng húa qua sự phụcvụ ngườ khác “Kh n o bạn không phục vụ Đức húa rờ ?” một ngườ bạn trẻ hỏ . “ hắc rằng thỉnh thoảng bạn có những ng y rảnh chứ” gườ ấy nghĩ rằng ơ Đốc g áo l đ ều gì đó bạn l m, nhưng một tín hữu không phả l công v ệc ng y l m 08 g ờ; nó l một nếp sống mớ . ự hầu v ệc húa của chúng ta như một phần của cuộc sốngnhư l hơ thở để sống. húng ta không muốn hầu v ệc g chỉ bằng một phần của nhữngta-lâng hoặc thờ g an hoặc hầu v ệc g kh chúng ta thích, nhưng phả luôn luôn hầuviệc gài b ng cả tấm lòng, tâm trí và cả sức lực của chúng ta. ự phục vụ trọn vẹn cóthể được nó như thế n y, “ on đây húa. ãy dùng con bất cứ kh n o, bất cứ nơ đâu, vtrong bất cứ cảnh ngộ n o.” ãy nhớ trong Rô-ma 12:1 có nó chúng ta hãy thờ phượngĐức húa rờ phả lẽ kh chúng ta b ệt r êng ra cho sự hầu v ệc g . ấm gương vĩ đạ nhất về phó dâng trọn vẹn l chính húa ê-xu hr st. g phả ăn,ngủ, hoạt động v nghỉ ngơ g ống như chúng ta. hưng tấm lòng v tâm trí của g luônluôn sẳn s ng l m công v ệc của ha g ( ăng 15:10). g luôn luôn phục vụ cho thanhân. g phục vụ bằng cách g úp đỡ họ phương d ện thuộc l nh, dạy họ, cầu nguyện cho họ,v ngay cả khóc cho họ trong sự cầu thay. g cũng chăm sóc họ về phương d ện vật chấtnữa. g chẳn bao g ờ rờ bỏ những ngườ đau ốm v buồn ph ền.Một ng y nọ g kh ến cho dứa con tra ngườ đ n goá nghèo th nh a n sống lạ lngườ m không a g úp đỡ b . g chuẩn bị những con cá trên bếp cho các môn đồ của g l những ngườ l m v ệc vất vả trong suốt cả đêm. g phục vụ những ngườ bị từ bỏ, cô đơn bằng cách gần gũ vớ họ. g ăn cơm tố vớnhững ngườ nam v ngườ nữ không được cộng đồng của họ yêu mến. g l m bạn vớkẻ có tộ . húa Jesus on của Đức húa rờ đã phục vụ cho tha nhân - tạo vật của Đức húa rờ . húng ta có nên phục vụ ít hơn g không. Không, chúng ta phả đặt ra những mục t êug ống như húa Jesus đã l m. ó lẽ húa không có ban cho bạn chức vụ của sự phục vụqua sự g ảng hoặc dạy, nhưng m g ban cho bạn sự thương xót yêu mến ơ Đốc hân. on ngườ cần phả b ết rằng có a đó chăm sóc, v sự cẩn thận của bạn có thể g úp đỡngườ khác nhận b ết rằng Đức húa rờ đang chăm sóc họ. hờ phượng qua sự phục vụ c nghĩa là dâng chính bạn tất cả những gì bạn c . Cónghĩa l sự dâng h ến thì g ờ, khả năng của bạn. húng ta có thể nó một lờ tử tế, nở mộtnụ cườ hoặc thăm v ếng những ngườ nằm trong bệnh v ện. Đức húa rờ muốn chúngta ch a sẻ cho những ngườ có nhu cầu. ù cho chúng ta g u hay nghèo, có nhu cầu hay 20
 20. 20. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 4: THkhông có nhu cầu, chúng ta nên sẵn s ng ban cho v ch a sẻ vớ ngườ khác như ờ húadạy dỗ. hánh K nh không nó rằng “ m chứng” m hánh K nh dạy rằng “ ờ chứng” ( ông vụ1:8). ếu bạn muốn trở th nh lờ chứng trong mọ h nh v v hoạt động của mình, hãy cúđầu v cầu nguyện vớ húa như sau.“ ha yêu quí ước muốn của con l thờ phượng g , không những bằng lờ nó m bằngmọ v ệc con l m. rước kh con h nh động trong bất cứ ho n cảnh n o hoặc quyết địnhbất cứ v ệc ch , con cầu x n Đức hánh nh yêu quí dạy con những đ ều l m đẹp lòng g . húa ơ , g úp đỡ con theo sự hướng dẫn của g .” ãy để cho tình yêu của gài chiếu sáng trong con để cho những người khác c ngmuốn giống như húa esus nữa. Amen.Bài tập dành cho bạn.1. Đọc những câu K nh thánh ở cột bên trá . rước mỗ phần K nh thánh được nêu ra, hãy đ ền số mô tả loạ phục vụ cách thích hợp.…… a. Math ơ 8:1-3 1) ho ngườ đó ăn…… b. Math ơ 8:2 -26 2) ảo vệ v đẩy lù sợ hả…… c. uca 19:1-6 ) hữa l nh ngườ bệnh…… d. ăng 6:1-13 ) ung ứng sự an ũ vật chất…… e. ăng 1 :1-15 5) ếp nhận ngườ bị từ chố2. Đọc a cơ 2:1 -1 , ho n tất những câu sau: Đức t n một mình nó thì không đủ, nhưng phả được chứng m nh bằng …………………… chúng ta3. Đọc những ho n cảnh g ả dụ sau đây: ãy v ết lờ mô tả ngắn gọn về điều bạn sẽ làm trong mỗ trường hợp sau để nó lên sự thờ phượng bằng sự phục vụ. a. Mục sư của bạn thông báo cho hộ chúng nhu cầu cấp bách về v ệc xây một ngô nh thờ mớ ……………………………………………………………….. b. gườ h ng xóm của bạn bệnh nặng v không có a để chăm sóc cho g a đình ngườ đó ………………………………………………………………… 21
 21. 21. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 4: THII. THÁI Đ TRONG SỰ PH C VMục tiêu 2: Hãy nêu ra 3 thái độ mà mỗi Cơ Đốc nhân phải có khi thờphượng Chúa bằng sự phục vụ. Kh t ên tr amuên muốn sức dầu cho một thanh n ên tuấn tú k a để l m vua sơraên, húa ngăn chận bằng những lờ như thế n y: “Đức êhôva chẳng xem đ ều gì lo ngườ xem; lo ngườ xem bề ngo nhưng Đức êhôva nhìn thấy trong lòng” ( amuen 16:7). ện mạo bên ngo bao gồm những h nh động của chúng tacũng như những đặc đ ểm của cơ thể. Đô kh h nh động của chúng ta không phả lnhững đ ều chúng ta muốn. húng ta có một công v ệc để l m không như chúng ta mongmuốn. hưng chúng ta có thể tìm được sự an ủ bở b ết rằng Đức húa rờ thấy tấmlòng của chúng ta v g b ết chúng ta thực sự phục vụ g . g cũng thấy nếu như chúng ta cố gắng để thực h ện những h nh động ơ Đốc mkhông có sự quan tâm thực sự những gì chúng ta đang l m. hững v ệc l m tốt khôngđược co l sự thờ phượng nếu như chúng ta có thá độ không đúng đắn. K nh hánh bancho chúng ta những hướng dẫn hữu ích để có được những suy nghĩ v động cơ đúng đắn,g ờ đây chúng ta sẽ học tìm h ểu một số vấn đề ấy. rước hết chúng ta sẽ nó về sự phục vụ Đức húa rờ cách vui mừng hớn hở, nó khôngđơn g ản l bở vì chúng ta nghĩ rằng mình phả l m. ự g úp đỡ v ch a sẻ của chúng ta cóthể l những từng trả tốt đẹp. hánh K nh dạy rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. ancho trong danh húa l đặc quyền của ơ Đốc nhân. Mỗ nguờ nên tuỳ theo lòng mình đã định m quyên ra, không phả ph n n n hay l ví épuổng; vì Đức húa rờ yêu kẻ dâng của cách vu lòng. Đức húa rờ có quyền ban choanh em đủ mọ thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ đ ều cần dùng trong mọ sự, lạcòn có rờ rộng nữa để l m các thứ v ệc l nh. ( Corinhto 9:7-8) húng ta b ết rằng Đức húa rờ ban cho cách dư dật. hững đoá hoa, những buổho ng hôn có thể được gọ l những tặng phẩm của Đức húa rờ . hánh K nh dạy rằng g ban cho chúng ta mọ vật cách dư dật ( môthê 6:1 ). Kh chúng ta cách vu mừngthì dễ d ng để chúng ta ban cho cách rờ rộng. rong Rôma 12:8 dạy rằng: “A gánh v ệckhuyên bảo hãy khuyên bảo; a bố thí, hãy lấy lòng rộng rã m bố thí”. húng ta khôngban cho để l m cho lương tâm mình thanh thản, nhưng chúng ta ban cho kh chúng ta cảmb ết rằng Đức húa rờ muốn chúng ta l m BA I LÊ Ứ ÚA R I VUI M NG, RỜI R NG, KHIÊM NHƯỜNG húng ta nên ban cho cách rời r ng và vui mừng bở vì K nh hánh đề cập đến mộtlãnh vực khác nữa của sự ban cho. húng ta sẽ g ớ th ệu nó trong câu chuyện n y. ãytưởng tượng bạn được nhận thêm một khoản t ền v húa cảm động bạn dâng một phầnv ocông tác truyền g áo ở vùng thôn quê. ạn đã dâng h ến một cách rộng rã v vumừng. au đó bạn b ết được có một số ngườ vu mừng bở cách Đức húa rờ cung ứngcho nhu cầu của họ, nhưng tên của bạn không được đề cập đến. ường như đồng t ền củabạn bay bổng trên bầu trờ thay v nằm trong tay bạn, bạn nghĩ như thế n o? 22
 22. 22. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 4: TH hản ứng tự nh ên sẽ cảm thấy một chút gì đó bực tức. húng ta thích nhận sự khen ngợkh chúng ta l m đ ều gì đó. Muốn được sự cảm kích của ngườ khác không phả l đ ềuxấu. hưng húa Jesus dạy chúng ta cách ban cho để chúng ta nhận được phần thưởng lớnlao. “Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì để việc từ thiện của con được kín đáo; và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con”. (Mathio 6:3-4) húa nó về sự kh êm nhường, về sự ban cho thoát khỏ sự k êu ngạo, v sự ham muốnlờ khen ngợ của con ngườ . ự ban cho như dâng lên cho Đức húa rờ l cách ban chom g sẽ ban thưởng. “Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy”. ( uca 6:38) Một số những phần thưởng chúng ta có thể có trên đất n y. hưng phần thưởng lớn nhấtsẽ được ban cho kh chúng ta đứng trước mặt húa v o ng y ấy m g nó rằng cảm ơnvề tất cả những đ ều m chúng ta đã l m cho g . g cho chúng ta một khá quát vềng y ấy Math o 25: -40 y l một phân đoạn K nh hánh tuyệt vờ có phả không? gay cả kh bạn g úp đỡ chongườ n o đó m chẳng b ết ơn, ngườ ấy chẳng cho bạn một lờ cảm ơn, nó không th nhvấn đề. húa Đấng thấy mọ đ ều nhớ v đếm những v ệc tốt l nh m bạn đã l m cho g . ì cớ những phần thưởng đờ đờ của chúng ta, nên sự ban cho cách rờ rộng, vumừng, v kh êm nhường sẽ đến dễ d ng hơn – v húa sẽ g úp đỡ cho chúng ta nếu dườngnhư có một chút khó khăn trong lúc n o đó. g sẽ ban cho chúng ta ân đ ển v sức lựckh có cần.Bài tập dành cho bạn4. Đọc Math o 5: -48. A l tấm gương của chúng ta về sự ban cho cách vu mừng v rờ rộng …………………………………………………………………………………5. heo Khả huyền 22:12, húa…………..v sẽ mang phần thưởng để ban cho mỗ ngườ tuỳ theo…………..6. Đọc uca 1 :12-14 a. hững loạ ngườ n o m húa Jesus bảo ngườ chủ t ệc mờ ? ……………………………………………………………………… b. A sẽ l ngườ trả cho ngườ ấy về những gì ngườ l m? ……………………………………………………………………….7. a thá độ căn bản n o chúng ta nên có kh thờ phượng húa bằng sự phục vụ?………………………………………………………………………………………………………...……………………………………. 23
 23. 23. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 5: TH Bài 5 BẰ M ẠI. THỜ PHƯỢNG B NG BÀI HÁTMục t êu 1: hững thí dụ về những b hát thờ phượng “ Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” Côlôse 3:16, 17 K nh hánh bảo chúng ta hát, phêsô 5:19 hầu như tương đồng ýnghĩa vớ phân đoạn K nh hánh trên từng từ ngữ một. hững b hát v sự ca ngợ đượcđề cập h ng trăm lần trong hánh K nh không phả l sự phóng đạ . Đức húa rờ muốnchúng ta ngợ khen g bằng b hát bở vì g xứng đáng để chúng ta ca ngợ , v cũngxứng đáng để thực h ện những v ệc thuộc l nh cho chúng ta. Một số b hát ơ đốc được trích từ h h ên, những câu K nh hánh theo nghĩa đenđể phổ nhạc. Ý tưởng thì không mớ so vớ thế hệ n y, những h h ên l những sách thơthánh của ngườ êbơrơ. ọ có những h h ên đặc b ệt cho những ng y lễ (như hThiên 81), h h ên cầu x n sự tha thứ ( h h ên 51), v nh ều thể loạ khác của h h ên. ầu hết trong các h h ên l những h h ên về ngợ khen v cảm tạ. ân ước khích lệ cho chúng ta hát những h h ên, thơ vịnh, v ca thánh nữa. hữngb hát ơ Đốc ng y nay cũng khác vớ những h h ên cổ xưa – những b hát d nh cholễ đặt b ệt như lễ tang, lễ cướ , b hát về sự cầu nguyện v sự khẩn x n, b hát về ngợkhen v thờ phượng. Mỗ loạ hình phục vụ cho một mục đích. ó một b hát có lờ “ on đến, thưa g ”,khích lệ cho tộ nhân chạy đến vớ húa như ngườ ấy ước muốn, vì vậy nó thường đượcdùng để kêu gọ ngườ ta t ếp nhận húa. Một b hát nữa “Đổ thay con húa ơ ” g úpcho tín nhân mở lòng ra để Đức hánh nh dò xét kh họ muốn dâng mọ lãnh vực củađờ mình cho g . h ều b hát thờ phượng bắt đầu bằng chủ đề khác nhau như sự nên thánh. húng tanó vớ húa rằng chúng ta sẽ vâng lờ g bằng bất cứ g á n o. hát nhắc nhở vì saochúng ta vâng lờ g – bở vì g xứng đáng. ề sau, dường như ngay cả không hìnhdung ra nó, chúng ta co thể thờ phượng húa từ bên trong kh chúng ta ca ngợ g . húng ta “đánh mất chính mình” trong sự ngợ khen. ơ Đốc hân quá thường xuyên đánh mất đạ lộ của sự ngợ khen bở vì họ nghĩ rằngg ọng hát của mình kém chất lượng. hững b hát thờ phượng không chỉ d nh cho nhữngng y lễ đặc b ệt hoặc được gh v o băng đĩa để nghe ở nh . húng l những b hát của sựngợ khen g ữa chúng ta vớ Đức húa rờ , những b hát nó lên tình yêu của chúng tađố vớ g . Mặc dù những ngườ khác có thể nghe v vu thích, nhưng sự thưởng thứccủa họ chỉ l thứ yếu. húng ta trước hết phả hát cho húa v vì húa. 24
 24. 24. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 5: TH m cách n o để nhận b ết b hát thờ phượng kh nghe chúng? hát thờ phượngkhông nó về chúng ta hoặc những nhu cầu r êng của mình, nó cũng không mờ tộ nhânđến vớ Đấng hr st, nó ca tụng Đức húa rờ , tán dương húa ê-xu, nó về những sựvĩ đạ v nhân từ của Đức húa rờ . oạ b hát n y đem chúng ta ra khỏ mô trườngxung quanh v bước v o nơ nơ chốn trên th ên đ ng vớ Đấng hr st. ó thể chúng ta hátthuộc lòng chỉ một đ ệp khúc đơn g ản, nhưng nó ca ngợ ha trên trờ . “Con sẽ ca hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi, Miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời nầy qua đời kia. Vì con đã nói: “ òng nhân từ của Chúa được lập vững đến đời đời, Ngài làm vững bền sự thành tín của Ngài như các tầng trời” Thi thiên 89:1,2Bài tập dành cho bạn1. âu n o sau đây ho n chỉnh đúng? hát thờ phượng khác vớ những thể loạ khác bở vì b hát thờ phượng: a. uôn luôn yên lặng v trang ngh êm b. hắc chúng ta về những khuyết đ ểm của mình c. a tụng một mình húa d. Mờ tộ nhân đến vớ đấng hr st2. họn những câu ho n chỉnh đúng. h h ên l những b hát của ngườ êbơrơ: a. Để ngợ khen b. ao gồm những chủ đề khác nhau c. ó ý nghĩa quá xưa3. Khoanh tròn trước những câu nó về b hát thờ phượng: a. “ on sẽ đ bất cứ nơ đâu m g muốn” b. “ rần thế chẳng phả quê hương tô ” c. “ hánh thay thánh thay Đức êhôva vạn quân” d. “ on yêu g Đấng cứu chuộc con” 25
 25. 25. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 5: THII. THỜ PHƯỢNG B NG NHẠC CMục t êu 2: hững nguyên tắc l ên quan đến v ệc sử dụng nhạc cụtrong buổ thờ phượng rong thờ ựu ước, thờ phượng Đức húa rờ bằng nhạc cụ thường được đề cập đến vớ nh ều loạ nhạc cụ như – những loạ nhạc cụ như l kèn, nhạc khí dây như đ n hạc, đ n l a, v những nhạc khí gõ như trống, chập chõa. hững ngườ thờ phượng trong thờ ựu ước sử dụng bất cứ loạ nhạc cụ n o họ có để ngợ khen Đức húa rờ . hí dụ sau đây, chúng ta có thể ngợ khen húa bằng bất cứ nhạc cụ n o chúng ta có. Không có loạ nhạc cụ n o gọ l đúng hoặc sa kh chúng ta sử dụng chúng để tôn cao v tán tụng Đức húa rờ . Một ngườ có thể sử dụng đờn organ đ ện hoặcth nh lập một ban nhạc. ó ngườ gõ v o khúc gỗ hoặc lắc tambour ne. hưng tất cả l đểdâng sự v nh h ển cho húa. ó sự hướng dẫn n o để chúng ta học tập không? Kh chúng ta học b học cuố , thá độl quan trọng nhất. ếu tô sử dụng một nhạc cụ, tô muốn thực h ện tốt bở vì Đức húa rờ xứng đáng cho sự cố gắng của tô – nhưng nó vô nghĩa để phả đợ cho đến kh tô trởth nh một chuyên g a. ô sẽ cố gắng hết sức để thực h ện ngay. Đồng thờ tô phả cẩn thận, tô không sử dụng âm nhạc như l một cơ hộ để khoekhoang tài năng của mình. K êu ngạo l phạm tộ , phả b ết rằng mọ khả năng m tô cóđược đến từ Đức húa rờ v kh tô phục vụ, tô phả thực h ện trong tình yêu của g . ếu không có tình yêu thương, thì tô chỉ như cồng ch êng kêu lên hay l chập chõa vangt ếng” (I Côrinhtô 13:1b). Âm nhạc đến từ nh ều dạng khác nhau, một số thì ồn o v sống động, còn một số thìnhẹ nh ng v êm ả. Mỗ thể loạ đều có vị trí chính yếu trong sự thờ phượng ơ đốc. uynh ên tô phả cẩn thận để xem xét về sở thích thưởng thức âm nhạc của ngườ khác. ô sẽkhông sử dụng những loạ nhạc ồn o ở nơ m tô b ết rằng sẽ gây khó chịu cho ngườkhác. guyên tắc của v ệc b y tỏ sự tôn trọng ngườ khác (Rôma 12:10) áp dụng cho lãnhvực âm nhạc cũng như cho những lãnh vực khác trong cuộc sống chúng ta. ếu Đức húa rờ chúc phước cho bạn bằng khả năng âm nhạc, hãy cầu x n g g úp đỡ bạn sử dụngnó để lan truyền n l nh của g v khích lệ ngườ khác có tấm lòng thờ phượng chânthật. Kh bạn cầu nguyện g có thể hướng dẫn bạn chọn những b hát hoặc ban hátđúng đắn để thực h ện. hững v ệc n y cần phả suy nghĩ v thực tập cẩn thận trước kht ến h nh. Đức húa rờ sẽ xức dầu cho bạn trong lãnh vực âm nhạc v ban cho bạn cảmhứng v sự định hướng đố vớ những lựa chọn có liên quan. ạn cũng có thể sử dụng nhạc cụ trong lúc thờ phượng cá nhân. ạn sẽ tìm thấy sự vumừng trong v ệc dâng âm nhạc cho Đức húa rờ , hình th nh những bản nhạc v từ ngữcủa r êng bạn hoặc lặp lạ những phần yêu thích mang đến tâm trí bạn vẻ đẹp, sự oangh êm của Đức húa rờ . Âm nhạc l một trong những món qu lớn nhất của Đức húa rờ ban cho con ngườ . ó cũng có thể được dâng lên như l một trong những món ququí nhất của chúng ta dâng cho Đức húa rờ . 26
 26. 26. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 5: THBài tập dành cho bạn4. ãy đọc những phần K nh hánh bên trá . hía trước những phần K nh hánh ấy hãy đánh số nó về sự thờ phượng bằng âm nhạc thích hợp: …a Xuất 15:19-20 1. ề v ệc xây dựng lạ đền thờ …b ử 15:28 2. Kh có hòm g ao ước được d chuyển …c xơra :10 . ì sự đắc thắng kẻ thù …d Khả 1 :2 . rên th ên đ ng5. o n chỉnh câu sau. ếu âm nhạc l một trong những món qu của Đức húa rờ cho con ngườ , vậy thì chúng ta có quyền để: ……………………………………………………………………6. guyên tắc hoặc sự hướng dẫn n o sau đây về v ệc sử dụng âm nhạc trong sự thờ phượng l đúng : a. húng ta chỉ nên sử dụng những nhạc cụ được đề cập trong K nh hánh. b. húng ta có thể sử dụng bất kì loạ nhạc cụ n o nếu chúng ta sử dụng để dâng sự v nh h ển húa. c. gay cả trong lãnh vực âm nhạc chúng ta nên b y tỏ sự tôn trọng ngườ khác v cảm nhận của họ. d. hạc cụ có thể được sử dụng trong v ệc thờ phượng cá nhân.III. ĐƯỢC PHƯ C HẠNH QUA M NHẠCMục tiêu 3: Kể ra ít nhất 3 phước hạnh s dụng âm nhạc để thờ phượng. ử ký 20 cho chúng ta lờ tường thuật về một cuộc ch ến bất thường v sự ch ến thắng bở sự thờ phượng húa bằng âm nhạc v những b hát. Đ ều ấy xảy ra sau kh ba quốc g a ngoạ g áo hình th nh một l ên m nh để kết hợp quân độ vớ nhau tấn công quốc g a bé nhỏ u đa. ớ một lực lượng vượt trộ , cuộc ch ến chắc chắn sẽ xảy ra. Kh dân sự Đức húa rờ nghe đ ều ấy, họ kêu khóc x n gg úp đỡ. hay vì hướng dẫn họ bằng kế hoạch quân sự, Đức húa rờ bảo họ gở nhữngnhạc sĩ d ễn h nh trước quân độ để hát, “ gợ khen húa! ự nhơn từ của g còn đếnđờ đờ !” kh họ bắt đầu hát thì Đức húa rờ l m cho địch quân hoản sợ. húng trởth nh thù địch lẫn nhau, đánh v g ết. au đó dân sự Đức húa rờ t ến lên chỉ để thulượm ch ến lợ phẩm m thô . Rồ thì họ quay trở lạ th nh phố để gảy đ n v thổ kèn,dâng sự v nh h ển cho Đức húa rờ Đấng ban cho họ sự ch ến thắng. 27
 27. 27. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 5: TH húng ta không đố d ện vớ cuộc ch ến như thế, nhưng trong phêsô 6 nhắc nhở rằngkẻ thù chúng ta ng y hôm nay không phả l thịt v huyết – nhưng l ma quỷ v chủ quyềncủa nó. ống như những kẻ thù đã bị đánh bạ bằng những b hát hằng trăm năm trướcđây. hì những kẻ thù thuộc l nh của chúng ta ng y nay cũng có thể tháo chạy như vậy. “Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? … 35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không? … 37 Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng” Rô ma 8:31,35,37 haolô v la bị g am v o ngục vì cớ n l nh ( ông vụ 16), họ vu mừng ở trong húa. Mặc dù bị đánh đập v x ềng xích nhưng haolô v la đã cầu nguyện v ngợkhen Đức húa rờ . hình lình có cơn động đất dữ dộ v các x ềng xích bị vỡ tan. Đức húa rờ đã g ả cứu họ. Rồ có một v ệc khác xảy ra. gườ đề lao muốn tự sát, haolô ngăn chận v thuyếtphục ông ta rằng haolô v la không bỏ trốn đâu. “ ác ông ơ ” ngườ đề lao đó kêu khóc, “ ô phả l m ch cho được cứu rỗ ”, đây l cơhộ m haolô v la cần. ọ nó vớ ngườ đề lao rằng sự cứu rỗ sẽ đến vớ ông ấy v cảg a đình bở t n nơ Đức húa Jesus hr st. gườ đề lao v g a đình mình t ếp nhận húaJesus v được báp têm bằng nước ngay lúc đó. haolô v la vu mừng trong sự đắc thắngbộ phần n y. g y nay, ngườ ta có thể đến vớ Đấng hr st qua âm nhạc. Một ch ến sĩ du kích ở mộtđất nước nọ sau kh bước v o một ngô nh thờ nhỏ, lắng nghe t ếng hát rồ thì ông tìmđược nơ chốn của sự ăn năn. hững ngườ khác được n l nh thu hút qua âm nhạc, trongmột số trường hợp bản thân của âm nhạc không được trình d ễn nổ bật nhưng vì nó đượcdâng lên cho Đức húa rờ , Đức hánh nh dùng nó để kéo ngườ nam v ngườ nữ đếnvớ g . ễ d ng để bạn có thể h ểu những từng trả của họ mặc dù những từng trả của bạnkhông g ống như của họ. ua những b hát húa g úp cho chúng ta quên đ những nan đềv hướng đến g úp đỡ ngườ khác. ua b hát bạn được bảo đảm rằng húa ở gần, sẵns ng g úp đỡ bạn để bước tớ . ua b hát bạn có h vọng mớ , sự khích lệ v nhận b ếtĐức húa rờ vĩ đạ v mạnh mẽ dường bao. ử ký 5:1 cho chúng ta b ết về mộttrường hợp trong đền thờ kh các thầy tế lễ hát thì sự h ện d ện của Đức húa rờ g ángxuống cách mạnh mẽ, họ không thể t ếp tục phục vụ, họ chỉ chờ đợ trong sự yên lặng tônkính trước sự oa ngh êm của g . Kh bạn cảm thấy buồn bã hoặc cô đơn hãy hát đ ệp khúc b hát thờ phượng. Kh bạnsợ hã hãy hát cho Đức húa rờ , bạn sẽ ngạc nh ên thấy rằng g sẽ l m tr n ngập lòngbạn bằng sự vu mừng. ó lẽ bạn đề nghị một a đó để hát chung – một ngườ bạn hay cảhộ chúng. ự ca ngợ h ệp nhất chúng ta trong sự vu mừng v tình yêu – tất cả chúng tađều b ết rằng có sức mạnh trong sự h ệp một. húng ta có thể g úp đỡ một ngườ rụt rè đến vớ húa. g sẽ cất sự sợ hã khỏchúng ta v g cũng cất đ sự sợ hã của ngườ ấy. húng ta thờ phượng bằng những bhát bộc lộ từ bên trong v chúng ta cũng thờ phượng bằng những b hát đặc b ệt rồ cầu 28
 28. 28. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 5: THnguyện v thực h nh cẩn thận. Một trong ha phương cách ấy sẽ nâng chúng ta lên vkh ến chúng ta được mạnh sức. ơn cả những lợ ích m chúng ta nhận được qua sự thờ phượng l đặc quyền để phụcvụ chính Đức húa rờ . húng ta ngợ khen g không những vì những lờ ngợ khenm lạ còn vì g xứng đáng để nhận sự khen ngợ . húng ta có thể bước đến các cửa của g bằng lờ cảm tạ, v bước v o các h nh lang g bằng lờ ngợ khen bở vì Đức húa rờ l tốt l nh v tình yêu của g l đờ đờ ( h h ên 100) Đức húa rờ xứng đáng đố vớ sự thờ phượng của chúng ta bây g ờ v mã đờ sau. ãy chúc phước húa cách vu mừng. Kh chúng ta chúc phước g thì g sẽ banphước chúng ta. húng ta có thể tưởng tượng sự vu mừng của g kh tạo vật của gchúc phước cho g qua những b hát. hực tế l g cũng hát nữa “ ÚA l Đức húa rờ ngươ , ngự g ữa ngươ , g có quyền g ả cứu. g sẽ vu mừng khôn x ết vìngươ , g ban cho ngươ sự sống mớ vì g yêu ngươ g sẽ vu mừng ca hát vìngươ ” ( ôphôn :1 ). allêlug aBài tập dành cho bạn7. hững ngườ n o sau hát kh họ gặp nan đề: a. uân độ ngườ uđa b. Đavít c. Sila d. h ều ơ Đốc hân ng y nay8. hững câu n o sau đây đúng: a. ự thờ phượng bằng b hát có thể g úp đỡ ngườ khác thờ phượng húa nữa b. gườ ta được mang đến Đấng hr st qua b hát trong thờ kì K nh hánh, nhưng ng y nay nó không còn xảy ra nữa c. Đức húa rờ dạy dâng uđa không ngợ khen g cho đến kh họ thấy sự ch ến thắng d. ự thờ phượng bằng âm nhạc có thể l b hát chúng ta b ết hoặc l những b hát chúng ta hát tự phát.9. o n tất câu sau. rong h h ên 10 : trước g ả nó rằng “ ễ tô sống bao lâu tô sẽ hát xướng khen Đức húa rờ ” ………………………………………………………….............. …………………………………………………………..............10. ãy v ết ra ít nhất ba phước hạnh kh chúng ta thờ phượng húa bằng b hát. a)……………………………………………………………….. b) ………………………………………………………………. 29
 29. 29. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 5: THc) ……………………………………………………………….. 30
 30. 30. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 6: SỰ Bài 6 SỰI. SỰ CHUẨN B BÊN TRONGMục tiêu 1: Những điều kiện Chúa mong muốn cho sự thờ phượng ự chuẩn bị đúng đắn cho sự thờ phượng bao gồm sự tẩy sạch (tẩy uế), sự trong sạch, sự dọn dẹp của đờ sống bên trong của chúng ta. húng ta sẽ thảo luận về những đ ều n y để thấy rằng những đ ều k ện n y luôn có sự l ên hệ lẫn nhau kh chúng ta xem xét tư tưởng v thá độ của mình. 1. y sạch ự tẩy sạch trước mặt Đức húa rờ có nghĩa l không có vết nhơ tộlỗ n o kh đứng trước mặt g . ĩ nh ên chỉ có Đức húa rờ , v chính g mớ cóthể tha thứ v l m sạch tộ lỗ chúng ta. Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa; Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa. Xin r a sạch hết mọi gian ác Và thanh tẩy tội lỗi con. Thi Thiên 51:1-2 ó một phụ nữ đ đến ộ hánh vớ chứng đau đầu dữ dộ . Kh Mục sư nó cần cầunguyện cho b , b ấy trả lờ “Không, tô không thể cầu nguyện được bở vì tô đã đố xử tệvớ con cá tô ng y hôm nay, tô mắng nh ếc chúng không t ếc lờ ”. ị Mục sư nhẹ nh ng nhắc nhở rằng b có thể cầu x n Đức húa rờ tha thứ, chấpnhận sự tha thứ v nương dựa trên sự công bình của g . l m theo những gì Mục sưnó v ngay g ờ phút ấy b được chữa l nh. ó lẽ sự k ện lớn hơn cả sự chữa l nh về thânthể l b ấy b ết rằng mình có thể được sạch tộ trước mặt Đức húa rờ chỉ bở lờ cầuxin. Đ ều ấy phả chăng có nghĩa l chúng ta có thể đ theo đường r êng mình, l m bất kìđ ều gì mình muốn, vì chỉ cần cầu x n thì được tha tộ . ãy xem ăng :9: “Bất cứ ai làcon của Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội vì bản tánh của Đức Chúa Trời ởtrong người ấy; và bởi vì Đức Chúa Trời là Cha, người ấy không thể tiếp tục phạm tội”. ứ đồ ăng nhắc cho chúng ta rằng ơ đốc nhân không thể cố ý phạm tộ m khôngl m ảnh hưởng đến địa vị của ngườ ấy đố vớ Đức húa rờ . Kh tộ lỗ xảy ra chúng taphả ăn năn. hưng hơn cả đ ều ấy kh chúng ta yêu mến húa ê-xu v h ểu được cá g á gphả trả cho sự cứu rỗ , thì chúng ta sẽ g ữ sự thanh sạch theo như hánh K nh dạy, khôngđể tộ lỗ l m ô uế đờ sống mình. 31
 31. 31. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 6: SỰBài tập dành cho bạn:Khoanh tròn mẫu tự trước câu đúng.1. ự tẩy sạch trước mặt Đức húa rờ có nghĩa l chúng ta: a. hẳng bao g ờ phạm tộ b. ố gắng để l m ngườ tốt c. ầu nguyện x n Đức húa rờ tha thứ tộ lỗ chúng ta 2. hanh sạch au kh húa rửa sạch tộ lỗ chúng ta, chúng ta cần g ữ lòng mình thanh sạch, đ ều ấycó nghĩa l g ữ mọ đ ều g ữa chúng ta vớ Đức húa rờ cho trong sáng. Một b thánhca cổ xưa nó như thế n y “Không gì ngăn trở giữa linh hồn tôi với Chúa, Để phước hạnh của Ngài được tỏ ra; Tuyệt đối không chi ngăn trở ân huệ Ngài. Giữ đường lối mình trong sạch! không chi có thể xen vào” ứ đồ haolô nó rằng ông cố hết sức mình để đạt được những gì đặt phía trước “nhưngtôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôinhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trongĐấng Christ Jêsus” (Philip 3:14). rong ông vụ 2 :16 ông nó “Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâmkhông trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người.”. hưng l m sao đểchúng ta luôn có lương tâm thanh sạch? Một số ơ Đốc hân thắc mắc về đ ều n y v rấtsợ về v ệc không l m cho Đức húa rờ h lòng rồ thì họ luôn sống trong sự sợ hã . ọđã sa lầm do xét tấm lòng của họ. ó g ống như cố gắng lau một căn nh dướ ánh sángleo loét từ ngọn đèn yếu ớt. Ánh sáng đó không thể chỉ ra hết được những chỗ dơ cần lauv cùng lúc ấy nó có thể tạo ra những cá bóng ở chỗ sạch. h th ên 1 9:2 -2 chỉ chochúng ta cách tốt hơn “Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; Xin th nghiệm con và biết tư tưởng con; Th xem con có lối ác nào không, Và dẫn con vào con đường đời đời. Kh chúng ta để húa tra xét lòng mình, g sẽ l m đ ều đó m không kết án chúng tađâu. g b ết sự yếu đuố của con ngườ chúng ta. ù vậy, g l Đấng thánh v côngnghĩa g không thể dung thứ tộ lỗ . ì thế chúng ta chắc rằng g sẽ tỏ cho chúng tab ết nếu như có bất cứ đ ều ch trở ngạ g ữa chúng ta vớ g . ơn thế nữa, g sẽ dạycho chúng ta những đ ều phả l m. Đó l lý do g ban lờ g - để hướng dẫn v dạy dỗchúng ta, dẫn dắt chúng ta trong lố ngay thẳng. “Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các c a.” Khải huyền 22:14 ầu hết những tộ lỗ được đề cập ở đây rất h ển nh ên v dễ nhận ra. ùng t thuật vthờ hình tượng, tuy nh ên, có một số tộ lỗ ở dướ những hình thức m chúng ta không dễnhận ra nó. ó g ống như những trò chơ , một số tộ lỗ như “trò đùa” vậy. hục truyền18:9-1 nêu đã ra những thực t ễn g ống như những gì chúng ta thấy được ng y nay, chẳng 32
 32. 32. ơ Đốc nhân thờ phượng Bài 6: SỰhạn như bó b hoặc bó lá, cầu hồn, hoặc xem tử v . ếu như bạn có những cuốn sáchhoặc bất cứ vật ch m bạn đã l m như thế trước đây, bạn nên đốt nó đ . oặc dù bạn chưatừng sử dụng chúng, bạn cũng nên huỷ bỏ chúng bở vì ma quỉ sẽ dùng chúng để g bẩybạn sau n y. h ều tộ , như nó dố ; nó quá rõ r ng, ngay cả đứa bé cũng b ết nó dố l gì nữa. hưng kẻ thù chúng ta l ma quỉ, cố gắng l m cho tín nhân cũng vướng v o chỗ n y nữa. ự cám dỗ nỗ lên kh m chỉ môt chút nó dố có thể đem chúng ta ra khỏ khó khăn, hoặcg úp chúng ta k ếm được một ít t ền. hưng đừng để những đ ều n y l m cho chúng ta hoảng sợ. Đức húa rờ ban lờ hứacho chúng ta, v g nó rằng g có thể g ữ chúng ta khỏ sa ngã, mang chúng ta đếnchổ “vu mừng, không chổ trách được” trong sự h ện d ện của g ( u đe 2 ).Bài tập dành cho bạn:2. A có trách nh ệm về lương tâm thanh sạch của mình trước mặt húa? 3. rật tự húng ta đã nó về sự tẩy sạch v g ữ mọ đ ều cho thanh sạch g ữa Đức húa rờ vớchúng ta. húng ta dùng từ ngữ trật tự để mô tả những công v ệc nhỏ nhặt m chúng sẽkhông sa nếu chúng được xếp đặt đúng vị trí v thờ g an, nhưng chúng cũng có thể ngăntrở chúng ta đến gần vớ Đức húa rờ . hẳng hạn như, có môt nữ tín hữu sử dụng khả năng đan móc của m nh để g úp đỡngườ khác. ta đan những ch ếc áo ấm cho trẻ con, những đô vớ mùa đông cho ngưphủ, v cũng hướng dẫn cho những phụ nữ khác b ết cách l m nữa. ó kh b đọc K nhthánh trong đêm hôm g ông bảo rồ t ếp tục đan móc cho đến khuya. Rồ b ta không đthờ phượng húa vì chỉ muốn đan móc. hưng Đức hánh nh Đấng th nh tín chỉ cho bnhững dấu h ệu nguy h ểm trước kh quá muộn v một lần nữa b ấy đặt húa lên h ngđầu trong cuộc sống. ta đ đến ộ thánh v vẫn có đủ thờ g an để đan móc. ó nh ều hoạt đông m bản thân nó vô hạ nhưng chúng có thể đánh cắp thờ g an vcản trở bước đường theo húa của chúng ta. Không có gì sa đố vớ v ệc đ câu cá, đábanh, may vá, đọc sách, cùng vớ h ng ng n hoạt động khác nữa trừ kh chúng ta cho phépchúng đứng ở vị trí h ng đầu trong đờ sống mình. húng sẽ cản trở v ệc thờ phượng Đức húa rờ hết lòng, Đấng duy nhất xứng đáng ở vị trí h ng đầu trong cuộc đờ chúng ta. “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thânthể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượngphải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổimới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của ĐứcChúa Trời.” Rô ma 12:1-2 Bạn có chú ý đến phần cuố phân đoạn K nh thánh trên không? Kh chúng ta có mụcđích thờ phượng Đức húa rờ bằng tất cả những gì có trong chúng ta, chúng ta sẽ b ếtđ ều gì l tốt v vu lòng g . g sẽ g úp cho chúng ta thấy được sự khác nhau g ữađ ều có hạ v d ều vô hạ , v đ ều gì l thật sự tốt. hần của chúng ta l kỷ luật chính bản 33

×